Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Som politiker får man aldrig likt Kent Ekeroth ta till fysiskt våld!

När jag var ung och växte upp fick vi lära oss en mycket viktig sak både i skolan, av våra föräldrar och av alla vuxna i samhället och det var att i samma stund som man tar till våld eller börjar slåss så har man förlorat diskussionen, sin integritet och sin trovärdighet.

En annan sak vi fick lära oss är att bara den som är obildad tar till våld och då därför att de saknar kunskap för att argumentera.

I dagens upplysta samhälle där alla är relativt välutbildade borde därför fysiskt våld inte förekomma – I vart fall inte hos andra än grovt kriminella och den stora fråga vi alla bör ställa oss är varför våldet eskalerat även bland de som rimligen borde veta bättre?

Mitt svar på frågan är att detta beror på den hårda tonen på sociala medier där oförskämdheter, personliga påhopp och glåpord är vardag därför att man kan göra och säga i princip vad man vill utan att visa sin rätta identitet.

Det som har hänt är att samma råa debattklimat som råder på vissa sociala medier blir till fysiskt våld i det verkliga livet när de som uttalar hätskheter på internet hamnar i pressade situationer i det verkliga livet och inte har en skärm att gömma sig bakom.

De elaka tillmälen man vanligtvis använder sig av på sociala medier när man inte kan argumentera emot sin kombattant yttrar sig i det verkliga livet i fysiskt våld – Så tolkar jag att det förhåller sig.

Det är avsaknad av samma mentala spärrar som gör att man uttrycker sig hätskt på sociala medier som leder till fysiskt våld i den verkliga världen.

Att det är högst rimligt att det är så är Kent Ekeroths handlande ett bevis på. På sociala medier är han mycket hätsk – Speciellt mot de som argumenterar emot hans uppfattning vilket vi har åtskilliga bevis på. När han har slut på argument blir han på dåligt humör och aggressiv och kallar sina kombattanter både det ena eller det andra. När samma Ekeroth förlorar humöret i vardagen därför att han får mothugg och därför förlorar humöret leder aggressiviteten till att han använder sig av fysiskt våld.

Frågan är då om det är acceptabelt att vi ska ha människor i Sveriges Riksdag som beter sig på detta sätt och då oavsett av om övergreppen sker på sociala medier eller i verkliga livet?

För mig är svaret på den frågan givet – Nej det ska vi inte. Som politiker och alldeles speciellt som politiker i Sveriges Riksdag är det inte okay att ägna sig hätskheter och våld oavsett av om det sker på sociala medier eller i den verkliga världen.

Som politiker måste man ha omdöme nog att uppföra sig på det sätt som vi blev lärda när jag var ung och växte upp. Som politiker ska man helt enkelt hålla sig till en sansad debatt utan personliga påhopp och framför allt till en debatt fri från hätskhet och elaka tillmälen oavsett av om debatten sker på internet eller i det fysiska livet.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi arbetar fram ett regelverk som bör gälla alla som jobbar inom politiken och då alldeles speciellt för de som är heltidsarvoderade politiker. Dessa måste vara full av civilkurage och ha så mycket personlig integritet att de inte ägnar sig åt de företeelser jag beskrivit ovan.

Skulle man göra det ska det bara finnas ett straff enligt mitt förmenande – Omedelbart entledigande från uppdraget och en karenstid på minst 1 mandatperiod innan man på nytt kan komma ifråga för ett heltidsarvoderat politiskt uppdrag. Upprepas misstaget ska man stängas av från den typen av politiska uppdrag permanent.

Under tiden ett påstått brott utreds bör man vara entledigad provisoriskt under utredningstiden.

När man pratar om barn så finns det ett talesätt – ”Barn gör inte som man säger – barn gör som man själv gör”. Detta kan vi med lätthet överföra på politiskt förtroendevalda – ”Medborgarna gör inte som vi säger utan som vi gör”.

Det är därför det är av yttersta vikt att politiker lever som de lär!

Dessutom är det hög tid att vi får en sansad debatt om hur debattklimatet på sociala medier ska se ut. Innan de sociala mediernas tillkomst hade vi bara ”gammel media” – Dvs. våra traditionella medier likt TV, Radio och Tidningar att debattera i på sidan om reguljära debatter inför publik.

Innan de sociala mediernas utbredning var verklighet fanns det människor med speciell utbildning som avgjorde vilket debattklimat som var acceptabelt och vilket som inte var det. Dessutom fanns det pressetiska regler och ett regelverk som alla journalister och debattledare var tvungna att hålla sig till. Därutöver ansvariga utgivare som kunde klämmas åt av lagstiftaren om reglerna överträds.

Kanske är det hög tid att vi inför samma krav på ansvariga utgivare i sociala medier eller vad tycker du?

Debattklimatet och tonen på sociala media har smittat av sig på det fysiska samhället på sådant sätt att de människor som använder en rå ton på sociala medier och i debatter förlorar garden i vissa lägen och tar till det våld de skriver om på nätet när de hamnar i vad de upplever som pressade situationer i det verkliga livet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

80 kommentarer

  1. Jonny Disenfeldt

    Anders Forss skriver ”SD försöker att lansera en ny definition på begreppet ”

    Sagt av just den person som har avvikande begreppsdefinitioner på det mesta, nämligen Anders Forss. Som inte godtar officiella fakta utan skapar sina egna fakta.

    Vilken parodi !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.