Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Sluta bråka Hans och Anders – Här är lösningen som ger er bägge rätt.

För närvarande pågår det en strid i traditionella medier och sociala medier mellan Anders Ågren (M) och min partikamrat Hans Lindberg (S) om Umeå kommunens organisation. Anders vill riva upp beslutet från 2009 som innebär att vi gick från många olika förvaltningar till att ha en gemensam förvaltning för hela kommunens verksamhet medan Hans i stort försvarar beslutet.

Idag skriver vi 2016 och jag tycker precis som Hans Lindberg att Anders Ågren är ute och cyklar när han vill riva upp beslutet och återgå till den gamla ordningen. Trots att jag står helt bakom Hans och hans inställning så har Anders faktiskt en poäng i sin kritik – En poäng som jag dessutom kan skriva under på. Den poäng som handlar om att vi förändrade kommunorganisationen utan att förändra hur den politiska styrningen sker vilket är olyckligt.

Därför tycker jag att vi precis som Anders föreslår ska erkänna att beslutet blev fel från alla inblandade parter och att vi därför bör fatta nya beslut som innebär att vi kan rätta till det som inte fungerar.

Att ha en gemensam förvaltningsorganisation för hela kommunen fungerar alldeles utmärkt och det är så det borde se ut och fungera i alla landets kommuner. Därför bör vi göra tvärtemot det Anders Ågren föreslår genom att trimma förvaltningsorganisationen till perfektion.

All medborgarkontakt med kommunen ska ske genom en enda instans enligt principen ”One stop shop and go”!

Kommunmedborgare och alla andra som på ett eller annat sätt måste ha kommunens hjälp i olika frågor ska kunna få den hjälpen utan att hamna i ett administrativt limbo där olika instanser inom kommunen säger att ”detta är inte vårt bord”. Vems bord det är att fatta beslut och vem som ska bära kostnaden för det som ska genomföras är en intern fråga för kommunen och ansvariga politiker och tjänstemän och inte för medborgarna.

Att detta kan fungera alldeles utmärkt kan vi se på föreningsbyrån i Umeå som leder och fördelar inkomna ansökningar över 3 olika nämnder med stor proffessionalitet och  framgång.

Som ekonom spelar det ingen roll vart i en organisation kostnaden tas – Det enda som betyder något är hur denna kostnad påverkar resultatet på sista raden i kommunens resultat och balansräkning och det är den vetskapen som borde genomsyra hur vi organiserar oss som kommun.

Mot denna bakgrund vill jag därför se en förändring  – En förändring som skapar större förståelse hos både medarbetare och hos de som på ett eller annat sätt behöver stöd och hjälp från kommunen för att åstadkomma det ena eller det andra.

Upplevelsen hos många kommunmedborgare jag pratar med är att man när man uppvaktar kommunpolitiker och tjänstemän möts av beskedet att ”detta är inte mitt bord” vilket leder till frustration . Det uppfattningen måste vi förändra för att förändringen ska upplevas som en förbättring av medborgarna.

Det är därför kan jag delvis hålla med Anders Ågren även om jag inte köper hans lösning som är att återgå till ett system med skilda förvaltningar.

Det vi ska göra är att genomföra en förändring som innebär att det för medborgare och medarbetare endast finns en väg in i kommunen och att de som sedan jobbar med frågan har ansvar för att riktar den till relevant nämnd och/eller förvaltning.

Den största förändringen behöver dock genomföras på det politiska området genom att vi slopa facknämnderna och övergå till en ordning där vi har ett kommunstyre som är organiserat på samma sätt som regeringen med utskott snarare än dagens förvaltningar.

Istället för dagens ordning ska vi bilda en” kommunregering” bestående av heltidsarvoderade politiker från det styrande partiet/-na som tillsammans förfogar över hela den kommunala budgeten och fördelar denna över all kommunala verksamhet – Detta utan att prioritera eller öronmärka pengar för en viss nämnd eller en viss verksamhet redan i budgetarbetet.

Gör vi så får vi högst sannolikt en bättre och mer effektiv verksamhet som innebär att pengar sparas på onödig administration vilket i förlängningen innebär att vi får mer kommunal verksamhet för våra skattepengar. På köpet får vi dessutom nöjdare medborgare därför att det blivit lättare att ha kontakt med kommunen.

Ett sådant styrelseskick kombinerat med dagens förvaltningsorganisation med vissa uppdateringar är vägen framåt mot en väl fungerande verksamhet där ingen – Jag upprepar ingen kan säga att ”detta är inte mitt bord”.

Mot detta mitt synsätt ger jag därför bägge herrarna rätt även om Hans inställning är mer verklighetsanpassad än den linje Anders Ågren står för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.