Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi måste ha bättre system för att hitta flyktingar som gömmer sig.

Jag har full förståelse för att man försöker gömma sig för att undgå rättvisan om man som flykting fått avslag på sin asylansökan. Trots denna förståelse så tycker jag att det är fel att det är möjligt att gömma sig och att det är både fel och orättvist att man ska kunna göra en ny asylansökan om man lyckas gömma sig 4 år eller längre.

I en rättsstat ska alla som begår ett brott straffas och i flyktingens fall handlar detta straff om att man ska skickas tillbaka till sitt hemland om asylskälen inte är genuina och skäl nog till att beviljas asyl.

Lagar och regler är till för att följas och denna lagefterlydnad ska gälla alla oavsett ursprung.

Som medmänniska går det säkert att hitta både det ena eller andra skälet för att ett avslag är felaktig – Dock måste vi lära oss att det i sådana fall är kampen för att ändra lagen vi måste ta och inte kampen för att vara behjälplig med att gömma någon så att denne kan undkomma rättvisan.

Jag har i en lång rad inlägg påpekat att den stora utmaningen i asylfrågan handlar om att skilja ekonomiska flyktingar från de flyktingar som har genuina asylskäl och skyddsbehov. Det faktum att många som fått avslag på sin asylansökan gömmer sig för att slippa avvisning stärker min övertygelse om att vi måste lösa problemen.

Fram tills dess vi löst problemet med att upprätta en EU-gemensam antagningsenhet som alla som söker asyl i Europa måste passera genom måste vi lösa de problem vi idag har med de 12.000 flyktingar som gömmer sig för att undgå utvisning.

Utan att påstå att det är vare sig humant eller möjligt så vore en väg att gå att se till att alla asylsökande samlas på speciella mottagningsenheter fram tills dess deras asylärende är avgjort. Ska vi göra så måste vi se till att handläggningstiderna går ner och att ett asylärende i normalfallet kan avgöras inom 30 dagar med en maximal handläggningstid på 90 dagar.

Dessutom tycker jag att det ska vara svårare än idag att komma som helt papperslös till Sverige. Är man papperslös borde det naturliga vara att man stannar i det EU-land man först kom till i avvaktan på att ens ärende avgörs för att därefter skickas till det EU-land i vilket man bereds plats enligt den EU-överenskommelse som måste komma till stånd för att komma tillrätta med flyktingproblematiken i hela Europa.

Jag tycker dessutom att det borde vara en självklarhet att allt ekonomiskt bistånd upphör i samma stund som avslaget meddelas då allt annat sänder fel signaler till samhället.

Rapporter säger att vi idag har den största flyktingvåg världen skådat sedan andra världskriget – Med detta känt är det effektivaste sättet att börja med att skilja på ekonomiska migranter och migranter med skyddsbehov. Detta för att skapa en hållbar asylpolitik och för att skapa större förståelse hos medborgarna för nödvändigheten av att ta emot och välkomna en medmänniska med skyddsbehov.

Så länge det är möjligt att undkomma rättvisan genom att gömma sig så blir det svårt att skapa denna förståelse – Därför måste kampen och metoderna för att hitta de som gömmer sig och för att göra det mer eller mindre omöjligt att gömma sig i en framtid skapas här och nu.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

4 kommentarer

 1. gerd

  I rubriken och även på flera ställen i texten skriver du ”flyktingar”. Asylsökande som kommer till Sverige utreds av Migrationsverket som är första instans. Majoriteten av de som får avslag överklagar och deras sak prövas i domstol. Myndigheterna gör en prognos att minst 50% får slutgiltigt avslag och de ska då lämna landet. Att fortsätta att kalla denna grupp för flyktingar är fel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det spelar mindre roll vad vi kallar dem tycker jag då både flyktingar och/eller asylsökande är vedertagna begrepp.

   Den stora utmaningen är precis som jag skrev i inlägget att avgöra om man är ekonomisk flykting eller en flykting med skyddsbehov. Den förstnämnda är den grupp som skickas tillbaka och den sistnämnda den grupp som får asyl. Att man kan överklaga avslaget följer rättspraxis och ska tillåtas men vid ett slutgiltigt avslag ska man skickas tillbaka.

   Att hela denna process kan ske snabbt är viktigt.

 2. Jan

  Som man bäddar får man ligga. Det här visste, rimligen, regeringen långt innan den stramade åt invandringen. Att stanna efter avslag och söka asyl på nytt efter en tid har närmast blivit praxis. Och kommunerna, skolorna, medierna, kyrkorna och rättsväsendet hjälper till med det här brottsliga förfarandet. När polisen försökte gripa illegala flyktingar blev de unisont kallade för rasister.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är fullt medveten om det du skriver i slutet av kommentaren och detta synsätt måste vi ändra på. Att vara medhjälplig till brott innebär att även den som hjälper till ska straffas

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.