Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Moderaterna har en trångsint syn på vikten av en stark arbetsrättslig lagstiftning.

I går skrev min partikamrat Lennart Holmlund på sin blogg om att många Moderaterna vill göra en högersväng och återgå till att vara det traditionella högerparti man en gång var. Han refererar till och baserar sin åsikt på att hela 82% av alla ledande Moderater som sitter i landets fullmäktige vill riva upp LAS (Lagen om anställningsskydd).

Lennart har helt rätt i sitt antagande och vad detta påvisar är inget annat än att Moderater i ledande ställning har en mycket trångsint syn på arbetsrätt och vikten av stark lagstiftning på det arbetsrättsliga området om man vill ha livskraftiga företag.

Lennart refererar till Ulf Hilding från Ljusnarsbergs kommun som tycker att det är viktigt att de små företagen får bästa möjliga möjlighet att växa när de stora företagen knakar och sviker Sveriges arbetare.

Ulf Hilding har dock förstått saken helt fel – Småföretagens tillväxt hämmas inte av LAS utan av de stora företagens ohämmade skatteplanerande.

Som Socialdemokrat vill jag precis som Ulf Hilding se att små företag kan utvecklas och växa sig stora i Sverige men till skillnad från Ulf Hilding så både inser och vet jag att vägen dit inte går via ett skrotande av LAS utan via ett stopp för den oetiska och orättvisa skatteplanering som nu pågår i storföretagen.

Sverige har precis som Lennart beskriver en ganska tandlös arbetsrättslig lagstiftning där det är lätt för företagen att göra sig av med övertalig personal om konjunktur och lönsamhet viker – En lagstiftning som är betydligt vekare än den i t.ex Tyskland, Belgien och Frankrike med flera länder.

Låt mig därför gå tillbaka till det som jag angav som orsak till de små företagens svårigheter att växa och bli större – De stora företagens oetiska och ohämmade skatteplanerande.

För att tydliggöra detta så är det på sin plats att förklara hur detta skatteplanerande går till och varför det är skatteplanering bland de stora företagen som är kärnan i de små företagens möjlighet att växa sig större. Detta sagt av en (jag) som ägnat en stor del av sitt liv till att bygga de strukturer som de store företagen använder för att sänka skatten från 22 -28% av vinsten till 0.5-3 promille av vinsten.

Det är när de stora företagen använder sig av skatteplanering via transitländer som Nederländerna och Luxembourg och sänker skatten till dessa löjligt låga nivåer som de små företagen förhindras att växa och inte genom förekomsten av LAS.

Det är när de stora företagen använder delar av de pengar de rimligen borde betalat i skatt för att sälja till vad som egentligen är förlust för att ta död på växande småföretag som småföretagens tillväxt effektivt stoppas – Inte därför att LAS finns.

Det Moderata politiker likväl som andra politiskt aktiva måste förstå är att de stora företagen satt konkurrensen och den fria marknadsekonomin ur spel genom att skatteplanera på ett sätt som snedvrider konkurrensen.

Ska vi lösa problemen som gör att små företag kan växa sig stora ska vi inte ta sikte på LAS och riva upp den lagstiftningen – Snarare ta sikte på skatteplanering och stoppa den.

En enkel omskrivning av alla skatteavtal med andra länder så att avtalen får en innebörd som innebär att svensk skatt på vinster bara minskas i proportion till hur mycket man kan bevisa att man betalat i det andra landet som omfattas av avtalet löser problemen och säkrar tillväxten hos de små företagen.

Stoppar vi skatteplaneringen finns hopp om att även små företag ska kunna växa sig starka och stora på en fri marknad – Utan stopp och med eller utan LAS kommer svenska småföretag att förbli små.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

  1. Erik

    Om lagstiftningen är vekare som du uttrycker det i Tyskland, Frankrike, Belgien hur se då deras arbetsmarknadsförsäkringar ut? Kan det vara så företagen i dessa länder har ringa utgifter för dessa ändamål? Och om så är fallet blir väl udda jämt, eller?

    • andersforss (inläggsförfattare)

      I dessa länder är det oerhört svårt att avskeda människor, sjunker orderingången så permitterar man med bibehållen lön. Ska man avskeda helt är detta en lång och dyr process.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.