Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Arbetskraftsinvandringen måste regleras effektivare och bättre.

I den bästa av världar borde det vara så att vi har en reglerad arbetskraftsinvandring inom EU där varje land måste godkänna den som kommer för att arbeta i ett annat EU-land.

Det borde självfallet även ha varit så att det aktuella landets fackföreningar haft veto i varje fall av arbetskraftinvandring på det sättet att facket kunnat kolla om det finns arbetstagare som redan finns i Sverige att tillgå innan visum för arbete i Sverige beviljas.

Nu lever vi inte i denna den bästa av världar och därför är det viktigt att Sverige gör det näst bästa och drive på i EU för att få EU:s nya utstationeringsdirektiv på plats – Detta för att förhindra att löner likt de på 23 kronor per timme som det skrevs om i gårdagens VK är möjliga att betala för arbetskraft från andra EU-länder som arbetar i Sverige.

Det har aldrig officiellt varit EU:s mening att förespråka och möjliggöra lönedumpning även om man kan misstänka att många av de krafter som drivit på om den fria rörligheten haft detta med i beräkningarna när de verkade för att detta skulle bli verklighet.

Det förslag till utstationeringsdirektiv som ligger på bordet är bra därför att det stipulerar att det är det löneläge och de regler för arbetsmarknaden som gäller i respektive EU-land som ska gälla även för utstationerad personal. Dessutom talar man i utstationeringsdirektivet om att öppna för att kräva att kollektivavtal måste tecknas även för utstationerad personal vilket jag tycker är bra.

Kollektivavtal går att kräva redan idag genom att se till att huvudentreprenören har detta krav på sig i samband med upphandlingen och att denne är tvungen att kräva densamma av de underentreprenörer denna använder sig av.

Även med detta på plats har det visat sig svårt att följa upp och kontrollera så att lönedumpning inte förekommer och därför kan vi behöva komplettera utstationeringsdirektivet med tilläggsregelverk för att få ordning på torpet.

Jag tycker att det är hög tid att vi överväger ett system där lönen för alla arbetstagare betalas ut av ett svenskt företag även om det är EU-medborgare från andra länder utför arbetet. Löneutbetalaren ska även dra skatt på inkomsten och leverera in denna till skattemyndigheten i arbetstagarens hemland enligt den tariff som gäller där.

Jag tycker dessutom att det är fullt rimlig att det svenska företag som betalar ut lönen även betalar in eventuella arbetsgivaravgifter för det EU-företag som har underentreprenaden.

Kan vi skapa den ordningen så får vi bättre kontroll på hur många från andra EU-länder som arbetar i Sverige. Vi får även koll på att de erhåller avtalsenlig lön och kontroll över att de betalar skatt i sina hemländer.

För mig känns det viktigt att skapa en sådan ordning för att säkerställa att svenska och utländska företag konkurrerar på lika villkor när de lägger anbud i Sverige. 

Som jag sa tidigare så ska inte företag konkurrera genom lönedumpning och försämrade arbetsvillkor utan genom lägre materialkostnader och genom att konkurrera med effektivitet och vinstnivå.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

 1. Erik white

  Så du menar att EU ska ge upp en av sina fyra grundläggande fri- och rättigheter? Du får nog läsa på lite mer om EU innan du springer iväg med dina drömmar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag menar inte att EU ska ge upp den fria rörligheten men väl få utstationeringsdirektivet i sin nya form och skrivning på plats snarast och komplettera detta med visumkrav då det gäller arbete för att stävja lönedumpning.

 2. Johan

  Hur skulle detta praktiskt lösas?
  Vad skulle det bli för påföljder om dessa regler inte skulle efterlevas?
  Hur skulle det vara rimligt att granska att detta följs och vilka skulle vara de som inspekterar och dömer i dessa fall?
  Många frågor men, tyvärr så tror jag att det du efterfrågar aldrig kommer att ske då vi inte ställer högre krav i Eu!

  Kollektivavtalen strider ju i vissa fall mot Europakonventionen och där de ibland blivit tvungna att ändras och i vissa fall betalat rättegångs kostnader för motparten.
  Det måste till ett regelverk mot detta för det är tyvärr i många fall extremt tvivelaktiga personer bakom dessa företag som genom Eus öppenhet skor sig på utsatta människor som i sin tur tar Svenska arbetares jobb för mindre lön.
  Detta föder i sin tur ett hat bland svenskaarbetstagare som i många fall tyvärr blir bränsle för rasism.

  Facken måste gå hårt mot regeringen för att detta ska kunna lösas och då kan man inte gå armkrok med varandra utan slås med näbbar och klor för sina medlemmar.
  Därför tycker jag att Lo bör vara politiskt neutral för att behålla sina medlemmars förtroende i denna och fler viktiga frågor.

  Att du kastar skit på näringslivet då du i stället borde kasta skit på din regering så roten till ett växande problem rycks bort innan lönedumpningen blir ett faktum för att vi ska kunna konkurrera i Sverige.
  Där Anders har du det som krävs för att som du säger:”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” och som jag ser det inte nästa år för då rullar bollen redan för fort och det kommer att krävas mer än vad ni klara av för att stoppa den.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De krav jag vill ställa hänger givetvis samman med att hela EU måste ställa samma krav – Är det inte så blir det svårare att kontrollera efterlevnaden.

   Jag tror dessutom att detta har alla förutsättningar at kunna bli verklighet inom EU då de flesta länder går miste om skatteintäkter just därför att det är dålig koll på vem som tjänar vad och vart inkomsten intjänas.

   Tvärt emot dig så är min inställning att detta löses bäst genom att fackföreningarna får mer makt och större befogenhet att kontrollera att kollektivavtal finns för alla som arbetar i Sverige.

   Med en Socialdemokratisk politik likt den vi förde fram till mitten av 1980-talet och med en stark koppling mellan LO och Socialdemokratin blir det bäst för alla – Det berättar vår historia och precis samma sak kommer vi att kunna utläsa 30 år från nu när vi skriver historien om vår tid.

   • Johan

    Visst krävs det att facken är starka men för att detta ska funka rent praktiskt så krävs nya regler så detta håller i en domstol som är den som bestämmer utgången och bör så vara i en demokrati.

    Tyvärr så ser vi idag tydliga tecken på ovilja till att följa Europeiska unionens ramar här i Sverige.
    Schengenregelverket där vi befinner oss i en gråzon gällande Eu migranter!
    Ska vi följa lagar i Sverige genom den europeiska unionsrätten så måste det gälla i alla ärenden.

    Att få igenom detta i Eu är tyvärr omöjligt då vissa länder endast ser det som en smör fil för att bli av med arbetslöshet och dyra utgifter inom det egna landet.

    Nä, ett hårt regelverk där regeringen visar tydligt att de står uppför sina väljare och deras trygghet på den svenska arbetsmarknaden och inte bara där utan detta gäller även andra frågor.
    Ett politik som Sossarna tyvärr inte bedriver idag i Sverige.

    Den politik ni drev på 70 och 80 talet är sedan länge ålderdomlig och passar inte in i det moderna samhället och kopplingen mellan Lo och sossarna är kanske inte den politik många medlemmar gillar i dag.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att reglerna måste klara av en rättslig prövning är självklart då vi inte ska bryta mot lagar.

     Jag har länge sagt att EU ska begränsa sin verksamhet och återgå till att bara handla om en tullunion med frihandel. Kan vi komma dithän är det bäst för alla.

     Tvärtemot vad du tror så är det sannolikt rätt lätt att få igenom förändringar inom EU som gör det jag vill genomföra möjligt då flera av de stora länderna har samma problematik som Sverige – Det var som en effekt av dessa problem som britterna röstade för en brexit.

     Precis den politik du vill att vi Socialdemokrater ska bedriva är den Socialdemokratiska politik jag står för. Politiken och framför allt ideologin bakom politiken är inte ålderdomlig – Det enda som är ålderdomligt är sättet på vilket vi förklarat den för medborgarna och detta ska således förändras och berättas på ett sätt som människor kan förstå och relatera till.

 3. Jan

  Den här sörjan ger jag mig inte in i. Det är omöjligt om du inte har en professur i EU-rätt eller internationell juridik. Lustigt att notera är dock att bland 760 bloggar på S-forum är du den ende som inte censurerar bort kommentarer! Ganska enastående.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är en sörja det kan jag hålla med om och vad gäller at censurera kommentarer så gav jag när jag påbörjade mitt bloggande ett löfte om att inte censurera eller kasta kommentarer så länge de inte är rasistiska, främlingsfientliga eller innehåller rena påhopp och personangrepp och det löftet står jag fast vid – Därav ingen eller mycket liten censur.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kanske man bör fråga sig även om jag inte ser att detta skulle vara bättre än att vara med. Den bästa lösningen är att verka för att EU förändrar sitt regelverk och släpper allt som inte har med en tullunion att göra och låter dessa frågor avgöras på nationell nivå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.