Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Moderaten Edward Riedl framstår som en dålig förlorare.

Av , , 4 kommentarer 1

I dagens Västerbottensnytt så uppmärksammas det faktum att det är Moderaterna och mer specifikt Edward Riedl som ligger bakom nyhetssajten  Nyheter i Västerbotten och då utan att klart och tydligt säga att denna nyhetssajt tillhör Moderaterna och Riedl och att nyheterna därför är vinklade och skrivna utifrån Riedl’s moderata grundvärderingar.

När Västerbottensnytt intervjuar Edward Riedl säger han att de startat sajten därför att SVT med flera medier inte ger dem den mediatid de anser att de bör ha och därför att SVT och andra medier inte rapporterar nyheter på det sätt moderaterna önskar.

Detta bekräftar det jag sagt hela tiden – Att Edward Riedl och även Umeås Anders Ågren befinner sig i medieskugga och därför är desperata – Till och med så desperata att de nu framstår som dåliga förlorare därför de valt att skapa en egen nyhetssajt under falsk flagg.

Att starta en nyhetssajt under falsk flagg där man sprider falska nyheter med kraftig politisk vinkling är att blunda för det riktiga problemet som är att väljarna och därmed medierna tappat intresse för Riedl och Ågren och baserat på den politik de står för.

Intresset från väljare och media kommer inte tillbaka på detta sätt mina herrar – Därför borde ni istället för att trumma på i gamla fotspår och starta en egen nyhetssajt under falsk flagg fråga er själva varför väljarna tappat intresset för er politik och vad ni kan göra för förändringar för att skapa en politik som väljarna vill veta mer om.

Dessutom hävdar jag fortfarande att man ska vara ärlig och uppriktig mot väljarna i alla lägen. Är nyhetssajten en moderat propagandakanal för herrar Riedl och Ågren bör detta framgå klart och tydligt så att alla som läser det som skrivs på sajten vet att innehållet är politiskt färgat utan sedvanlig journalistisk neutralitet.

Slutligen så tycker jag att det är en farlig utveckling att politiska partier skapar medier som är ensidiga. Journalistik ska bedrivas av journalister och i vanlig ordning är det helt ok att ledarsidan är politiskt färgad. Allt annat innehåll ska vara neutralt.

Ska vi driva politisk kampanj finns andra vägar att gå – T.ex. denna väg via en blogg där ingen som läser bloggen missat att jag som skriver är socialdemokrat och att de åsikter jag framför därför vilar på socialdemokratisk ideologisk grund.

Fyller man dessutom bloggen med innehåll och ämnen som intresserar väljarna och medborgarna så kommer den att bli flitigt läst och kommenterad och därmed ett forum för en levande politisk debatt på ett helt annat sätt än en nyhetssajt som trummar ut politiska budskap utan att tala om från vem de kommer.

För egen del tycker jag att Edward Riedl allt mer framstår som en dålig förlorare – En förlorare som tycker att det är orättvist att han förlorat och en förlorare som saknar insikt om varför han förlorat.

För mig är det självklart att vi ska ha en livlig politisk debatt i vårt samhälle – Det är jag den förste att tillstå. Dock ska vi bedriva denna debatt öppet och spela med öppna kort och inte via vinklade medier utan klar och tydlig politisk avsändare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Att 17 av 24 reformmiljarder går till jobb och välfärd är ett välkommet trendbrott.

Av , , 54 kommentarer 1

I den budget som nu presenterats och som omsluter reformer för ca 24 miljarder går hela 6 miljarder till fler jobb och 11 miljarder till mer resurser inom välfärden vilket är ett mycket välkommet trendbrott gentemot de budgetar som Alliansen la under sin tid vid makten.

Att satsa på välfärd – Dvs. offentlig sektor såsom vård, skola och omsorg och på att skapa fler jobb är nödvändigt om vi ska nå den svenska samhällsmodellens föresatser om ett mer jämlikt samhälle.

Dessutom ser jag det allra mesta av de 17 miljarderna som satsningar på fler jobb då mycket av det som går till välfärden kommer att användas till personalförtätningar och en utbyggnad av offentlig sektor.

Fler människor i arbete innebär ökade skatteintäkter och därmed ökad konsumtion och i förlängningen ännu större behov av arbetskraft för att mätta den ökande konsumtionen.

Jag har i en rad inlägg sagt att det aldrig går att spara sig ur en kris då besparingen begränsar konsumtionsutrymmet och därmed tillväxten. Därför är jag glad och belåten över att ”min” regeringen väljer att investera snarare än spara sig ur det läge Sverige befinner sig i för närvarande.

Där Alliansen prioriterade skattesänkningar och ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor prioriterar den rödgröna regeringen satsningar på fler jobb och ökad välfärd. Det är det som är skillnaden på en Alliansregering och en Socialdemokratisk regering – Vem som prioriteras och om man prioriterar svaga eller starka grupper i samhället.

När vi tittar i historieböckerna är jag övertygad om att den fördubbling av platserna inom Yrksevux som regeringen gör för att bättre matcha kompetensen hos de arbetslösa med den kompetens arbetsmarknaden efterfrågar kommer att betraktas som ett genidrag.

Nyckeln till ett bättre och mer jämlikt Sverige ligger i att sätta fler människor i arbete och i att se till att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist. Därför är satsningen på Yrkesvux för att få fler i arbete helt rätt.

Det är statens ansvar att se till att landets företag har tillräckligt med kompetent arbetskraft att anställa för att klara sin verksamhet vilket innebär att det är företagens uppgift att se till att betala tillräckligt mycket skatt för att staten ska kunna fullgöra sitt ansvar att utbilda.

Det är därför jag slåss så hårt för att stoppa alla skatteplanering så att företagen till skillnad mot idag inte har något annat val än att betala sin skatt.

Att ”smita” från skatten men fortsatt kräva att motparten ska föres en med välutbildad arbetskraft kan liknas med att kräva att ett företag ska fortsätta att leverera varor i all evighet trots att man inte betalar sina fakturor.

Därför hoppas jag att även Svenskt Näringslivs polett ramlar ner och att Svenskt Näringsliv och dess ekonomer förstår att det aldrig kan anses fel att betala skatt och att investera i arbete och välfärd oavsett av hur konjunkturläget ser ut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Naturskyddsföreningens cykelgrupp bör tänka ett varv till innan de kräver företräde för cyklister.

Av , , 14 kommentarer 3

Jag ska med en gång säga att jag är för alla åtgärder som är bra för miljön och att jag är en förespråkare för att människor går, cyklar och använder kollektivtrafiken framför den egna bilen. Trots det anser jag att Naturskyddsföreningens cykelgrupp har fel när de anser att cyklister ska prioriteras framför andra trafikslag i trafiken.

I grunden tycker jag att vi ska bygga en stad där kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik prioriteras samtidigt som biltrafiken doseras vilket jag skrivit om flera gånger. Samtidigt vill jag kalla cyklisterna för miljöbovar om de kräver att cykelöverfarter ska ha företräde framför andra trafikslag.

Varje gång en cyklist tvingar en bil eller ännu värre ett tungt fordon att stanna för att ge dem företräda skapar de mer utsläpp än om de suttit i en bil som följer normala trafikregler såsom högerregeln och väjningsplikt.

I min värld ska cyklar framföras på speciella cykelbanor som är helt åtskilda från det vanliga vägnätet. I normalfallet bör cykeltrafiken ledas i tunnlar eller över broar där de ska korsa vägar.

Där detta inte är genomförbart är det självklart att biltrafiken ska ha företräde sett ur ett miljöperspektiv därför att det är bilar, bussar och lastbilar som skapar utsläpp snarare än cyklister och gångtrafikanter.

Sedan måste Naturskyddsföreningens cykelgrupp ta i beaktande att tunga fordon orsakar mycket utsläpp varje gång de tvingas till ett stopp. Beroende på vikten kan varje stopp kosta upp till 2 liter extra i bränsleförbrukning med tillhörande utsläpp vilket innebär att ett stopp för tunga fordon för att ge cyklister företräde är mycket dåligt för vår miljö.

Därför tycker jag att Naturskyddsföreningens cykelgrupp ska koncentrera sig på att driva frågan om separate cykelvägar snarare än den om att cyklister ska ha företräde om de vill värna miljöperspektivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Enighet om höjd pensionsålder både bra och dåligt.

Av , , 8 kommentarer 0

Att de politiska partierna och arbetsmarknadens parter nu enats om att förhandla fram bra lösningar för att anpassa a-kassa, sjukförsäkring och tjänstepensioner till höjd pensionsålder är både bra och dåligt.

Bra är det därför att jag ser det som mycket viktigt att alla ovanstående områden hänger med för de som önskar arbeta högre upp i åren. För mig är det en självklarhet att man ska ha fulla sjukförmåner, rätt till a-kassa och ökad tjänstepension om man väljer att arbeta längre.

Däremot tycker jag att det är dåligt att parterna samtidigt vill höja den lägsta åldern för när man kan börja ta ut sin ålderspension från 61 år till 63 är – Detta därför att denna höjning kommer att straffa de som är utslitna och därför inte orkar jobba längre än till 61-års ålder mycket hårt ekonomiskt.

Sedan är det rätt tragikomiskt att organisationen Svenskt Näringsliv gärna ser höjd pensionsålder men inte höjd ålder för de försäkringar som hör till arbetsmarknaden och därför ställt sig på sidan om överenskommelsen.

Min gissning är att Svenskt Näringsliv gör detta därför att de även i framtiden vill ha en situation som innebär att det är billigare att ha en arbetstagare över 65 år anställd än det är att ha en yngre arbetstagare anställd – Detta därför att arbetsgivaravgifterna idag är lägre för de som väljer att jobba kvar efter 65.

Det faktum att a-kassa, sjukförsäkring och tjänstepension ska följa med upp till 67-års ålder gör det dyrare för Svenskt Näringslivs medlemmar att behålla människor i arbete – Därav deras ställningstagande.

Däremot har Svenskt Näringsliv inget emot höjningen i sig så länge de slipper vara med och betala för den.

I min värld och som inbiten Socialdemokrat tycker jag att det är en självklarhet att man ska betala samma sociala avgifter för alla anställda oavsett ålder. En flexibel pensionsålder är helt okay för mig så länge som detta innebär att arbetsgivarens kostnader för en anställd är lika för alla anställda.

Därutöver ser jag som jag skrivit ovan ingen anledning att höja den lägsta åldern vid vilken man kan börja lyfta sin pension – Däremot tycker jag att det är bra att man kan välja att arbeta längre och att man dessutom belönas för detta om man väljer att arbeta kvar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Stor heder åt Balticgruppen.

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag vill på detta sätt framföra ett stort tack till Balticgruppen och deras beslut att gå in med ytterligare 300.000 kronor till UIK FF – Beslutet hedrar er och jag är extra glad att Balticgruppen bestämmer sig för att satsa extra pengar på just damidrott.

Senast idag läste jag läste jag en artikel om hur det skulle behövas ett jämställdhets perspektiv även inom idrottens värld. Ett av exemplen var hur Svenska Spel gav hela 92 miljoner till herrfotbollen men bara 15 miljoner till damfotbollen trots att antalet utövare – I vart fall i lägre åldrar är ungefär lika stort.

Damidrott är minst lika viktig som herridrott och därför borde dam och herridrotten få lika mycket pengar.

Men som sagt – All heder åt Balticgruppen och deras beslut att satsa på UIK. Förhoppningsvis är denna satsning bara början på en ordentlig satsning på en av Umeås stora idrottsföreningar och ett av Umeås mest kända varumärken.

Med rätt uppbackning är jag säker på att UIK på nytt kan bli den stormakt inom den internationella damfotbollen som de en gång var. Med rätt ekonomiska förutsättningar och med rätt ledning är detta möjligt.

Dessutom tycker jag att det är bra att en av de stora aktörerna i Umeås näringsliv går före och visar vägen för andra företag såsom varande ett gott exempel på att det är viktigt att ge tillbaka till de som utgör grunden för ens verksamhet.

Tack Balticgruppen och familjen Olsson!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Kultur står inte i något motsatsförhållande till kommunal kärnverksamhet.

Av , , 8 kommentarer 1

Ersboda S-förening arrangerade ett politiskt café i torsdags kväll på Ersboda Folkets Hus med kultur som huvudtema med intressant debatt mellan Thomas Wennström (S) och Eva Westman Modig (M). Kvällen präglades av en intressant debatt och massor av ny kunskap av vad som ryms inom kommunens kulturbudget.

Extra roligt är det att publiken fritt kan debattera ämnet med deltagande politiker vilket ledde till många och långa diskussioner om kultur och kulturens betydelse för ett levande och dynamiskt samhälle. Dessutom hade debatten en ideologisk touch då stora delar av debatten handlade om varför det är viktigt att göra kulturen tillgänglig för alla oavsett av hur stor plånbok de har.

Till att börja med fick vi lära oss att kultur omfattar betydligt fler saker än Norrlandsoperan och Kulturväven och att även biblioteken inryms inom kulturens budgetram. Just kampen för att behålla närbiblioteken är en viktig satsning för Umeå och för skolan. Inom kulturen samsas all sorts kultur såsom film, teater och all sorts musik och konst.

Debatten handlade även om att mat och hur mat kan vara en samlingspunkt mellan människor från olika kulturer – En samlingsplats där man kan träffas för att lära sig hur och varför man kan tycka och tänka olika i olika delar av världen. Därför fastslogs att även mat är kultur.

En annan viktig lärdom är att kulturen trots att många klagar på att den slukar mycket pengar bara utgör 4% av kommunens totala budget. Den som tror att kulturen och dess inslag äter pengar från kärnverksamhet såsom skola, vård och omsorg tror därför fel. En minskning av kulturbudgeten till 2 % av den totala budgeten skulle inte ge speciellt mycket mer i form av skola, vård och omsorg – Däremot skulle en sådan minskning strypa kulturen och därmed Umeås framtida tillväxt.

Kultur och framför allt en satsning på alla sorters kultur är en tillväxtmotor och en viktig sådan. Ett torftigt och begränsat kulturutbud ger dålig tillväxt och skapar lägre skatteintäkter och därmed mindre pengar till skolan, vården och omsorgen.

Därför är det hög tid att vi slutar ställa dessa saker mot varandra då det i själva verket är så att de måste gå hand i hand för att Umeå ska må bra. Ett blomstrande kulturliv ger ett blomstrande samhälle.

Därför säger jag fram för mer kultur så att vi ökar inflyttningen än mer och därmed får mer över till skolan, vården och omsorgen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Läget är perfekt för att fasa ut ränteavdragen.

Av , , 4 kommentarer 2

När nu Riksbanken aviserat att det troligtvis inte finns någon anledning att höja räntan de närmaste åren öppnar sig en aldrig skådad chans att en gång för alla fasa ut de orättvisa ränteavdragen som gör att alla som äger sin bostad subventioneras av de som hyr sin bostad.

Ränteavdragen har spelat ut sin roll och dagens system för bostadssubventioner måste göras om. Samma sak gäller dessutom fastighetsskatten där vi måste tänka om så i vart fall de höginkomsttagare som köper en dyr bostad träffas av fastighetsskatt i proportion till bostadens pris och inkomstens storlek.

I ett socialdemokratiskt styrt Sverige ska vi inte ha ett system där låginkomsttagare subventionerar höginkomsttagare vilket är effekten av ränteavdragen och den schablonmässiga bostadsavgiften.

Under tiden ränteavdragen fasas ut ska vi ta oss en ordentlig funderare på hur vi ska möjliggöra för låginkomsttagare att köpa sig en bostad. Exakt hur detta ska fungera i en framtid ska jag be att få återkomma till när jag i lugn och ro evaluerat de möjligheter som står till buds.

En möjlig utväg är att staten går in och subventionerar räntan för de med inkomster under brytpunkten om dessa samtidigt saknar förmögenhet och äger sin bostad – Men som jag sa ovan så vill jag återkomma när tanken på hur låginkomsttagarna ska få hjälp med att finansiera sitt bostadsköp är genomtänkt fullt ut.

Att detta tankearbete inte är färdigt är dock inget skäl att vänta med påbörjandet av utfasningen av ränteavdragen av den anledningen att dessa är mycket orättvisa.

När det gäller fastighetsskatten så är det lättare – Denna ska inte tas ut så länge inkomsterna ligger under brytpunkten för statlig skatt för den inkomsttagare som äger fastigheten. Sammanbor eller är ägaren gift ska bägge parternas inkomster räknas in i kalkylen för eventuell fastighetsskatt. Detta genom at lägga ihop inkomsterna och dela den med 2 – Blir medelinkomsten över brytpunkten ska fastighetsskatt betalas – Är den under utgår ingen fastighetsskatt.

Dessutom ska det inte vara möjligt att sätta sina barn som ägare till fastigheten för att komma undan fastighetsskatten – Är barnen minderåriga eller saknar inkomst är det föräldrarnas inkomst som ska utgöra underlag för fastighetsskattens vare eller icke vara.

En sak är säker och det är att jag som socialdemokrat aldrig kan acceptera att låginkomsttagare ska subventionera höginkomsttagare.

Därför ska ränteavdragen fasas ut och fastighetsskatten återinföras för den del av medborgarna som har möjlighet att betala densamma utan att deras livsföring påverkas i egentlig mening.

Detta därför att den svenska samhällsmodellen och den kamp för ett jämlikare samhälle den förespråkar kräver utfasade räntebidrag och återinförd fastighetsskatt för att leva upp till sina föresatser om ett bättre och jämlikare Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Påtvingad veganism lika illa som påtvingad Gudstro.

Av , , 4 kommentarer 8

Organisationen Köttfri måndag beter sig på precis samma sätt som en religiös rörelse i sin kamp för att påtvinga andra människor sitt sätt att se på världen.

Därför är jag förundrad över att det inte blir samma ramaskri i samhället över Köttfri måndags försök att förmå regeringen att lagstiftningsvägen förbjuda kött inom offentlig sektor som det skulle bli om ett trossamfund skulle utöva samma påtryckningar på regeringen för en lag som gör att medborgarna måste ansluta sig till deras trossamfund och trosinriktning.

Skulle en religiös rörelse t.ex. islam göra samma sak och öppet ta strid för och förespråka att regeringen över huvudet på alla svenskar måste besluta att alla svenskar måste sluta leva i synd och söka medlemsskap i deras specifika trossamfund skulle det bli något av en revolution bland vanliga medborgare.

Jag har inget emot vare sig Köttfri måndag eller dess företrädare – Dock är jag starkt emot att man genom tvång vill tvinga på människor en livsstil de inte själva valt eller vill välja.

När vi dessutom vet att alla levande organismer – Dvs. både människor, djur och organiska växter tillhör samma kolsystem och att utsläppen av växthusgaser därför kommer att bli lika oavsett av om vi äter djur eller vegetariska födoämnen är de ännu mer fel att kräva att skolor och andra offentliga inrättningar ska sluta servera kött och andra animaliska livsmedel till förmån för vegetariska alternativ.

I min värld likställer jag det påtvingade köttförbud Köttfri måndag förespråkar med tvånget att ansluta sig till en specifik trosinriktning.

Det är inte köttet eller djuren i sig som är boven till utsläppen. Om vi slutar äta djur skulle de grödor djuren äter tvingas till förmultning vilket ger exakt samma mängd växthusgas som den som kommer från djuren vilket gör att miljöeffekten är noll oavsett av om vi äter djur eller växter.

De utsläpp jordbruket förorsakar kommer från konstgödsel, diesel och andra fossila produkter som används inom jordbruket och mindre köttproduktion och mer produktion av vegetariska livsmedel stoppar inte dessa utsläpp. Det enda som stoppar dessa utsläpp är aktivt arbete med att se till att jordbruket använder fossil och kemikaliefria produkter i hela sin produktionskedja.

Som jag sa inledningsvis så har jag inget emot att människor är vegetarianer eller veganer – Det jag har problem med är att man vill ”påtvinga” denna sin religion på andra människor.

Dessutom tycker jag att Köttfri måndag ska använda sig av hållbara argument när de kampanjar för sin sak då det finns stora hälsofördelar att vinna med att äta mer grönt och mindre kött.

Som person och familj äter vi mycket grönsaker och andelen vegetariska inslag i vår familj ökar dag för dag – Dock inte därför att vi blivit påtvingade detta utan därför att vi valt att göra så av egen fri vilja.

Därför är min tro att utbildning är en mycket bättre väg än tvång vad gäller att reducera köttätandet i Sverige och världen. En utbildning som om den bygger på fakta har bättre chanser att lyckas än någonsin den förbudsmentalitet Köttfri måndag förespråkar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Nytt system för företagens skatterapportering en rakt igenom bra reform.

Av , , Bli först att kommentera 0

Inte oväntat är det så att organisationen Företagarna kritiserar regeringens förslag på att införa månadsvis rapportering på individnivå av utbetalda löner och inbetalda skatter till Skatteverket för alla som arbetar i Sverige.

Svenskt Näringsliv säger att de vill avvakta med sin syn tills de analyserat förslaget djupare och kommer med en kommentar även om jag är rätt säker på att de kommer att ansluta sig till Företagarnas uppfattning i ärendet.

Jag ser inget fel i att denna rapportering införs och att alla företag skickr en kopia av den löneutbetalningsfil företagen redan har vad gäller löner och skatter på sina anställda. Detta torde tvärtemot vad Företagarna säger inte innebära vare sig mer arbete eller mer byråkrati för företagen.

Hade det nya regelverket handlat om att bygga ett helt nytt system kan jag förstå att man är kritisk – Men i detta fall handlar det inte om att bygga några nya system då jag är helt säker på att alla företag i Sverige redan har ett system där varje arbetstagare i företaget är uppdelad på individnivå vad gäller lönens och skattens storlek.

Att de har det baserar jag på det faktum att inget företag vill betala ut för hög lön och därför måste hålla ordning på hur mycket arbetstagaren arbetat och när och på hur mycket skatt som ska betalas på den lön arbetstagaren intjänat.

Snarare tror jag att man protesterar därför att ett införande av detta system gör det svårare att fuska under pågående verksamhetsår och på att man får kortare tid på sig för att dölja eventuellt fusk med skatter och avgifter. Som systemet ser ut idag har man hela året på sig att ställa saker tillrätta och betala in rätt skatt.

Med det nya systemet på plats måste detta göras på månadsbasis – Därav protesterna om utökad byråkrati.

Regeringens tro på att denna nyordning ska leda till mindre skattefusk och att mindre pengar undanhålls på årsbasis är jag dock skarpt skeptisk till – Däremot tror jag att nyordningen kommer att leda till att Skatteverket får in skatten snabbare än med nuvarande system och på att denna nyordning snabbare än idag upptäcker de företagare som släpar med skatteinbetalningarna.

Om syftet med reformen är att göra skatteplanering och skatteflykt svårare har man skjutit sig i foten – Om syftet är att se till att skatten betalas in i tid är reformen helt rätt.

Jag delar dessutom regeringens med fleras uppfattning att denna reform kommer att stävja delar av den osunda konkurrensen – I vart fall den del som innebär att företag under beskattningsåret använder arbetstagarnas skattepengar i den egna verksamheten.

Därför säger jag – Inför detta regelverk snarast. Dessutom behövs inget stegvis införande då dessa filer redan finns att tillgå i alla laglydiga och seriösa företags nuvarande lönesystem.

Ska vi däremot göra något åt skatteplanerandet och den skatteflykt som blir möjlig att genomföra därför att man skatteplanerat i initialläget finns bara en väg att gå och det är att skriva om alla skatteavtal vi har med andra länder så att möjligheten att skatteplanera försvinner.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Nu kan Riksrevisionens förtroendekapital återupprättas.

Av , , 4 kommentarer 0

För mig är det goda nyheter att den siste av de 3 riksrevisionerna avgått. Margareta Åbergs avgång öppnar för tillsättandet av nya helt obefläckade riksrevisorer och dessutom för att skapa en ordning och ett regelverk inom riksrevisionen som innebär att de som tvingat nuvarande riksrevisorer att avgå inte kan inträffa igen i framtiden.

Dock tycker jag att det är synd att Margareta Åberg tänker sitta kvar fram tills Konstitutionsutskottet utsett hennes efterträdare – Alldeles speciellt så därför att hon envetet hävdar att hon inte begått några felaktigheter trots bevis för otillbörlig påverkan och mannamån.

När vi nu tillsätter nya riksrevisorer måste vi se till att dessa fullt ut förstår att de måste följa samma regelverk som alla andra och att en ordning där de ser sig själva som en elit som inte behöver följa demokratiska spelregler upphör.

Nästa uppsättning riksrevisorer bör dessutom få i uppdrag att upprätta revisionssystem som gör att vänskapskorruption och andra företeelser som inte följer demokratiska spelregler kan upptäckas i tid. Kan vänskapskorruption upptäckas i samband med att statliga verksamheter och bolag revideras kan den beivras omedelbart då all vänskapskorruption i längden är skadlig för samhället och ett hot mot demokratin.

Ska politiker och tjänstemän fortsatt ha väljarnas fulla förtroende måste vänskapskorruptionen bort.

Därför hoppas jag att Konstitutionsutskottet gör sin läxa väl denna gång och ser till att de som tillsätts som riksrevisorer kommer från andra verksamheter än statliga verk, myndigheter eller bolag så att deras oberoende aldrig kan ifrågasättas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”