Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Beslutet att fjärrstyra flygledningen på Umeå Airport ett brott mot regeringens policy för statlig verksamhet.

Av , , 6 kommentarer 0

Det är inte utan att man frågar sig hur Luftfartsverket och Svedavia tänkt när de beslutat att fjärrstyra flygledningen på Umeå flygplats från Stockholm Arlanda.

Den stora frågan är om de tänkt överhuvudtaget då fjärrstyrning aldrig kan bli lika bra och säkert som lokal flygledning oavsett hur avancerade system man använder sig av.

Att LFV och Svedavia dessutom går emot regeringens intentioner om att flytta verksamheter från Stockholms regionen ut i landet gör beslutet för en omvänd flytt av statlig verksamhet än märkligare.

Umeå är förvisso inte ensamma om att bli föremål för fjärrstyrning då samma sak ska införas i Kiruna, Östersund, Visby och Malmö enligt beslutet. Att fler flygplatser råkar ut för samma sak som Umeå försvarar inte beslutet – Om något gör det beslutet om fjärrstyrning än värre.

Åtminstone Umeå och Malmö är tillväxtregioner med växande befolkning och ett växande näringsliv – Signalen om att dessa orter inte betyder något för LFV och Svedavia är helt fel signal att sända av ett statligt verk.

Förutom att en fjärrstyrning aldrig kan bli lika säkert och bra som personlig närvaro så arbetar beslutet att fjärrstyra tvärt emot allt de vi Socialdemokrater jobbat för politiskt vad gäller lokalisering av statliga jobb. Regeringen har ambitionen att flytta jobb från Stockholm och ut i landet – Inte omvänt som genom detta beslut som flyttar jobb från resten av landet in till Stockholmsregionen.

Jag tycker därför att både Umeå Komun, Länsstyrelsen och Region Västerbotten ska protestera mot beslutet genom att uppvakta regeringen i frågan och påtala att beslutet är ett brott mot deras egen policy att sträva efter att flytta jobb från Stockholmsregionen ut i resten av landet.

Dessutom tycker jag att vi sak göra gemensam sak med övriga orter som riskerar att bli fjärrstyrda från huvudstaden genom att påtala det felaktiga i att flytta arbetstillfällen från landsorten till Stockholm med enbart ekonomiska fördelar för Luftfartsverket och Svedavia som skäl till åtgärden.

Regeringens policy är att hela Sverige ska leva och i en sådan policy ryms inte enskilda statliga aktörers eventuella vinster och besparingar som giltiga skäl för något som går stick i stäv med regeringens direktiv om spridning av statliga jobb ut till orter utanför Stockholmsregionen.

Jag hoppas därför att regeringen reagerar och stoppar detta vansinne snarast möjligt – Om inte bör vi riva upp himmel och jord och kräva ansvarig ministers avgång.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

Björklöven borde fokusera på långsiktighet i sitt arbete.

Av , , Bli först att kommentera 1

Låt mig börja detta inlägg med några klarlägganden.

Till att börja med så är mitt eget hockey intresse inte speciellt stort då jag har andra sporter som betyder mer för mig än hockey i allmänhet och Björklöven i synnerhet. Detta sagt så är jag mycket ödmjuk inför att det finns åtminstone 3.000 Umeåbor sannolikt fler för vilka Björklöven och hockey betyder allt. 

I dag lider jag med dessa människor och detta inlägg skriver jag därför att jag bryr mig om och därför att en sport som har så många trogna supporters är betydelsefull för staden och för kommunen.

Jag är som sagt ingen expert på hockey däremot vet jag ganska mycket om hur man sätter upp och driver effektiva organisationer och om hur man når uppsatta mål och det är detta jag ska fokusera på i resten av inlägget.

Som jag ser på saken beror Björklövens tillkortakommanden detta år på två saker – Dålig långsiktighet i det dagliga arbetet och för högt ställda sportsliga ambitioner i förhållande till verkligheten vilket gör att långsiktigheten ställs åt sidan för att uppnå ett mål som sannolikt är orealistiskt ställt.

För mig är det därför på hur man med hjälp av långsiktighet som fokuserar på de långsiktigt sportsliga målen arbetet med att bygga klubben bör starta.

Att som Björklöven byta tränare och personer på andra ledande positioner när saker inte utvecklas som styrelsen vill tror jag bara gör saken värre – I vart fall om man ska följa samma arbetssätt som man bör följa om man ska skapa ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Därför tycker jag att Björklövens styrelse och ledning bör fokusera på följande:

  1. Ställa sig frågan vart klubben bör befinna sig om 3, 5 respektiver 10 år från nu sportsligt.
  2. Ställa sig frågan om huruvida den målsättningen är rimlig och möjlig att uppnå.
  3. Ställa sig frågan om vad som krävs för att komma dit.
  4. Stämma av med alla att målbilden är fast förankrad bland personal, spelare och supportrar/medlemmar.
  5. Utifrån resultatet av ovanstående fastställa en plan (affärsplan) för hur dessa mål ska nås.
  6. Skapa den ledningsstruktur som behövs för att genomföra ovanstående med tillhörande rapport och avstämningsfunktioner och ett utvärderings verktyg för måluppfyllnad.
  7. Fastställa en budget för hela satsningen (10 år) och se till att ekonomi och framtida ekonomisk uppbyggnad går hand i hand med planen.

När man bygger en stabil och framgångsrik företagsstruktur så är det just långsiktigheten och de långsiktiga målen som är det viktiga – Detta tillsammans med att kunna pricka av att den måluppfyllelse man förväntar sig enligt plan följer planen något sånär utan allt för stora avvikelser i negativ riktning.

Har man en väl formulerad plan och ett strukturerat arbetssätt för att nå de mål planen satt upp behöver man inte vara nervös och rädd för att misslyckas.

Långsiktighet betyder allt om man ska bygga framgångsrik verksamhet och att likt dagens Björklöven byta plan och arbetssätt innan de långsiktiga resultaten av det man gör idag hunnit visa sig skapar som jag ser det bara mer problem och sämre måluppfyllelse.

Därför ser det lovande ut att Fagervall nu fått mer ansvar och dessutom ett mandat på 3 år för att åstadkomma förändring. Det som nu behövs är att behålla Fagervall hela denna 3 års period så att han kan jobba ostört med full support även om de kortsiktiga sportsliga framgångarna uteblir.

Som jag sa ovan så bygger alla framgångsrika företag på en bra plan och på långsiktighet och kan Björklöven fokusera på att åstadkomma dessa två är jag säker på att framgången kommer och att framgången kommer att följa planen med rätt få avvikelser.

En annan viktig sak att ta till sig är att all expansion/utveckling måste följa den formel som förespråkar att varje tillväxt/utvecklingsfas följs av en konsolideringsfas innan nästa tillväxt/utvecklingsfas påbörjas – Detta för att säkerställa att organisationen klarar av att hantera den tillväxt som tillkommit sedan föregående konsolideringsfas.

Rom byggdes inte på en dag – Snarare tog det tid – Till och med mycket tid och precis samma sak gäller om man ska bygga framgångsrik verksamhet.

Det är därför vägen till framgång stavas tid och en väl formulerad och väl underbyggd plan med fast förankring hos alla inblandade.

Att den strategin fungerar även i hockeyns värld tycker jag att vi kan se om vi tittat på vår granne i norr Skellefteå som för ett antal år sedan genomförde de åtgärder jag lämnat förslag på ovan – Åtgärder som idag innebär att man kan skörda frukterna av ett långsiktigt och stabilt arbete med fokus på långsiktig sportslig framgång.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Alliansens sönderfall blir tydligare för var dag som går.

Av , , 2 kommentarer 2

Om ett tag vet vi hur rätt jag får när jag för två dagar sedan gick ut och sa att Alliansens dagar som politisk sammanslutning är räknade.

Striderna inom Alliansen har redan startat – Både internt i partierna och från Centern och Liberalerna gentemot M och KD. Dessutom anser i vart fall jag att sprickan är både djupare och fundamentalare än den någonsin varit då det nu är klart och tydligt att partierna i Alliansen öppet ställer ultimatum mot varandra.

Enade vi stå – Söndrade vi falla så kommer det att bli med Alliansen enligt mitt sätt att se på saken.

Bara det faktum att Moderaterna själva är splittrade mitt itu i frågan är skadligt och utgör en av många öppna konflikter.

Huruvida Alliansen ska ha en chans att överleva eller inte beror som jag ser på saken på om Moderaterna avsätter AKB som partiledare eller inte. Gör man så är nästa fråga om och den nya partiledaren återgår till Moderaternas gamla syn på hur SD ska hanteras eller inte.

En sak är helt säker och det är att Moderaterna kommer att förlora på detta utspel både på kort och lång sikt – Därför väntar jag med spänning på de opinionsundersökningar som kommer om en månad från nu för att se hur trenden ser ut och hur stort straffat för nuvarande moderatledning blir.

Jag tror och hoppas att Stefan redan inlett samtal med C och L för att erbjuda dem ett alternativ den dag de bestämt sig för att lämna M och KD åt sitt öde och köra sitt eget race för sitt eget och sina egna väljares bästa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Hur företag värderas på världens aktiebörser är absurt och osunt!

Av , , 79 kommentarer 1

Det är hög tid att vi börjar fråga oss vart världen är på väg? – I vart fall vad gäller hur företag värderas och hur deras börsvärde sätts på världens aktiebörser.

I dagens VK Affärsliv24 går det att läsa om ett av alla otaliga exempel som beskriver det jag försöker säga.

Nederländska Philips redovisade för 4:e kvaratlet 2016 en vinst på 1 miljard euro vilket är en ökning från den vinst på 842 minjoner euro man visade året före. Man visade även ökad försäljning med 3 % och omsatte 7,2 miljarder euro under kvartalet men trots detta fina resultat och trots att vinsten utvecklas i takt med omsättningsökningen går börskursen ner.

Varför kan man fråga sig?

Jo därför att analytikerna hade förväntat sig en omsättning på 7,3 miljarder och en vinst på 1,04 miljarder.

Den stora frågan blir då vad som faktiskt ska styra värdet på ett företag?

Är det ett företagets verkliga värde och långsiktiga intjäningsförmåga eller det analytikernas gissningar för att skapa kortsiktiga vinster som ska få styra?

Den frågan tycker jag är oerhört relevant i dagsläget då svaret på den frågan har stor påverkan på många andra företeelser i samhället än bara världens börskurser.

Min personliga åsikt är att vi förlorar fotfästet och kontrollen över utvecklingen när vi låter utvecklingen styras av annat än ren och skär fakta. Ska prognoser om sådant vi inte vet styra och då endast med inriktning mot snabba klipp och kortsiktighet blir det omöjligt att fatta de långsiktiga beslut som är ett måste om vi ska ha full kontroll över utvecklingen.

En sak som färgat mitt sätt att tänka i detta avseende är något som Ikeas grundare Ingvar Kamprad sa för länge sedan i ett intervjuprogram på TV.

Ikea är uppbyggt på ett sådant sätt att Ikea aldrig kan bli ett börsnoterat företag och på frågan om varför sa Kamprad att det är för att förhindra att kortsiktighet och spekulation ska få styra företagets långsiktiga utveckling.

Ingvar Kamprad tog Ikeas intåg i Ryssland som ett exempel på vad han menade med sitt uttalande.

Han sa att Ikea när de gick in i Ryssland var fullt medvetna om att det skulle ta 3 -5 år av röda siffror och förluster innan investeringen började visa vinst och avkastning och att den förlusten givetvis påverkar Ikeakoncernens totala vinst. Därefter påpekade han om att detta inte skulle ha varit möjligt om Ikea varit börsnoterat därför att världens börsanalytiker skulle ifrågasätta Ikealedningens kompetens att fatta rätt beslut för företaget.

Den insikten som Ingvar Kamprad påvisade i den intervjun tycker jag att vi alla ska ta till oss och förstå. Långsiktigt välstånd och ett långsiktigt bra samhälle och/eller företag byggs aldrig på kortsiktiga beslut och snabba klipp – Långsiktig framgång och långsiktigt välstånd byggs på långsiktiga och hållbara beslut.

Innan världens finansmarknader avreglerades och lades i händerna på aktiemäklare och analytiker värderade man ett företag efter sitt substansvärde – Dvs. till det värde som utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. För framtiden och i samband med försäljning kunde man sedan lägga till summan av 1-3 årsvinster baserat på det resultat som producerats historiskt.

Historiskt var det intjäningsförmågan och möjligheten till aktieutdelning som styrde om man skulle investera i ett företag eller inte. En investering i ett företag sågs dessutom som en långsiktig investering med årlig avkastning i form av utdelning snarare än som en investering med kortsiktiga fluktuationer i börskursen som motiv för investeringen.

I dag är det inte så – I dag är börsen ren och skär spekulation där börsen är full av analytiker vars enda uppgift är att skapa prognoser med en massa luft för att driva på handel av aktier och derivat på ett sådant sätt att världens banker och finansinstitut kan tjäna grova pengar på dessa spekulationer.

Den utvecklingen är allt annat än bra för samhället därför att den skapar kortsiktighet och kortsiktigt tänkande. Det är dessutom den kortsiktigheten som ligger bakom att företag är snabba med att permittera om orderingången tillfälligt går ner och det är den utvecklingen som driver framväxten av bemanningsföretag.

Därför är det hög tid att vi säger stopp och belägg. Det vi ska göra är att reglera finansmarknaden på ett sådant sätt att all denna kortsiktiga spekulation upphör.

Företag är bra och företag behöver tjäna pengar och göra vinster för att bidra till stabilitet, jobbskapande och sund samhällsutveckling. Spekulation å andra sidan är skadligt därför att det hämmar företags potentiella utveckling på ett oönskat sätt.

Med dagens ordning vågar ingen börs VD tänka långsiktigt då den så kallade marknaden bara har nästa kvartalsrapport som sin värdemätare på hur bra ett företag är.

Ska vi bryta populism och kortsiktigt tänkande mot  långsiktighet så är en reglering av finansmarknaderna ett viktigt första steg i den riktningen.

Därför tycker jag att ni som läser ska ta er både en funderare och därefter tid nog att skriva en kommentar till inlägget så att vi kan få en sund debatt i ämnet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

79 kommentarer

Umeåmoderaten Anders Ågren gör klart att han vill sammarbeta med SD.

Av , , 98 kommentarer 7

Anders Ågren (M) kommunalråd i Umeå tycker att det är rätt av Moderaterna att föreslå att de ska försöka lägga en gemensam Alliansbudget för att sedan med hjälp av SD fälla regeringen.

Det uttalandet kan bara tolkas på ett sätt så vitt jag ser saken.

Med det uttalandet har Anders Ågren klart och tydligt tagit ställning för att samarbete med SD och det ställningstagandet tycker jag att det är bra att han meddelar redan nu och i god tid så att Umeåborna redan nu vet att en röst på honom och Moderaterna indirekt är en röst på SD.

Det Umeås moderata väljare nu har att ta ställning till är vilket parti de tänker rösta på om den inte indirekt vill stödja SD  – Detta om man inte redan innan dess sett till att Anders Ågren i samband med nästa val hamnar på icke valbar plats och ersätts med en person som tar avstånd från den linje Anders Ågren öppet deklarerat att han stödjer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

98 kommentarer

I går kväll begravde Anna Kinberg Batra Allianssamarbetet.

Av , , 58 kommentarer 2

Det var en blek och nästintill robotlik Anna Kinberg Batra som svarade på frågorna angående kovändningen gentemot SD i gårdagens Agenda. Mer eller mindre likt en robot svarade hon om och om igen samma sak trots att de delar av kroppsspråket som var synliga berättade att hon inte själv ställer upp på det hon sa.

Tolkar man orden riktigt ordentligt tycker i vart fall jag att det framgick klart och tydligt att detta är något som en grupp inom partiet pressat igenom och inget annat.

Om jag vore Annie Lööf och Jan Björklund skulle jag känna mig både sviken och förrådd av AKB’s uttalande om att Alliansen är överens om att fälla en eventuell Socialdemokratisk regering med hjälp av SD efter nästa val – Alldeles speciellt så när både Annie och Jan sagt att ett sådant agerande aldrig någonsin kommer att komma ifråga.

Om jag vore i Annie Lööfs och Jan Björklunds skor skulle jag vara rosenrasande över att AKB öppet deklarerade att en röst på C eller L indirekt är en röst på SD.

Att AKB dessutom gjorde klart att det är så här Moderaterna kommer att agera framgent tror jag är den definitiva dödsstöten för Allianssamarbetet då både Lööf och Björklund gjort både klart och tydligt att allt samarbete som måste ske med direkt eller indirekt stöd av SD är uteslutet för deras del.

Därför tror i vart fall jag att gårdagens framträdande var spiken i kistan för Alianssamarbetet och att vi därför kan begrava blockpolitiken så som vi känner den idag.

Handlandet visar dessutom att AKB och Moderaterna i sak inte har något intresse alls av att ta ansvar för Sverige – Allt de är intresserade av är att skapa en plattform för att kunna fortsätta gynna de allra rikaste på övrigas bekostnad.

På ett sätt är det bra att Moderaterna öppet redovisar att de tänker söka stöd med SD även efter valet och min tro är att det AKB och Moderaterna nu gör är att kratta manegen för ett tänkbart regeringssamarbete i konstellationen M + SD + KD fullt ut.

Jag ser sålunda Moderaternas utspel som en öppning för en ny politisk ordning och nya politiska konstellationer efter nästa val.

I det ideala av scenarier går alla partier till val på sin egen politik och på sina egna förslag för att därefter titta vilken konstellation som skulle ha möjlighet att kunna bilda regering och styra landet. En sådan ordning tror jag skulle gynna alla partier då man som politiskt parti altid bör gå till val på sin egen och inte andra partiers politik.

Skulle vi Socialdemokrater inte få helt egen majoritet vilket jag ser som näst intill uteslutet så ligger en samlingsregering mellan S + C + L nu närmare tillhands är på oerhört länge.

Slutligen tror jag att Moderaterna kommer att få bita ordentligt i det sura äpplet efter gårdagens utspel och att deras väljarsympatier kommer att sjunka än mer fram till nästa val – Hur mycket återstår att se men min tro är att de med den politik de deklarerade igår kommer att samla 15% eller mindre i väljarstöd nästa val.

Vore jag Stefan Löfven skulle jag redan nu börja föra samtal med C och L – Inte för att spika ett regeringssamarbete men väl för att undanröja de eventuella hinder och prestigefrågor som står i vägen för att ta en seriös diskussion och förhandling om ett framtida regeringssamarbete om och när så blir aktuellt.

Med Moderaternas utspel igår finns som jag ser saken 3 rätt tydliga val i nästa val där valet kommer att stå mellan en blå/brun högerregering innehållande M och SD – En mittenregering bestående av S + C + L eller en ren vänsterregering bestående av V och MP.

Vad gäller KD så är jag övertygad om att de får lämna riksdagen i samband med nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

58 kommentarer

Kan man lita på opinionsundersökningar? – Som jag ser det har de spelat ut sin roll och blivit skadliga.

Av , , 18 kommentarer 1

Ju fler opinionsundersökningar vi får ju större blir variationerna i det de kommer fram till trots att de påstår sig ha mätt samma sak under i stort sett samma tidsperiod.

Att YouGov inte går att räkna som en seriös undersökning är ganska klart då den är en undersökning som människor anmäler sina sympatier till frivilligt – Med en sådan mätmetod får man aldrig ett statistiskt säkerställt mätresultat då det är högst troligt att resultatet inte bygger på slump och ett urval av medborgare som är neutralt.

För de övriga kan man i bästa fall säga att de är något så när seriösa även om jag fortsatt håller SIFO som mest seriösa och träffsäkra eftersom de i regel har det bredaste mätunderlaget vad gäller antalet individer som svarat – Dessutom den längsta erfarenheten vilket även det borde borga för störst träffsäkerhet.

Bäst gör man nog i att titta på den sammanvägning som görs av alla opinionsundersökningar då den påvisar det som varje politiker som sneglar på opinionsundersökningar borde vara intresserad av – Det som kan sägas vara den långsiktiga trenden.

Det är så man ska titta på opinionsundersökningar tycker jag och då oavsett vilken av de seriösa man använder sig av – Hur ser den långsiktiga trenden ut – Den trend som sträcker sig över 6 månader eller mer.

Att sedan som politiker ändra sin politik efter resultatet i varje opinionsundersökning kommer aldrig att leda till någon långsiktig framgång.

Politik är ett hantverk vars resultat ska fungera långsiktigt och vill man som politiker uppnå den långsiktigheten så är kanske det bästa att strunta i opinionsundersökningarna överhuvudtaget och driva igenom den politik som leder till det samhällsbygge man ideologiskt brinner för.

Den inställningen tycker jag att våra politiker ska ta till sig i större utsträckning än idag. Beroende på vad som är ”inne” för dagen svänger vad folket är intresserade av och sådana svängningar kan ge rätt snabba kast i opinionsundersökningar beroende på när dessa görs.

Samhället har tyvärr utvecklats från långsiktighet till kortsiktighet och i företagsvärlden vad gäller de börsnoterade företagen har detta pågått länge. Bland börsföretagen är det långsiktiga tänket över sedan länge – Allt som räknas är resultatet i samband med nästa kvartalsrapport.

Att detta nu har spridit sig till politiken är olyckligt då kortsiktigt tänkande är det sista politiken behöver för att bygga ett starkt och stabilt samhällsbygge. De politiska beslut som tas tar tid att genomföra, dessutom tar resultatet av besluten i regel lång tid för att visa sig till fullo och att då ersätta tagna beslut med nya beslut innan full effekt av de gamla erhållits är som jag ser det huvudlöst och en väg till ett totalt misslyckande.

Därför tycker jag att vi ska strunta i opinionsundersökningarna och koncentrera oss på det långsiktiga resultaten av vår politik. Vill vi ha ett långsiktigt hållbart samhälle finns bara en väg – Långsiktiga och långtidsverkande politiska beslut.

Låt oss därför överge de kortsiktiga och koncentrera oss på de långsiktiga – Det tillvägagångssättet mår bååde Sverige och svenskarna bäst av i längden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

Europas nationalister och Trump ogillar pressfrihet.

Av , , 96 kommentarer 2

Redan innan Trump tillträtt som president har han klart och tydligt visat att han inte respekterar pressfrihet och kritisk granskning – Detta genom att vägra besvara frågor från media och/eller journalister som han upplever är kritiska till honom.

Samma sak gäller Europas nationalistiska partier även om dessa gått ännu längre än Trump vad gäller att åsidosätta pressfriheten.

I dag går det att läsa hur några Europas nationalistiska partier träffats i Koblenz i Tyskland för att förbereda sig, piska upp den nationalistiska stämningen och ingjuta mod i varandra inför de val som är på gång i bland annat Frankrike, Nederländerna och Tyskland.

Det som är allvarligt med den konferens som hölls är att man portat vissa journalister och medier från att delta och rapportera från tillställningen vilket är mycket problematiskt då det bryter mot den pressfrihet som finns i demokratiska länder.

I en demokrati ska politik alltid vara öppet för insyn i alla lägen.

Att SD i Sverige har samma inställning vet vi sedan tidigare då SD öppet sagt att de kommer att rensa i medievärlden om och när de kommer till makten och bara tillåta de media som de anser gynna deras intresse och stödja den politiska linje de står för.

Att öppet åsidosätta pressfriheten på det sätt som nu görs borde sända mycket starka varningssignaler till alla människor då pressfrihet och öppenhet tillhör demokratins kärna.

På sätt och vis kanske det är förståeligt att dessa partier gör på detta sätt därför att de sista de vill är att journalister ska börja på att skriva och avslöja hur och på vilket sätt dessa partier under lång tid manipulerat sociala medier och internet för att få lögner och halvsanningar att framstå som sanningar som ger dem existensberättigande som politiska partier.

Ett brett medialt avslöjande av det jag bevisat på min blogg i samband med att jag kunnat påvisa delar av hur SD:s manipulation av sociala medier går till skulle detta vara förödande för partierna i fråga då sådana avslöjanden sannolikt skulle vara förödande för deras trovärdighet.

Skulle det som kommit fram av det lilla experimentet på min blogg bevisas i stor skala skulle detta sannolikt vara oerhört negativt för dessa nationalistiska partier som gör allt för att piska upp en stämning av missnöje och hat mot det etablerade politiska etablissemanget.

Tänk om journalisterna på bred front i fall efter fall genom undersökande journalistik belägger det som mitt experiment bevisade – Det experiment som visade att samma person som skriver en negativ kommentar på min blogg sedan själv skriver kommentarer under 4 -5 andra namn för att hålla med påståendena i den kommentar man själv skrivit. 

Den sortens avslöjanden som påvisar att de nationalistiska partiernas sympatisörer är färre än de i själva verket framstår att vara är säkert skadliga enligt dem.

Min tro är därför att de journalister de anser misshagliga utesluts för att man ska kunna fortsätta manipulera sociala medier genom att redigera budskapet om vad som sades på mötet på ett sätt som gagnar dem politiskt.

För egen del tror jag att den linje dessa nationalistiska partier intagit kommer att straffa sig ordentligt då journalister inte är personer som låter sig stoppas i första taget. I slutändan kan det till och med bli så att den draghjälp de tror de ska få av Trump blir till en stjälp därför att Trump väcker vreden i världens samlade journalistkår.

Dessutom är verkligheten alltid som Bob Marley sjunger – ”You can fool some people some times but you can not fool all the people all the time” – Något jag tror dessa partier får erfara inom kort. 

Jag hoppas därför att uteslutningen av media på denna tillställning och i Trumps USA ska leda till en reaktion från reguljära media. Därför hoppas jag att mediavärlden går ihop för att avslöja bluffen och manipulationen och för att stå upp och försvara den pressfrihet som symboliserar varje demokrati av rang.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

96 kommentarer

Oresonlig och arrogant Trump går ut hårt.

Av , , 34 kommentarer 1

Det finns egentligen bara ett tydligt budskap i allt det Trump sa under i sitt installationstal efter att has svurit eden som USA:s 45:e president och det budskapet är America First. Allt i talet och i det han antytt innan andas i riktningen America First och alla andra länder sedan.

Vad Trump gjorde med sitt tal var att mer eller mindre håna världen och säga att från och med blir det ingen frihandel med Amerika utan bara handel på Amerikas villkor och då under devisen America First.

Lyssnar man vidare så talar han om att riva och/eller omförhandla frihandelsavtal så att de lever upp till hans devis om America First. Därefter om att flytta hem de jobb och de företag andra länder enligt Trump ”stulit” från Amerika och det amerikanska folket.

I talet sa han att han vill vara klar och tydlig och att människorna som bestämmer i världens huvudstäder ska veta att han inte bara talar utan att han menar allvar med det han säger.

Därutöver pratade han om att bygga murar och säkra gränser och om att utplåna terrororganisationer likt IS från jordens yta.

Att hinna med att direkt och indirekt mer eller mindre håna och/eller hota resten av världen i ett så kort tal som det Trump höll måste ses som en prestation och precis som Margot Wallström sa strax efter installationstalet så var talet i alla stycken hållet i en hård och oresonlig ton.

Den stora frågan är nu hur resten av det politiska USA ställer sig – Alldeles speciellt så när han mer eller mindre hånade även det politiska etablissemanget i Washington DC genom att säga att deras privilegier nu är över och att makten ska flyttas från de tillbaka till dem makten egentligen tillhör – Till det amerikanska folket.

Dagar som dessa är i vart fall jag glad att maktfördelningen ser ut som den gör i USA och jag tror att den stora frågan på allas läppar efter denna dag är hur väl Trump kommer att lyckas med genomförandet av allt det han lovat i sitt tal.

Min tro är att denna oresonliga ton kommer att leda till en tvärnit ganska snart genom att hans partivänner och motståndare i senaten och kongressen stoppar många av de saker han pratade om.

I sin roll som företagare har Donald Trump såsom ägare till företaget haft all beslutande makt och möjligheten att styra allt efter eget godtycke. Därför tror i vart fall jag att det kommer att ta tid för honom att inse att bestämmandet i detta fall är delat och att han inte utan vidare kan sparka de som går emot honom därför att det är valda i demokratisk ordning.

Det blir således en ny verklighet för Trump att anpassa sig till och för mig ska det bli mycket spännande att se hur Trump klarar av att anpassa sig till denna nya verklighet.

Det enda jag hoppas lite på under Donald Trump är att han ska lyckas visa resten av världen att det faktiskt går att flytta hem fabriker och arbetstillfällen till USA.

Lyckas Trump med det genom att tillåta att även utländska företag sätter upp fabriker i USA för tillverkning av det de avser sälja på den amerikanska marknaden borde det trigga EU och Sverige att göra samma sak gentemot amerikanska företag.

En sådan utveckling tror jag kan vara bra rätt utförd – Både för antalet arbetstillfällen och inte minst för vår miljö som alltid blir vinnare när saker tillverkas så nära slutanvändaren som möjligt. Blir det så blir inte bara America som blir Great Again utan då blir Världen och världsordningen Great Again.

En återflytta av företag och arbetstillfällen har dessutom ytterligare åtminstone två plusposter och det är ökade skatteintäkter och väsentligt försvårad möjlighet att skatteplanera och på så sätt skatta i lågskatteländer snarare än i det egna landet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

Moderaterna har övergett långsiktighet till förmån för populism!

Av , , 32 kommentarer 2

Oavsett vad jag tycker om moderat ideologi och moderat politik så har den näst intill alltid i vart fall präglats av någon form av långsiktighet och därmed ansvar för de förslag man lägger politiskt. Den långsiktigheten tycker jag nu ersatts av renodlad och kortsiktig populism.

Att det ska vara så tycker jag är oerhört synd då långsiktighet mer än något annat är vad som behövs inom politiken.

Inte nog med att Anna Kinberg Batra i går på ett både populistisk och mycket kortsiktigt sätt gick ut och sa att hon ville fälla regeringen genom en gemensam Alliansbudget redan i höst.

I dag tar tar Moderaternas förre justitieminister Beatrice Ask den moderata populismen ännu längre när hon dömer ut Anders Ygemans möte med Rikspolischefen Dan Eliasson innan alla fakta om vad som sades på mötet och vad som överenskommits blivit kända.

Beatrice Ask’s beskyllning om att regeringen saknar handlingskraft är ren och skär populism och inget annat.

Jag har själv på min egen blogg sagt att jag tycker att regeringen ska entlediga rikspolischefen men då på grundval av att han saknar det rätta förtroendet i sin egen poliskår.

Hade Beatrice Ask använt det som skäl hade jag möjligen kunnat hålla med henne men efter dagens populistiska utspel från henne tycker jag att även hon är körd som moderat företrädare.

Jag har full förståelse för att Moderaterna är desperata då deras väljarsympatier krymper i opinionsundersökning efter opinionsundersökning men att Moderaterna skulle överge den del av sin politik som symboliserat dem länge i form av långsiktigt ställningstagande och ersätta det med kortsiktig populism förvånar säkert fler än jag då den sortens politiska handlande aldrig tidigare kunnat förknippas med moderat politik.

För mig är därför den sista tidens handlande från moderat håll det ultimata beviset för att Moderaterna inte är ett parti som långsiktigt kan ta ansvar för Sverige. Att så var fallet visste jag sedan länge men nu har detta blivit klart och tydligt för alla att se och förstå.

Partier som ägnar sig åt populism är skadliga för politiken då politik om något bygger på både tålamod och långsiktighet för att kunna skapa det samhällsbygge man har som mål för sin politik.

Samhällsförändring och förändrade beteendemönster tar tid och ska dessa två saker förverkligas behövs långsiktighet och inte nyvunnen moderat populism.

Därför hoppas jag att moderaterna reder ut sina interna problem och interna schismer och återkommer med nya ledare och ny kraft så at vi Socialdemokrater trots allt får en någotsånär jämbördig debattmotståndare inför nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

32 kommentarer