Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jag delar Torsten W. & Thor Perssons åsikt om Västra länken – Tunnel är bästa lösningen.

Torsten W. Persson må vara till åren kommen men intellektet och hans visionära förmåga att se till Umeås bästa är det definitivt inget fel på. Tittar vi på hans argument för Västra länken är det klart och tydligt att den man som i stort planlade och byggde vårt moderna Umeå fortfarande vet vad som är bäst för Umeå och dess befolkning.

Detta säger jag efter att noga ha läst, analyserat och vägt de argument Torsten och Thor framför för att motivera varför en tunnel är bästa lösningen för Västra länkens dragning.

Ska man bygga en ringled runt Umeå finns det vissa argument som är viktigare än andra. Vad gäller västra länken är de viktigaste argumenten miljö, närhet och ingrepp på naturen samt att den väg som byggs faktiskt gör det den är avsedd att göra – Nämligen flyttar genomfartstrafiken från centrum till ringleden så att stadsluften blir bättre.

En riktig underjordisk tunnel(inte ett öppet schakt) under Backenområdet med bro över älven och som ansluter till E4:an söder om stan är bästa alternativet och det alternativ som bäst och effektivast lever upp till svaren på de argument jag angett ovan.

Att ge Västra länken en sträckning där den på ett naturligt sätt och rakast möjliga väg bygger på de delar som redan är byggda i och med att vi väljer tunnelalternativet kommer att ge den bästa kalkylen över tid både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.

Till mina partikamrater i kommunen säger jag därför – Låt oss lyssna på visionären Torsten W. Persson och hans son Thor och därför driva på ett förverkligande av ett tunnelbygge med start idag.

Att bevara så mycket som möjligt av marken så att denna kan användas för bostadsbyggande istället för till bilvägar är vettigt i en växande stad.

Blir den påtänkta kilometerskatten för lastbilar verklighet är detta alternativ dessutom till gagn för industrin i och runt Umeå därför att det förkortar körsträckan för den tunga trafiken och sparat kilometer med tillhörande kilometerskatt och utsläpp.

Tack Torsten och Thor för ert viktiga inlägg i debatten om Västra länken!

Rätt placering av Västra länken gör den dynamiska staden Umeå än mer dynamisk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

4 kommentarer

 1. Olle

  Det ser ju inte så hoppfullt ut med att komma igång med nån västra länk. Tror inte M var så långt från sanningen som S ville påskina. Dessa pengar kommer nog S att använda till nåt projekt söderut

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kommer inte på fråga – Västra länken är beslutad, det enda som eventuellt omprövas är dragningen.

 2. Lennart Holmlun

  Du får tycka vad du vill även om politiskt aktiva bör följa det partiet bestämt. Man vinner inte förtroende med att fara fram med olika uppfattningar.

  Trafikverket som äger frågan har fattat beslut vart vägen ska gå och kommunen delar trafikverkets synpunkter. Det finns inte pengar i planen och dessutom strider en sträckning mot kulturmiljöintressen. Man drar inte en väg genom Umeås vagga. Det skulle inte gå att få igenom vid ett överklagande. Jag vet för jag har varit involverad i detta vägpaket sedan slutet av 80 talet

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag vet att du varit högst involverad Lennart och att du drivit frågan hårt vilket uppskattas. Dock ser jag inte den slutgiltiga dragningen som klar ännu eftersom Trafikverket inte klargjort vilket alternativ de föredrar.

   Dessutom är jag övertygad om att detta går att få igenom även om det skulle överklagas och att dra den så nära stan som möjligt och i en tunnel tjänar alla på då jag inte ser någon som helst anledning att flytta den längre från stan än nödvändigt.

   Dessutom som kommun kan vi alltid ompröva vårt ställningstagande om Trafikverket är beredd att stödja detta. Rent ekonomiskt och sett över tid så kommer en tunnel att bli billigare än alla andra alternativ.

   Dessutom kan vi borra och lägga tunnelrör utan påverkan på det som står ovanför vilket skedde i Kuala Lumpur medan jag bodde där och där man borrade en tunnel på nästan 6 km på rekordtid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.