Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Varför ska tjänstemän ha högre löneökningar än arbetare?

Verkligheten har länge sett ut så att tjänstemän fått betydligt högre procentuella löneökningar än arbetare – Detta trots att industrin enligt tradition ska sätta det så kallade ”märket” för hur stora löneökningarna ska vara för övriga arbetstagare.

Att detta kunnat ske beror på att många tjänstemanna fack slutit sifferlösa avtal och därigenom lyckats få till högre löneökningar än övriga. När man sluter sifferlösa avtal blir löneökningarna individuella och storleken på löneökningen inte känd för allmänheten.

Samtidigt är sifferlösa avtal ett otyg då storleken på löneökningen mer eller mindre beror på arbetsgivarens godtycke där denne kan ge högre löneökning till vad man anser vara solidariska arbetstagare än till de som upplevs som besvärliga.

I realiteten är det dock så att dessa sifferlösa avtal inneburit att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän ökat markant under senare år vilket medverkat till de snabbt ökade klyftorna i Sverige. Samtidigt finns det all anledning att tro att de marknadsliberala krafterna låter detta ske för att kunna verka ostört genom att skaffa sig tjänstemännens väljarsympatier.

I ett solidariskt samhälle där ordningen är att industrin sätter märket för löneökningar ska denna löneökning självklart omfatta alla – Både arbetare och tjänstemän. Dessutom får vi aldrig glömma att det många gånger är så att det är arbetarna som ska betala tjänstemännens löner och därmed deras löneökningar.

Därför vill jag se en ordning i Sverige som innebär att tecknandet av sifferlösa avtal inte kan ske. I min Sverige ska minimum nivån på alla löneökningar bestämmas via centrala avtal  – Vill en arbetsgivare ge större löneökning än den lägsta stipulerade ska detta givetvis vara tillåtet men i sådana fall omfatta alla anställda och inte bara enskilda individer.

Som en del av samhällsbygget vill jag även se att vi framledes satsar extra mycket på svaga yrkesgrupper genom att ge dessa löneökningar i kronor och ören utöver de procentuella löneökningarna – Detta så att vi över tid kan jämna ut de löneskillnader som existerar idag och skapa ett mer JÄMLIKT samhälle.

I ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer ska alla arbetstagare behandlas lika vilket innebär att alla arbetstagare ska ha rätt till samma procentuella löneökning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.