Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Finns det överhuvudtaget någon extern rapport om skolan i Bullmark?

Till att börja med så vill jag säga att jag är allt annat än nöjd med hur skolfrågan angående Bullmark och Botsmark skötts i nämnden och i vårt parti. Med alla fakta som nu ligger på bordet kan jag tillstå att den skötts illa därför att alla beslutsunderlag inte offentliggjorts och/eller gjorts tillgänglig för de som frågar efter densamma.

Skolan är en lika känslig som viktig fråga och en fråga som berör det stora flertalet i samhället. Därför är det extra viktigt att frågor som rör skolan och alldeles speciellt skolnedläggelser kan styrkas via fullgod dokumentation som styrker de skäl man anger till nedläggningen.

Att hänvisa till utredningar och beslutsunderlag som inte går att visa och att hänvisa till att man som politiker inte kritiskt bör granska de beslutsunderlag man har inför ett beslut är fel – Till och med mycket fel i min värld.

Som politiker ska allt som tjänstemän och konsulter presenterar i ett beslutsunderlag granskas och ifrågasättas för att säkerställa att materialet som fungerar som beslutsunderlag är politiskt neutralt.

Detta sagt har jag dock en egen teori och det är att tjänstemännen inom utbildningsförvaltningen delvis fört nämndens ledamöter bakom ljuset och att nämnden ledamöter varit för dåliga på att kolla den information man haft tillgång till.

Att kommunala tjänstemän har en egen agenda som man vill driva igenom till varje pris utan att ta hänsyn till politiska beslut har vi sett många gånger – Att det verkligen är på detta sätt ska jag dock låta vara osagt då inte heller jag har tillgång till alla fakta i målet.

En sak är dock söker och det är att skolan och skolfrågor rör och berör – Något vi sett bevis för i fråga om Bullmark och Botsmarks skola.

Jag kan inte svara för mina partikamrater men för egen räkning kan jag dock svara. Skulle jag ha varit ledamot och/eller ordförande i berörd nämnd hade jag sett till att ha alla fakta på bordet innan jag fattar beslut. Jag skulle dessutom ha sett till att dessa fakta existerar och att de är möjliga att delge alla som frågar efter dem.

Jag påstår på inget sätt att det fattade beslutet är felaktigt – Dock är det fel att inte öppet redovisa de fakta som ligger till grund för beslutet. Om man som politiker hänvisar till en extern rapport är det av yttersta vikt att denna rapport existerar och dessutom blir offentlig handling – Är så icke fallet ska man inte hänvisa till rapporten för at rättfärdiga sitt beslut.

Allt detta sagt är jag inte säker på att mitt eget beslut skulle ha skilt sig från det beslut för och grundskolenämnden fattat. En skillnad skulle det dock finnas och det är att jag öppet skulle redovisa ekonomiska skäl som grund för beslutet om det är dessa som är den riktiga anledningen till beslutet.

Som jag sagt i en rad inlägg är det viktigt att prata klartext som politiker vilket jag har för avsikt att försöka göra i alla lägen. Sedan är det hög tid att politiskt förtroendevalda sätter ner foten och förklarar för kommunens tjänstemän att dessa ska presentera beslutsunderlag fria från egna uppfattningar och övertygelser.

Tjänstemännens underlag inför politiska beslut ska därför vara neutrala, objektiva och politiskt ofärgade och öppet beskriva de ekonomiska kosekvenserna av det ena eller andra ställningstagandet. Därefter är det politiken som ska bestämma och tjänstemännen som ska effektuera det som politiken bestämmer utan att ifrågasätta fattade beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

 1. Petter

  Detta är styrt uppifrån av våra politiker med målet att skolan skulle läggas ner ,Åsa Brydsten är bara en offerbricka i detta spel .
  Förra gången du uttalade dig i frågan försökte du påstå att allt hade gått rätt till, vem kan man lita på ???

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag betvivlar inte på att den politiska sidan tagit beslut utifrån det underlag man hade till sitt förfogande och att allt kring det gick rätt till.

   Det som nu framkommit och som jag inte kände till tidigare är att politiken inte nagelfarit och granskat tjänstemannaskrivelsen och dess underlag ordentligt vilket jag anser att man måste göra som politisk beslutsfattare.

   Beslutsunderlag ska vara neutrala och politiskt ofärgade och beskriva konsekvensen av olika ställningstaganden. Det är utifrån en sådan horisont politiken ska fatta beslut.

   När så icke verkar vara fallet baserat på Moa’s uttalande om att det inte är politikens uppgift att granska beslutsunderlagen ser jag mig nödd och tvungen att ändra uppfattning då jag anser att det är politikens uppgift att göra denna granskning.

   • Jonas E

    Just i Botsmark har vi ju redan innan påpekat de brister i underlagen som fanns, men Moa fann det lämpligt att ta beslut i alla fall – nu har ju våra reservationer visat sig stämma helt och hållet, och den besparing som påstås föreligga finns inte att göra, utan det har snarare resulterat i en fördyring i och med att Moa och tjänstemannen inte villa räkna på hela kostnaden innan beslut – inkompetens ?, blir ju tyvärr ett ord som ligger nära tillhands !.
    Så just Hans Lindbergs som fortfarande tycker att det är alla andras fel i sin blogg………. där ligger du betydligt bättre till måste jag säga – du inser ju att det finns brister !.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Tack – Ja jag har uppmärksammat att det finns brister och det är därför jag lever om i frågan. Som jag sagt i övriga kommentarer så hoppas jag att vi kan gå till botten med detta genom att få upp alla relevanta fakta på bordet för att därefter ta ett balanserat och bra beslut.

 2. Förälder i Botsmark

  Bra talat! Men om det är så att det är möjligt för politiker att göra så som du säger, så kanske det vore dags att ta itu med två saker vad gäller Botsmarks skola. Det ena är att möjliggöra för berörd tjänsteman att kunna rekrytera till skolan, då hon inte fått en budget att röra sig med som kan få en lärare att tacka ja till jobbet. En lärare på en skola 5 mil från Umeå kan inte få samma lön som i skolan placerad i samma kvarter där läraren bor. Lönen måste, vilket fd kommundelsnämnden i Sävar förstod, räknas upp med vad som tidigare fanns, en Botsmarkspeng, som täcker resor och restid.
  Det andra är att innan man lägger ner ett mellanstadie, som för det första gör att de två lärarna kan täcka upp för varann rent fysiskt, men även behörighetsmässigt, borde ha tänkt till. Det finns nämligen ingen lärarutbildning för att skapa den övermänniska man söker till Botsmark vad gäller erfarenhet och behörigheter. Man vill ha en Rolls Royce och betala för en Folkvagn.
  Slutligen finns det inget att spara på Botsmarks skola. Lärarlönen äts direkt upp av busskostnader att skjutsa barn åt höger och vänster. Förskolebaracken har dubbeldebiterats i många många år. Att bygga om skolan för att inrymma förskola kan nog vara möjligt. Men det klassrum som behövs för att bevara mellanstadiet behöver inte tas i anspråk i den ombyggnationen. Lägg istället fakta och beslutsunderlag på bordet och visa varje sparad krona ner i spargrisen… För det blir inga. Det blir bara trasiga barn och en utarmad bygd.
  Gör om-gör rätt!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I min värld ska vi göra ett omtag i hela frågan och skaffa fram relevanta beslutsunderlag så att vi är fullt på det klara med hur läget ser ut.

   Därefter ska vi fatta beslut och jag kan inte garantera att beslutet skulle bli annorlunda med ett sådant omtag – Dock bättre och tydligare.

   • Jonas E

    Att beslutet skulle bli annorlunda om det samma besparingsmotiv som sist, kan det knappast råda någon tvekar om – då det inte finns en besparing att göra alls !.
    För redan nu så är resultatet tydligt – Dyrare, mycket dyrare till och med – totalt sett alltså !.

    Tillkommer det andra motiv så vet man knappast var det slutar då, men det är ju svårt att sia om !.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi bör räkna på helheten för kommunen. Det är ingen vinst om skolan sparar och högre kostnader samtidigt läggs på andra kommunala förvaltningar så att totalkostnaden blir högre – Om det är så och i sådana fall hur detta slår hoppas jag kommer fram nu när frågan ska utredas ytterligare en gång.

     • Sebastian

      Intressant att man i vissa andetag säger, som du gör nu, att totalkostnaden för kommunen inte får bli högre. När man i andra sammanhang säger att alla avdelningar ar sin egen budget och egen påse med pengar… Hur ska ni ha det, finns det medel från andra verksamheter att skjuta till när uppenbarligen andra verksamheter kan ta kostnader? Eller är det vattentäta skott som det så många gånger låter som?
      Det är uppenbart att ni, ja ni alla, politiker verkar sitta och tro att ni arbetar med monopolpengar. Det är det inte. Ni leker med pengar som jag och alla andra i kommunen har hårt arbetat ihop. Ni leker med pengar som jag vissa månader skulle behövt för att klara min egen ekonomi. Det är tragiskt att se dessa pengar spenderas så lättvindigt på stora skrytsamma byggen men sitter så hårt inne när det behövs mer pengar i omsorg, skola, sjukvård. S står inte för solidaritet längre.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om du tittar i andra inlägg jag skrivit så ser du att jag är motståndare till tänket med olika budgetar och vattentäta skott vilket är fallet i dag där varje nämnd sköter sitt.

      För mig så ser jag på en enda sak och det är på sista raden i kommunens resultat och balansräkning vilket jag önskar fler av oss skulle göra.

      Sedan är det många vill kalla skrytbyggen inga skrytbyggen utan snarare sådant som behöver byggas för både framtida behov och för att göra Umeå mer attraktivt.

      Hade det varit så att allt sitter ihop och att allt är en och samma budget skulle jag ha köpt att ställa saker mot varandra men i en värld där varje nämnd är suverän vad gäller de egna anslagen kan man inte ställa saker mot varandra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I detta ärende har alla skuld och om du läser inlägget så ser du att jag kritiserar de politiska beslutsfattarna mer än tjänstemännen.

 3. Jonas E

  Detta är ju precis det vi sagt hela tiden – att fakta i båda ärendena inte håller måttet, och tar vi bara Botsmarks skola, så var det enbart besparingar som var motiveringen, och sen har det kommit en massa andra ursäkter efter detta när vi visat på hur fel det räknats – bara det faktum att vi fått fram tydligare och fakta bättre än kommunen borde vara oroande nog, men sen att det ljugs och hittas på är klart oroande, så man kan tycka att det är dags att se över hela den här saken helt och hållet !.
  I nuläget så går det så mycket bussar och skolskjutsar härifrån så att jag skulle tro att kommunen fördyrat sina kostnader rejält på Botsmarks skola istället för att spara – kan vara så mycket som en fördubbling, och låter det som ett bra beslut ?.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag sa i förra kommentaren så anser jag att vi bör göra ett omtag och utreda saken vidare – Om detta sedan ändrar beslutet ska jag låta vara osagt och min tro är att det var tjänstemannaskrivelsen som var influerad av tjänstemännens uppfattning och att felet ligger i att denna inte granskades avseende partiskhet.

 4. Jonas E

  Kom just på två frågor till som borde ställas – hur såg egentligen uppdraget ut som tjänstemännen fick…… tänkte på som man frågar får man svar – brukar det ju heta !.
  Sen så i vilket skick är den skollan egentligen ? – det fanns ju en anledning till att man ville bygga nytt så bör föräldrarna vara oroliga i Bullmark ?.
  Vi föräldrar har ju kraftigt ifrågasatt hur detta har hanterats redan innan beslut togs, och det visar ju sig nu att vi hade fog för våran kritik – men varför lyssnar ingen ?.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min inställning är att vi ska gå till botten och ta fram de underlag som behövs för att kunna göra en riktig bedömning av läget.

   Jag kommer att lyfta den inställningen internt i vårt parti.

   • Jonas E

    Det kanske vore ett utmärkt tillfälle att försöka få till ett tänkande en total kostnadsöversyn i kommunens hela utgiftbild och inte bara den egna börsen – precis som vi diskuterat tidigare om dumsnålheten som råder allt för ofta nu – även i Botsmarks frågan !.
    För där har man ju bara räknat på sin egen börs !.

 5. Johan

  Hej Anders!
  Brukar läsa din blogg och gillar ditt sätt att utmana ditt parti!
  Hur ställer du dig till Hans Lindberg försvar av Moa Brydsten?
  Visst skrev du själv ett inlägg här på din blogg att det inte finns några ursäkter att för nämndemän att inte vara pålästa inför ett beslut?
  Hur kan då Moa som ordförande inte ha större koll, tycker man kan kräva det.
  Att få beröm för att i efterhand kräva det känns patetiskt.
  Någon ljuger så långt är nog alla överens även du som det verkar eller?
  Om ett sådant här händelse hade inträffat i den privatasektorn hade vederbörande fått sparken.

  Om en konsult anlitats så bör det väl finnas en faktura och sist men inte minst besiktningsprotokoll som de alltid för när de besiktar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack för berömmet. Jag utmanar alla som jag tycker handlar fel och där gör jag ingen skillnad på partitillhörighet.

   Precis som jag skrev i inlägget tycker jag att det i allra högsta grad är en nämndsordförandes uppgift att vara påläst i alla frågor som man ska besluta i. Enligt mitt sätt att se på saken så är det varje politikers uppgift att kritiskt granska och utvärdera alla tjänstemannaskrivelser för att säkerställa att dessa är neutrala och politiskt ofärgade.

 6. Johan

  Intressant att Hans Lindberg berömmer Moa att i efterhand kräva information av tjänstemännen!
  Tycker man kan kräva mer av en ordförande i en nämnd. Sedan att Hans ger henne beröm är smaklöst! Det mest komiska är att man redan sedan igår väntat på Hans försvar av Moa!Hade det varit i den privatasektorn hade hon fått sparken.

  Att det inte finns någon som kan styrka denna besiktning är mycket konstigt.
  Borde finnas en faktura från den externa konsulten.
  Om den utförts som en byggbesiktning så finns det ett gediget protokoll fört med all sannolikhet.
  Har svårt att tro att det lämnats endast muntligt till den som nu beställt besiktningen.
  Om så är fallet vilket jag absolut inte tror på av egen erfarenhet så finns protokollet hos den fakturerade externa konsulten!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Han hade kanske kunnat hoppa över berömmet – Dock har det som hänt nu lett till det omtag av hela frågan som jag vill se vilket är bra och ett steg framåt.

   Jag är nog inne på din linje – Nämligen att det inte skett någon besiktning och att någon mörkat i frågan – Vem och varför är information som jag hoppas ska komma fram nu när allt granskas på nytt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.