Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Svenskt Näringslivs utspel om att löneökningarna måste hållas tillbaka är patetiskt.

Jag är på inget sätt förvånad över att Svenskt Näringsliv påstår att lönerna i Sverige är för höga och att löneökningstakten måste bromsas. Detta har Svenskt Näringsliv och dess föregångare SAF sagt så länge jag kan minnas.

Att löneökningsutrymmet för 2017 är starkt begränsat är en sanning med modifikation. Det finns utrymme för rejält höjda löner bara man fördelar företagens vinster mer rättvist.

Föga förvånande säger man inte ett ord om de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor vi upplevt allt sedan 1982 och hur dessa ska åtgärdas – Klyftor som ökat både därför att vi hållit tillbaka rejäla reallöneökningarna och därför att vi genom olika politiska beslut såsom historiska devalveringar ökat industrins vinster samtidigt som löntagarna förlorat köpkraft.

Det absolut viktigaste i ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellen är just att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och ska detta ske är rejäla löneökningar ett viktigt verktyg för att säkerställa att så blir fallet.

1982 devalverade vi den svenska kronan med hela 16% för att skapa ett konkurrensförspång för svensk industri gentemot utländsk dito – Detta mot löfte om att denna devalvering skulle leda till nödvändiga investeringar i svensk industri i syfte att säkra konkurrenskraften och för att  se till att jobben inom svensk industri skulle säkras och dessutom öka i antal.

Alla dessa löften utställda av Svenskt Näringslivs föregångare SAF har helt kommit på skam. Investeringarna i industrin uteblev samtidigt som svenska jobb flyttats till låglöneländer – Allt som hände var att företagen stoppade hela devalveringen i sina egna fickor i form av ökade vinster med löntagarna som de stora förlorarna.

Ovanpå detta ska vi sedan lägga det faktum att EU-inträdet skapat en situation som innebär att storföretagen kan skatteplanera med hjälp av den fria rörligheten och att de därför via transitländer som Nederländerna och Luxemburg kan välja att betala 0,5 promille i skatt istället för de 22% vinstskatt de rimligen borde betala i Sverige.

Att i det läget likt Svenskt Näringsliv komma dragande med att det inte finns utrymme för ökade löner är patetiskt. Det finns ett stort utrymme för ökade löner men Svenskt Näringslivs problem är att detta innebär att företagens och ägarnas oproportionerligt stora vinster måste minska.

Ska vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist måste företagsägarna avstår vinst och dela med sig av denna till sina anställda.

Dessutom tycker jag att vi ska titta på hela företagets verksamhet när vi pratar löneutrymme. Skatteplanerar ett svenskt företag likt SCA med flera genom att använda sig av andra EU-länder för att undvika att betala skatt i Sverige ska även vinsten i transitlandet läggas ihop med vinsten i Sverige för att bedöma utrymmet för löneökningar.

Att ett företag skatteplanerar och väljer att redovisa vinsten utanför Sverige ska inte användas som förevändning för att hålla tillbaka löneutvecklingen i Sverige.

Den snedfördelning som skett allt sedan 1982 där företagsägarna ensidigt gynnas samtidigt som löntagarna missgynnas ska rättas till och återställas till de fördelningsproportioner som rådde före devalveringen 1982 – Detta därför att arbetsgivarna ljugit oss rakt i ansiktet och inte gjort som de lovade i samband med devalveringen vad gäller re-investeringar i industrin och säkrande av svenska arbetstillfällen.

Den era som nu inletts ska således handla om att återställa löntagarnas köpkraft till samma nivå som 1982 vilket måste få klart och tydligt avtryck i 2017-års lönerörelse likväl som i kommande års lönerörelser.

Därutöver bör vi Socialdemokrater aktivt arbeta för att stoppa all skatteplanering och se till att skatt på svenska vinster betalas i Sverige. Denna kamp ska ske i Sverige och EU simultant så att samma förändring sker i alla EU-länder samtidigt – Något som för övrigt är fullt möjligt då alla EU-länder lider av minskade skatteintäkter som ett resultat av storföretagens skatteplanering.

Socialdemokratin över hela Europa måste ta tillbaka initiativet och ge folket det folket vill ha – Högre lön och bättre välfärd.

Därvidlag har inget förändrats – Konfliktlinjen i Sverige handlar fortfarande om kapitalets fördelning vilket den gjort allt sedan Socialdemokratins födelse fram till idag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

69 kommentarer

 1. Alexander

  Kommunal borde inte använda medlemmarnas pengar till att sponsra politism.se som är en ren propagandaskrift. Kanske till det de är avsedda för? Märkligt att du inte tagit upp detta…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tittar man på sajten så ser den ut att vara en politisk arena på nätet som hyllas socialism och huruvida Kommunal sponsrar den vet jag inte då jag aldrig sett några sådana uppgifter i Kommunal’s räkenskaper. Vad får dig att påstå att de gör det?

   • Erik White

    Här finns info: http://www.politism.se/faq-vanliga-fragor/

    Vem äger Politism?

    Politism.se är ett initiativ från Aftonbladets politiska chefredaktör och startas av Aftonbladet med LO och Kommunal som medfinansiärer. Vi har dock vår egen röst, vår egen agenda och representerar vare sig Aftonbladets ledarsida, LO eller Kommunal – och de representerar inte oss.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis jag har läst det och jag ser inga problem med att ett LO förbund medfinansierar en publikation som driver socialdemokratisk debatt.

     • Jonny Disenfeldt

      Fackföreningarna borde givetvis vara partipolitiskt obundna, de har medlemmar som röstar på olika partier. Förr eller senare kommer man att tvingas ändra positionering om man vill överleva som ett funktionellt fack för sina medlemmar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag tror inte att man behöver ändra sin positionering. Socialdemokratisk politik är och har alltid varit den politik som bäst tillvaratar löntagarnas intresse och att ha tighta band mellan LO och SOcialdemokratiska partiet gynnar löntagarna på alla sätt.

 2. Oberoende Observatör

  Visserligen närmar vi oss jul och det är helt ok att tro på tomten men det du skissar på i detta blogginlägg kan jämföras med samma sak. Det spelar tyvärr ingen roll vilken partibeteckning de har som sitter vid makten då samtliga är insyltade med storföretagen och dessutom endast tänker på sin egen välfärd. Tragiskt men sant.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla är inte insyltade med storföretagen och vad gäller politiker så har jag skrivit många inlägg om att politiker och deras förmåner måste förändras på ett sätt som gör att man kommer närmare de löner och förmåner den vanlige medborgaren har.

 3. Olle

  Det finns utrymmer för rejäla löneökningar bara man fördelar rätt ???
  Hur kan du skriva så ,vad vet du om hur ALLA företag har det ??
  Nu funderar jag på hur du tänker när du säger detta ,vi slåss med näbbar och klor mot utländska företag. Tycker din kommunistiska förkärlek lyser igenom och ditt agg mot privat företagande.
  Köpkraft ?? Vi har väl aldrig köpt mer skit än vi gör idag, tror samtliga kollektivanställda på mitt företag
  Har villor i 3 miljonersklassen ,skoter ,sommarstugor ,det står 8 bilar på företagsparkeringen ingen äldre än 3 år. Detta existerade inte 1982.
  Du snackar gojja, men vänta några år till med S i styret då finns inte så många småföretag kvar och de stora flyttar utomlands

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nej jag kan självklart inte veta hur alla företag har det det är en omöjlighet och jag är fullt medveten om att konkurrensen är hård. Just konkurrensen från utländska företag och att stora svenska företag inte betalar skatt i Sverige är till nackdel för mindre företag.

   Det är därför jag är för en ordning där vi styr med hjälp av tullar och genom att se till att all vinst som görs på sådant som säljs i Sverige betalas i Sverige.

   Jag har inget agg mot privata företag med ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor är inte bra och allt sedan devalveringen är det storföretagen och dess ägare som gynnats på övrigas bekostnad – Så även de mindre företagens ägare.

   De stora företagen kommer inte att flytta om vi styr deras vinster på det som säljs i Sverige med skatter. Väljer man att flytta och tillverka utomlands så ska tullen för att exportera tillbaka till Sverige vara så hög att den neutraliserar den vinst man eventuellt gör på att flytta.

 4. Johan

  Så du missunnar oss företagare vinst av vårt hårda slit?
  Att driva ett företag är ett intresse och strävan mot att bygga något.
  Att lyckas och sätta sitt namn på kartan men, att driva företag Anders det kostar.
  Då tänker jag inte främst på pengar som du stirrar dig blind på utan tid med familj vänner och fritid.
  Att vara driven och åsidosätta vissa saker kanske till och med ha dåligt samvete över tiden med ens barn. Ska inte företagsamhet löna sig genom att få tjäna pengar på sitt arbete då tror jag att många skulle välja vanlig anställning tyvärr.
  Som egenföretagare och barn till två företagare så vet jag hur mycket tid man viger till sitt livsverk.

  Nä, Anders börja i rätt ände genom att ge oss företagare ett bra klimat i Sverige där vi konkurrera på lika villkor då har du en början.
  Det går inte att driva upp löner för seriösa företag då de konkurrerar med lågavlönade utländska arbetare. Det måste du/ni förstå!

  Fler än 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Jobb betyder skatteintäkter för det allmänna och idag skulle Sveriges kommuner stå sig slätt utan småföretagare. I stort sett var 3:e skattekrona av kommunernas skatteintäkter står de för.

  Främja företagandet inte som du vill skrämma bort de.
  Vi företager bidrar till så mycket
  Vi skapar jobb och välstånd
  Vi behöver rätt förutsättningar för att växa
  Vi har önskemål om att politikerna gör det enklare – inte svårare att vara företagsam.
  Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag.
  Då skapas jobb åt fler. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.

  Tror att Umeå kommuns budget skulle se bra mycket bättre ut i dag om en slipad chef från den privata sidan suttit där. Att läsa på Hans Lindbergs blogg idag om effektiviseringar i kommunen varför har inte detta gjorts tidigare och då besparat skattebetalarna onödiga eller eventuellt bortkastade pengar som faktiskt kunnat gjort nytta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag missunnar ingen vinsten för sitt slit, men de som arbetar som löntagare i ett företag sliter även de och att de ska ha en schysst lön och därmed del av den vinst de hjälpt till att skapa är ett rättvisekrav.

   Jag är helt införstådd med vad som krävs då jag själv byggt upp verksamheter och tvingats till samma prioriteringar vad gäller arbete kontra familjeliv etc.

   Att svenska företag ska kunna konkurrera på lika villkor är en av anledningarna till att jag vill ha ett utstationeringsdirektiv som de som nu föreslås – Ett som slår fast att i Sverige ska svenska löner och svenska arbetsvillkor gälla.

 5. Alexander

  Karin Hagman som är kommunikationschef på Kommunal bekräftar att 2,5 miljoner ges i kapitaltillskott i år och de kommande två åren. Går att läsa i Kommunalarbetaren. Det är 30 årslöner för en barnskötare. Och pengarna går till att propagera för Socialdemokraterna….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   LO förbunden är en del av arbetarrörelsen och arbetarrörelsen och det Socialdemokratiska partiet har stått varandra nära sedan urminnes tider så att ett LO förbund stödjer en tidskrift eller en publikation som propagerar för en socialdemokratisk politik är inget underligt, att det dessutom sker öppet gör det ännu mer legitimt.

   Om merparten av medlemmarna inte gillar detta kan de alltid byta ut Kommunals ledning nästa gång det är val till styrelsen i Kommunal.

   • Alexander

    När Tobias Baudin tillträdde sade han följande:

    ”När vi ser att vi är ett fackförbund där medlemmarna kan känna en säkerhet i att avgiften går till facklig verksamhet och att vi vinner striderna på arbetsplatserna, då är jag helt övertygad om att medlemmarna kommer återvända”.

    Facklig verksamhet är alltså att stödja Socialdemokraterna? Lågavlönade barnskötare mfl ska med sina löner bídra till ditt partis valkampanjer? Inom vissa förbund är ni inte ens största parti….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att stödja och verka för en socialdemokratisk politik är facklig kärnverksamhet Alexander – Detta därför att socialdemokratrna är det parti som bäst tillvara tar löntagarnas intressen.

     • Alexander

      ”Som bäst tillvaratar löntagarnas intressen”

      Japp. Som när Göran Persson röt i när Kommunal strejkadé 2003, och många fick sämre avtal än de hade från början….

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det finns bara ett parti som tillvaratar löntagarnas intresse – Ett renodlat högerparti som SD har inget intresse av att värna löntagarna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ser ingen anledning att kommentera då det inte har med inlägget att göra och därför att situationen är helt olik den som råder nu.

   • Alexander

    Att en socialdemokratisk statsminister hotar Kommunal och därmed ser till att avtalet blir sämre än utgångsbudet har alltså ingenting att göra med det du tar upp? Löneökningarna blev alltså lägre pga ditt parti. Fan ,det är ju sektvarning på dig.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det du refererar till är historia – Nu lever vi i nutid och dessutom var situationen annorlunda den gången jämfört med i dag – men igen det vi ska debattera är nutid inte villospår.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver
      ”Det du refererar till är historia – Nu lever vi i nutid och dessutom var situationen annorlunda den gången jämfört med i dag –”

      Det vi har att döma efter är vad socialdemokratin faktiskt gör när de har makten, därmed är det av högsta intresse att studera tidigare år.

      Du skriver ju själv hela tiden
      ””Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag””

      Ja exakt,, de beslut som socialdemokratin fattade tidigare är vad som i nuet är vad vi vet och ser resultatet av.
      Därför har inte S en framgångsrik morgondag (nuet).

     • andersforss (inläggsförfattare)

      S har fört framgångsrik politik både nu och historiskt. Det var S och socialdemokratisk politik som byggde välfärdslandet Sverige till vad som anses vara världens ledande välfärdsland. De effekter vi lever med idag har skapats av den politik Alliansen förde under sina 8 år vid makten och att förändra inriktningen och vända skutan tar tid.

      varje gång borgerliga regeringar har haft makten har den skapat budgetunderskott som vi i S får reda ut och arbeta bort – Så även denna gång.

 6. Alexander

  ”Nu lever vi i nutid”

  Varför tjatar du då om Sverigedemokraternas förflutna?

  ”var situationen annorlunda”

  Förklara på vilket sätt.

  ”är nutid och inte villospår”

  Ett annat sätt att säga att man inte har några svar. Fegt!

   • Alexander

    Hur lång tid får man få tillbaka i tiden? Början av 90- talet är okej när det gäller SD men 2003 är inte okej när det handlar om ditt parti…

    Kan du inte svara på vad som var annorlunda?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det går på inget sätt att jämföra mitt parti med SD:s tillkortakommanden Alexander. Dessutom var det inte det inlägget handlade om utan Svenskt Näringsliv och svenska löner.

     • Alexander

      Jag provar en gang till, vad var så annorlunda 2003 mot i dag?

      ”Dessutom var det inte det inlägget handlade om”

      Har Kommunals löneförhandlingar inte med inlägget att göra?

      Du får ursäkta, men du verkar inte riktigt veta vad du skriver. Du kände inte till kod 291, visste inte att det heter Modus Operandi,har ingen koll på vad olika yrken ligger på i lön och inte heller kände du till att Kommunal sponsrat Politism. Jag och uppenbarligen flera andra har bättre koll på fakta än vad du har.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag visste mycket väl att det heter Modus operandi vilket skrevs i omvänd ordföljd i ett inlägg pga att jag var trött efter en hel dags arbete vilket är naturligt. I alla andra inlägg kom orden i rätt ordning.

      När det gäller kod 291 så är det inga termer jag pratar i normalt därför följdfrågan och därefter svaret men jag antar att det är sådant som SD:are pratar om dagligen då allt de intresserar sig för är att försöka svartmåla invandrare och invandring som skulden till allt ont.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Svaret på dina frågor är följande JA, och NEJ jag vill inte öka skatten för grupper i det inkomstskiktet.

      Sättet på vilket vi ska gör livet bättre för barnskötarna är att se till att löneökningar för den gruppen blir en prioriterad satsning och därför att vci kommer att stärka pension och övriga förmåner för grupper i det inkomstskiktet.

 7. Jonny Disenfeldt

  ”Sättet på vilket vi ska gör livet bättre för barnskötarna är att se till att löneökningar för den gruppen blir en prioriterad satsning och därför att vci kommer att stärka pension och övriga förmåner för grupper i det inkomstskiktet.”

  Så DU ska alltså med ena handen ta 1600:- till 2200:- från arbetarens plånbok varje månad genom skattehöjningar och sedan med ett magiskt trollslag (?) ska du ge tillbaka dessa pengar till alla arbetare genom att höja deras löner med i runda tal 2500- 3500 kronor i månaden ?

  Ska alltså alla som arbetar i Sverige anställas av det offentliga så du kan sitta på din tron och bestämma allas löner ? Man bara häpnar !

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du bryter ut enskilda moment ur en hel plan så kan du få det till både det ena och det andra Jonny. Hela den ekonomiska politiken måste sitta ihop i en plan för att det ska bli bra och exakt vilka åtgärder som ska genomföras och hur har jag sagt att jag ska återkomma till i ett senare läge – Dock kan jag lova en sak och det är att lågavlönade in te ska få mindre i plånboken.

   • Jonny Disenfeldt

    Sanningen är ju att du bara kastar ur dig helt ogenomtänkta förslag. Man kan hitta en hel del populistuiska förslag du anför.

    ”Dock kan jag lova en sak och det är att lågavlönade in te ska få mindre i plånboken.”

    Du förstod ju inte konsekvenserna av dina ideer, har det gått upp för dig till slut ?
    Är det då den genomsnittlige svenske heltidsarbetaren som ska få 2200:- mindre i plånboken varje månad ? En familj med två arbetande ca 4400:- mindre i månaden ? Dessa är ju rätt högt avlönade enligt dig, den genomsnittlige heltidsarbetaren

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har alltid förstått konsekvenserna av mina idéer Jonny men det är du som försöker lyfta saker ur sammanhanget därför att du inte vill förstå att hela politiken sitter ihop i en väl formulerad plan.

     Ska man förstå en åtgärd så måste man även förstå hur resten av planen ser ut och där har du en stor kunskapslucka Jonny.

     • Jonny Disenfeldt

      ”väl formulerad plan.”

      Det är något du inte har en tillstymmelse av, du hasplar bara ur dig helt ogenomtänkta ideer.
      Vad annat att förvänta sig av någon som förnekar kommunismens folkmord.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du får gärna leva i den villfarelsen Jonny men faktum kvarstår – Jag har en välformulerad plan och jag jobbar med den varje dag.

   • Alexander

    Du är faktiskt pinsam om du tror att det bara är de som röstar på SD som kände till kod 291.Det var rejält uppmärksammat och missade man det så är trovärdigheten inte så hög. Flera på mitt jobb stöder ditt parti och de hade koll. Antar att de också bara är ute efter att svartmåla invandringen. Sådana röster vill du väl inte ha…..

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Tittar du på totalen av alla svenska så tror jag inte att kod 291 är något som diskuteras flitigt.

     • Alexander

      Du tror inte, annars brukar du veta allt…. Vill du ha de socialdemokratiska väljare som diskuterat kod 291? Ja eller nej?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det finns säkert socialdemokrater som diskuterat det vilket jag aldrig sagt emot – Vad jag har sagt är att detta på inget sätt är något som sysselsätter merparten Sveriges befolkning i det avseendet att de diskuterar det.

 8. Alexander

  Anders

  Berätta gärna hur du vet att merparten av befolkningen inte diskuterar kod 291. Kan du göra det? Vill du ha de socialdemokratiska väljare som gör det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om detta skulle vara ett oerhört utbrett samtalsämne i Sverige så finns det ingen chans att det skulle ha undgått mina öron – Detta därför att jag rör mig oerhört mycket ute i samhället och därför att jag dagligen träffar många människor.

   • Alexander

    Fast du hade ju missat att Kommunal sponsrade Politism.se. Även att målare tjänar närmare 30 pop kr i månaden har undgått dig. Du verkar ju inte ha den koll på omvärlden som du vill ge sken av…. Och för tredje gången, är de socialdemokrartiska väljare som pratar om kod 291 välkomna att ge sin röst till er?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Målarnas löner både vad gäller grundlön och accord har inte undgått mig Alexander.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders Forss vill att en målare ska betala ca 2200:- mer i skatt varje månad, det blir ca 26000:- mindre i plånboken varje år, är han sedan gift/sambo med en heltidsarbetande genomsnittsinkomsttagare kan familjen räkna med ca 52000:- mindre i plånboken per år. Och inte ens detta kommer kanske att räcka för att betala för den rödgröna regeringens misslyckade migrationshantering 2015.. Vilka målare vill rösta på S ???.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du är helt ute och cyklar Jonny för jag har aldrig påstått det. Vad jag sagt är att ett heltäckande förslag kommer med tiden och att utformningen av det beror på vilka bitar som blir möjliga att genomföra.

      Men framhärda gärna med att lyfta enskilda delar ur sitt sammanhang Jonny – Det enda det påvisar är att du inte förstår hur viktigt det är att ha en stark och stabil plan för både politik och för ett företags affärer om man är företagare.

     • Alexander

      För fjärde gången då, vad säger du till de socialdemokratiska väljare som diskuterar kod 291? Sedan är du ju expert på efterhandskonstruktioner, du visade flertalet gånger att du inte hade en aning om vad olika grupper tjänar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har bra koll på hur svensk lönebildning ser ut Alexander och hör jag Socialdemokrater som diskuterar kod 291 kommer jag givetvis att fråga varför och vad de hoppas uppnå med den diskussionen.

 9. Jonny Disenfeldt

  ”Du är helt ute och cyklar Jonny för jag har aldrig påstått det. ”

  Jo, du har sagt att du vill avskaffa jobbskatteavdragen i sin helhet. Har du glömt det ???
  Efter att jag påpekat effekterna har du backat ett steg och säger att det inte ska göras för låginkomsttagare.

  Det innebär fortfarande att den genomsnittlige svenske heltidsanställde som enligt dig räknas som en höginkomsttagare ska betala ca 2200:- mer i skatt varje månad, det blir ca 26000:- mindre i plånboken varje år, är han sedan gift/sambo med en heltidsarbetande genomsnittsinkomsttagare kan familjen räkna med ca 52000:- mindre i plånboken per år.

  Du har så ogenomtänkta förslag att det är skrattretande egentligen.
  Att du sedan försvarar kommunismen och förnekar dess folkmord är något som för mig är helt oförlåtligt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förvisso har jag sagt att jobbskatteavdragen borde avskaffas i sin helhet i ett sammanhang där jag sa att det var fel att införa dem från första början som en ersättning för uteblivna lönehöjningar.

   Vad jag sa är att företagen slapp undan en reallöneökning (netto) och att den istället lades på skattebetalarna och därmed ökade inkomst- och förmögenhetsklyftorna.

   Den biten har du utelämnat i din iver att få det att framstå som om jag sa något helt annat än jag sa.

   Sedan kan man ju fråga varför du bemödar dig med att kommentera om du tycker att mina förslag är ogenomtänkta?

   • Jonny Disenfeldt

    Men det var ju inget fel på löneutvecklingen heller under denna period med låg inflation … löner bestäms för övrigt vad jag vet i förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare, det är en del av den svenska modellen, passar den inte dig ?

    Dessa skattesänkningar ersatte alltså inte lönehöjningar vilket du vill påskina. En genomsnittlig heltidsarbetare har fått nästan en extra månadslön tack vare dessa skattesänkningar på arbete under bara några år under alliansen, att påskina att arbetare istället skulle kunna ha fått en motsvarande löneökning (före skatt skulle den alltså t.o.m behöva ha varit betydligt större) under dessa år är ju bara löjeväckande och ännu ett bevis på hur lite insatt du är.

    Inkomstklyftorna minskade mellan normalinkomsttagare och höginkomsttagare eftersom jobbskatteavdragen gav lika mycket extra pengar i plånboken om du hade en genomsnittlig inkomst eller om du hade t.ex dubbelt så hög inkomst så inte heller där talar du sanning.

    Dina ideer om vad som är en normal heltidslön anno 2016 i Sverige har ju visat hur dåligt insatt du är.

    Jag kommenterar just därför att det du kommer med är så ogenomtänkt. Jag gillar inte att se politiker som sprider falska uppgifter och som inte håller sig till sanningen. Jag gillar inte att se ogenomtänkta förslag som kan leda till katastrof för vanliga inkomsttagare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den svenska modellen passar mig alldeles utmärkt och det är därför jag inte vill lagstifta om minimilöner i Sverige. Däremot tycker jag inte att det är rätt att ökad nettolön ska bekostas med sänkta skatter – Om något borde dessa ökade nettolöner ha bekostats av reella bruttolöneökningar bekostade av företagen och dess ägare.

     Det faktum att inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökat och att de rikaste 3%-en gått från att äga och kontrollera 1/5-del av den totala förmögenheten i Sverige till att äga och kontrollera 1/3-del av densamma talar sitt tydliga språk Jonny. Att så är fallet visar klart och tydligt att Alliansens politik gynnar företagen på löntagarnas och skattebetalarnas bekostnad.

     • Alexander

      Eftersom att vi pratat om barnskötare kan du kanske visa hur mycket bättre löneutvecklingen var 1994-2006 i förhållande till Alliansen?

 10. Alexander

  Jag antar att Anders redan vet att löneutvecklingen var bättre 1994-2006 än under Alliansen? Om det inte är så skulle det vara intressant att höra varför….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad jag sagt är att jag ska återkomma i ärendet när jag tittat igenom statistiken och analyserat densamma.

 11. Alexander

  Nu har jag tittat på siffrorna och löneutvecklingen var bättre under Alliansen än när Socialdemokraterna styrde 1994-2006.

 12. Alexander

  Att löneökningarna var högre under Alliansen än när Socialdemokraterna styrde gör ju Anders prat om ”det enda arbetarpartiet” till ytterligare något som, undergräver hans trovärdighet. Lägg till Göran Perssons hot mot Kommunal som fick de att skriva under ett sämre avtal, och tecknen är tydliga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är långtifrån säkert att reallönerna ökade mer under Alliansens tid vid makten Alexander. Som jag sagt ska jag ta fram ordentlig statistik i ämnet och sedan ska jobbskatteavdragen inte räknas in i löneökningarna utan bara den bruttolönehöjning som är resultatet av respektive års avtalsrörelse.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om jag ska kommentera något så föredrar jag att ta fram siffrorna för det jag ska kommentera själv – Dessutom har du inte presenterat några siffror i dina kommentarer.

     • Alexander

      ”dessutom har du inte presenterat några siffror”

      Varför ska jag göra det? Tidigare visade jag siffror på att stödet för SD enligt alla institut var ca 17%, ändå hävdade du något annat.Dessutom påstår du att Socialdemokraterna ökade i SCB när de i själva verket backade. Jag säger som du brukar göra, mina uppgifter stammer.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Gott så – Jag ska penetrera på djupet och återkomma när jag är klar med det vilket blir så snart tid till detta medgives.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.