Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hotet om att jobben försvinner utomlands om skatten höjs är en kraftig överdrift.

Varje gång jag på bloggplats skriver om att höja skatter för högavlönade eller för företag och/eller företagsägare så möts jag direkt av argumentet att detta är kontraproduktivt – Kontraproduktivt därför att höjda skatter för företag eller dess ägare skulle få företagen att flytta utomlands.

Nästa poäng de som kommer med det argumentet försöker sig på är att antalet jobb i Sverige skulle minska och med dem Sveriges totala skatteintäkter.

Låt mig därför rakt av säga följande – Ni har fel – Till och med mycket fel!

Den som påstår att höjda skatter leder till att företagen och dess ägare flyttar ut vet inte vad de talar om – Sannolikt därför att de aldrig själva provat på hur det är att faktiskt flytta ut och helt lämna Sverige och det svenska systemet med allt vad det innebär.

Fel blir det därför att de som torgför denna uppfattning sannolikt aldrig bott utanför rikets gränser – I vart fall under längre tid och därför helt naturligt saknar kunskap om hur stora merkostnader det faktiskt är för en individ att bo och leva utanför Sveriges gränser.

Jag har själv levt utanför Sverige och har därför upplevt hur stora merkostnaderna är. Jag vågar rakt av säga att man måste ha åtminstone den dubbla nettolönen jämfört den nettolön man har i Sverige för att ens gå jämt upp med hur livet tett sig om man valt att bo kvar i Sverige.

Dessutom är det betydligt svårare och mer genomgripande att flytta från Sverige än vad många tror. Därutöver är en full flytt från Sverige nödvändig om man ska undvika skatt av den enkla anledningen att det är den skattskyldige och inte företagets hemvist som avgör vart skatt ska betalas.

Vill man flytta ut från Sverige krävs bland mycket annan följande åtgärder:

 • Att hela familjen inklusive omyndiga barn följer med vid flytten om man är gift.
 • Att eventuella permanentbostäder säljs och att fritidshus bara får finnas så länge dessa inte medger åretruntboende.
 • Att alla andelar i fåmansföretag säljs och att eventuella aktieinnehav flyttas över till andra förvaltare än svenska förvaltare.
 • Att man får tillbringar maximalt 180 dagar/år i Sverige efter det att man utvandrat från landet.
 • Att man inte sitter i styrelser i fåmansföretag där man tidigare varit ägare mm.mm.

Enbart ovanstående utgör ett stort och ofta oöverstigligt hinder då en flytt ut ur landet innebär stora förändringar för familjen till den som flyttar ut. En flytt innebär dessutom en stor förändring i det sociala livet och i umgängeslivet då vänner och övrig familj i regel blir kvar när man själv flyttar ut.

Ovanpå detta ska vi sedan lägga förlusten av pensionsförmåner, sjukförsäkringsförmåner, rätt till fri sjukvård med flera rättigheter vi har därför att vi betalar skatt i Sverige.

Har man väl kommit så långt som till att genomföra och acceptera alla saker ovan kommer nästa smäll.

Bor man utanför Sveriges gränser har man följande merkostnader att ta hänsyn till:

 • Eventuella inkomstförluster för maka/make.
 • Kostnader för skolavgifter på vanligtvis 50.000 – 150.000 kronor/barn/läsår beroende på i vilket land man bosatt sig i.
 • Kostnaderna för sjukförsäkring som ger rätt till sjukhusvård.
 • Kostnader för livförsäkring.
 • Kostnader för pensionsavsättningar som kompenserar för bortfallet av svenska pensionsrättigheter.
 • Kostnader för en försäkring som kompenserar inkomstbortfall i händelse av långvarig sjukdom.
 • Kostnader för en försäkring som kompenserar för arbetslöshet i 12 månader om man går i konkurs och/eller blir av med sitt jobb.

Ovan har jag bara tagit med de mest påtagliga kostnaderna som uppstår vid en utlandsflytt – Därutöver tillkommer massor av mindre kostnader för att skaffa sådant som vi i Sverige erhåller mer eller mindre gratis eller till kraftigt subventionerade priser – T.ex. kostnader för barnens idrottande eller kulturutövande i form av musik, teater mm.

Med detta sagt så vill jag påstå att de som ägnar sig åt att skrämmas genom att påstå att ökade skatter kommer att driva företagen ut ur Sverige bör skämmas.

Påståendet att företagen flyttar i stor skala vid skattehöjningar är inte reell verklighet utan blott och allena en skröna och ett sätt att försöka skrämma svenska folket.

Påståendet att företagen flyr Sverige vid skattehöjningar är en skröna utan verklighetsförankring  – En skröna många köpt allt för länge därför att de tror att en flytt ut ur Sverige är att jämställa vid de upplevelser man får när man reser utomlands på semester.

Avslutningsvis avger jag här och nu ett löfte och det löftet är att ständigt påminna och hänvisa till detta inlägg när någon försöker använda argumentet att höjda skatter leder till företags och jobbflykt.

Även med höjda skatter stannar företagen i Sverige – Att tro något annat är att bita sig själv i foten och av den anledningen kan vi tryggt gå vidare med de skattehöjningar vi aviserat om med stark förvissning om att de skattehöjningarna kommer att ge oss ett starkare och jämlikare samhällsbygge.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

164 kommentarer

 1. Alexander

  Enda chansen att Anders erkänner att han har fel är alltså att han träffar de personer det handlar om. Gäller även det omvända, dvs när du påstår något?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har tillbringat större delen av mitt arbetsliv med att jobba med dessa frågor Alexander så jag är fullt införstådd i vad jag pratar om – jag har dessutom själv bott och verkat utomlands i olika länder vilket ger ännu mer kunskap i ämnet så svaret du söker i denna fråga är att det jag skriver är rätt och riktigt vilket de som endera själva flyttat eller övervägt att flytta och därför undersökt konsekvenserna kan intyga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag sätter inte speciellt stor tilltro till det Alexander då du inte ställt upp några som helst bevis för att så är fallet.

   Det räcker med att titta på skolavgifterna som i de allra flesta länder ligger på 50 – 100.000 kr/barn/år om du vill ha barnen i en bra skola vilket i normalfallet är åtminstone 120.000 kronor/ år om man som de flesta av svenskarna har 2 barn.

   Räkna på bruttolönen för att tjäna 120.000 kronor extra så ser du vart kalkylen hamnar

   • Alexander

    Du har ju inte heller presenterat några bevis. Det enda du gör är att slänga ur dig påstående efter påstående.

    ” Jag sätter inte speciellt stor tilltro till det”

    Fast det spelar ju ingen roll hur många länkar/bevis du får, du vet ju ändå bäst. Bara att titta på din diskussion med Johnny om kroppsspråk. Du avfärdar den ena källan efter den andra med hänvisning till din egen erfarenhet. Besserwisser,självgod, narcissist, alla epitet passar på dig.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att spruta ur sig länkar är inga bevis Alexander – De fakta jag presenterat bygger både på egna erfarenheter och på de fakta jag använde mig av i min rådgivning – Fakta som stämmer med verkligheten.

   • Jonny Disenfeldt

    Vilka EU länder har dessa avgifter ?
    USA ?
    Kanada ?
    Australien ?
    Nya Zeeland ?
    Island ?
    Norge ?
    etc …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag vet vad jag skriver och jag vet hur skolavgifterna såg och ser ut för de skolor i SA som tillhandahåller en utbildning som är jämbördig med den man får i Sverige.

 2. Alexander

  Berätta nu hur mycket min moster och hennes man betalar för barnens skola. Sedan ska jag tala om för dig om du hade rätt….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det beror på vart i SA de bor och i vilken typ av skola deras barn går i men sannolikt inte mindre än 50.000 kr/barn/år om barnen går i en skola som har samma standard som en svensk skola och skolan ligger i någon av de större städerna.

 3. Alexander

  Fakta för Anders är hans upplevelser och åsikter. Det blir svårt att argumentera mot en sådan person….

  ”sannolikt inte mindre än 50 000 kr/barn/år”

  Fel. Du är rejält ute och cyklar, trots din enorma kunskap. Säg mig Herr Allvetande, när bodde du i Sydafrika?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har full kontroll på det jag påstår och på de fakta jag presenterar – Däremot verkar det som om du saknar både koll och korrekta faktaunderlag Alexander.

     • Alexander

      Som sagt, du har alltid rätt. Jag ska meddela min moster att det de betalar varje månad inte stämmer. Vill du att hon tar kontakt med dig?

 4. Alexander

  Anders ”fakta” härrör sig alltså från hans upplevelser för ungefär 20 år sedan. Jag ska härmed berätta att världens snabbaste man heter Maurice Greene, jag såg med egna ögon när han dominerade 100 meter ungefär vid den tidpunkt Anders bodde i Sydafrika. Dessutom är det inte Trump som är president utan Bill Clinton.

  På riktigt Anders, vill du att jag ber min moster och hennes man ringa/maila dig och förklara hur fel du har? Fast det lär inte hjälpa för du har ändå rätt…..

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har jobbat med dessa saker dagligdags Alexander och trots att jag inte aktivt ägnar mig åt rådgivning på skatteplaneringens område så håller jag mig konstant uppdaterat på allt som sker. Om något så har kalkylen för att flytta ut ur Sverige försämrats för den som avser at flytta – Då av flera anledningar – Bland dem ökade kostnader för att täcka upp det skydd man förlorar när man flyttar och lägre skatt i Sverige.

   • Jonny Disenfeldt

    Rörande t.ex skolavgifter :

    HAR EU länder dessa avgifter ?
    USA ?
    Kanada ?
    Australien ?
    Nya Zeeland ?
    Island ?
    Norge ?
    etc …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Tittar vi på USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland så ligger de på ca 3.000 6.000 USD per termin och barn vilket du ska ta gånger 2 eller 3 beroende på om skolåret består av 2 eller 3 terminer.

     Vad jag pratar om är avgifter för skolor som håller svensk standard.

     Norge och Island är inga naturliga länder för de som flyttar från Sverige av skatteskäl då skatterna är högre i dessa länder för de som driver företag. Detta sagt och som jag även skrev i ett svar till inlägget så kan det vara möjligt att gå skola där utan at betala.

     • Jonny Disenfeldt

      Det finns som sagt många länder som erbjuder gratis skola, svenska skolor däremot tillhör de skolor som föräldrar i allt högre grad skulle vilja slippa sätta sina barn i …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Visst finns det gratis skolor i många länder men kvalitén på utbildningen i de skolorna är långt under kvalitén i den svenska skolan så vill man att ens barn ska ha en utbildning likvärdig den i Sverige finns bara privatskolan som alternativ i de allra flesta länder.

  • Erik white

   Alexander, du pratar med Anders Forss.

   Han är topp 5 i världen på skatteplanering.

   Kan spåra alla banktransaktioner och alla IP-adresser (genom VPNer) med ett verktyg som verkar härröra från ”the patriot act” och/eller företagsbesiktningar i bankvärlden.

   Har en krypterad uppkoppling där han kunde ta del av alla diskussioner mellan EU och USA gällandes handelsavtal i realtid.

   Mm.mm.mm.

   Klart han har koll på alla länders skatter och levnadskostnader för att lätt räkna ut att oavsätt ekonomisk- eller familje-situation exakt hur en flytt skulle påverka deras situationer.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är baserat på egna upplevelser på ort och ställe, fakta som jag använt i min professionella roll som rådgivare och på fakta som går att läsa sig till om man bemödar sig med att göra så.

 5. Alexander

  Den summa du nämner för Sydafrika är FEL. Tyvärr går det inte att få dig att fatta det. Tydligt är ju i alla fall att du inte har någonting som stödjer det du säger, du bara påstår något.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har alla fakta i världen Alexander och hur skolavgifterna ser ut på de privatskolor som finns i SA vilka är de du måste använda dig av för att nå samma undervisningskvalitet i som i Sverige och för att kvalificera dig till Universitetsstudier runt om i världen.

 6. Alexander

  ”skolor som håller svensk standard”

  Dvs fullt av ”nyanlända” som drar med sig trakasserier och språkförbistringar. Ja, många betalar nog hundratusentals kr för det:)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nu försöker du raljera Alexander – Den verklighet du beskriver finns inte på majoriteten av Sveriges skolor.

   • Alexander

    Fast min moster betalar ju INTE de summorna, Har du svårt att förstå vad jag skriver?

    ”den verklighet du beskriver finns inte på majoritetetn av Sveriges skolor”

    Jag gör som du,använder mina upplevelser och erfarenheter. De säger mig att situationen är så, och det man upplevt är ju fakta. Sedan räcker det med att öppna den gemensamma skolkatalogen för Västerås för att se att jag har rätt. Finns knappt ett svenska barn…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Då är inte din moster representativ för vad som är normalläge Alexander. Normalläget ser ut som det jag beskrivit.

     Att det inte finns svenska barn i klasserna behöver inte betyda att klasserna är problemklasser.

 7. Jonny Disenfeldt

  ”Visst finns det gratis skolor i många länder men kvalitén på utbildningen i de skolorna är långt under kvalitén i den svenska skolan så vill man att ens barn ska ha en utbildning likvärdig den i Sverige finns bara privatskolan som alternativ i de allra flesta länder.”

  Jag skulle nog säga att du har fel där, kvaliteten på svenska skolor är INTE så bra som du ger sken av, något som t.ex PISA visar.

  Det är inget fel på de fria skolor som finns i t.ex
  EU länderna, USA , Kanada, Australien, Nya Zeeland, Island, Norge, flera länder i Asien etc …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Skolan i Sverige håller en rätt hög nivå om man tittar på alla delar av skolan och de friskolor som finns i de länder du anger håller långt ifrån samma klass som den svenska skolan. Tror du inte att så är fallet så kan du ju alltid titta på vilka skolor i de olika länderna som accepteras när eleverna sedan ska söka vidare till olika universitet.

   Island och Norge tillhör inte de länder Svenska företagare flyttar till när man flyttar sitt företag av skatteskäl så dessa kan du lyfta bort ur jämförelsen helt och hållet – Så även de flesta Europeiska länder UK och Irland undantaget vilket för övrigt är länder med mycket höga skolavgifter.

   • Jonny Disenfeldt

    Vad betalar man för avgifter i England och Irland för att gå i en vanlig skola sa du … ser att SAS nu flyttar del av sin verksamhet dit …”kostnaderna för personal är dyrare i Skandinavien jämfört med andra länder i Europa”

    http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sas-flyttar-verksamhet-till-irland

    Ditt påstående om att Svensk skola skulle vara så bra internationellt sett var fel.
    Ditt påstående att det inte finns bra fria skolor utanför Sveriges gränser var fel.

    Mönstret känns igen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     På Irland har man oerhört speciella regler för flygbolag dessutom stora verksamheter med agenter som hyr ut personal till flygbolagen och det är därför SAS flyttar dit vilket jag i grunden tycker är helt fel – Alldeles speciellt så när SAS ägs av respektive stater.

     Avgifterna i UK och Irland är de jag skrev i mitt förra svar.

     Innan du själv upplevt hur skolsystemen fungerar utomlands så vet du inte i grunden hur det är Jonny – Prata med dem som har gedigen erfarenhet av att bi där så kommer du att finna att det jag sagt är helt korrekt.

     • Jonny Disenfeldt

      Jag har arbetat och bott utomlands, bland annat just UK … så jag vet att du inte talar sanning.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag talar sanning Jonny så jag vet exakt vad jag pratar om. Du hittar inga privatskolor under GBP 2.000 per termin vilket ska tas gånger 3 då man har 3 terminer i UK.

 8. Alexander

  För att avrunda ”debatten”: Anders Forss har återigen rätt. Det har han haft varje gång och så kommer det att förbli.

 9. Alexander

  Kan ju tillägga att alla betalar samma avgift som min moster, så det finns fler som inte fattat att de betalar mindre än de egentligen gör. Dags för Anders att åka till Sydafrika och förklara!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det gör de definitivt inte Alexander – Skolorna i SA varierar från skola till skola och de jag känner som bor där betalar i genomsnitt ca 80.000 kr/barn/år.

   • Alexander

    Alla som har barn på samma skola som min moster betalar den avgiften du anser vara felaktig. Tänk att du trots all kunskap och klokhet ofta inte förstår vad man skriver….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så länge jag inte sett bevis på att så är fallet än mindre vilken typ av skola det är står jag fast vid de uppgifter jag vet stämmer – dvs. de jag angett och som finns tillgängliga om du letar.

 10. Petter

  Till och med SAS flyttar flottan utomlands för att lönedumpa , så med andra ord S regeringen verkar inte bry sig trots att de har ca 30 % i detta företag . Detta är ditt S ,skitpratar-parti. Trovärdigheten är i botten. Så du kan nog tagga ner dina mantra lite

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står upp för den politik jag tror på och det kommer jag at fortsätta att göra – Huruvida SAS tillåts flytta eller ej återstår att se – Mitt tips är att det blir bakläxa på de planerna så länge bolaget kvarstår i statlig ägo.

 11. Alexander

  Min moster hälsar att du är välkommen till Pietermaritzburg när du vill, du får bo hos dem. Då får du se bebis du vill ha. Fast antagligen spelar det ändå ingen roll….

  ”De som finns tillgängliga om du letar”

  Du kan ju göra samma sak….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har studerat saken mycket noga både för egen del och i mitt tidigare arbete som jag fortfarande håller mig fullt uppdaterad i så jag behöver inte åka någonstans för att ha tillgång till rätt kalkyler.

 12. Alexander

  Intressant att Anders ytterligare en gång fått sig en lavett av verkligheten, den här gången i form av SAS. Gäller fortfarande ”varsågod att flytta” som du hävde ur dig?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Visst får företag flytta om de vill men när det gäller statliga företag så finns ägardirektiv som stoppar sådant vilket jag är övertygad om att man kommer att aktivera i detta fall.

 13. Alexander

  ”Företag får flytta om de vill”

  Fast de skulle ju inte göra det, du var så säker så säker…

  ”Jag behöver inte åka någonstans”

  Nej, för då skulle hon visa att du har fel. Du kan inte tolerera det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tolererar visst att ha fel och har inga problem med att ändra mig om handfasta bevis finns på att jag har fel. I detta fall har jag inte sett några sådana och de skolavgifter jag kollat upp i SA vilket är i den typ av skolor de som flyttar dit vanligtvis sätter sina barn i stämmer med det jag skrivit.

 14. Jonny Disenfeldt

  ”Jag talar sanning Jonny så jag vet exakt vad jag pratar om. Du hittar inga privatskolor under GBP 2.000 per termin vilket ska tas gånger 3 då man har 3 terminer i UK.”

  Men Anders, varför jämför du avgiftsfria skolor i Sverige med avgiftsbelagda privatskolor i England etc … det är ju löjligt. Du vet alldeles uppenbart inte vad du pratar om och hittar på undanflykter allteftersom i sedvanlig ordning.

  Ditt påstående om att Svensk skola skulle vara så bra internationellt sett var fel.
  Ditt påstående att det inte finns bra avgiftsfria skolor utanför Sveriges gränser var fel.

  Mönstret känns igen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Därför att det bara är de avgiftsbelagda skolorna som kan tillhandahålla en utbildningsnivå som är jämbördig med den i Sverige.

   Svenska skolor har en hög nivå internationellt sett vilket framgår när man tittar till hur meriterna från svenska skolor värderas när svenska elever söker till Universitet i andra länder.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders om skolor utanför Sverige :
    ”Därför att det bara är de avgiftsbelagda skolorna som kan tillhandahålla en utbildningsnivå som är jämbördig med den i Sverige.”

    Nej Anders, ännu ett exempel på hur lite du vet. Du dömer alltså ut i princip alla länders skolor som bedrivs av det offentliga i andra länder utanför Sveriges gränser, detta är ju bara löjeväckande.

    PS – Gester ÄR en del av kroppsspråket vilket du inte visste trots att du (förstås) var en självutnämnd expert även på kroppsspråk…OCH det finns skillnader i kroppsspråket internationellt sett vilket du inte heller hade en aning om SAMT du hade fel om medianlöner i Sverige… ditt påhittade matematiska trams om median av medianer får mig fortfarande att skratta !

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inte löjeväckande och om du bemödar dig med att fråga svenskar som flyttat ut vilken typ av skolor deras barn går i så kommer du att finna att nästintill alla har sina barn i privatskolor.

     Att påstå att jag inte vet at gester är en del av språket är at gå för långt Jonny men det du inte förstår är att man tyder kroppspråket på helt andra sätt än att se på gesterna. Det är helheten dvs. det talade ordet, gesterna och resten av kroppsspråket som avgör om den som talar talar sanning eller inte – Med ord är det lätt att ljuga, men gester och ord lika så om man tränat på saken men att ljuga med hela kroppen och gester och ord samtidigt är nästintill omöjligt för de allra flesta.

     För övrigt verkar du besatt av att försöka bevisa att jag har fel Jonny. Är det inte bättre att du koncentrerar dig på att driva din egen politik istället?

     • Jonny Disenfeldt

      När jag läser något som så uppenbart är fel så reagerar jag och i ditt fall är det tyvärr väldigt ofta som du påstår saker som är väldigt fel, du är duktig på att hitta på alternativa fakta.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det må vara fel i din tankevärd Jonny därför att du har en annan ideologisk övertygelse än mig men för mig och säkerligen för flertalet av medborgarna är det jag skriver rätt.

 15. Alexander

  Fast det spelar ju ingen roll om du får bevis på att du har fel, det har vi sett flera gånger. Ett exempel är de flertal länkar som beskriver olikheten i kroppsspråk i olika delar av världen. Ditt svar var” jag har rätt” och sedan var det inte mer med det. Samma sak när jag gav dig fyra personer som kan intyga att du har fel om medianlönen. Du var inte intresserad av deras svar. Om du skulle få ett mail av min moster så lär inte heller det hjälpa. Visst är ditt agerande komiskt, men också tragiskt av en politiker.

  Är SAS agerande ett bevis på att du har fel?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad gäller kroppsspråk så talar vi inte om gester vilket är vad länkarna refererar till utan om språket från resten av kroppen. Att du inte verkar kunna tyda kroppsspråk är ditt problem inte mitt då jag vet vilken enorm hjälp jag haft av den kunskapen genom åren.

   Vad gäller medianlönen så har jag rätt – I et fallet har du jämfört et äpple och ett päron och inte två äpplen.

 16. Alexander

  Intressant att svenska skolan tydligen också är i toppklass. Då behövs inga större satsningar, eller hur? Dessutom har vi ju tiotusentals nyanlända som ytterligare höjer nivån. Läget är kanon!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns gott om saker som behöver förbättras i den svenska skolan men det innebär inte att den svenska skolan står sig dåligt i konkurrensen när det gäller meritvärdet i svenska betyg när man ska studera på universitet i andra länder.

 17. Alexander

  Undrar hur många bedömare och experter som håller med om att svenska skolan håller toppklass….. Det jag upplevde när jag jobbade där var katastrof, och det var 10 år sedan. Lägg till alla nyanlända och resultatet kan bara bli ett…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I fråga om trovärdigheten i att betygen speglar den verkliga kunskapen så står sig den svenska skolan mycket bra – Sak samma vad gäller de kunskaper man har när man gått ut t.ex. naturprogrammet på gymnasiet.

 18. Alexander

  Lustigt nog håller statistikerna på både LO och SCB med mig. Fast de har också fel…

  SEedan fick du också länkar där det TYDLIGT framgår att kroppsspråket är olika i olika delar av världen.

  Är SAS agerande ett tecken på att du har fel?

  Har min moster fel och du rätt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det beror på hur man frågar Alexander. Med den beräkningsmetod man använder på hemsidan stämmer uträkningarna men skillnaden är att man använde sig av en exaktare metod för att räkna åt LO och det är därför den siffran är lägre och dessutom speglar den riktiga verkligheten.

   SAS har inte flyttat än och mit ttips är att det inte blir någon flytt då en sådan är ett brott mot statens ägardirektiv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.