Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Brist på arbetskraft trots stor arbetslöshet.

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin barometerindikator och den påvisar att företagens optimism sjunkit något – Inte därför att de tror på sämre tider och därför vill anställa färre, utan därför att de inte hittar arbetskraft att anställa för att kunna expandera.

Samtidigt vet vi att vi har en rätt stor arbetslöshet i Sverige – Människor som skulle kunna anställas bara de hade haft rätt kompetens. Det är därför vi socialdemokrater är helt rätt ute när vi säger att vidareutbildning av arbetslösa så att de får den kompetens arbetsmarknaden och företagen efterfrågar är rätta vägen framåt för att sätta människor i arbete och sänka arbetslösheten.

Barometerindikatorn från KI visar att det inte är arbetstillfällen som saknas utan utbildningsinsatser för de som är arbetslösa.

Alliansen mer eller mindre skrotade Komvux och andra former av vuxenutbildning under sina år vid makten och det är detta svenska företag nu får betala priset för i form av uteblivna vinster därför att det inte finns arbetstagare med rätt kompetens att tillgå.

Att sätta människor i arbete är och måste vara varje regerings högsta prioritet och det är därför naturligt att det är samhället dvs. vi skattebetalare som ska betala för detta. Att vidareutbilda arbetslösa så att de kommer i arbete och att fortbilda de som arbetar så att de får behålla sina arbeten är en god investering för samhället.

Förvisso kostar dessa åtgärder pengar men för mig är de en investering som kommer att ge framtida avkastning i form av nya skatteintäkter och lägre framtida samhällskostnader – Detta till skillnad från alliansens skattesänkningar som skapat ökade kostnader för samhället och uteblivna vinster för företagen.

Det är därför vi socialdemokrater som en av åtgärderna i bygget av ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer bestämt oss för att satsa massivt på att utbilda arbetslösa och nyanlända så att de kommer i arbete.

Det är sådana satsningar som utvecklar istället för avvecklar Sverige. Vi socialdemokrater vill se starka och välmående företag i Sverige. En första förutsättning för det är att se till att företagen har arbetstagare med rätt kompetens att anställa.

Det är därför en röst på socialdemokraterna är en röst för Sverige och en röst för välmående svenska företag!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.