Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Moderaterna blir allt mer populistiskt i sin framtoning.

För var dag som går blir Moderaterna mer och mer populistiska som parti och skulle svenska folket rösta på vilket parti som är mest populistisk skulle Moderaterna definitivt placera sig i toppen.

I en debattartikel i SvD spär Moderaternas andre vice ordförande och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson på denna populism till aldrig skådade nivåer med påståenden som helt saknar verklighetsförankring och betydelse för ett bra samhällsbygge.

Svantesson för i debattartikeln fram åsikten att Arbetsförmedlingen ska läggas ner och att denna ska ersättas med en mindre statlig enhet vars enda syfte ska vara att samordna privata matchningsaktörer vilka i sin tur ska sätta människor i arbete.

Som om inte förslaget att fortsätta på den skadliga privatiseringsväg Moderaterna vandrade längst efter sin tid vid makten är populism nog är anledningen till varför detta ska ske något som andas politisk populism av aldrig skådat slag.

Svantessons anledning till förslaget om att lägga ner Arbetsförmedlingen är enligt samma Svantesson att Arbetsförmedlingen under allt för lång tid uppvisat låga förtroendesiffror i olika mätningar – Snacka om populism.

Statliga institutioner är inte institutioner som ska styras av populistiska opinionsmätningar avseende popularitetssiffror i olika undersökningar – Om något är statliga institutioner något som ska integreras i samhällsbygget och tjäna till att skapa ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Därför Elisabeth Svantesson vill jag klart och tydligt säga följande – Svensk välfärd är inte till salu och svenska välfärdstjänster ska inte privatiseras.

Arbetsförmedlingen inte läggas ner – Arbetsförmedlingen ska stärkas genom att fatta politiska beslut som innebär att en Arbetsförmedling under statlig kontroll blir den institution den en gång varit – Dvs. den institution som sätter människor i arbete.

Därför ska beslut avseende Arbetsförmedlingen verka i en enda riktning – Mot att alla jobb som utannonseras precis som förr bara utannonseras hos Arbetsförmedlingen. Samtidigt ska alla samarbeten med privata aktörer som på olika sätt arbetar inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde avslutas med omedelbar verkan.

Arbetsförmedlingen är inget populistiskt organ som deltar i olika ”skönhetstävlingar” arrangerade av det privata näringslivet – Arbetsförmedlingen är tillsammans med ett återuppväckt AMU de organ som i egen regi ska se till att de som är arbetslösa utbildas och sätts i arbete.

Arbetsförmedlingen är en viktig institution i samhällsbygget mot större jämlikhet – En institution som förtjänar beröm och saklighet snarare än moderat populism.

Avslutningsvis är det på sin plats att nämna att det i allra högsta grad är Moderaterna och moderat politik som sett till att Arbetsförmedlingen förlorat den särställning den hade gammalt tillbaka – Den särställning som innebar att Arbetsförmedlingen var den enda institution som skötte kontakten mellan företag och arbetssökande.

Den särställningen ska vi återskapa då en sådan särställning för Arbetsförmedlingen har störst förutsättningar för att klara av uppgiften att se till att arbetslösa utbildas till den kompetensnivå som företagen efterfrågar samt kan se till att företagen får stöd och hjälp med kompetenshöjande utbildningar för sina anställda vid lågkonjunktur.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

32 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Eftersom AF har så extremt dålig funktion/effektivitet till extremt höga kostnader förefaller det helt rätt att lägga ner AF, något jag förordat i mer än 30 år.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ett återupprättat AF kommer att bli lika effektivt som det var tidigare så därför är det den vägen vi ska gå.

 2. Lars Flemström

  Du vet ingenting om hur Arbetsförmedlingen har fungerat genom tiderna. Såsom arbetslösa arbetare har förnedrats av Arbetsförmedlingen långt innan vi alliansen tog över. Men det blev inte bättre med alliansens, utan ännu sämre. Jag skrev i en tidigare kommentar om ett samtal mellan Fredrik Reinfeldt och den tidigare moderata statsministern i Danmark, Anders Fogh-Rasmusen. (Obs att de danska moderaterna paradoxalt nog heter ”Venstre”).

  Men det har du inte lärt dig någonting av. Möjligen har Elisabet Svantesson gjort det. Men det är väl att hoppas för mycket. I varje fall borde sossar och moderater sätta sig ner och erkänna för varandra: ”Detta är något som vi båda har misslyckats med kapitalt. Nu måste vi tillsammans försöka finna någonting helt nytt”.

  Du kan förstås inte veta att det var den misslyckade arbetsmarknadspolitiken, förnedringen av arbetslösa, som fick så stora delar av arbetarklassen att vända sig från S 2006. Allianspartierna lovade något nytt, men hade ingenting att komma med, trots det danska exemplet. Men det är ju den svenska bästvetarattityden gentemot Danmark.

  När man har sökt 200 jobb, utan att få något, deltagit i en massa ”åtgärder” som man bara har blivit ytterligare förnedrad av, är det lätt att ge upp. Allianspolitikerna, som saknade egen erfarenhet av arbetslöshet, trodde att de arbetslösa behövde ”puttas” ut på den krympande arbetsmarknaden, med sänkta ersättningar som drivkraft.

  Jag skrev massor med kommentarer om detta innan du debuterade som S-bloggare. Jag har också kritiserat S-politiker, som påstått att särskilt unga arbetslösa inte ens har varit ”anställningsbara”. Det är verkligen att spä på arbetsgivares fördomar och göra det ännu svårare för de utpekade att ta sig ut på arbetsmarknaden.

  Det är också det budskapet jag som äldre har velat förmedla till de yngre. Så illa som ni behandlas, som småbarn, ska ingen acceptera att behandlas. Kräv jobb!

  Jag har också kritiserat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, s, för hennes verklighetsfrämmande påstående att det behövs fler arbetade timmar (i rationaliseringarnas Sverige) och statsminister Stefan Löfvén för hans försök att locka till sig borgerliga väljare genom att lancsra som gammal arbetarmoral ”Gör din plikt – kräv din rätt”. Plikten skulle då vara att delta i en massa pseudoåtgärder, som inte leder till jobb.

  Löfvén har väl heller aldrig varit arbetslös. Det är däremot många idag – inte bara lågutbildade, utan även personer med hans utbildning (oavslutade högskolestudier). Kravet som arbetslösa måste ställa är ”Kräv din rätt, så att du kan göra din plikt”.

  Lägg ner Arbetsförmedlingen!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När jag pratar Arbetsförmedlingen och dess funktion pratar jag om hur den fungerade på 60- 70- och 80-talet och då tillsammans med AMU och AMS – Det är det systemet vi måste återvända till för att leva upp till devisen Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov.

   • Lars Flemström

    När arbetslösheten växte och arbetsmarknadspolitiken ställdes inför nya utmaningar, fungerade den typen av organisation allt sämre. Men socialdemokratin, som alltmer hade upphört att vara ett arbetarparti, såg inte problemen och gjorde ingenting åt problemen. Det behövs helt nya tag. En kommunalisering av servicefunktionen (jobbförmedlingen) vore en utmärkt idé, medan en ny statlig myndighet tar över myndighetsfunktionen (att besluta om bidrag och ersättningar).

    Fastän jag ser stora svårigheter med det praktiska genomförandet, borde vi diskutera ett arbetsförmedlingstvång för större arbetsgivare. Ett alternativ till tvång kan vara avtal om att arbetsförmedlingen helt tar över anslutna företags hela personalrekrytering. Detta vore faktiskt en större vinst än ett förbud mot privata aktörer inom arbetsförmedling.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är därför min lösning börjar med att återställa ordningen och återgå till den traditionella politik som gjorde Socialdemokraterna till ett riktigt arbetarparti. När detta är gjort vilket jag känner håller på att ske steg för steg i växande omfattning handlar resten om att restaurera och återuppbygga de system och strukturer som byggde Sverige till världens mest jämlika land.

     Vägen framåt är att återuppbygga det Sverige som fanns når både Sverige och svenskarna mådde som allra bäst och i ett sådant samhällsbygge är en statlig arbetsförmedling en viktig del.

     • Lars Flemström

      Du år ju fullständigt dogmatisk. Har du ens hört talas om internet? De kommunala arbetsförmedlingarna kommer naturligtvis att ha möjlighet att rekrytera arbetssökande, som är listade hos andra arbetsförmedlingar. Men det kan ju vara bra att börja med att söka i sina egna, och sedan i grannkommunernas register. Arbetsförmedlingen bör vara en del av kommunernas service till de egna företagarna. De kommunala arbetsförmedlarna, som också är inkopplade på andra företagsfrågor, känner det lokala näringslivet. Dessutom har statliga AMS (i folkmun kallat ”Alla Måste Söderut”) ett mycket dåligt anseende i Norrland. Luktar tvång lång väg, men det var inte arbetsgivarna som utsattes för tvånget. Du borde lära dig av din norrländska historia.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Visst har jag hört talas om internet men med rätt reglering och rätt användande av internet så behövs Arbetsförmedlingen mer än tidigare – Alldeles speciellt så om vi i Sverige inför samma lagstiftning som i Storbritannien som innebär att den som ska anställa alltid tvingas anställa den sökande med högsta meritvärdet i samband med anställningar.

      En sådan lagstiftning har jag förordat länge och börjar inte företagen frivilligt att följa den linjen ska en sådan införas genom lagstiftning. När så är fallet behövs en statlig arbetsförmedling mer än någonsin tidigare.

 3. Lars Flemström

  Du vill alltså införa en ordning, där vissa människor kommer att hamna i permanent arbetslöshet. Ska de ta gift?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig någonsin sagt att jag avser hålla människor i permanent arbetslöshet – Vart har du fått det från Lars?

  • Lars Flemström

   Jag har bara dragit slutsatser av det som du själv har skrivit. Det kommer ju alltid att finnas de, som har de sämsta meritvärdena. Och du vill ju ha en ”arbetsförmedling” som förbjuder arbetsgivare att anställa sådana personer.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag vill ha en lagstiftning som säger att man alltid ska anställa den med högsta meritvärdet och min förhoppning är att vi ska ha jobb åt alla i en framtid så folk slipper gå arbetslösa om deras önskan är att arbeta.

    • Lars Flemström

     Det du förespråkar är ett rent kommunistiskt samhälle, där arbetslösheten är avskaffad i lag.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      På inget sätt Lars – jag ser inte Storbritannien som ett kommunistiskt samhälle och där funkar den lagstiftning jag beskrivit mycket bra.

 4. JonasE

  Var det inte Moderaterna som avreglerade AF:s rätt till att ensamt förmedla jobb – för länge sedan ?.
  Det var ju då det började gå snett – som vanligt !.

 5. Lars Flemström

  Jonas E
  Såvitt jag vet har den statliga Arbetsförmedlingen ingen nämnvärd konkurrens inom kärnverksamheten förmedla jobb, bortsett från en del specialiserade konsultföretag inom chefsrekrytering och liknande. Dessutom bedriver inte den statliga Arbetsförmedlingen någon nämnvärd verksamhet inom det som borde vara dess kärnverksamhet. Utan det överlåter man åt de arbetssökande själva, som tvingas söka jobb, de ändå inte har en chans att få, för syns skull.

  Jag känner till fall, då en arbetssökande blev avstängd från a-kassan, därför att han hade varit på anställningsintevrju (en av fem utvalda, men fick inte jobbet), när han enligt AF borde ha sökt jobb på hemorten. Arbetsgivarna är lika missnöjda. De vill ha någon, som de kan anställda, och inte besväras av en massa ”jobbsökaraktiviteter” för skens skull. Den enda nyttan med denna pseudoverksamhet är att kontrollera de arbetssökande, att de inte befinner sig på Kanarieökarna, när de ska ”stå till arbetsmarknadens förfogande”.

  Jag har dessutom egen erfarenhet av Arbetsförmedlingen, medan vi fortfarande hade en S-regering. Hela syftet med arbetsmarknadspolitiken och AF var att dölja arbetsösheten – och detta alltmer uppenbara bedrägeri banade vägen för de kommande alliansregeringarna. Men det örat vill inte Anders Forss höra på, och därför tänker jag inte dra detta en gång till.

  Alliansen hade emellertid inget att komma med, utan förvärrade i stället situationen – trots att de hade kunnat lära av den borgerliga regeringen i Danmark (se min första kommentar). De privata företag, som mot dryga ersättningar från skattemedel, är verksamma inom AF:s område sysslar med ”coachning”, såsom terapisamtal för att öka de arbetslösas lust att jobba. Allianspolitikerna utgår från precis samma felsyn som våra S-politiker:

  Nämligen att det är fel på de arbetslösa. Oavsett parti, så kan ju ingenting vara politikernas fel! Speciellt inte om det gäller en så allvarlig sak som politikernas verklighetsbild. Det handlar ju ytterst om politikernas egen självbild, att vara den som alltid vet bäst.

  Jag är tillräckligt organisationskunnig för att veta hur en bra arbetsförmedling ska vara organiserad och syssla med för att arbetslösa ska få jobb och arbetsgivare ska få arbetskraft.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att ha ett intimt samarbete mellan AF, AMU och AMS var en alldeles utmärkt modell för att se till att industrin och andra arbetsgivare hade tillgång till arbetskraft med rätt utbildning och kompetens samtidigt som man via AMS kunde se till att hålla människor i sysselsättning med sådant som behövde göras inom offentlig sektor under tider när konjunkturen var nedåtgående.

   Att påstå att den modellen var skapad för att dölja arbetslöshet är inte korrekt då tanken och funktionen var som jag beskrivit ovan om än grovt förenklad.

   • Lars Flemström

    Var har du läst det här? Du vet ju som vanligt inte vad du pratar om. Dessutom skrev jag inte att modellen var skapad för att dölja arbetslöshet, men det var så den fungerade, speciellt under 1990-talet och framåt. Och det var bekvämt både för AF-byråkratin, som mörkade arbetslösheten inför regeringen, och för regeringen, som mörkade arbetslösheten inför allmänheten och oppositionen, som dock genomskådade tricket, men inte hade något bättre (utan ännu sämre, som det kom att visa sig…) att komma med än dåvarande S-regeringar. Vidare tycker jag inte att du ska tilltala mig, som om jag vore en borgerlig propagandamakare, utan personlig erfarenhet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inte läst Lars utan upplevt under min uppväxt.

     Att AF misshandlats från 1990-talet och framåt håller jag med om.

 6. Alexander

  Anders

  Är upplevelser att betrakta som fakta? Hur gör man när dina inte stämmer överens med andras? Har du då automatiskt rätt? Det är mycket intressant för du hänvisar väldigt ofta till dina åsikter och upplevelser när du ska verifiera något. Däremot är mina åsikter och upplevelser ALLTID fel i våra diskussioner….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Erfarenheterna av att själv ha upplevt och genomgått något är viktiga komponenter för att ha alla fakta som är relevanta klara för sig. Att ha jobbat med något professionellt och därför tvingats skaffa sig fördjupad kunskap i ämnet än viktigare.

   I just detta fall så har du aldrig själv upplevt eller jobbat med denna typ av frågor och därför ser jag mina insikter och kunskaper som djupare än dina i denna fråga.

   • Alexander

    Du har ju ingen aning om mina erfarenheter, eller hur? Hur kan du uttala dig om vad olika människor vet eller inte vet?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi har utbytt kommentarer tillräckligt länge för att jag ska ha hunnit skaffa mig en uppfattning – Dessutom har vi talats vid i telefonen vilket du kanske glömt.

     • Alexander

      Och baserat på det vet du tillräckligt mycket för att avgöra vad jag kan/vet och inte? Du är verkligen något utöver det vanliga….

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Så kan man se det och jag har säkert upplevt mycket om man jämför med de allra flesta och då därför att jag varit nyfiken och jobbat i stort sett dygnet runt.

 7. Alexander

  Sedan ser du ju ALLTID dina insikter och kunskaper som djupare än mina, det spelar ingen roll vad det än gäller. Detta utan att ha en aning om vad jag kan eller har gjort i mina dagar….

 8. Lars Flemström

  Du kan inte veta allting för att du har ”upplevt” något under din uppväxt. Och om du är så positiv till dåtidens arbetsmarknadsmyndigheter, så¨har du definitivt inte upplevt samma sak, som de flesta andra norrlänningar vid den tiden, då AMS kallades ”Alla Måste Söderut”. Det var ju rena massdeportationer av arbetslösa småbönder, sedan motorsågen gjort sitt intåg i skogsbruket.

  Ännu märkligare att du hänvisar till din verksamhet som medhjälpare till diktatorer och andra korrupta individer som har plundrat fattiga länder på deras ekonomiska tillgångar och skattemedel. Vad har det att berätta om svensk arbetsmarknadspolitik, eller ”samhällsbygge” över huvud taget? Om du nu kan avslöja något om fula transaktioner inom skatteplanering och skatteflykt, så håll dig till det…

  Inte för att jag vet vem sign Alexander är (om han är en ful fisk, som sitter på SD:s rikskansli och massproducerar bloggkommentarer under olika signaturer, eller en vanlig SD-medlem i landet), men i brist på vetande bör man inte ta något för givet. Utan försöka föra en ärlig debatt med vederbörande. Då ger man ju dessutom ett gott intryck av sig själv.

  Man kan i vart fall inte förmå SD-sympatisörer (eller V-sympatisörer med, för den delen) att tänka om partipolitiskt, genom att komma ”von oben” och förklara för dem att deras åsikter inte kan vara självupplevda och ha åtminstone ett korn av sanning, utan bara är något som SD (eller någon vänsterextremist, för den delen) har lurat i dem.

  Du kan inte på samma sätt ogiltigförklara vad jag har ”upplevt” som gammal arbetare under de sista åren före pensioneringen, då jag inte kunde fortsätta i mitt gamla yrke p.g.a. en relativt lindrig förslitningsskada. Jag kunde ha klarat de flesta andra jobb. Men jag skulle tvångssjukpensioneras, som ett led i en verksamhet som gick ut på att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning. Jag vägrade.

  Jag har en nära anhörig, som själv har varit anställd på AF och har berättat att det var precis vad tjänstemännen där tvingades fördriva tiden med. Fenomenet tvångssjukpensioneringar hade relativt stor omfattning, innan alliansregeringen slog till med ”stupstocken” i sjukpensionssystemet och t.o.m personer som var döende i cancer skulle ”prövas på nytt mot arbetsmarknaden”.

  Jag har haft kontakt med personer som förgäves har kämpat för att få sina sjukpensioner upphävda, för att de velat ha nya jobb (en ville t.o.m. gå tillbaka till sitt gamla jobb, sedan man skaffat en ny och mer lättkörd maskin), men detta har blockerats av AF.

  Jag har skrivit om detta innan du debuterade som S-bloggare, och jag har också skrivit om behovet av en generell arbetstidsförkortning. Men det är svårt att veta om en sådan är genomförbar, utan att ha kännedom om arbetslöshetens verkliga omfattning och det verkliga arbetskraftbehovet, sett till nödvändig och önskvärd produktion av varor och tjänster.

  Tvångssjukpensioneringar är något som i synnerhet har drabbat invandrare, som inte riktigt har förstått det svenska systemet, att detta är en sjukdom i själva systemet, utan har trott att arbetsfria inkomster är något som man har rätt till enligt gällande regler i Sverige. En missuppfattning, som därigenom har fått en viss spridning till dessa invandrares hemländer.

  Men det får som bekant inte sägas, eftersom det kan skapa misstro mot invandrare, att de skulle vara individer med genetiskt programmerad dålig moral. Vilket ingen har påstått genom att bara avslöja sanningen. Däremot är det dålig moral att komma som vit och överklass, d.v.s. som invandrare frän Sverige, till fattiga länder och hjälpa rika personer med dålig moral att inte betala den skatt de ska.

  Nu försöker svenska kommuner skapa fler ”enkla jobb” genom att låta femtio anställda göra samma jobb manuellt, som normalt kräver en handfull anställda med modern produktionsutrustning. Ska dessa femtio dessutom ha full lön… Eller ska de få ”utfylln

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min upplevelse var inte att speciellt många tvingades söderut – Däremot flyttades många arbetstillfällen från byarna in till städerna vilket i sig är naturligt i urbaniseringens tidevarv. Men att påstå att AMS låg bakom detta tycker jag inte är rätt.

   Sedan tycker jag att du ska vara försiktig med att utnämna mina före detta kunder till diktatorer och korrupta individer som stulit från sina medmänniskor – Detta därför att du varken vet vilka mina klienter är och/eller var och hur de tjänat sina pengar.

   Att AF misshandlats genom att användas fel efter sin storhetstid innebär inte att AF ska läggas ner och skrotas – Det vi ska göra är att reformera AF och ta dem tillbaka till den roll de hade fram till mitten av 1980-talet.

 9. Lars Flemström

  Men nu är ju inte frågan om vad du hann ”uppleva” under några få uppväxtår. Och då var väl den värsta tiden redan över, efter alla protesterna? Jag skulle dessutom tro att jag har bott en större del av mitt vuxna liv i Norrland än vad du har gjort. Och dessutom har jag skrivit fler artiklar om regionalpolitik i tidningar över hela Norrland än vad du har hunnit med under din korta tid efter hemkomsten till Sverige. Gammal är äldst, förstår du.

  Var inte diktatorn och massmördaren Moammar Khadaffi en av dina kunder? Och i vilket sammanhang har du träffat Robert Mugabe, som i dagen är Afrikas – för att inte säga hela världens – äldsta nu levande diktator. När jag skrev att jag har träffat Mugabe, ville ju inte du vara sämre, uran skröt med att du också har träffat Mugabe.

  Men, när jag träffade honom, var han fortfarande ingen diktator med behov av lönsamma placeringar av stulna skattemedel. Han var då en befrielseledare, som kämpade mot ett apartheidliknande förtryck i sitt hemland. Han gav dock ett så brutalt intryck redan då, så att jag kände mig rent beklämd, vilka vi i den dåvarande svenska vänstern stödde genom vårt helt ideella och oavlönade solidaritetsarbete.

  Jobbade du ideellt som skatterådgivare till fattiga bybor?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   man kan säga mycket om Khadaffi men han hade ett stort hjärta för Afrika och var beredd att fondera hela den Afrikanska centralbanken för att se till att Afrika blir fria från IMF med flera institutioner.

   I övrigt så har jag aldrig sagt att jag stödjer honom och en sak kan jag lova och det är att jag aldrig sett till att röra i pengar vars ursprung inte kunnat verifieras – I övrigt pratar jag inte om kund eller inte kund då den livslånga sekretess jag skrivit under inte medger det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.