Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är bildandet av storregioner en reform som saknar stöd hos väljarna?

Frågan i rubriken är mycket relevant att ställa i och med att regeringens indelningskommitté idag överlämnade sitt delbetänkande till regeringen angående Sveriges framtida regionala indelning.

Som landet ligger idag verkar det finnas ett stort folkligt motstånd mot en regionindelning i storregioner – Dessutom tror jag att reformen blir svår att få genom riksdagen med bred parlamentarisk uppslutning. Som socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att vi lyssnar på våra väljare även om tanken på större regioner som ersättning för dagens landsting är en bra idé.

Vi ska inte skrota tanken på att ersätta landstingen med något som är mer effektivt men får jag vara med och bestämma borde vi ta hela idén tillbaka till ritbordet och göra om den till ett förslag som både sparar pengar, passerar riksdagen samt kan vinna väljarnas förtroende.

Enligt mitt tycker görs detta bäst genom att vi skrotar alla befintliga landsting och regioner och lägger sjukvård, regional kollektivtrafik och byggande och underhåll av infrastruktur direkt under riksdagen i ett eget departement med en egen minister.

Därutöver bör vi göra om dagens landstingsskatt till en statlig skatt, skrota alla länsstyrelser och avskaffa landshövdings/regionråds ämbetet och ge landets kommuner större kommunal beslutsrätt över alla frågor som inte har med sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur att göra.

När sjukvården sorterar direkt under staten blir det lättare för regiondepartementet att se till att hela landet får sjukvård av samma kvalitet. Dessutom sparar vi massor av pengar då vi slipper onödiga landstingsfullmäktige/regionfullmäktige och dyr landstingsadministration. De pengar vi sparar ska givetvis investeras i mer och bättre sjukvård, mer och bättre kollektivtrafik och mer och bättre infrastruktur.

Dessutom kommer väljarkåren att uppleva att demokratin flyttar närmare väljarna i och med att den kommunala självbestämmanderätten ökar – Något som över tid ökar förtroendet för landets politiker och minskar politikerföraktet.

Jag tror även att ovanstående kommer att snabba upp bostadsbyggandet och många andra kommunala byggprojekt i och med att ett beslutsled försvinner.

Kan vi dessutom skapa en speciell PBL-domstol bemannad med specialistdomare av samma kaliber som i Högsta Förvaltningsdomstolen vars beslut inte kan överklagas vidare skapar vi kraftigt förkortade ledtider vad gäller rättsprocessen – Detta utan att rättssäkerheten försämras i och med att de domare som fattar det slutgiltiga beslut blir samma domare som idag om ett ärende går hela vägen upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Därför hoppas jag få mina socialdemokratiska partikamrater med mig på tåget så att vi kan göra det som är ett måste sett ur ett kostnadsperspektiv utan att skapa en situation som saknar stöd bland väljarna.

Politik handlar om att vilja och politik handlar om att utöva visionärt men ändå folkligt förankrat tänkande – Något jag anser att mitt förslag gör fullt ut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.