Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alejandro och Kommunal har rätt i sin kritik mot personalfunktionen.

Alejandro Caviedes har helt rätt i sin kritik mot mot Umeå kommuns personalfunktion och jag kommer att stå bakom honom hela vägen in i mål – Politiskt fattade beslut fördröjs och förbigås utan egentlig anledning.

Extra glad blir jag av att Andreas Lundgren som är en rättskaffens man och dessutom ledamot av personalutskottet på sin blogg lovar att följa upp så att besluten blir genomförda i enlighet med det beslut som fattats.

Låt mig därför ytterligare en gång klargöra min syn på saken!

Det är politiken som fattar beslut om hur kommunen ska skötas. Tjänstemännens enda uppgift är att genomföra fattade beslut utan att lägga egna värderingar eller försöka få till ändringar i redan fattade beslut.

Fattade beslut behöver inte beredas – Fattade beslut ska genomföras i enlighet med beslutet och det asap!

Personaldirektören hävdar i den artikel som publicerats i ärendet att det är personalfunktionens uppgift att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt så att politikerna kan fatta bra beslut och att detta följer den delagationsordning som finns i kommunen.

Jag betvivlar på inget sätt att det är så men denna delagationsordning gäller i sådana fall beslut som ska fattas – Inte beslut som redan fattats.

Av detta kan vi lära ett antal saker varav följande 3 är de viktigaste.

  • Tjänstemän inom kommunal och/eller statlig förvaltning ska genomföra de beslut den politiska majoriteten fattat utan protester och utan att lägga egna personliga värderingar på beslutet i fråga.
  • Att de politiska församlingar som fattar beslut alltid ska förse detta med ett genomförandedatum.
  • Att tjänstemännen aldrig har rätt att skicka tillbaka ett fattat beslut för nya beslut i frågor där beslut redan är fattade.

Avslutningsvis vill jag vara extra tydlig och därför en gång för alla framföra att det är politiken och den politiska majoriteten som styr en kommun – Inte dess tjänstemän.

Ska demokrati råda är det politiken som bestämmer färdriktningen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.