Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Samma visa inför varje avtalsrörelse.

Den kommande avtalsrörelsen skiljer sig inte från tidigare års avtalsrörelser. Facket går in med relativt modesta krav på löneökningar – I vart fall om vi ska öka jämlikheten och se till att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer kallar fackens löne krav för oacceptabelt höga, destruktiva och inte i takt med verkligheten.

Att det ser ut på detta sätt är på inget sätt nytt och i vanlig ordning vill arbetsgivarorganisationerna att arbetstagarorganisationerna ska hålla tillbaka sina krav så att vinsterna kan öka än mer och skapa ännu större ojämlikhet.

Peter Jeppsson från Svenskt Näringsliv menar att kostnadsökningarna måste växlas ner om Sverige ska kunna ta igen förlorad konkurrenskraft vilket är en helt förfelad uppfattning.

Svensk Näringslivs och industris problem är inte löneökningar utan snarare deras skatteplanering som innebär att de inte betalar den skatt de borde betala i Sverige och deras ovilja att återinvestera vinsterna i företagen.

Ska Sverige ta tillbaka förlorad konkurrenskraft behövs två viktiga saker – Ett stopp för möjligheten att skatteplanera så att vinsterna beskattas i Sverige och en högre nivå av återinvesteringar av vinsterna för att stärka konkurrenskraften.

Därutöver behöver vi en lagstiftning både i Sverige och EU som ser till att allt som tillverkas utanför EU men importeras hit och konsumeras inom EU beläggs med importtullar som äter upp alla vinster av att flytta produktion till låglöneländer.

Kan vi därutöver ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt så är ordningen och konkurrenskraften återställd.

Svenskt Näringslivs prat om att löneökningar hämmar konkurrenskraften är inget annat än kvalificerat svammel så länge vi ser till att företagens kostnader för att tillverka de produkter de har för avsikt att sälja i Sverige och EU är densamma oavsett vart i världen de förlägger sin tillverkning. 

Med en sådan ordning vilket för övrigt är den enda rimliga ordningen kan vi skapa ett läge där politiken och politiskt valda församlingar kan använda beskattning som det fördelningsverktyg det rimligen borde vara.

Det Svenskt Näringsliv måste inse är att de sista 30 årens ensidiga gynnande av företag och företagsägare måste brytas och att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer rättvist om alla ska kunna leva sida vid sida i fred och harmoni.

Den svenska konkurrenskraftens fiende ligger således inte i rimliga löneökningar utan i företagens oetiska skatteplanerande som bara gynnar ett fåtal utvalda.

Det är den sortens politik vi måste föra om vi vill leva upp till devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

Ska den svenska konkurrenskraften ökas finns bara en väg – En politik som ser till att ökad konkurrenskraft kommer ALLA i samhället till del och inte bara den lilla grupp Peter Jeppsson och Svenskt Näringsliv företräder.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

15 kommentarer

 1. Dage Åberg

  I dagens blogg gör du en del påståenden som är häpnadsväckande.
  Du säger:
  1. Vi behöver en lagstiftning i Sverige och EU som säger att allt som tillverkas utanför EU och konsumeras här ska tullbeläggas………….
  2. …… så länge vi ser till att företagens kostnader är desamma oavsett var i världen de förlägger sin tillverkning.

  Man tar sig för pannan. Förstår du egentligen vad du skriver eller konsekvenserna av det om de fick genomslag.
  Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Om de internationella samfunden skulle så in på den väg du förespråkar skulle det få förödande konsekvenser. Frihandeln skulle kraftigt begränsas. Den globalisering och det ökade internationella handelsutbytet som vi ser idag är sannerligen inte problemfritt. Men om det leder till protektionism i stor skala, vilket är konsekvensen av det du föreslår är det just förödande, För inte tror du väl att resten av världen skulle sitta stilla och se på om EU tar till sådana metoder som du föreslår.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om de internationella samfunden skulle gå samma väg som jag förespråkar skulle allt gå mycket bra. Svenska företag skulle ha tillverkning i en mängd länder på alla kontinenter och utländska diton i Sverige och i EU. Om allt tillverkas så nära slutanvändaren som möjligt minskar transportbehoven vilket miljön som helhet tjänar på.

   Det jag skrivit i denna inlägg är en sammanfattning av ett helt separat inlägg som har förslag som innebär att alla världens länder tjänar på det. Dessutom skapas arbetstillfällen i alla länder i proportion till hur mycket som produceras och säljs där vilket i längden är bra.

   Och jag är fullt medveten om att andra länder skulle införa samma sak om EU inför ett sådant system – Företagens vinster påverkas dock inte av detta i och med att företagen kommer att sätta upp produktionsanläggningar i en mängd länder för att undvika skatterna vilket som jag anfört ovan inte minskar vinsterna men väl tillför både arbetstillfällen och skatteintäkter där varorna/produkterna tillverkas och säljs.

 2. Dage Åberg

  Sorry! Alltså hallå!
  Det är helt omöjligt för mig att intellektuellt följa och förstå vad du egentligen säger. En klen tröst är ändå att tongivande socialdemokrater inte kommenterar dina stolligheter på din blogg.
  MVH / Dage Åberg

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser på kanske du förstår och i grund och botten är det jag strävar efter en återgång till riktig och traditionell socialdemokratisk politik.

 3. Bergis

  Hörde på radion idag att 315000 anhöriginvandrare väntas till Sverige. Hur ska vi klara det???? Ska vi skattebetalare bara betala och bli fattigpensionärer?

 4. Alexander

  ”Den frågan behandlas just nu och hur den ska lösas vet vi snart”

  Naturligtvis genom att andra områden får mindre pengar eller att skatterna höjs.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ska jag göra men min uppfattning står fast vid det jag sagt tidigare – Dessutom kan man inte berömma Anna för att vara någon tänkare av rang.

 5. Lars Gidlöf

  Hej

  Skrämmande att läsa, men inte ovanligt då det gäller politiker utan kunskap. Om alla satte tullhinder så skulle man till slut inte exportera någonting, utan allt som ett land producerar kommer bara konsumeras inom landets gränser. Hur tror du det skulle fungera?

  Att Sverige, och andra länder kan ha högre lönekostnader beror helt på att vi är mer produktiva, och anledningen till detta är att vi har bra personal i företagen samt den svenska modellen.

  Svara gärna på dessa frågor:

  1:Men tullar som du skriver kommer orsaka katastrof. hur tror du t ex Kina skulle reagera om de fick en massa strafftullar?

  2:Hur tror du u-länder som behöver få producerande bolag skulle kunna utvecklas om de blir samma kostnad för dom som för oss?

  Jag tror du inte varit ute i världen och sett dig tillräckligt omkring för att se hur länder, som Kina har utveklats pga av de fått producerande företag

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Med företeelser som EU som har tullfrihet sinsemellan så finns export och i grund och botten kan alla länder leva gott på den inhemska handeln om de vill.

   Kinesiska varor har redan idag strafftullar framför allt till övriga asiatiska länder och det fungerar alldeles utmärkt.

   Om du läser det jag skrivit så ser du att kostnaderna inte alls blir densamma i u-länderna. Snarare är det så att lokal tillverkning till lokala löner ger lägre priser på de marknaderna än i Europa och OECD.

   Om det är något jag gjort så är det just varit ute i världen och sett hur det fungerar där. Jag har bott i ett flertal länder bland annat i Malaysia och där är tullarna på helt importerade varor skyhöga medan de går ner om sakerna sammansätts i Malaysia och upphör om de tillverkas i Malaysia och det landet har gjort resan från U-land till fullt utvecklad industrination på 30 år så att det fungerar är bevisat.

   För företagsägarna spelar det ingen roll vart de tillverkar för respektive marknad då det ändå är de som gör vinsten i slutändan. I och med att de betalar skatt där de gör vinsten medverkar de även till det landets tillväxt och upp och utbyggnad vilket alla tjänar på i slutändan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.