Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är dags att vi börjar diskutera hur många politiska uppdrag en enskild politiker ska tillåtas ha.

Alla som känner mig och/eler läser min blogg vet att jag är Socialdemokrat och att jag som sådan rör mig mycket och ofta ute i samhället för att diskutera politik med medborgare/väljare av alla sorter och med partikamrater och oppositionspolitiker. Jag gör så därför att det absolut viktigaste för mig är att känna av hur strömningarna går och hur diskussionen förs ute i samhället.

Precis samma metod använde jag mig av när jag jobbade som chef i bankvärlden. Trots att jag hade anställda som skötte om bankens kunder så följde jag ändå med på kundbesök minst en gång i veckan av den enkla anledningen att det är där hos kunderna man får lära sig vad marknaden efterfrågar och vad marknaden vill ha.

Den dag man förlorar kontakten med marknaden ökar risken för att fatta felaktiga beslut dramatiskt.

Samhället är i allra högsta grad levande och strömningarna för vad som är viktigt eller rätt och riktigt ändras hela tiden. Det är därför jag har grundinställningen att även politiker bör träffa väljare av olika valörer åtminstone en heldag i veckan.

Hade våra Västerbottniska politiker gjort det hade de sannolikt fångat upp samma tråd som jag fångat upp under året och som vuxit dramatiskt i betydelse under den sista månaden – Den om att det är fel att vissa politiker ”roffar” åt sig merparten av alla arvoderade uppdrag och fördelar dessa sinsemellan på ett fåtal personer.

Kritiken mot detta är inte isolerat till Socialdemokraterna utan precis samma sak hör jag bland medlemmar i andra politiska partier även om resten av inlägget bygger på insikter från mitt eget parti.

Den frågeställning jag möter allt som oftast när jag träffar partimedlemmar är huruvida detta är förenligt med den Socialdemokratiska ideologin. Varför frågan ställs till just mig vet jag inte men förhoppningsvis är det därför att jag ofta skriver om ideologi och om vikten av ideologisk förankring i mina blogginlägg.

Som Socialdemokrat står jag envetet och bergfast vid bakom vår ideologi i vått likväl som i torrt. Vår ideologi påtalar solidaritet och att vi ska dela med oss – Därför tycker jag att vi ska hörsamma gräsrötternas oro och göra detta även när det gäller arvoderade politiska uppdrag.

Som Socialdemokratiska politiska företrädare ska vi leva som vi lär och föregå med gott exempel och inte lockas att följa samma kultur och arbetssätt som våra politiska motståndare använder sig av.

De fakta som finns i målet talar dock klarspråk och de visar att antalet arvoderade politiker i Umeå kommun har sjunkit från 713 personer 1996 till 423 personer 2016 vilket är en dramatisk minskning. Med dessa siffror som fakta kan jag därför förstå varför de som kritiserar systemet kritiserar det.

Den stora frågan är om demokratin vinner på denna minskning eller inte – Själv är jag mer böjd att hålla med de som kritiserar minskningen än jag är att hålla med dem som försvarar den.

Förvisso finns det poänger i att t.ex. en nämndsordförande även är ordförande eller förtroendevald i närbesläktade verksamheter eller i de bolag som sorterar under den nämnd vars arbete man leder – Men att påstå att detta är ett måste är att gå för långt.

Att medlemmarna i partiet ifrågasätter vårt förfaringssätt och tycker att detta i många stycken går stick i stäv med vår ideologi är något vi måste ta på djupaste allvar och göra något åt.

Jag har pratat med medlemmar som varit oerhört aktiva i partiet i 10 år eller mer och trots det aldrig ens kommit i närheten av ett arvoderat uppdrag – Den trenden måste vi bryta om medlemmarna ska orka med att fortsätta sitt goda arbete.

Det finns ingen automatik i att demokratin ökar om makten delas upp på färre personer – Tvärt om är det så att att demokratin förlorar på detta och att demokratin flyttas längre från folket/människorna.

Därför vill jag se en nyordning för att rätta till denna snedfördelning av politiska uppdrag.

Till att börja med vill jag se en förändring som innebär att vi skrotar dagens nämnder och ersätter dem med en ”kommunregering” med tillhörande utskott – En regering där alla ingående förtroendevalda är heltidsarvoderade. I ett första skede är det naturligt att denna regering består av dagens kommunledning och av ordförandena i respektive nämnder.

Därefter ska vi ha en ordning som innebär att man som förtroendevald kan ha maximalt 5 arvoderade uppdrag per person inklusive eventuella följduppdrag vid samma tidpunkt. Alla uppdrag som blir över ska därefter fördelas i respektive parti efter deras individuella röstetal.

Demokratin kan aldrig förlora på att fler får inflytande i politiken – Snarare är det så att demokratin stärks av en sådan ordning. Fler personer betyder även fler idéer vilket kommer att gynna alla. Dessutom innebär fler arvoderade personer inom politiken att tid frigörs för att göra det som är alla politikers viktigaste uppgift – Att träffa och föra dialog med väljare och medborgare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

 1. Oscar

  Vanligt folk som arbetar så kallad ”heltid”, känner till att man inte kan åta sig ytterligare arbetsuppgifter utöver sitt ordinarie arbete, utan att det påverkar kvaliteten av det utförda arbetet och/eller sin personliga hälsa. Politiker verkar dock inte känna till detta samband eller också ställer man väldigt små krav på kvaliteten på det arbete man själv utför. Det finns exempel på arvoderade
  politiker som förutom sitt uppdrag i samhällets tjänst kan sitta som styrelse representant i ett 20-tal olika statliga och kommunala bolag/organisationer.

  Att politikerföraktet har nått sin gräns är nu mycket tydligt och kommer att visa sig det beslut vi tar i framtiden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns vissa saker i samhället och i samhällsordningen som måste rättas till. Som politiker ska man leva som man lär och föregå med gott exempel därför ska detta rättas till.

 2. Oberoende Observatör

  ” Man möter i dag också alltfler Umebor som tycker att stan inte sköts lika öppet och bra som förr. Ett bolag utan offentlig insyn och med ett par pensionärer som ledande personer restaurerar till exempel med kommunala medel både Scharinska villan , Järvägsstationen och gamla Gymnastiken vart och ett för mångmiljonbelopp utan att vi skattebetalare eller kanske ens de själva vet vad byggnaderna ska användas till. Det är något som inte är bra just nu i Umeå .”
  Stycket är hämtat från förre stadsarkitekten Hans Åkerlinds debattartikel nyligen i VK. Pensionärerna som han nämner i stycket är gissningsvis Lennart Holmlund med vapendragare Bertil Hammarstedt. Det är nu två år sedan jag i en insändare på Ordet fritt undrade om Socialdemokraterna i kommunen hade brist på yngre inom politiken och svaret måste bli ja eftersom Lennart Holmlund 70.5 år och Bertil Hammarstedt 77 år fortfarande tjänstgör. Det är inte utan att man blir imponerad av kapaciteten hos Bertil Hammarstedt. Det framkommer att han är sexfaldig VD vid genomgång av hans bolagsengagemang.
  Bolagsengagemang
  • Kvarken Link AB
  Extern verkställande direktör
  • Väven i Umeå AB
  Ordförande, Ledamot
  • Infrastruktur i Umeå Aktiebolag
  Extern verkställande direktör
  • Umeå C Utveckling AB
  Extern verkställande direktör
  • Umeå Badhus AB
  Extern verkställande direktör
  • Umeå Hamn Aktiebolag
  Extern verkställande direktör
  • Umeå Vagnverkstad AB
  Extern verkställande direktör
  • Eltjänst i Sverige AB
  Ordförande, Ledamot
  • Contactor Aktiebolag
  Ledamot
  • Elektra i Umeå AB
  Ledamot
  • Eleka Aktiebolag
  Ledamot, Ordförande
  • Ersboda Fastigheter AB
  Ledamot
  • L&S Gruppen AB
  Ordförande, Ledamot
  • H-Konsult i Västerbotten AB
  Ledamot
  • ACKRA Invest AB
  Ledamot
  • Umebygdens Etableringscentrum AB
  Ledamot
  Bland de senaste uppdragen Juli 2016 är att vara styrelseordförande i L & S Gruppen AB som startats av Bedros Sakayan tidigare VD i Björklöven. Inriktningen i bolaget är personlig assistans , hemtjänst och städservice. Lennart har inte lika diger lista men dock.
  Bolagsengagemang
  • AC-Net Internservice AB
  Ordförande, Ledamot
  • Kommuninvest ekonomisk förening
  Suppleant
  • Infrastruktur i Umeå Aktiebolag
  Ordförande, Ledamot
  • Umeå Badhus AB
  Ordförande, Ledamot
  • Umeå Hamn Aktiebolag
  Ledamot, Ordförande
  • Umeå Vagnverkstad AB
  Ledamot, Ordförande
  • Björklöven AB
  Ledamot
  De arbetar ju inte ideellt utan erhåller arvoden för de olika uppdragen. Taxeringsåret 2015 redovisade Lennart 1.192.213 kronor av tjänst och 4.811 kronor av kapital och Bertil hade 1.186.439 kronor av tjänst och 104.753 kronor av kapital. Inte illa av två seniorer men till saken , kommunen bedriver dagisverksamhet för våra småttingar det är väl allmänt känt men att de också bedriver ”gubbdagis ”är något nytt. Jag trodde det var förbehållet Clas Ohlsson.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är precis mot denna bakgrund jag skrev inlägget och det är företeelser som dessa vi måste rätta till.

 3. Jan Sjöström

  Hej.

  Ser att du upprörs över att inte leda och fördela arbetet i partiet, trotts att endast
  du har förmåga att prestera. ( i vart fall inlagor i blogg) Jag förstår att du ser nyttan
  med att ses och höras oavsett ditt budskap har bäring eller inte.
  Nej,ditt svammel om att du påstår dig pratat med medlemmar som ”oavlönat” ställt
  upp, men nu kräver betalning för att fortsätta stämmer inte, ( ja om vi bortser från
  din person då).
  Att ens påstå att det arbete som utförs av alla icke arvoderade, nu omgående måste
  ersättas, detta utifrån att annars riskeras vår demokrati ger att partiet i automatik ges
  alla andra ”stämplar” än sprunget ur folkets vilja.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har pratat med åtskilliga Jan både i mitt eget parti och i andra partier och om du tror att jag vill arvodera alla som är inblandade i politiken tror du fel och så har jag heller inte skrivit.

   Vad jag däremot har skrivit är att fler än idag ska arvoderas därför att uppdragen ska fördelas på fler personer.

 4. ChristineCleopatra

  Hej Anders. Först vill jag säga att ”jag” är antingen neutral politiskt eller multifärgad. Jag har över 20 års erfarenhet av att hjälpa andra men, även hamna i allra ytterst knepiga situationer själv.

  Det du skriver har jag efterlyst som tryffelhund med pannlampa. Jag har MÅNGA gånger hamnat i blåsväder, främst hos politiskt aktiva genom att påstå, politiker inte hörsammar folket och satsar på fel saker när, de största problemen ligger närmast ”gräsrötterna”.

  Jag bjuder också på en liknelse till mitt resonemang. -Hur ser gräset ut om vi bara ansar längden men uteblir med näring.

  Jag är MER intresserad av min likes välmående än parti-ideologi. Min like är hela folket. Anledning nummer 2 till att, politiskt aktiva stör sig på mig är; ”jag bekänner inte färg”.

  Jag har därför kallats allt från:
  Kvinnofientlig
  Rasist
  Fascist
  Nazist
  Och… muslimälskare!

  Ingen har en vågat använda ordet HUMANIST för, det hade varit en känga mot dem själva. Fascism är att tvingande att, kräva andras åsikter ska ändras efter en förebild. Förebilden kan vara en person, grupp eller ideologi. Ett tydligt exempel på fascism var våra mediers reaktion på valet av president i USA. ”Alla som gillar Trump är Nazister”!

  Oj då…

  Sen kom artikeln om ”hur många som inte ens VET att de är fascister”?

  Oj då, igen…

  Målet var att klandergöra positiva Trumpåsikter och likställa med de mordiska SD-anhängarna. Jag har helt ärligt aldrig mött mer motstånd och propaganda mot ideologiskaskillnader i hela mitt liv, i något annat land än Sverige.

  Sen avslutas alla artiklar med ”tycker du inte som vi är du fascist”! Men, DET är ju fascism i allra högsta grad.

  När Batra städar ur, då gör hon något alla partier måste ta till sig. -Anledningen till att ”jag” får stå ut med så mycket påhopp är pga felanställningar i ALLA partier. Det finns oerhört många kommunalpolitiker som attackerar sina väljare för att de har fel åsikter.

  Tiderna har förändrats, det måste politiken också göra. Kan man som politiker inte hjälpa EN människa, då är förhoppningen ute för hela folket. Lyssnar man icke på böner men, låter räkmackor glida hos de egna, då har man ”offrat” de 100.000-tals utan tak över huvudet, mat i magen och ställning i samhället för, de få som kan njuta måltiden.

  //Christine

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack för berömmet och det är så det ska vara – Politiker ska lyssna på folket och ta deras synpunkter och frågor på största allvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.