Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Du har fel om vilka bussar som ska angöra Vasaplan Lennart Holmlund.

Lennart Holmlund har idag på sin blogg skrivit om att han tycker det är fel att flytta bort regionbusstrafiken från Vasaplan för att göra Vasaplan till en renodlad nod för stadstrafiken och Ultra bussarna – I den frågan är vi oense även om vi är ense om att en flytt av regionbussarna till stationen Umeå C är en mycket dålig lösning.

Låt mig därför bemöta Lennarts inlägg och de skäl han anfört för att lägga rätt perspektiv på saken.

Om vi börjar med de som reser från Vännäs och Vindeln och från Hörnefors och Nordmaling så reser majoriteten av dessa redan i dagsläget med tåg vilket gör att de är hänvisade till endera Umeå C eller Umeå Ö för att ta sig in till Vasaplan och centrum.

Vill man byta till stadsbuss inom Ultratrafiken sker avstigningen i regel på Umeå Ö därför att det där är kortaste gångavstådet till stadstrafiken erbjuds.

De som reser in från Obbola/Holmsund, Robertsfors, Nordmaling, Hörnefors, Täfteå och Innetravle med flera platser byter redan idag buss vid NUS om de ska resa vidare med stadstrafiken eftersom alla bussar därifrån angör NUS innan de går vidare in till Vasaplan.

Kvar blir då de som reser med landsbygdstrafiken även om största delen av den angör NUS på färden mot Vasaplan undantaget den rena skoltrafiken som passerar grund- och gymnasieskolorna på sin färd in mot Vasaplan.

Att resemönstren ser ut på detta sätt är något vi måste väga in om vi ska bygga en effektiv och hållbar kollektiv trafiklösning för Umeå och för de som reser in till Umeå från andra ställen. En annan sak vi måste väga in är effekterna av Västra länkens tillkomst och de förändringar av körvägar och körmönster färdigställandet av den kommer att ge.

Allt detta sammantaget innebär att jag tycker att Kommunens planerare tänkt helt rätt när de bestämt sig för att göra Vasaplan till ett dedikerad nod för stadstrafiken/Ultratrafiken – Varför ska jag förklara nedan.

Lennart – Låt oss sedan inte fastna i gammalt tänk och som du utgå från att busstrafiken från de forna kommundelarna och landsbygden ska fortsätta köras på samma sätt som idag.

Vill vi skapa en kollektivtrafiklösning som är Attraktiv – Effektiv och som gör bussen till ett reellt alternativ till bilen är det följande vi ska göra:

 • Skrota alla planer på busstrafik till stationen Umeå C.
 • Bygga vårt nya Resecentrum på stationen Umeå Östra enligt mitt tidigare förslag.
 • Bygga ut Ultratrafiken så att Ultrabussarna som förutom NUS även angör Vasaplan kör hela vägen till och från Sävar; Täfteå, Innertavle, Obbola Holmsund med flera kommundelar och byar.
 • Tillse att bytet för de som kommer från byarna i t.ex Sävarådalen sker i Sävar alternativt i Ersmark för de som reser kollektivt från byarna – Detta genom att göra Sävar med flera forna kommundelar till externa noder för stadstrafiken.
 • Skapa en ringlinje körd av Ultratrafiken i Hörnefors som matar resenärer till Norrtåg för de som bor i byarna runt om Hörnefors.
 • Skapa busstrafik i Ultras regi som kör från Hörnefors via Sörmjöle, Norrmjöle och Stöcksjö.
 • Samordna tidtabeller och turtäthet från NUS så att bytestiderna från regiontrafik till stadstrafik blir så korta som möjligt samtidigt som 5-minuters matartrafik körs mellan Resecentrum på Umeå Ö och Vasaplan under rusningstid.

Sist men inte minst så måste vi göra det som är viktigast av allt om bussen ska bli ett reellt alternativ till den egna bilen:

 • Införa samma enhetstaxa för kollektivtrafiken från alla kommunens delar som den vi tillämpar för stadstrafiken/Ultratrafiken. (I rättvisans namn ska alla kommuninvånare betala samma pris för sin bussresa i och med att skattesatsen för alla kommuninvånare är lika)
 • Göra övergången mellan regionbuss och Ultratrafiken avgiftsfri oavsett biljettyp.
 • Införa gratis bussresor utan begränsning dygnet runt året runt för alla barn, ungdomar och pensionärer som bor i Umeå Kommun.

Genomför vi förändringarna på detta sätt Lennart Holmlund så har vi en kollektivtrafik som förutom att den blir attraktiv och gör bussen till ett alternativ till den egna bilen även förbättrar vår stadsmiljö – Därutöver en lösning som påverkar handlarna i Umeå C positivt.

Allt är möjligt bara vi tänker STORT!

Detta sagt så har jag inte sagt att detta kommer att bli gratis och att det inte ökar kommunens kostnader i och med att biljettintäkterna sänks – Men som man säger ”Det vi förlorar på gungorna tar vi igen på karusellerna” vilket kommer att bli fallet om vi kan öka resandevolymerna ordentligt.

Kan en stad som Zurich som har liknande situation som Umeå vad gäller omkringliggande byar/samhällen och därmed arbetspendling ha en frekvens om 326 miljoner kollektiva resor på 360.000 invånare finns det inget som säger att Umeå inte kan ha 10 -15 miljoner kollektiva resor på en befolkningsmängd på dryga 120.000 invånare och därtill med tillväxt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

25 kommentarer

 1. Lennart Holmlund

  Du kan inte säga vad som är rätt perspektiv i den här frågan. Du får se vad som kommer fram i remisserna. Jag ska inte ägna tid att bemöta dina lögner. Det framgår av lagar vilka som är tätortstrafik och vilka som är ladsbygstrafik och vilket som är landstingets trafik och som det finns överenskommelser om som tex tågtrafiken. Det finns underlag av allt. Gratis trafik kostar mer och behöver mer budsar samtidig som intäkterna minskar.
  DET FINNS EN SAK SOM ÄR SÄKER OCH DET ÄR ATT ALLT SKA BETALAS. Endera av den enskillde eller skattekollektivet och det kan ingen förneka. Sedan har kommunen att alla ska behandlas lika och då går det inte att säga att den eller den ska åka gratis. De ekonomiska skillnadera beror inte på ålder i alla fall. Det har jag sett genom hela mitt liv

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Visst ska allt betalas Lennart vilket jag sagt och vad som är landsbygdstrafik och vad som är kommunens trafik kan alltid förändras över tid – I vart fall för den trafik som körs i den egna kommunen.

   När det gäller gratis kollektivtrafik för de gruppen jag anfört jag vill att den ska vara gratis för så är det för att göra det attraktivt för familjer som ska resa för att shoppa eller göra annat i stan eller dit kollektivtrafiken når att använda bussen snarare än den egna bilen och då därför att jag tänker på miljön.

   Om en familj på 4 ska in till stan från t.ex. Tomtebo eller från Umeådalen och Ersboda till Centrum och alla ska betala sin bussbiljett blir det billigare att använda den egna bilen – Åker barnen gratis väger ekvationen över till bussens fördel och det är detta vi måste beakta när vi skapar morgondagens kollektiva trafiklösningar.

   Sedan skapas resvanorna i barna och ungdomsåren och hur och med vad man reser följer sedan med upp i vuxen ålder – vad gälelr våra pensionärer så ser jag gratis kollektivtrafik för dem som en bonus och et tack för deras insats i det svenska samhällsbygget.

   Det sagt så tror jag inte att vi är helt oense i sak och då vi bägge ska på Distriktskongressen så tar jag gärna tillfället i akt för att sitta ner med dig och diskutera saken ordentligt.

   • Olle

    Det låter ju bra med gratis kollektivtrafik , men du glömmer allt snack om jämlikhet som du hela tiden snackar om. Jag tycker inte det är rätt att vi på den glömda landsbygden ska via skattsedeln betala för att stadsborna åker gratis kollektivt. När vi inte sett en buss här på 20 år. Här får vi stå själva för snöröjning, vägunderhållet för timmerbilar ska ta sig fram och mjölkbilen kan hämta mjölken så ni får er mjölk ,ost och andra livsmedel. Visst bidrag kan utgå men långt ifrån vad det kostar . Men babbla på du nån kanske tror på ditt svammel

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om du läser det jag skrivit i ärendet ordentligt kan du se att jag vill att det ska finnas kollektivtrafik även från byarna vilket gör att även byarna kan komma i åtnjutande av fria resor för barn, ungdomar och pensionärer – Därtill samma taxa som i stan för betalande passagerare.

     • Petter

      Tror du på detta själv ?? tillåt mig småle kommer aldrig att inträffa !
      Hoppas jag har fel 🙂

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag kommer att driva frågan hårt Petter och låt mig tillägga att jag inte är den typ som tröttnar eller ger upp det jag tror på så sannolikheten att du kommer att få uppleva detta är rätt stora som jag ser saken.

     • Lars Flemström

      Vad Anders Forss skriver om kollektivtrafik saknar all relevans, eftersom han saknar kunskaper om om priselasticitet i kollektivtrafik och hur man gör driftkalkyler. Samt möjlig finansiering. Den är inte stor. Jag har själv lagt förslag, som kommer att kosta skattepengar, som kanske inte finns. Detta är jag medveten om, och att det därför behövs en hård prioritering bland de nya utgifterna.

      Ett intäktsbortfall måste ju i detta sammanhang ses om en utgift, eftersom varje förlorad biljettintäkt måste kompenseras med ökade subventioner från samhället. Det dyraste av mina förslag, är att göra till en mänsklig rättighet att alla ska ha tillgång till kollektivtrafik minst tre gånger per dygn sju dagar i veckan, oavsett var de bor. Mig veterligt finns inte ens en utredning om vad det skulle kosta i natonell skala.

      Jag vet däremot att varje gång länstrafiken lägger ner en busslinje, säger dr att kommunen skainrätta och finansiera kompletteringstrafik. I inget av de fall, jag känner till, har kommunerna klarat detta. Har man inte kompletteringstrafik i kommunen sedan tidigare, finns inga pengar. Finns den sedan tidigare är det i många fall bara en dag per vecka. Kommunerna gör allt för att mörka den kompletteringstrafik som eventuellt finns, för finns det inga resenärer blir turen inställd.

      Detta är den krassa verkligheten, Ändå körs det mycket samhällsbetald persontrafik med mindre fordon kors och tvärs på landsbygden; skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Därtill en del yrkesmässig godstrafik,som skulle kunna ombesörjas av persontrafiken. Därför tror jag att med ett helhetsgrepp på landsbygdsutvecklingen, samordning och en lämpligare fordonstyp än vad som nu finns i bilhandeln, skulle (mer-) kostnaden (jämfört med vad samhället nu betalar) bli mindre än man tror. Men vida större än vad skatteintäkterna räcker till.

      Jag vill bara ha en utredning, så att vi vet vad vi pratar. Men i detta läge driver Forss en missnöjespolitik med krav, som om de genomförs, kommer att slå undan benen för den kollektivtrafik, som redan finns. Detta är allvarligt.

      Se bara på vad som nu har hänt i Stockholms län. där västerextremister tillsammans med organisationen ”Planka nu” har drivit kampanjer mot kollektivtrafiken, för att den ska bli gratis. Man hoppar över spärrarna i tunnelbanan och åker gratis, och har sedan inga pengar att betala straffavgiften med.

      När man läser i media om upploppen i de invandrartäta förorterna i nordvästra Storstockholm att det kommer uppviglare från hela lånet, vilka har lärt sig att åka gratis. När polisen kommer, försvinner de ner i tunnelbanan. Nu har SVMp i Stockholms-landstinget tillmötesgått plankarna genom att införa samma pris på alla resor i länet, oavsett hur långt man åker. Men det är långt ifrån gratis för vanliga resenärer, som inte kan svinga sig över 2 m höga spärrar. Lägsta (och enda) ordinarie pris för en enkelbiljett är 43 kr (25 kr i Västerbottens län) och 830 kr för en periodbiljett (570 kr i Västerbottens län).

      Detta gör kanske inte så mycket i Stockholms innerstad, där det är dyrt att både köra och parkera en bil. Men slår stenhårt mot tvärförbindelserna och på landsbygden i länets perifera delar. I Stockholms län har man under den senaste tiden lagt ner mest busstrafik i hela Sverige.

      T’änka sig, inte ens Sveriges storstadsregion numer ett, med 2 miljoner invånare har klarat finansieringen av det som Anders Forss vill införa i Umeå kommun – ,och hela Västerbottens län?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Som jag skrev i mitt inlägg och i svaren till dina och Lennart Holmlunds kommentarer så baserar jag inte mina förslag på priselasticitet eller driftskalkyler utan på vad som är bra för miljön och bra för de som reser inom kommunen och in till kommunen.

      Ska vi få människor att resa kollektivt snarare än använda egen bil vilket är ett måste så är samhällssubventioner ett måste inledningsvis. Att subventionera för att öka resandevolymerna fram tills dess kabinfaktorerna (Hur många som åker med varje buss/tåg) blir så höga att biljettintäkterna ensamt klarar av att finansiera den totala kostnaden för kollektivtrafiken måste subventioner till.

      Subventioner idag ska därför ses som en investering till en intäkt i morgon vilket kommer att bli fallet om vi tänker rätt och fattar rätta beslut – För den tesen är Zurich det klarast lysande exemplet.

 2. arbetare

  I det här fallet håller jag för en gångs skull med Holmlund .
  Hur har ni höga herrar tänkt att icke-umebor ska kunna besöka centrum eller AVION ?
  Som exempel hur det blir med den nya bussplanen :

  Min skröpliga mor vill ibland besöka sin bror på Ön .
  Om jag inte kan skjutsa in henne måste hon först åka buss till Nordmaling C .
  Där måste hon skaffa biljett till stan med tåg/buss .
  Sedan en biljett till ( bussresa till vasaplan ) där hon sedan måste hitta bussen till Ön och köpa en ny biljett igen eftersom inga övergångar medges för enkelbiljetter .

  Hem blir det samma elände , är det konstigt att vi som inte bor i stan tar bilen ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag håller med om att biljetthanteringen blir krånglig och det är därför jag vill se fria övergångar vilket skulle reducera din och din mors biljettköpande till ett minimum.

   Så vitt jag vet går ingen buss från Rundvik till Umeå via Nordmaling och att det inte gör så är en brist vi kanske måste tänka över – Däremot kommer hon alltid att måsta byta i Umeå oavsett hur vi vrider och vänder på saken vilket för mig skulle underlätta om hon kan göra direkt på NUS för att där byta från tåg/buss som tar henne direkt till Öhn,

   • Fredrik

    Varför ska jag i Umeå kommun betala för resenärer från Nordmalings kommun? Rundvik är så vitt jag vet i Nordmalings kommun och ska inte belasta min skattesedel.

    Eller menar du på fullaste allvar att pensionärer ska få åka buss gratis till Tärnaby också? Från Umeå?

    Vad blir totalkostnaden? I kronor och ören, inte nåt dravel om att detta lönar sig i längden, tror jag öh… utan nu får du berätta vad det kostar att låta barn, ungdomar och pensionärer åka gratis?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har aldrig sagt att de som bor i andra kommuner ska ha gratis kollektivtrafik in till Umeå – Vad jag däremot sagt är att det ska vara fri övergång från bussen eller tåget som kommer från Nordmaling till stadstrafiken i Umeå för de som ska resa vidare med den – Detta för att göra bussen/tåget till ett reellt alternativ till den egna bilen för de som reser in från Nordmaling.

     • Lars Flemström

      Fredriks kommentar är rätt så typisk, när man diskuterar kollektivtrafik. Det är alltid någon som kommer med liknande synpunkter. Av detta har vi seriösa debattörer (jag anser mig vara en sådan) lärt sig att inte komma dragandes med så radikala OCH DYRA förslag – och i vart fall inte att driva de dyra förslagen med ”en dåres envishet” – så att vi utlöser en skatterevolt. Och då blir det mindre, och inte mer pengar, till kollektivtrafiken.

      Det finns massor med människor som inte vill, inte kan åka med kollektivtrafiken, eller tycker att det tar för lång till eller är för obekvämt eller att tiderna inte passar, etc, etc. Och de undrar varför de ska vara med och betala för att andra ska åka till lägre pris, för något som de inte kan, eller i vart fall inte vill utnyttja. Man ska inte heller underskatta att det finns ett stort bilintresse hos svenska folket, att många helt enkelt vill köra bil.

      I debatter brukar jag skilja mellan nödvändiga subventioner, som behövs för att det över huvud taget ska finnas någon kollektivtrafik, och ”lyxsubventioner”, för att de lyckligt lottade, som har tillgång till kollektivtrafik som ,passar de, ska åka ännu billigare, och då faktiskt snylta på andras arbetsinkomster. Ofta motiveras detta röstfiske (för det är vad det är) med falska miljöargument. Det finns ett osolidarisk drag över det hela.

      ”Varför ska jag i Umeå kommun betala för resenärer från Nordmalings kommun?”, frågar Fredrik. Detta är alltså en ganska typisk fråga. Och mitt svar är att alla skattebetalare i länet ska bidra solidariskt till regiontrafiken, med vad det kostar för att den inte ska sluta gå. Fredrik undrar kanske också varför den som kommer med regiontrafiken till Umeå inte ska lösa en ny biljett för fortsatt resa med stadstrafiken. Det är ju en av de frågor vi diskuterar hår – att det bör vara fri övergång med alla biljettslag.

      Mitt svar på den frågan, är att det omvända gäller också. Om Fredrik, som bor i Umeå, börjar sin resa med stadsbuss och byter till regionbuss eller tåg, ska Fredrik endast betala vad det kostar att åka med tåget eller regionbussen. Så är det i alla eller nästan alla andra län i Sverige, eftersom man där har zontaxa. Och då räknas tätorter av Umeås storlek som en tätortszon. Och en biljett, som gäller för en resa in i en zon, gäller i hela den zonen. Detta enligt principen att alla, som åker lika långt, ska betala lika mycket.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Min enda kommentar till detta inlägg är det jag skrivit i mina svar på kommentarerna och det jag anfört i inläggen.

      Vi ska skilja på kollektivtrafik som körs inom en kommuns gränser och på den kollektivtrafik som körs mellan olika kommuner i ett län eller i en region. Dessa är 2 vitt skilda saker och ska därför ha skilda huvudmän.

 3. Lars Flemström

  I min första kommentar angående Vasaplan i Umeå, skrev jag att jag saknar tillräcklig lokalkännedom för att diskutera stadsplanefrågor i Umeå, men kan bidra med allmänna principer. Mellan vilka gator ligger Vasaplan? Namnet är inte utsatt på de kartor som finns på nätet.

  1) Det är en absurditet att förbjuda kollektivtrafik med miljöskäl. I stället ska i samband med upphandling av trafik kräva att entreprenörerna använder drivmedel som ger minsta möjliga utsläpp lokalt och globalt. Man ska i första hand tillse att det finns tillräckligt utrymme för alla bussar, som står inne samtidigt

  3) Om en buss ska angöra flera platser i city, bör man beakta att det inte blir onödigt långa körvägar, dit flertalet passagerare ska. Om inte alla bussar får plats, bör prioriteringsordningen vara följande: högtrafikerade stadstrafiklinjer, lågtrafikerade stadstrafiklinjer, landsbygdslinjer från närbelägna orter i den egna kommunen, övriga regionbussar, färdtjänstbilar och övriga taxibilar.

  4) Alla bussar, eller vid utrymmesbrist, de mest högtrafikerade linjerna bör stanna dörr mot dör vid en mittrefug, vilket innebär ”vänstertrafik” i ena riktningen. Om utrymmet vid mittrefugen inte räcker till, , bör man om möjligt anordna mittrefugen som ett långsmalt torg, med vanliga gator med dubbelriktad trafik på den ena eller båda sidorna om mittrefugen. Bussar på linjer med lägre prioritet stannar då på motsatta sidan, med dörrarna vända från mittrefugen.

  Anders Forss vill ha bort regionbussarna från Vasaplan, men vill emellertid omdefiniera ladsbygdstrafiken inom den egna kommunen till stadstrafik, vilket innebär att den delen av regiontrafiken blir kvar på Vasaplan under annan benämning, Ska dessa bussar vara kvar på Vasaplan, kan de vara under samma benämning som tidigare, tycker jag.

  Om inte alla stadsbusslinjer angör någon järnvägsstation, bör det finnas tät busstrafik mellan åtminstone en av stationerna och Vasaplan, vilket dock inte torde kräva att en särskild busslinje inrättas för det ändamålet. Om ingen eller bara ett fåtal bussar angör Umeå C, och alltså byte mellan tåg och buss normalt ska ske vid Umeå Östra, bör Umeå C namnändras till Umeå Västra, för annars tror ovana resenärer att det är där man byter till buss.

  Jag tycker vidare att pendeltågtrafiken Vännäs- Umeå bör utsträckas till Holmsund, då körtiden Vännäs Umeå är för lång för avgångar från båda ändpunkter varje halvtimme med ett tågsätt, men för kort för ett optimalt utnyttjande av två tågsätt i halvtimmestrafik.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vasaplan är omgiven av Nygatan och Kungsgatan på ömse sidor av vilka bägge är gågata och cykel och gågata på ömse sidor om Vasaplan såvida jag inte tänkt fel i hastigheten.

   1. Vasaplan är som jag anfört tidigare alldeles för litet för at härbärgera både stadstrafik och regiontrafik och det är därför kommunen vill göra Vasaplan dedikerad till endast stadstrafiken och flytta regiontrafiken till Umeå Ö och som förslaget nu ligger även till Umeå C.

   När vin tagit beslutet att elektrifiera stadstrafiken av miljö och bullerskäl medan det inte är möjligt för de fordon som kör den längre regiontrafiken är en flytt av regiontrafiken sett även ur den anledningen av nöden tvungen varför vi ska koncentrera oss på att debattera vart regiontrafiken bäst placeras då Vasaplan inte är ett alternativ enligt skälen ovan.

   3. Det är precis av de skäl du anger som jag vill ha en enda plats för byte och då vid NUS/Umeå Östra som redan idag är mer eller mindre sammanbyggda.

   4. Håller helt med dig angående lämpligheten av mittrefug och varför en sådan är att föredra.

   Att jag vill ersätta regionbusstrafiken från kommundelarna och köra den med stadsbussar är därför att stadsbussarna är elbussar och därför att trafiken från kommundelarna med fördel kan köras med sådana – Därtill för att skapa enhetliga taxor,

 4. Fredrik

  Använd inte Schweiz som exempel för kollektivtrafik för det finns förmodligen bara ett land i världen som kan mäta sig med dem och det är Japan.

  Tågtrafiken både på regional och stadstrafik mantrat att försening är man om man kommer 60 sekunder efter utsatt tid. Detsamma gäller busstrafiken i Schweiz, hur ska ni chaufförer klara av detta?

  Dessutom, det är inte Ultra som trafikerar ut till Hörnefors eller sävar utan det är av landstinget upphandlad trafik. Alltså, två olika kostnadsställen: Kommunen och Landstinget. Så är inte fallet i Schweiz där det är Kantonen som sköter kollektivtrafiken.

  Sedan vill du göra skillnad på människor genom att införa gratis bussåkning för barn, ungdomar och pensionärer. Det finns massor av barn, ungdomar och pensionärer som faktiskt inte behöver åka gratis. De har råd att betala, men mer viktigt är att man inte ska göra skillnad på människor.

  När s-kollegor inte håller med dig så undrar jag hur du ska kunna genomföra allt detta? Du säger att inget är gratis men jag har inte sett dig på staden torg tala till folket och be om mer av deras pengar, när ska du göra det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns skillnader i finansiering mellan Schweiz och Sverige det är helt rätt Fredrik och det är bland annat detta jag vänt mig mot när jag lagt de förslag jag lagt. Hörnefors är en del av Umeå kommun och då ska kollektivtrafiken dit vara en sak för kommunen och inte för landstinget och då av den enkla anledningen att Hörneforsarna som kommunmedborgare i Umeå stad – Att det är så är ett rättvisekrav.

   För mig är kollektivtrafik enkel – All kollektivtrafik inom en kommun ska vara en kommunal angelägenhet medan kollektivtrafiken mellan länets kommuner är en angelägenhet för landstingen/regionerna eller om jag i en framtid får som jag vill för staten.

   Sedan har varken chaufförer eller andra som arbetar i kollektivtrafiken några problem med att klara av tidtabell och punktlighet så länge dessa är korrekt lagda och tar hänsyn till trafikintensitet olika delar av dygnet – Dvs. den typ av dynamiska tidtabeller man har i Schweiz.

   Det är just för att inte göra skillnad på fattig och rik som jag vill göra resorna gratis för alla barn, ungdomar och pensionärer och då oberoende av deras eller deras föräldrars inkomster.

   Förslaget baserar jag på en normalfamilj på 4 personer där det idag blir billigare att använda bilen än bussen/tåget om alla i familjen ska resa samtidigt in till stan – Reser barnen gratis i kollektivtrafiken byts detta förhållande så att bussen/tåget blir billigare än bilen och även den som är rik tittar på kostnaden.

   Lägg därtill att det är i unga år som beteendemönstren formas så blir det än viktigare med gratisresor för barn & ungdomar – Att jag involverar pensionärer beror på att jag tycker att de är värda det efter att ha deltagit i samhällsbygget.

   Sedan är det långt ifrån alla S kollegor som står på Lennarts sida – Skulle vi rösta om saken så är jag rätt säker på att stödet för mina förslag skulle vara stort bland mina partikamrater – Exakt hur stort vet jag inte då en sådan omröstning inte blivit genomförd.

   En sak kan jag dock lova och det är att jag kommer att driva frågan och då med en dåres envishet då jag inte är den typ av människa som ger upp eller slutar springa bara för att jag stöter på motstånd.

 5. Pingback: Diskussion: Holmsunds hållplatser på Vasaplan | Holmsundarn

 6. Lars Flemström

  Anders Forss upphör aldrig att förvåna. Men man ska kanske inte bli förvånad, utan bör ha vant sig vid alla stolligheter. Nu skriver han att han inte baserar sina förslag på priselasticitet eller driftkallkyler. Vad de, som faktiskt kan kollektivtrafik och håller den rullande, säger ska alltså inte tillmätas någon betydelse? Priselasticitet handlar om hur mycket man kan ta betalt av resenärerna för att få en maximal biljettintäkt. Driftkalkyler handlar om hur mycket det kostar att köra trafiken.

  Om intäkter (inkl. subventioner) och utgifter inte balanserar, kan verksamheten inte fortsätta. Elasticitetsbegreppet handlar emellertid inte bara om priset, utan också om kvalitet. Och långa gångavstånd vid bussbyten ger en lägre elasticitet för kvalitet (= färre resenärer). Transportforskninge visar att har man en viss summa pengar och använder den summa till kvalitetsförbättringar, så ger det fler nya resenärer än om samma pengar använs till att sänka biljettpriset.

  Om Forss’ ,olika hugskott genomförs kommer det bli både större underskott och färre resenärer, vilket medför nedläggningar av trafik, vilket medför ännu färre resenärer, i en nedåtgående spiral. Men Forss har ju för vana att kalla underskott för ”investeringar”. Det borde inte förvåna att han fortsätter med det.

  Jag har nu fått fram att Vasaplan i Umeå ligger där Vasagatan korsar Skolgaten, och har mätt upp på kartan att där finns gott om utrymme, så att regionbussarna också får plats. Jag stödjer förslaget om en mittrefug för stadsbussarna, så att de stannar dörr mot dörr. Men med dubbelriktad trafik på ömse sidor om mittrefugen, kan regionbussarna stanna på motsatta sidan, med dörrarna mot husen. Varför föreslås inte denna lösning? I förslaget kan man läsa:

  ”Utformningen med en mittplattform medför att ytorna längs fasaderna frigörs vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för folkliv genom en variationsrik möblering av ytan med olika typer av sittplatser/träd/flexibla murar/cykelparkering/uteserveringar.” Avsikten har tydligen från början varit att folk ska ta bilen till det närbelägna parkeringshuset och sitta på uteserveringarna och pimpla alkoholfritt? Finns inga andra ytor för folklivet? Finns inga breda esplanader i närheten?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är fullt medveten om vad både priselasticitet och driftskalkyler innebär och vad som avses med de uttrycken Lars – Läser du vad jag skrivit så skriver jag inte att jag inte vet vad de innebär utan att vi ska bortse från dem i detta läge och då på det sätt du vill använda dem för att stödja din argumentation.

   • Lars Flemström

    Jaså, har du läst på? Att du inte vet vad du pratar om, framgår av ett av dina svar, där du skriver om ”kabinfaktor”. Du kan ju inte ens skilja mellan reguljär kollektivtrafik och charter. Är du socialdemokrat? Liknande idéer kan man ibland höra från extrema marknadsliberaler. Reguljär kollektivtrafik på lokal och regional nivå kan inte bedrivas enligt principen ”plocka russinen ur kakan och lägg ner resten”. I så fall blir ju i stort sett inget kvar, om ens något. En hög servicenivå kräver att även de glest utnyttjade turerna, som inte uppfyller någon ”kabinfaktor” körs.

    Det är just med studier av priselasticitet och driftkalkyler som man får ut maximal trafik i förhållande till möjliga subventioner. Det du förespråkar är definitivt inte socialdemokratisk politik. Du hör snarare hemma bland de värsta vildhjärnorna i nedre tonåren inom moderat skolungdom.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kabinfaktorn dvs. hur många som reser med kollektiva transportmedel spelar roll Lars även i reguljär kollektivtrafik då en hög kabinfaktor överlag innebär högre biljettintäkter totalt sett. Du kanske ser hög kabinfaktor som att plocka russinen ur kakan vilket inte jag gör därför att jag talar om den totala kabinfaktorn för all reguljär kollektivtrafik och inte den för en enskild tur och/eller linje.

     Att jag är Socialdemokrat behöver du aldrig tvivla på. Detta är förövrigt ett uttryck du ofta svänger dig med när jag kommer med idéer och förslag som följer devisen om att vara trogen idealen men otrogen metoderna för att uppnå de mål ideologin står för.

     Min Socialdemokratiska ideologiska övertygelse är det inget fel på – Frågan är snarare hur det står till med din?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig påstått att biljettintäkterna skulle sakna betydelse – Vad jag sagt är att vi inte kan låta biljettintäkterna styra i första hand vad gäller hur vi ska bygga och strukturera kollektivtrafiken,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.