Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

2017 är det fokus på och leverans gentemot väljarnas hjärtefrågor som gäller för mig.

För mig har politik alltid handlat om att lyssna på väljarna och föra en dialog med dem för att ta reda på vilka frågor och vilka politik områden de tycker att det är viktigast att vi som politiker agerar på. Den inriktningen kommer jag att fördjupa och fokusera ännu mer på under 2017.

För egen del har jag en agenda för de politiska frågor jag vill driva under 2017 som baserar sig på väljarnas och min egen uppfattning om vad som är viktigt att åtgärda.

Förverkligandet av den svenska samhällsmodellen som innebär minskade inkomst- och förmögenhetsskillnader och större jämlikhet är huvudtemat. Därför kommer jag att fokusera mycket av min tid på att få väljarna att förstå att de utmaningar Sverige står inför består av oerhört mycket mer än migrations och flyktingfrågan.

Sverige har under lång tid haft växande inkomst- och förmögenhetsklyftor och på slutet till och med så stora att vi har de snabbast ökande klyftorna i hela OECD.

För mig handlar därför 2017 om att förklara detta för svenska folket även om det tar längre tid att förklara detta än att likt SD påföra invandringen skulden till allt som gått snett i Sverige.

 • Inkomsten av allas arbete ska fördelas mer jämlikt.
 • Alla som har behov av en bostad ska få en bostad.
 • Skatteplaneringen ska stoppas.
 • De sociala trygghetssystemen ska återställas till forna nivåer.
 • Arbetslösheten ska bytas mot arbete.
 • Segregationen ska brytas.
 • Integrationen ska bli världsledande vad gäller effektivitet.
 • Stärkta fackföreningar och stärkt arbetsrätt.

Så kommer mina huvudfrågor för 2017 att se ut. Därutöver ger jag ett löfte och det är att förändra listan över mina huvudfrågor om du som väljare samlar tillräckligt många för att sätta andra frågor på den agenda jag presenterat ovan.

Låt oss därför göra 2017 till vårt år och året där politiken handlar mer om att leverera än om att snacka.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

 1. Per

  Jag saknar svaren som döljer sig bakom frågan om hur på alla dina punkter i din önskelista.

  Hur svårt det kommer att vara kan du få en indikation genom att dagens debattsida i DN http://www.dn.se/debatt/fa-personer-med-utlandsk-bakgrund-i-makteliten/. Notera att det är den politiska och statliga makteliten det skrivs om.

  Det här tycker jag dessutom illa om: ”Inkomsten av allas arbete ska fördelas mer jämlikt.” eftersom det innebär att bakom allt ditt tal om jämlikhet finns en önskan om en elit som kan lägga beslag på och (om)fördela resultatet av andras arbete. För mig skulle det innebära ett samhälle som befinner sig på ett sluttande plan mot ett slavsamhälle: hälften sliter mot liten ersättning efter skatt, andra bara njuter.

  Jag tror på medborgarlön istället för (om)fördelning. Skillnaden kan tyckas hårfin men för mig är det viktiga att medborgarlön beskriver en rättighet lika för alla medan (om)fördelning handlar om en elits godtycke.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi börjar från slutet så har jag skrivit många inlägg om medborgarlön eller basinkomst som jag föredrar att kalla det och att jag är positivt inställd till en sådan råder inga tvivel om även om jag tycker att vi ska göra grundliga utredningar om hur en sådan kommer att fungera. Därutöver ska vi noga följa det finska testet för att se hur väl detta slår.

   Jag tror att du missförstått innebörden av det jag skrivit om att vinsterna av allas arbete ska fördelas mer rättvist. Detta ska främst göras genom att företagens ägare delar med sig mer av vinsterna till högre lön för de anställda. Därutöver ska detta ske genom att beskatta de med de högsta inkomsterna mer och genom att restaurera de sociala trygghetssystemen till sin forna glans parat med en förbättringar i skolan och inom sjukvård och vård & omsorg.

 2. Jonny Disenfeldt

  ”Detta ska främst göras genom att företagens ägare delar med sig mer av vinsterna till högre lön för de anställda.”

  Oerhört många små/medelstora företag gör väldigt små eller inga vinster ..hur ska detta då fungera …ska man få höga lönelyft i vinstgivande företag och kanske till och med stillastående eller sänkta löner i olönsamma företag ?

  ”ske genom att beskatta de med de högsta inkomsterna mer ”

  En familj med inkomsterna 40 000 + 10 000 betalar redan mycket mer skatt än familjen med 25 000 + 25 000. Du vill ÖKA klyftorna ännu mer alltså och bestraffa vissa familjer.

  ”restaurera de sociala trygghetssystemen till sin forna glans”

  Vi som arbetar ska betala mycket mer skatt för att de som Lövfen lät forsa in 2015 plus deras anhörigas välfärd ska betalas (totalt uppskattas det till 160 000 + 300 000 anhöriga munnar som ska mättas, ges bostad, skola, vård och omsorg)..

  Du fortsätter med dina populistiska slagord som faller platt till marken när man skärskådar dem. Vem tror du att du lurar egentligen ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du behöver inte oroa dig om att det inte kommer att fungera Jonny. Vi Socialdemokrater har gjort detta tidigare utan problem och vi kommer att göra det igen och även nu utan problem.

   • Thomas Åkerblad

    OK, vi har alltså ett löfte från en busschaufför i Umeå – som är en lägre kugge i i det lokala SAP-maskineret – att SAP ska ordna allting.

    Oj, vad imponerad jag blir. Vad är detta om inte värsta formen av populism? Om Nixon sa man en gång i tiden: Skulle ni köpa en bil av denne man? Om Anders är det väl snarare: Skulle ni köpa en begagnad cykel av denne man? Svaret är i båda fallen: Nej!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inga problem med att du försöker förringa eller slå ner på mig som person men att försöka förminska och förringa en hel yrkesgrupp . I detta fall busschaufförer tycker jag är ett påhopp om något.

     Jag vet vad jag vill åstadkomma politiskt och den linjen jag står för kommer jag att fortsätta att driva med samma energi som hittills därför att antalet som stödjer den ökar allt eftersom.

 3. Lars Flemström

  Du kan inte rida på två hästar samtidigt, så släng medborgarlönen i papperskorgen och satsa på omfördelning i stället. Medborgarlön är att stjäla från ofrivilligt arbetslösa och ge till haschrökande Mp-väljare.Av var och en efter hans förmåga till var och en efter hans behov? Med en fri lönebildning (genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter), som är den svenska modellen, är omfördelning av inkomsterna en nödvändighet.

  Om ett land sticker ut som mer jämlikt,vill alla komma till det landet. Därför måste invandringen regleras för att skydda den inhemska arbetskraften, men låt oss slippa dimridåer, typ ”genuina asylskäl”. Vad är det de facto och inte bara enligt någon antikverad konventionstext? Nu sticker inte Sverige ut så mycket, jämfört med övriga Västeuropa, men Västeuropa som helhet gör det.Efter en eventuell återgång till den nästintill helt fria invandringen under 2015, kommer Sverige på nytt att bli de breda och höga och tröskellösa porten till hela Västeuropa. Sedan Sverige tagit de initiala kostnaderna, kommer immigranterna att omfattas av EU:s fria rörlighet för arbetskraft.

  Prio 1: Lägg ner låtsaskriget med Ryssland och erkänn att Budapestmemorandumet inte definierar Ukrainas gränser (d.v.s.Krims statstillhörighet), och erkänn annekteringen av Krim som ett fait accompli utan prejudicerande verkan gentemot Östersjöländerna. Rusta upp det svenska försvaret, men lägg ner krigsretoriken, eftersom den ökar krigsrisken i minst lika hög grad som den svenska försvarsutgifterna ökar.

  Prio 2: Kräv att Ryssland använder sina påtryckningsmöjligheter gentemot a lAssad-regimen för att tvinga denna att inrätta skyddade zoner, som bevakas av FN-trupp, för åteavrändande flyktingar

  Prio 3: Lös bostadsbristen i Syrien före bostadsbristen i Sverige.

  Prio 4: Alla, som vistas legalt i Sverige och helt saknar bostad, ska ha en bostad senast 1 september 2017, även om alla inte kan få exakt en sådan bostad som de egentligen behöver, med så kort varsel. Jag förstår att du – efter alla orealistiska hugskott – känner ett behov av att framstå som realist i åtminstone någon fråga. Men låt inte detta gå ut över alla hemlösa även under vintern 2017 / 2018.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Med en förändrad arbetsmarknad där mer och mer automatiseras så behöver vi skapa en ordning som är i samklang med den tid vi lever i. Ett avskaffande av arbetsgivaravgiften och en ersättning av densamma genom en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt är första steget.

   Därefter ser jag stora poänger i att ersätta många bidrag såsom studiebidrag och föräldrapenning med flera med en medborgarlön i häradet av 10.000 kronor per månad som utgår till alla från och med 18 års ålder. Detta kommer att stärka individernas rätt att själva bestämma hur man ska jobba och hur mycket man ska jobba och när.

   Med basinkomst blir det lättare att vidareutbilda sig och vara barnledig mm. efter eget självbestämmande. Vi ska dock inte genomföra en sådan reform innan vi sett utfallet av försöken i Finland och innan vi utrett konsekvenserna av densamma ordentligt.

   Vad gäller invandringen så är min ståndpunkt att vi inte ska ha något tak för denna satt i absoluta tal. Taket ska i stället vara flexibelt och bestämmas av hur många vi kan ta emot med effektiv och human integration som verktyg. Vi ska inte ta emot fler än vi på ett bra sätt klarar av att integrera.

   Vad gäller Syrien och övriga Mellanöstern så är min uppfattning att dessa krig kommer att pågå minst 5 år till och sannolikt 10 år innan dessa är till ända så att bygga hus i Syrien som sedan bombas sönder är ingen lösning.

   För Sverige ska takten på byggandet skruvas upp ordentligt – Speciellt vad gäller hyresrätter i allmännyttans försorg men att bygga i kapp hela bostadsbristen innan 2017 är över är inte realistiskt.

   • Jonny Disenfeldt

    Kan du beskriva i detalj hur denna ”produktionsavgift” du förespråkar som ska ersätta nuvande arbetsgivaravgifterna ska tas ut, (regler och procentsatser etc) , jag förutsätter att du har ett genomarbetat och detaljerat förslag .

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den exakta procentsatsen har jag tidigare sagt att jag ska återkomma till då den fodrar en hel det beräkningar för att hamna rätt. När det gäller reglerna så är det enkelt – Den ska betalas av alla företag på förädlingsvärdet – Dvs. på skillnaden mellan inköpspris och salupris.

     • Jonny Disenfeldt

      Nej Anders, detta var alltså inte något vidare genomtänkt alls(vilket ju inte förvånar det minsta).
      De befintliga arbetsgivaravgifterna som tas ut individuellt är till stor del till för att betala individens insättningar till pension och försäkringar för t.ex arbetslöshet och föräldraledighet.

      Du vill alltså ta bort arbetsavgivaravgifterna och ersätta dem med en slags ny företagsmoms.

      Ditt system tar alltså bort kopplingen mellan individen och t.ex hans avsättningar till pension.
      Till det kommer problematiken att vissa företag har stort förädlingsvärde och andra ett mycket lågt förädlingsvärde. Ditt system skulle alltså innebär att företag med stort förädlingsvärde skulle betala betydligt högre skatter och därmed drivas ut ur landet. De som å andra sidan har ett lågt förädlingsvärde skulle betala betydligt lägre skatter och deras ägare skulle tjäna på systemet.

      Ditt minst sagt märkliga beskattningssystem skulle alltså leda till ett Sverige där vi har företag med låga förädlingsvärden och de på teknikens frontlinje skulle ha lämnat landet.

      Vad ska man säga om den iden du har … motsatsen till genial …
      .

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis Jonny – Arbetsgivaravgifterna var från början till hälften ett löneavstående och till andra halvan ett tillskott från arbetsgivarna för att pensioner mm.

      När ett företag räknar på effekterna av en automatisering så är utebliven betalning av arbetsgivaravgifter en av de parametrar de tar med i beräkningen vilket jag tycker är fel då detta innebär en fördel för automatisering och en nackdel för arbetstagarna.

      Det är för att säkra pensioner, sjukförsäkring mm. som jag vill avskaffa arbetsgivaravgiften och ersätta den med en produktionsavgift skas ske. Detta för att se till att företagen inte ensidigt kan tjäna på en automatisering på hela samhällets bekostnad.

 4. Lars Flemström

  Det är alls inget fel att lansera ”en busschaufför i Umeå” som universalgeniet som ska lösa alla problem, som alla med bredare och djupare politisk erfarenhet har misslyckats med att lösa.Om man inte själv är busschauffören ifråga.Utan att nedvärdera mig själv det allra minsta (jag anser mig faktiskt kunna bli en bättre”samhällsingenjör” än herr Forss), skulle jag – om jag vore busschauffören – göra mitt yttersta för att finna en kollega bland busschaufförerna, vilken skulle lyckas ännu bättre som samhällsbyggare än jag själv. Den, som vill bygga ett vinnande lag, måste alltid vara beredd att ställa sig själv under jantelagen och lämna stafetten vidare.

  Att inte bygga hus i Syrien, därför att ett universalgeni i norra Sverige tror att huset kommer att bombas sönder i ett nytt krig om fem eller tio år, vore en cynism utan like.Var det fel att återuppbygga Tyskland efter andra världskriget p.g.a. risken för ett tredje världskrig? Eller stoppades det tredje kriget just av återuppbyggnaden av de krigshärjade länderna?

  Var finns de sönderbombade husen I Sverige? Det är inte husen som saknas, utan den politiska viljan att ge alla en bostad före vintern 2017 / 2018. Läs vad jag skrev om detta i slutet av förra kommentaren!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jantelagen är ingen lag vi vare sig ska ställa oss under eller följa – Jantelagen är inget för mig och så kommer det att fortsätta att vara.

   Huruvida jag klarar av och/eller får utrymme för att bygga det samhälle kommer att visa sig framåt – En sak är säker och det är att jag kommer att fortsätta att kämpa för att förändra samhällsbygget på det sätt jag förespråkar.

   Syrien måste förvisso byggas upp men innan återuppbyggnaden startar måste det råda fred i Syrien likt den som rådde i Tyskland när återuppbyggnaden där startade. Min bedömning är att denna fred inte kommer att uppnås inom de närmaste 5 åren även om jag innerligt hoppas att så blir fallet.

   Den politiska viljan att ge alla tak över huvudet snarast möjligt i Sverige finns med all säkerhet – Dock finns inte tillräckligt med hus och/eller lägenheter för att klara av detta.

   Sedan ska jag be att få tacka och buga för att du anser att jag är ett geni – Till och med ett universalgeni om man ska tro på det du skrivit.

 5. Lars Flemström

  Vi kan tacka jantelagen för att vi inte har haft någon Hitler eller Stalin i Sverige.

  Det är en skrämmande tanke du för fram, att ”mottagningskapaciteten” ska bestämma hur många flyktingar vi ska ta emot.. Vem som är flykting avgörs naturligtvis av förhållandena i hemlandet, och antal individer, som just vi ska ta emot, av hur många som kommit utan att först ha passerat något annat land, i vilket de borde ha sökt asyl. Det betyder att vi särskilt under de senaste åren har tagit emot många fler än vi behövt, än vad anständigheten hade krävt. Men det kunde ha varit tvärtom.. Om Syrien hade legat där Norge ligger. I så fall hade vi varit tvungna att ta emot fyra -fem miljoner flyktingar inom några få år. Hur många har Libanon tagit emot i förhållande till egen folkmängd?

  Men du vill ju att Sverige ska ha värdens effektivaste integration , vilket du tydligen vill uppnå genom att S ska samarbeta med det parti som står näst längst till höger i svensk politik.Nämligen Centern,som vill ha en av staten framtvingad lönedumpning för att effektivisera integrationen.Är du själv medveten om att du uppfyller samma definitioner av begreppet högerpopulism som Fredrik Reinfeldt? Undvik öppen konflikt med arbetarnas fackföreningar, utan dumpa i stället lönerna genom att skapa ett större utbud av arbetskraft -särskilt till de s.k.enkla jobben …. De öppna hjärtanas politik.

  Jo, det är den politiska viljan att ge alla som behöver en bostad som saknas.Du har tydligen förstått vad jag menar, när du skriver ”tak över huvudet” (vilket kan vara en mycket låg bostadsstandard),men vill ändå inte att detta ska fixas före vintern 2017 / 2018. Nog borde man kunna få en lag om detta på plats inom ett halvår? Om bara viljan finns. Taken saknas inte.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jantelagen fyller ingen som helst funktion då allt den gör är att verka menligt på människors självkänsla och självförtroende – jantelagen om något bör skrotas snarast möjligt. Även utan sådan hade vi inte haft någon Stalin eller Hitler i Sverige då dessa kom till makten på helt andra grunder än avsaknad av jantelag.

   Hur du kan tycka att min måttstock på hur många vi ska ta emot är skrämmande har jag svårt att förstå av den enkla anledningen att det inte är värdigt och/eller humant att ta emot så många som vi effektivt kan integrera och göra till en del av det svenska samhällsbygget.

   vem som räknas som flykting bestäms av FN:s resolution på området och denna ska Sverige likväl som övriga länder följa till punkt och pricka. Dublinöverenskommelsen fungerar inte och bör därför skrotas till förmån för ett system som innebär att alla EU-länder tar emot i förhållande till sin storlek inom EU även om den principen till stor del går emot det jag skrev i förra stycket. Men faktum är att Sverige med en sådan princip skulle ligga långt under de nivåer vi effektivt klarar av att integrera och därför kan jag acceptera att vi ska använda den metoden.

   Centern står på inget sätt längst ut till höger – Av tradition har centern alltid varit ett mittenparti och det är jag övertygad om att man fortsatt kommer att vli om man fortsätter att renodla och återgå till den politik man fört historiskt.

   Det är just det som saknas Lars – Taken. För mig innebär tak över huvudet en egen lägenhet eller en egen villa eller bostadsrätt även om dessa hyrs snarare än köps.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.