Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det ska inte gå att förtala någon utan straff bara därför att förtalet sker på internet.

Precis som jag skrivit i tidigare inlägg så måste den politiska debatten sansas och rensas från personliga påhopp och andra otrevliga saker. Att man angriper en åsikt med reella argument har jag inget emot men att angripa någon annans åsikt med personliga påhopp och okvädesord är inte okay oavsett av om detta sker fysiskt eller på internet.

Arbetet med detta måste starta hos oss politiker genom att vi omedelbart nyanserar oss och återgår till att föra debatt på ett sansat sätt oavsett vart debatten förs.

Vi måste även se över lagstiftningen som sitter ihop med yttrandefrihet, föreningsfrihet och pressfrihet/tryckfrihet så att denna även omfattar internet och sociala medier fullt ut vilket den inte gör idag där den bara omfattar traditionella media.

Lagstiftningen på sociala medier har enligt mitt förmenande inte hängt med samhällsutvecklingen. En jämförelse kan vara att regleringen av fordonstrafiken kom till långt efter det att människan börjat använda bilar istället för hästar för att förflytta sig och då därför att samhället insåg att en reglering var av nöden tvungen för att skapa ordning och reda.

Precis som med fordonstrafik så är det nu dags att vi inser att det är hög tid att skapa en reglering av internet och sociala medier för att skapa ordning och reda där.

Som ett steg i denna översyn tycker jag att det är hög tid att vi förbjuder allt användande av pseudonymer och falska identiteter på internet och sociala medier – Detta för att hylla principen om att man öppet ska våga stå för det man sagt. Det måste helt enkelt vara så att allt man sagt på nätet ska man också våga säga när man står öga mot öga med den person man sagt det till.

Vi kan inte ha en ordning i samhället där man kan bli dömd för förtal om man förtalar någon men kommer undan med samma brott om detta sker under pseudonym på internet. Så länge den ordningen består är lagen tandlös.

Dessutom tycker jag att det är hög tid att vi gör precis det jag skrev om i samma inlägg – Nämligen inför krav om ansvariga utgivare för alla social medier och för alla internetsajter där människor fritt kan framföra sina åsikter.

Att tidningar och reguljära medier har en ansvarig utgivare har givetvis en orsak och det är att se till att det skydd vi har i grundlagen om yttrandefrihet och pressfrihet inte kränks eller manipuleras.

När vi nu lever i en till stora delar digital värld och traditionella medier tappar i betydelse måste detta ansvar införas även för de digitala medierna om kontrollen för att detta efterlevs ska kunna garanteras.

Exakt hur en sådan lagstiftning ska se ut måste vi utreda snarast möjligt men det viktiga är att man inte ska kunna smita undan och vara anonym på samma sätt som idag.

En möjlig väg är att använda samma metod för att registrera sig på sociala medier som vi använder när vi t.ex. öppnar ett bankkonto, genomför finansiella transaktioner och/eller har kontakter med myndigheter likt Försäkringskassan på nätet. För dessa saker krävs ett elektroniskt ID likt Mobilt Bank ID eller liknande.

Kontentan av det jag skriver är att man aldrig ska kunna gömma sig undan ansvar bara därför att man verkar på sociala medier istället för i verkliga livet eller i traditionella medier – Varken genom pseudonym eller genom att dölja sin riktiga identitet.

När det gäller tidningar eller tidningsliknande publikationer på nätet ska dessa ha en ansvarig utgivare som är klart och tydligt angiven. Dessutom ska samma krav på objektivitet gälla för dessa publikationer som för en vanlig papperstidning om de påstår sig vara fristående snarare än en kommunikationskanal för ett politiskt parti och/eller företag eller organisation. Dessutom ska den ansvarige utgivaren omfattas av samma lagkrav som en ansvarig utgivare för traditionella medier.

Är det så att en publikation blott och allena är en kanal för att föra fram ett enskilt politiskt partis åsikter ska det tydligt framgå av webbplatsen att så är fallet. Samma sak ska gälla om publikationen är ett företags eller en organisations marknadsföringskanal för egna produkter eller egna åsikter och värderingar.

Kan vi skapa en sådan ordning vilket är helt möjligt bara vi bestämmer oss för det så blir internet och sociala medier en mycket bättre plats för alla. Jag tror dessutom att kravet på att identifiera sig när man registrerar och/eller använder olika tjänster på internet skulle stävja kriminaliteten på nätet där vuxna (företrädesvis män) utger sig för att vara barn i syfte att lura barn att utföra sexuella tjänster på nätet.

Dessutom blir det betydligt svårare att manipulera internet och sociala medier vilket alla tjänar på därför att innehållet på internet får större trovärdighet med en sådan lagstiftning.

Att införandet av en ordning där man måste stå till svars för det man säger oavsett av om detta sägs fysiskt eller på internet skulle skapa ett betydligt bättre samtalsklimat är jag övertygad om –  Därför bör vi snarast möjligt börja jobba för en sådan ordning.

Detta ska ses som ett inlägg för att starta debatt i ämnet därför att en sak är helt klar och det är att nuvarande ordning måste förändras.

Kommentera gärna inlägget och kom med idéer för hur du tror att vi kan skapa ordning och reda även på internet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

16 kommentarer

 1. Erik white

  Stora ord av någon som saknar utgivningsbevis av sin blogg. Det är bara att skaffa så du iallafall lever som du lär. Eller är det för mycket begärt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min blogg ligger under det utgivningsbevis som gäller för VK vilket innebär att de kan stänga av alla som uttrycker sig kränkande eller hänger sig åt personliga påhopp som är straffbara enligt svensk lag.

   • Erik White

    Varför står det då såhär ”Denna blogg modereras inte på förhand av Västerbottens-Kuriren och här gäller inte det utgivaransvar som finns på vk.se” längst ner?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Oaktat av vad som står så gör VK ständiga kontroller av det som sker och det har hänt fler än en gång att VK stängt ner bloggar som inte håller sig till de spelregler man skriver under på i samband med att bloggen öppnas – Något som inte är möjligt innan VK godkänt bloggen och bloggaren.

     • Erik White

      Men denna blogg har inget utgivningsbevis. Så är det.

      Vem är ansvarig utgivare om så vore fallet?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis och så är det med alla bloggar därför att de i förlängningen sorterar under tidningens ansvariga utgivare. Dock ska sägas att jag inte har några som helst problem med att stå som ansvarig utgivare av min egen blogg om vi inför en lagstiftning som kräver det. I beskrivningen till bloggen står dessutom klart och tydligt att jag är politiskt engagerad och socialdemokrat.

 2. Bergis

  Få se nu. Någon har tagit ner dig och fina åsikter på jorden. Då skriker du efter censur. President Erdogan spelar i samma liga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skriker inte efter censur utan efter en ordning där sociala medier omfattas av samma regler som traditionella medier. Och sedan har jag alltid stått på jorden vad gäller mina åsikter.

   • Mr Sound

    Problemet med att förbjuda anonymitet är att få vill då debattera. Finns människor från både vänster och höger som använder sig av pseudonym pga avsaknaden av respekt för yttrandefrihet och demokrati. Sen drabbar ett sånt förbud de från SDs kant så att säga då vänstern tillåts hota, våldsföra etc utan att media lyfter detta.

    För om sanningen ska fram är vänsterfalangen så som researchgruppen, AFA mfl de största hoten mot demokratin. Tycker man bör börja där och få dessa att förstå vad demokrati är.

    https://kit.se/2015/10/30/18462/sapo-vit-maktmiljon-ar-inte-ett-hot-mot-demokratin/

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om man ska debattera så ska man göra detta öppet och i demokratisk anda. Vänstern har aldrig stoppat någon från att debattera öppet så länge debatten är fri från racism, främlingsfientlighet och personliga påhopp som är kränkande. Dessutom är antalet vänstertidningar oerhört litet jämfört med borgerliga diton.

     • Mr Sound

      Vilket skitsnack. Är det någon grupp som hindrat någon från yttrandefrihet så är det vänstern. Att stå och skrika och allmänt leva om exempelvis vid en meningsmotståndares torgmöte är verkligen att respektera yttrandefrihet och demokrati. Fräsch syn ni på vänsterkanten har.

      Sen räcker det att se var majoriteten av journalisterna har sin partisympati för att förstå att det spelar ingen roll om tidningen är höger eller vänster då journalisterna är de som skriver. Att detta skulle vara fel, efter över 70 år av socialistiskt styre, ser jag som orimligt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      På inget sätt svensk vänster har aldrig hindrat yttrandefriheten. Vad gäller partier som står till vänster om V och deras beteende så ska du inte blanda ihop detta med oss socialdemokrater.

      Det är vanligt i SD kretsar att säga att majoriteten av alla journalister är vänster trots att det inte finns några konkreta belägg för detta. Att journalister inte ställer sig bakom SD:s politik betyder inte att de är vänster.

 3. Joachim Östergards

  Det är konstigt med dig, ena stunden så skall allt tas ned o allt ska granskas, men när du sitter och säger att alla företag som inte har kollektivavtal är oseriösa och banditer mm. Då tycker du själv att de är helt okej!
  Du ska sluts tömma skit över de som drar det här landet, och bland dem finns tusentals företag som INTE är kollektivanslutna!
  När du kommit så långt i utvecklingen så du börjar förstå att merparten av företagare försöker sitt bästa, då kan du åter uttala dig om företag och kollektivavtal!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tycker att samma reglering ska gälla på sociala medier och på internet som på traditionella medier och jag ser inget konstigt i att vi alla ska vara lika inför lagen oavsett i vilket media vi väljer att föra vår debatt.

   Att jag tycker att företag som inte har kollektivavtal har saker att dölja är ingen konstig inställning – hade man inte haft det så hade man tecknat kollektivavtal -Så enkelt är det.

   Kollektivavtal är en del av den svenska modellen och kollektivavtal ska omfatta alla som jobbar som anställd och då oavsett vem man arbetar åt.

   • Joachim Östergårds

    Det visar hur lite du vet om företag!
    Som jag sa, det finns tusentals företag i Svergie som drivs utan att ha kollektivavtal. Även mitt skulle förmodligen fortsatt utan om de inte varit för att beställare ville ha de så. Vi frågade våra anställda om de ville att vi skulle va med, och de sa nej. Vårför, ja av flera skäl! Dels hade vi betydligt bättre löneutveckling än facket föreskriver Vi hade också en bättre pensionssparande, dvs avkastningen.

    2015 blev vi DI gasell, och de utan nåt kollektivavtal, och det om nåt är ett bevis på struktur och välskött. Dessutom har facket idag spelat ut sin roll ide flesta fall. Det är mer eller mindre tandlöst om en arbetsgivare vill göra sig av med en anställd. Näe Anders, läs på, omvärdera, ta reda på vad som är riktigt, och framför allt, sluta dra alla över samma kam. För som företagare ser jag dina påhopp om att man döljer nåt som rena påhoppen. För många företag är de en dyr kostnad att gå med, iom att de kostar samma att ha en anställd eller flera.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror du går till kraftig överdrift om du anser att jag vet lite om företag och företagande. Att ha kollektiv avtal hör till det som är en självklarhet i ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellen och det är därför arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan kommit överens om den spelordningen.

     Att tycka att facket spelat ut sin roll är en grav feltolkning – Om något så är facket minst lika viktigt idag och betydelsen kommer att öka än mer när EU:s nya utstationeringsdirektiv kommit på plats.

     I slutet kommer du dock till sans då du påstår det är dyrt att teckna kollektivavtal – Att det kostar beror på att man måste förse sina anställda med allt det kollektivavtalet föreskriver och det är just det som är avsikten med kollektivavtal – Att alla arbetstagare ska ha ett fullgott grundskydd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.