Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som har makten i kommunens bolag.

VK har i sin uppföljare till kommunens bolagisering ett reportage där de får Ulrika Edman (V) och Peder Westerberg (L)  att hålla med VK i den åsikt de försöker lansera i artikelserien – Den om att bolagiseringen skulle minska medborgarnas och de förtroendevaldas insyn trots att detta inte är anledningen till att bolagisering sker.

Att Vänsterpartiet tycker så ser jag som naturligt då de med sin ideologi borde vara ännu större motståndare till nyliberal och liberal politik än oss Socialdemokrater. Däremot köper jag inte Ulrikas utspel om att makten är fördelad hos några få och att insynen är svårare än för vanlig kommunal verksamhet.

Samma sekretessregler som gäller för arbetsmaterial och pågående processer i kommunen och dess nämnder och förvaltningar som ännu inte är beslutade gäller i de kommunala bolagen och att ledamöter i en nämnd inte kan dela med sig av allt under pågående beredning därför att beslut inte är fattade är inget underligt.

Jag vill påstå att alla ledamöter som så önskar kan skaffa sig insyn bara man vill och jobbar för det. Vill man förändra något så ska man i sådana fall motionera om förändrade ägardirektiv i de bolag att man anser sig sakna insyn i genom att lägga en motion i kommunfullmäktige.

Varför Ulrika Edman och Vänsterpartiet får stort utrymme att framföra sin åsikt i VK i just de sammanhang som nu skrivs om kan vi bara sia om. Min tro är att detta beror på att Vänsterpartiet i Umeå i mångt och mycket är ett populistiskt missnöjesparti som friskt kastar sig i alla riktningar för att vinna röster på ett populistiskt beteende och på att Vänsterpartiet för närvarande fyller VK:s syfte med granskningen.

Vänsterpartiet kan vara en kritisk röst oavsett antalet bolag – Den som framför något annat är populist. Makten och insynen minskar inte med antalet bolag – Allt den gör är att man som politiker får jobba hårdare för att hålla sig à jour med utvecklingen.

Att Peder Westerberg ser allt i ekonomiska termer och att han vill ersätta folkvalda med professionella bolagsmänniskor utan direkt koppling till politiken är lättare att förstå då det är just Peder Westerberg och hans parti Liberalerna som står bakom huvuddragen i den nyliberala politik som sett till att det ser ut som det gör i Kommunsverige vad gäller kommunägda bolag.

Peder – Vi ska definitivt inte gå den väg du förespråkar. Fler proffs och färre politiker och mindre politisk styrning leder bara i en riktning och det är i den riktning VK insinuerar – Den där det demokratiska samhället förlorar kontrollen och insynen i bolagen.

Trots att jag kan anses vara jävig så håller jag med Hans Lindberg fullt ut i påståendet om att bolagen fyller sitt syfte vilket är att se till att kommunen hushållar med kommunmedborgarnas skattepengar på bästa möjliga sätt utan att bränna av onödiga pengar i statlig skatt.

Sedan ser jag det endast som en fördel att vi inom ramen för den kommunala bolagsstrukturen kan använda upparbetade vinster för att utveckla andra delar – T.ex upprustningar och uppgraderingar inom Bostadens bestånd utan att låna eller bränna iväg delar av de pengar som behövs i onödiga skattebetalningar.

Precis som Hans säger så finns kommunens bolag där av en anledning – Av anledningen att serva och tillvarata kommunmedborgarnas intressen på bästa möjliga sätt.

På ett område kan jag dock hålla med om kritiken och det är att antalet förtroendevalda som sitter som ledamöter i bolagen borde breddas till fler personer för att öka demokratin och naturligt bredda insynen i kommunens bolagsstruktur.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

10 kommentarer

 1. Olle

  När det passar dig så finns det en pressfrihet,men när liberalerna och V uttalar sig så får de för stor plats i VK. Ja säger bara det ,det finns ingen större kappvändare här än du. Du vet bäst och är dig själv närmast . Det är enkelt att bara sitta och säga hur allt ska vara ,men tror du snart bränt dina skepp för en framtida politisk karriär som du kämpar för. Du börjar bli genomskådad här också :

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Pressfrihet ska alltid finnas och det är inte den jag angriper. Det jag gör är att ifrågasätta hur Liberalerna kan framföra den åsikt Peder framför då det är den politik hans parti står för som rår för att kommunerna i dag tvingas att bolagisera för att undvika onödig statsskatt.

 2. Micke

  Du säger – ”Sedan ser jag det endast som en fördel att vi inom ramen för den kommunala bolagsstrukturen kan använda upparbetade vinster för att utveckla andra delar – T.ex upprustningar och uppgraderingar inom Bostadens bestånd utan att låna eller bränna iväg delar av de pengar som behövs i onödiga skattebetalningar.”

  Håller med om detta men är det inte istället så att hyresgäster i Stiftelsen Bostaden med sina hyror är dubbelbeskattade då Bostaden finansierar annan kommunal verksamhet?

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljarder-plockas-ur-kommunala-bostadsbolag

  Jag ser det som en fundamental orättvisa att kommuner ser hyresgäster som en kassako för verksamheter som ligger utanför renovering och byggnation av lägenheter.

  Det blir en form av dubbelbeskattning av hyresgäster.

  Vore intressant få veta hur mycket av våra hyror som kommunen använder till andra kommunala verksamheter.

  Gott nytt år förresten =)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag anförde var ett exempel på vad pengar kan användas till – Sedan har jag i oerhört många inlägg kritiserat det faktum att landets kommuner mjölkar pengar ur allmännyttiga bostadsbolag – Pengar som egentligen tillhör hyresgästerna.

   Om allt gick rätt till skulle avsättningar göras ur hyran till framtida renoveringar så att hyran inte behöver höjas efter en renovering.

   Måhända var exemplet illa valt.

   • Jonny Disenfeldt

    Men du brukar ju hävda att det bästa för flertalet alltid ska gälla.. det bästa för flertalet är ju att mjölka det kommunala bostadsbolaget … tyvärr är ju verkligheten ofta tvärtom, man mjölkar kommunens innevånare på pengar för att stödja ett dåligtskött bostadsbolag.

    Kommunen skahelt enkelt inte blanda ihop skola/vård/omsorg med affärsverksamhet, så enkelt är det eftersom man då rör sig i en farlig gråzon.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det blir aldrig bäst för flertalet att mjölka bostadsbolaget på pengar. Ett allmännyttigt bostadsbolag ska göra avsättningar löpande så att renoveringar kan göras utan hyreshöjningar.

     • Jonny Disenfeldt

      Det är klart att det är bäst för kommunens samtliga innevånare (flertalet) att låta den lilla minoriteten betala…du brister i din logik som vanligt. Du försvarar flertalets väl före fåtalet, inte jag.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Flertalets väl och ve är det viktigaste och jag brister på inget sätt i min logik Jonny. Snarare finns det en röd tråd i den politik jag står för och det är att den strävar efter att bygga ett jämlikare och mer välmående samhälle.

  • Jan Sjöström

   Ok, det kan förutsättas att ”icke vetskap” ges i fråga. Rätt svar ges ”Anders” , en extern socialdemokrat
   som slutat fixa, våra byten av däck mfl. Anders med typ 7 ungar ges förtur, vi andra då?
   Hur agerar vi det ”normativa” folket i sak som denna, vi som i all tid gett och förklarat skäl till och i ansvar när situation så begär?

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det är lite svårt att tyda vad din fråga är Jan så jag måste be dig vara mer konkret om du vill ha ett svar.

Lämna ett svar till Jonny Disenfeldt Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.