Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Byggherrar som inte följer markanvisningsavtalen måste straffas.

Den verklighet som nu uppdagas i Umeå vad gäller byggherrar som bygger bostadsrätter istället för hyresrätter på den mark de fått anvisad under förevändningen att bygga just hyresrätter måste beivras och beivras mycket hårt.

I min värld har byggherrar som gör på detta sätt förbrukat sin rätt till framtida markanvisningar under överskådlig framtid.

Att som Sune Nathanaelsson mena att det var ett måste att frångå det ingångna avtalet och bygga bostadsrätter snarare än hyresrätter därför att lönsamheten för att bygga hyresrätter är för låg saknar helt bäring i sammanhanget.

Saken är mycket enkel – Har man fått mark anvisad – Dessutom med 15% rabatt för att bygga hyresrätter är det sådana som ska byggas och inget annat.

Att man sedan betalat tillbaka rabatten när man ändrar sig och bygger annat än det som avtalats är ingen förmildrande omständighet i sammanhanget.

Huruvida Nathanaelssons vinst blir större eller mindre om han bygger det ena eller det andra är helt ovidkommande för alla utom möjligen för Nathanaelsson själv. Därför ska ingångna löften hållas av alla parter då allt annat är att åsidosätta de demokratiska spelreglerna.

Jag har full förståelse för att vinstens storlek beror på vad som byggs på den anvisade marken. Dock är det så att Nathaneaelsson borde gjort sin kalkyl för detta i förväg. Tycker han att lönsamheten är för dålig om man bygger hyresrätter så ska man avstå från att ansöka om den anvisade marken för hyresrätter så enkelt är det.

Dessutom uppvisar Nathanaelsson alla de tecken på hunger efter snabba och kortsiktiga vinster som jag påstår förstört det svenska samhället – Det samhälle där kärlek ersatts av girighet. Hyresrätter ger mycket bra vinster sett över tid – kanske till och med högre än bostadsrätter.Den enda skillnaden är at vinsten från en hyresrätt är långsiktig medan vinsten från en bostadsrätt är kortsiktig.

Som kommun jobbar vi mycket hårt för att se till att alla bostadsområden bebyggs med bostäder med olika upplåtelseformer vilket innebär att det är mycket viktigt att vi bygger alla typer av bostäder i ett och samma bostadsområde.

Ska segregation undvikas är det ett måste att olika upplåtelseformer blandas – Detta så att människor av olika ekonomisk styrka kan leva sida vid sida i ett och samma bostadsområde. Ska detta uppnås krävs politiska beslut vilket är precis vad Umeå kommun gjort när de anvisade mark för just hyresrätter för att skapa denna blandning av olika upplåtelseformer på de områden där marken för hyresrätter anvisades.

Vi kan inte ha en ordning där enskilda byggherrar på eget bevåg och med hjälp av tandlösa kommunala tjänstemän bryter mot det som politiken bestämt då en sådan ordning är ett starkt hot mot demokratin.

Därför bör Nathanaelsson och övriga byggherrar som brutit mot ingångna markanvisningsavtal straffas genom att ställas utanför det kommunala markanvisningssystemet under lång tid – I vart fall 10 – 15 år framåt i tiden.

Jag kommer definitivt att driva denna fråga i mitt parti Socialdemokraterna och jag hoppas att Hans, Mikale och övriga partikamrater ser till att detta blir verklighet.

Om det är så att det faktiskt är precis som mark & exploateringsingenjören Lage Olofsson säger – Nämligen att det finns för lite tyngd i markanvisningen och dess avtal för att neka den förändring Nathanaelsson ville och fick tillstånd av tjänstemännen att göra ska vi lära av detta så att framtida markanvisningsavtal blir vattentäta vad gäller vad som får byggas på den anvisade marken.

Vi ska inte ha en situation där det är byggherrarna som bestämmer vad som ska byggas på anvisad mark. Vad som ska byggas kan bara bestämmas av en instans vilket i min värld är den politiskt valda församlingen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

 1. Kim

  Hyresrätter ger inte bättre vinst över tid (om man inte spekulerar i uppgångar i fastighetsvärde som skett de senaste 20 åren, men som inte kommer igen).
  Hyresrätten beskattas hårdare än övriga upplåtelseformer, vilket gör att det kommer att vara mer lönsamt med bostadsrätter.
  Det är dessutom betydligt mindre risker.

  Att det blir inkompetenta tjänstemän finns bara en förklaring till. Deras ledare (som politiker kan man se sig i spegeln) står för den största inkompetensen och det vill man kompensera genom låga löner och villkor. Vilka lockar man då till dessa tjänster? Ibland måste man se sig i spegeln om man söker svar på varför saker inte fungerar. Hur många i ”kommunalhuset” gör det? Hur tror de ”ledarskapet” påverkar verksamheten då det vid varje fel ska sökas någon att halshugga? Allt för att slippa rannsaka sin egen påverkan och kompetens.

  Fö känns ditt avslut som om du längtar till lite härlig sovjetisk diktatur. 😉

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En hyresrätt som byggs på rätt ställe dvs. i en stad är aldrig en risk. 2-3 % avkastning på insatt kapital eller med varje år gör stor vinst över tid. Det är därför fler och fler av de stora investerarna insett att hyresrätter är en god investering.

   Kommunala tjänstemän har inga dåliga löner – Alldeles speciellt så på chefsnivå och är besluten fel fattade så grundar det sig i regel på ett dåligt beslutsunderlag.

   Jag längtar inte till någon diktatur utan bara en ordning där politikens beslut genomförs i den anda och på det sätt beslutet anmodar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.