Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Neddragningar av assistanshjälp får mig att känna mig illa till mods.

Neddragningar och förändrade bedömningsgrunder avseende LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) får mig att känna mig oerhört illa till mods – Extra illa till mods blir jag därför att mitt eget parti driver på denna förändring till det sämre för redan hårt prövade grupper.

Att dra ner på assistanshjälpen för de med funktionshinder är att sparka på de som redan ligger. LSS kom till för att göra livet någorlunda drägligt för de som haft oturen att drabbas av sjukdomar som fodrar assistans och att rycka bort det samhälleliga stödet för dessa människor tycker jag är fel – Till och med mycket fel och därför ger jag Åsa Regnér och mina egna partikamrater i regeringen bakläxa.

Som Socialdemokrat är det självklart för mig att de som behöver assistans ska ha assistans. Ska vi spara pengar i samhället ska dessa sparas på starka grupper och deras service och inte på svaga och utsatta människor och/eller grupper.

Att dra in assistansen så att vi tvingar människor att sluta att jobba och istället leva på bidrag ger ingen bättre samhällsekonomi. Samma med föräldrar till barn som blir av med sin assistanshjälp som tvingas gå ner i arbetstid för att kunna ta hand om sina barn. Den skatt staten förlorar på nedgång i arbetstid är sannolikt lika stor som kostnaden för den assistanshjälp som tas bort varför allt blir ett nollsummespel.

I ett kärleksfullt och solidariskt samhälle där alla människor har lika värde är det en självklarhet att se till att de som behöver samhällets hjälp för att klara sin vardag får den hjälp de behöver.

Som Socialdemokrater ska vi stå upp för de svaga och utsatta i samhället – Inte sparka dem ännu djupare ner i avgrunden. Därför vill jag att de drygt 300 människor som förlorat sin assistansersättning i år ska få tillbaka denna snarast.

I min värld är det självklart att alla som behöver assistans i en eller annan form ska få det och då på samhällets bekostnad. Är läget så att skatteintäkterna inte räcker till för att göra detta möjligt ska skatterna höjas.

Som Socialdemokrater får vi aldrig sänka ambitionsnivån i de sociala trygghetssystemen – Räcker inte pengarna till ska intäkterna till systemen ökas vilket innebär höjda skatter.

Dessutom bör regeringen tänka ytterligare ett steg. Statliga neddragningar inom LSS leder till ökade kommunala kostnader för landets kommuner genom att en statlig kostnad nu blir en kommunal kostnad i och med att kommunerna har en skyldighet att ta hand om de som har funktionshinder av olika slag.

Därför vill jag att Åsa Regnér och regeringen gör helt om och tänker om. Assistansbehövande är en statlig angelägenhet inte en kommunal angelägenhet – Därför ska ALLA medborgare vara med och bekosta LSS vilket bara kan ske om staten tar sitt ansvar och sänder räkningen till alla skattebetalare i proportion till inkomst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

24 kommentarer

 1. Petter

  Svenska Modellen ??
  Feministisk regering, med en stadsminister som hellre vill sätta avtryck uti världen istället for i Sverige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan hålla med om att Löfven skulle spendera mer tid hemma även om världspolitik och goda relationer med vår omvärld är viktig.

 2. Jan

  LSS-reformen är ytterligare en misslyckad borgerlig privatiseringsreform som lett till utbrett fusk och enorma kostnadsökningar. Det som kostade 1 miljard innan reformen kostar nu 30 miljarder. Årligen. Det blir en snittkostnad strax under 2 miljoner per ”brukare”. Att inte göra något åt kostnadsinflationen är på gränsen till landsförräderi. Det bästa vore naturligtvis om handikappvården kommunaliserades helt och hållet. Precis som innan kostnadsexplosionen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis, och det är därför jag skäller på min egen regering bär de fortsätter i Alliansens hjulspår.

 3. Jonas E

  I rättvisans namn så måste man ju påpeka vissa fakta som tycks helt förlorade i debatten !.
  Enligt FK själva så är det ju två prejudicerade domar som ligger bakom neddragningarna, två domar som grundar sig på Alliansens system dessutom !.
  Det direktiv som S-regeringen givit säger ju att man skall se över kostnadsökningen- alltså inget om att man skall minska timmar utan hindra dom från att öka, och där säger FK själva att dom skall följa detta genom att jaga fuskare och inte genom att jaga timmar !.
  Jag vet att försäkringsjuridik är minst sagt snårig, och delvis motsägelsefull – men debatten tycks helt ha spårat ur då man skyller på fel regering i detta !.
  Däremot så är det en gåta för mig varför denna regering inte ser till att agera mot detta snabbare – och detta borde debatten handla om egentligen – så det blir ändring på detta någon gång !.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag beskyller min egen regering för att fortsätta i Alliansens hjulspår när man i själva verket borde göra helt om och inget annat bara för att vara extra tydlig.

 4. Jonny Disenfeldt

  Socialdemokratin visar än en gång sitt rätta ansikte , girighet och ingen som helst människokärlek…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad socialdemokratin visar i just denna fråga är att vi i detta beter oss på samma sätt som Alliansen genom att fortsätta på deras linje.

 5. Jan

  Johnny Disenfeldts sossehat gränsar till det sjukliga. Jag tycker inte att du ska uppmuntra honom till det genom att publicera hans kommentarer. Det är nämligen samma sossehat om och om igen. Aldrig ett ont ord om Moderaterna eller alliansen. Det tillför ingenting. Någonsin. Det är inte friskt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kan hålla med dig men jag lovade alla när jag började blogga att jag ska publicera och/eller bemöta alla kommentarer så länge dessa inte är rena personliga påhopp och eller sprider racism, främlingsfientlighet etc. Det är därför jag låter honom hållas fullt medveten om att du och de allra flesta med dig förstår att Jonny är SD man.

 6. Alexander

  ”Johnny Disenfeldts sossehat gränsar till det sjukliga”

  Och ändå är det en västanvind jämfört med vad SD får utstå. Rasist och nazist är vanliga skällsord, trots att allt fler partier ställer sig bakom deras politik….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är inte så att fler partier ställer sig bakom SD’s politik. Däremot har vi tvingats använda vissa delar av det som finns även i SD’s politik vilket för övrigt förekommer på alla nivåer i svenska politik där många partier liknar varandra på olika områden.

 7. Alexander

  ”Vi har tvingats använda vissa delar”

  Vad menar du med tvingats? Ni har ALLTID sagt att det SD propagerat för är fel och rasistiskt, sedan gör ni exakt det. Att ni inte fattar att trovärdigheten är minimal är ju tragiskt….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du lägger SD’s partiprogram jämsides med övriga partiers partiprogram så kan du se att det finns mycket stora skillnader mellan dessa. Även om SD är ett ”halvfrågeparti” då man saknar politik för alla andra områden utom halva migrationsfrågan så är skillnaderna stora.

 8. Alexander

  Varför inte svara på frågan hur ni har tvingats genomföra delar av det SD vill?Är det månne verkligheten som visat sig….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi vet alla att ingen i förväg kände till hur flyktingsituationen skulle komma att utvecklas förra året och det vi gjorde var att anpassa oss till rådande lägen genom att ta ansvar och anpassa oss till den situation som råder.

 9. Alexander

  ”genom att ta ansvar och anpassa oss till den situation som råder”

  Hade ni gjort det tidigare hade problemen varit mindre. Fast då var ni upptagna med att gapa rasism om ALLT som handlade om negativa saker kring invandringen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur vi skulle ha kunna göra detta tidigare och innan det var känt att volymerna skulle bli så stora som det till slut blev visste ingen – Och att i det läget införa regelverk för situationer ingen kände till skulle komma är ingen hållbar och ansvarstagande politik.

 10. Alexander

  ”visste ingen”

  Vi är många som länge varnade för vad en alldeles för generös invandringspolitik skulle leda till. Svaret? Ni är rasister….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den explosion av invandrare som blev verklighet fanns det ingen som varnade för. Hade det kommit så många som prognostiserades hade vi inte haft några problem att ta emot dem med de gamla reglerna fortfarande i kraft.

 11. Enskild vinstmaximering

  Kan vi lita på att ett system som styrs av enskild vinstmaximering kommer att göra sitt bästa för att hjälpa alla sjuka?

  Eller får vi nu se det blod spillas som just detta finansiella system kräver för sin självbevarelse?

  Alla åtta partier ? i riksdagen verkar vilja behålla detta finansiella system som bygger på konkurrens och eliminering.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Får jag bestämma ska vi inte ha privata företag i välfärden men i rådande parlamentariska läge går detta inte at genomföra varför vi får göra det som är näst bäst och se till att privata aktörer inte gör vinster i välfärden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.