Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jag förstår inte kritiken mot ombyggnaden av Vasaplan.

Det har framförts massiv kritik mot utformningen av nya Vasaplan med en ny av- och påstigningsplattform i mitten och vänstertrafik för bussarna vilket jag tycker är mycket underligt då en sådan lösning underlättar av- och påstigning och byten mellan olika bussar.

Alla som tvivlar behöver inte åka längre än till Sundsvall för att se att detta system fungerar mycket bra och underlättar för resenärer och bussförare.

För kritikerna rekommenderar jag därför en resa till Sundsvall för att studera hur väl det fungerar med vänstertrafik och mittplattform på Esplanaden i Sundsvall. Min övertygelse är att det studiebesöket kommer att ändra er syn på saken i och med att ni inser att detta är effektivare och säkrare.

Ska jag sedan kritisera något så är det att lastbils och taxitrafik fortsatt ska vara tillåten på Vasaplan efter ombyggnaden.

I min värld har varutransporter inget att göra på Vasaplan då det finns lastkajer för varutransporter till både Utopia och gamla biblioteket som innebär att lastbilarna inte behöver köra in på Vasaplan.

Att taxibilarna ska stå på själva Vasaplan på det sätt som de gör idag är även det ett feltänk!

Får jag bestämma så bygger vi om den yta som finns mellan Folkets Hus och parkeringshuset Nanna till hållplats för taxi i och med att regionbussarna inte ska trafikera Vasaplan efter ombyggnaden. En sådan lösning håller taxibilarna borta från Vasaplan där de enligt mitt förmenande inte fyller någon funktion.

Om jag ska komma med någon form av kritik så handlar den om sättet på vilket av- och påstigningsplattformen är tänkt att utformas i och med att den typ av rak plattform som är tänkt att byggas kommer att ställa till med problem för både chaufförer och passagerare.

Får jag bestämma så ska även den plattform som nu byggs i mitten byggas på ett sådant sätt att bussar som har sin hållplats längre fram kan passera de bussar som redan står på hållplatsen och ändå komma in rakt för att underlätta av- och påstigning vilket innebär att hållplatslägens ska separeras sidledes för att underlätta att parkera bussen rakt.

Får vi bort lastbils- och taxitrafiken från ”Nya” Vasaplan så blir detta möjligt vilket när allt är klart kommer att skapa en av de bästa centrala noder för busstrafik som finns i Sverige.

Slutligen ska vi se till att ”Nya” Vasaplan är omgärdad med staket på ömse sidor om körvägen med öppningar för 3 övergångsställen för att undvika onödigt spring och onödiga riskmoment där bussarna ska köra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

 1. Lars Flemström

  Fastän jag inte har sett de konkreta planerna beträffande Vasaplan i Umeå, vill jag kraftfullt stödja principen om vänstertrafik för bussar i centrala hållplatsområden, där många byter mellan olika linjer. Detta underlättas i hög grad, om bussarna stannar dörr mot dörr. Man bör tänka på riskerna med att korsa en gata, samt att det kan ta avsevärd tid, speciellt för äldre och rörelsehindrade att förflytta sig mellan bussarna. Om du räknar med en gånghastighet på 2 km /h, kan man räkna ut att det tar 36 sekunder för en sådan person att förflytta sig 20 meter. Ska dessutom en gata korsas, kan det ta flera minuter.

 2. Lennart Holmlund

  Jag tror på vänstertrafik. Det är däremot ett vansinne att fltta bort regionaltrafike även om det inte verkar vara bestämt när Orsaken är enkelt och det är att övergångarna mellan lndsbygdstrafik och stadstrafik blir besvärligare. Jag tror inte man går från busstation till vasaplan för att göra omstignar till statstrafien. Det är en bra bit i regn och rusk. Det är i stort sett omöjligt att alla stadsbussar ska gå förbi busstation på Järvägsallen. Det finns inte plats. Jag tror inte ett dugg på att man folk att byta nav till sjukhuset. Jag dåg till min glädje att Fredrik Forsell som kollektivtrafien bättre än alla andra i kommunen inte trodde på iden. Vi har många år i rad haft stora ökningar av antalet resenärer inom kollektivtrafiken. Förslaget att ta bort landsbygdstrafiken från city gör att bilåkandet kommer att öka. Har svårt att tro att Umeå Kommunföretag skulle ställa upp på detta

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan förstå ditt sätt att resonera Lennart även om jag tycker att du sitter fast i ett gammalt sätt att tänka runt detta – Ska vi göra Umeå attraktivare och stadsmiljön bättre så måste vi våga tänka nytt genom att bryta gamla vanor och mönster och när vi nu ska bygga om Vasaplan tycker jag att vi ska göra just detta och då fullt ut,

   Fossildrivna bussar vilket de flesta regionbussar är har inget att göra inne i Umeås miljözon dit Vasaplan räknas – I den bästa av världar borde alla bussar som angör Vasaplan vara elbussar vilket gagnar miljön och begränsar bullret.

   För mig som är djupt involverad i kollektivtrafiken på bussidan så kan jag intyga att de som ska byta från regiontrafiken till Ultra gör så på sjukhuset av precis den anledning du anfört – Det är för långt att gå från busstationen till Vasaplan.

   Ska vi värna vår miljö måste vi våga tänka nytt och därför tycker jag att vi ska skrota tankarna på en busstation/resecenter i stan helt och hållet då en placering på Järnvägsallén sammanbyggd med Umeå C fortsatt brottas med problemet att det blir för långt att gå därifrån till centrum – Därtill är vi helt överens om att stadsbussarna inte kan köra förbi på Järnvägsallén därför att det blir för trångt.

   Gratis övergång från regiontrafiken till stadsbussarna för att ta sig in till Vasaplan eller andra delar dit Ultra kör från NUS är rätt lösning och något som skulle uppmuntra till bussåkande och öka resandemängden.

   Ska vi satsa på en bra stadsmiljö går det inte att ha bullriga dieseldrivna regionbussar i miljözonen – Av den anledningen är en placering av Resecentrum på Umeå Östra det som bäst tjänar Umeå och dess medborgare.

   En sådan lösning kommer varken att öka bilåkandet eller missgynna handlarna i centrum. Skulle jag få bestämma så ska vi minska antalet parkeringar i centrum och göra det oerhört krångligt att köra bil dit – En sådan lösning skulle innebära att det kollektiva åkandet ökar och när det gör det och människor som jobbar i centrum eller besöker centrum åker buss dit ökar chanserna att de handlar det de behöver i centrum snarare än i handelsområdena.

   Handlare i Centrum kommer aldrig att kunna konkurrera med Stora Birk och Söderslätt med låga priser som lockbete – Centrumhandeln ska konkurrera med unikt utbud och excellent service som inte går att hitta på handelsområdena samt ett restaurangutbud som lockar.

   Sedan tycker även jag att Fredrik Forsell är duktig men att han fortfarande missar vissa saker därför att han inte dagligdags träffar resenärer och ser vilka resvanor och önskemål dessa har – Svaret på hur det borde se ut med linjesträckning och annat hittar du hos busschaufförerna som träffar resenärerna och inte hos tjänstemän.

   Ska Umeå klara miljön måste vi tänka som Zurich där jag bott och arbetat och i den stan görs 326 miljoner kollektiva resor på en befolkning på 360.000 invånare – Ett resultat man når därför att man prioriterar kollektivtrafik samt cyklister och gångare samtidigt som man doserar biltrafiken och gör det svårt att parkera i stan i och med att det finns ett tak på det totala antalet parkeringsplatser i centrala Zurich.

   • Lennart Holmlund

    Flyttar man trafiken finns inget annat ställe än Nus stt byta. Jag sitter inte fast i det gamla men det är inget värde i statsmiljön om man inte tar sig dit All forskning visar att trafiken ska vara lätt att ta till och från. Det är den inte om vår egen landsbygdstrafik och länstrafikens linjer gör att man inte kan nå citykärnan direkt både för de som jobbar där och de som sla ha ärenden dit. Kag håller med att trafiken ska prioriteras och det gör man inte om det bara är de som kan åka med Ultra som kan nå city. Vi har fixat miljön genom att vi blev först med elbussar. När jag en gång pratade med Volvos ledning med Leif Johansson sa ungefär så här elbussar är inget alternativ och han har erkänt att vi hade rätt.

    Vi har tak på parkeringar och inga nya arbetsplatsparkeringar inom fyrkanten för det är när mN åker till och från jobben som vi inte klarar luftkvaliten. Vi hade fattat beslut om gröna friköp för fadtighetsägare och i stället för parkeringar fick man satsa i en kollektivtrafikfond som skulle ge rabatterade biljetter för de som åkte buss till jobbet men hade det införts har ingen som jobbar i centrala delar kunnat nyttja det för att inga landsortsbussar ska stanna i city

    Resecentra Ö finns redan men har få övergångar då kärnan för Ultratrafiken finns i city. Sedan vi tog över kollektivtrafiken från Ultrabolaget och den har haft en exploatonsartad ökning. Att nå umeå busstation med lokaltrafik för att ha övergångar går inte. Vi har effektiviserat kollektivtrafiken främst genom att samorda med skolan och vi har även bra kostnadstäckning. I det här fallet är det ett fullständig vansitte att ta bort vasplan för regiontrafiken. Många från landsbyggen åker till kultur på grund av lättheten att komma till och från stan. De kastar inte bort en halvtimme för att ta sig till Nus och göra två omstigningar extra

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om det kostar tid eller inte att byta från regionbuss till Ultra och omvänt beror på hur vi kan effektivisera både vår egen landsbygdstrafik och regiontrafiken och min uppfattning är fortsatt att bästa lösningen är man reser in med regionbussen för att sedan gratis byta till Ultratrafiken för att ta sig dit man ska.

     De flesta som reser in med regiontrafiken och landsbygdstrafiken ska till jobb och skolor och dessa ligger sällan i anslutning till Vasaplan – Lägg därtill att bussarna som kommer från Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Robertsfors med flera alla går till NUS innan de åker in till Vasaplan så blir tidsförlusten för ett byte till Ultra på NUS försumbar då Ultra alla kör i stort sett samma väg som regionbussarna från NUS till Vasaplan.

     Det jag tror vi skulle tjäna på är att ta en ordentlig diskussion i ämnet och upprätta en riktigt hållbar plan för det kollektiva resandet.

     Med en förvaltning tycker jag dessutom att Ultratrafiken ska sträckas ut så att den når Sävar,Täfteå, Obbola/Holmsund och Hörenefors och då med samma taxa som att resa inom tätorten och då av anledningen att skattesatsen är samma för alla kommuninvånare.

     Gör vi en sådan lösning kan vi sedan se till att ha matartrafik från byarna in till t.ex. Sävar och i Hörnefors via en ringlinje i samhället körd av Ultra som matar Norrtåg.

 3. Lennart Holmlund

  Glömde bort en mycket viktig sak. Det skulle skada både handeln, resturanger och all annan verksamhet som de som kommer med länstrafiken och våran egen landsbygdstrafik måste ta sig till på annat sätt. Det skulle ge en mindre attraktiv stadskärna för all verksamhet som ligger där. Ska betydligt mer än en tillfällig störning som ombyggnaderna av rådhustorget

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har läst ditt inlägg och finns du med i S-föreningen i Holmsund så kommer jag gärna dit och pratar om saken då jag anser att de förändringar jag vill genomföra kommer att förbättra kollektivtrafiken mellan Obbola/Holmsund och Umeå samt göra den billigare för resenärerna i och med att det blir Ultra snarare än Länstrafiken som får huvudmannaskapet även för kollektivtrafiken ut till er.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.