Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Beslutet om barnmorskornas kortade semester måste ändras med omedelbar verkan.

Som Socialdemokrat kan jag aldrig ställa mig bakom att Västerbottens Läns landsting bryter mot gällande lagstiftningen och kortar ner barnmorskornas sommarsemester till bara 3 veckor.

Som varande Socialdemokrater är det alternativet inte ens möjligt att tillgripa då vi i alla lägen MÅSTE stå upp för arbetstagarna och deras situation om vi vill fortsätta att kalla oss för ett arbetarparti som har alla människors lika värde som rättesnöre för vår politik.

Alla människors lika värde ska gälla även barnmorskor som således precis som alla andra ska ha rätt till minst 4 veckors sammanhängande sommarsemester.

Det är säkert så att landstingets jurister och tjänstemän hittat kryphål och undantag i lagstiftningen som gör de planerade åtgärderna möjliga utan att bryta mot lagen – T.ex. stabslägen och andra åtgärder som gör att andra regler än de lagstiftade träder in.

Även om det skulle vara så att landstingsledningen har rätt i att detta är möjligt måste vi som socialdemokratiskt arbetarparti sätta ner foten och ingripa genom att klargöra att rätten till 4 veckors sammanhängande sommarsemester är heligt och oantastbart. 

Att som arbetsgivare gå in och runda semesterlagen är fel och orättvis då barnmorskor precis som alla andra behöver sin sommarsemester för att kunna ladda batterierna för att klara av ett i övrigt mycket stressigt arbetsklimat.

Därför hoppas jag att mina partikamrater i Landstingsledningen med Peter Olofsson i spetsen går in och stoppar de aviserade åtgärderna om indragen semester omedelbart – Detta samtidigt som de förklarar för tjänstemän och chefer att denna typ av åtgärd inte är tillämplig i ett Socialdemokratiskt styrt landsting.

Som jag skrev ovan är det viktigt att vi som varande Socialdemokrater står upp rakryggat för de rättigheter och förmåner våra förfäder kämpade länge för att uppnå.

Dessa landvinningar för arbetarkollektivet är inte till salu – Allra minst så i en politisk församling styrd av Socialdemokrater.

Som offentlig arbetsgivare ska vi dessutom föregå med gott exempel och visa den privata sektorn att ingångna arbetsrättsliga avtal gäller oavsett vilka problem vi ställs inför som arbetsgivare.

Hade en privat arbetsgivare betett sig på samma sätt som VLL nu gör är jag helt säker på att det skulle ha blivit ett riktigt ramaskri bland mina partikamrater runt om i landet – Den insikten borde rimligtvis innebära att vi ska reagera på samma sätt inför detta beslut även om det berör verksamhet vi som parti kontrollerar och styr.

Klarar inte den politiska ledningen i landstinget av att stoppa detta hoppas jag att vår regering ingriper och talar om för VLL att denna åtgärd kommer att stoppas.

Lagar och regler ska följas och alla ska vara lika inför lagen – Således ska barnmorskor ha samma rättigheter som övriga arbetstagare samtidigt som politiker ska ha samma skyldigheter att följa lagar och förordningar som övriga medborgare

För förslag och åtgärder som dessa finns bara ett utryck att stämma in i utan att använda sig av svordomar Skäms på er VLL!

Låt mig avslutningsvis framföra att jag är besviken – Till och mycket besviken på mina partikamrater som kan låta en företeelse som denna bli verklighet utan att ingripa innan ett beslut som detta blir offentligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

25 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt


  Men det är orimligt att alla tar ut sina 4 veckor samtidigt, eller hur ?
  De bedriver en samhällsviktig servicefunktion som måste fungera året runt.
  De arbetar inte på en fabrik som kan stänga ner under en period.

  Sedan kan det ju diskutera vad som är effektivast vad gäller återhämtning, en sammanhängande på 4 veckor eller 1+3 veckor, 2+2 veckor etc.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Lagen säger 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti och med rätt indelning i perioder under denna tid går det att klara verksamheten.

   Lagen ska följas och för många är 4 veckor sammanhängande enda sättet att vara riktigt ledig då det för många tar en vecka att varva ner medan sista veckan är fylld av förberedelser för att återgå i arbete.

 2. Johan

  Tjänstemännen och jurister kan ha hittat kryphål men, vilka har fattat beslutet? Tro dessvärre att dina partikamrater är mycket väl medvetna om vad som skett och beslutats eller?
  Denna redan hårt belastade yrkesgrupp ska inte behöva lida av dumma beslutsfattare oavsett partitilhörighet.

 3. Lars Flemström

  Jag tvivlar inte ett dugg på att Anders Forss, om han får ett högre partipolitiskt uppdrag, kommer att ge sig själv befogenhet att förlänga graviditeter, så att ingen behöver föda under juni, juli och augusti. Det kallar jag politisk handlingskraft. Om det inte fungerar rent biologiskt, kan ju landstinget om det styrs av Forss besluta om tvångsförskrivning av preventivmedel, som inte kan avlägsnas av kvinnorna själva, så att ingen behöver föda under sommaren. Om det är alltför drastiskt finns ju alltid möjligheten att anlita ABF i Sollefteå, för kurser i bilförlossning. Det är bra med raka besked. Vad vanliga kvinnor (och män) tycker, ska inte tillmätas någon betydelse, när ”arbetarkollektivets” intressen står på spel. Den offentliga sektorn är ju inte till för allmänheten. Som politiker måste man prioritera!

  Anders Forss är besviken på sina partikamrater i landstinget. De gravida kvinnorna torde inte dela den besvikelsen. De är möjligen besvikna på att landstinget inte har löst den här frågan i tid, så att de ”särskilda skälen” i semesterlagen inte hade behövt uppstå.

  Men de är nog ändå ganska nöjda med att deras politiska företrädare, oavsett partitillhörighet (för socialdemokraterna är väl inte ensamma om att ha tagit detta beslut?) faktiskt tar ansvar för sina misslyckanden. Om det nu är fråga om ett sådant, och inte handlar om något som ingen kunnat förutse…

  Ta ansvar. Just det, även när det känns som om det blåser vassa isbitar i ansiktet. Som politiker måste man ta ansvar. Det hedrar de västerbottniska politiker, oavsett partitillhörighet, som haft modet att göra det. Hur hade det sett ut, om just socialdemokraterna hade fegat ur?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tar din inledande mening som ett inslag av ironi Lars – Det säger sig självt att barn föds när graviditeten är fullgången eller innan om något tillstöter och det går aldrig att kontrollera.

   vad som däremot går att fatta beslut om och göra något åt är att se till att det i god tid finns personal nog för att klara bemanningen under årets alla dagar och då oavsett av om vi behöver betala mera för att säkerställa detta.

   Att bryta mot lagar är inte att visa handlingskraft – Att visa handlingskraft är att ha löst problemen på det sätt de borde varit lösta för att detta problem inte skulle uppstå.

 4. Carl-Axel Otterhall

  Inkompetenta politiker inom områdena vård, omsorg och skola, oavsett partitillhörighet och högt avlönade av skattemedel, ska definitivt inte försörjas som det är i dag på befolkningens bekostnad! Våra kanske viktigaste samhällsfunktioner måste skötas av staten med tillsatta personer som KAN både verksamheten samt vara ARBETSGIVARE!
  Polisväsendet är nu havererat på grund av regionalisering. Snart kommer det väl även att åligga kommunerna att ta ansvar för poliserna. I alla fall i glesbygdskommunerna. VART ÄR VI PÅ VÄG?
  Politikerföraktet växer lavinartat ute i stugorna! HUR MÅNGA POLITIKER FÖRSÖRJER SVENSKA FOLKET I DAG? Det måste vara det absolut säkraste jobbet om man bara ser till sin inkomst och inte har några visioner med sitt liv.
  Förslag: redogör för hur många politiker inom Umeå kommun och Landstinget (skattandes i Umeå) som lever gott på sina ”anställningar” inom politiken. Dit räknas ju även politikerna i Region Västerbotten. Ja de har kanske ”tjänstemannauppdrag” men tillhör rätt parti.
  Skulle vara intressant att veta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att jag är en vän av att förstatliga sjukvården är känt sedan tidigare och den lösningen anser jag vara bäst för att skapa en jämlik sjukvård i hela landet där så mycket som möjligt av resurserna kan gå till sjukvård snarare än till administration.

 5. Caanita

  Om jag förstått saken rätt, är det bristen på barnmorskor som är orsaken till att endast tre veckors sommarsemester kan beviljas, vilket självklart är en besvikelse för de barnmorskor som drabbas.
  Men vad är alternativet, ska barnen hållas kvar i mammornas mage tills efter semesterperioden, eller vad har du för lösning på problemet?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Barnen kan självfallet inte hållas kvar i magen det säger sig självt. Lösningen borde endera vara att endera koncentrera all verksamhet till 1 eller 2 sjukhus för at klara bemanningen alternativt hyra in barnmorskor till det pris man behöver betala för att kunna bemanna under sommaren – t.ex. genom att erbjuda bra betalt för att barnmorskorna skjuter på sin semester på frivillig basis.

   Att bryta mot lagar är inget alternativ

   Huvuddelen av min kritiken handlar om varför man satt sig i denna sits då det rimligen varit känt länge att det skulle bli på detta sätt – Med rätt planering hade detta kunnat undvikas.

   • Bergis

    Lösningen borde vara att landstingspolitikerna flyger mer sällan ´till Stockholm, bor på hotell och äter fina middagar för skattebetalarnas bekostnad.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så kan man tycka även om jag inte tror att det löst problemet med fler barnmorskor.

  • Anna-Karin

   Bristen på barnmorskor beror på att barnmorskor flyr slutenvården och även barnmorskeyrket. Landstingen/Regionerna erbjuder lön under studietiden för att fler ska utbilda sig men drar in semestern för de som redan jobbar. Botten på spannen läcker och kompetens och arbetskraft rinner iväg. Detta är inget nytt och VARJE ÅR säger arbetsgivaren att de ska lösa det bättre till nästa år. Sedan några år tillbaka handlar det inte bar om sommartid, det är ett högt tryck året om.
   Bättre arbetsvillkor är ett måste annars är det snart barnmorskebrist även i november och februari. Att dra in lagstadgad semester är INTE att förbättra arbetsvillkor som du förstår…
   /Anna-Karin
   Barnmorska på BB/Förlossning i Växjö

 6. Petter

  Intressant också att se hur S styrda kommunen behandla sin personal på ekonomiavdelningen enligt rapport från Arbetsmiljöverket. Mycket under mattan i Umeå kommun.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När jag läst den och lyssnat av ska jag eventuellt uttala mig i ämnet – Detta om jag ser så nödvändigt.

 7. Lars Flemström

  När Anders Forss hårdlanserar sig själv som blivande S-politiker, är det som en missnöjespolitiker som inte platsar i något parti. Du har INTE skrivit i inlägget att frågan borde ha löst, eller ens hade varit möjlig att lösa i förväg, så att rådande situation inte hade uppstått. Och du har INTE heller uppmanat landstingsledningen att redan nu försöka lösa problemet inför sommaren 2018 eller åtminstone inför sommaren 2019 eller 2020.

  Dina bombastiska ordval kan uppfattas som en uppmaning till anställda till ren obstruktion mot sin arbetsgivare – vilken inte kommer att drabba arbetsgivaren särskilt hårt, utan det blir de födande kvinnorna som drabbas. Höjda löner är faktiskt ingen lösning, eftersom landsting i hela Sverige har samma problem. Och har valt olika lösningar, och det är inte alls säkert att man har valt den sämsta lösningen i VLL. Inte ens sett till barnmorskornas arbetssituation, då påtvingad långpendling när man vill kunna disponera sina lediga timmar fritt, kan vara mer stressande.

  Jag förmodar att Vårdfacket, som du inte ens är medlem i, kommer att ta den här saken till Arbetsdomstolen, som med största sannolikhet kommer att finna att VLL inte har brutit mot lagen, vilket du påstår.

  Det är föga förvånande om ditt agerande uppfattas som en kniv i ryggen av partikamraterna i Västerbottens län, när de försöker ta ett helhetsansvar för samhället, i detta fall gissningsvis tillsammans med alla seriösa oppositionspartier. Väljarna kan ju få för sig att det vore bättre om oppositionen tar över ruljansen.

  Samma sak kan hända i VLL som i Frankrike, där en oberoende men fackföreningsfientlig och nyliberal mitten-högerkandidat ser ut att vinna presidentvalet.P.g.a. socialdemokraternas oförmåga att ta itu med kommunist ledda fackföreningar, som gång på gång lamslår viktiga samhällsfunktioner.

  När jag började arbeta, hade vi fortfarande tre veckors semester totalt, så jag var med under övergången till fyra veckors semester, varav tre sammanhängande. Och vi överlevde. Problemen började med införandet av fem semesterveckor, varav normalt fyra sammanhängande under juni, juli, augusti. Antalet semesterperioder reducerades därigenom från fyra till tre.

  Vården har egentligen aldrig klarat av att 1 / 3 -del av personalen är borta från jobbet samtidigt – vartill kommer frånvaro även av andra orsaker, mot 1 /4 -del tidigare. Du vet uppenbarligen inte hur det har varit hemma i Sverige under dina långa utlandsvistelser. Gång på gång utgår du från att diverse akuta problem är helt nya. Och därför har du inga lösningar. Det egentligen enda nya är att den ökade nativiteten (Vad beror den på?) har medfört mer jobb – året runt – för landets barnmorskor.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag skrivit betyder underförstått att problemen borde lösts i förväg då de varit kända oerhört länge – Något jag förövrigt klargjort i dagens blogginlägg.

   Semesterlagen stipulerar rätten till 4 veckors sammanhängande sommarsemester för alla arbetstagare under perioden juni till augusti och det är en lag och lagar ska följas så det är med all säkerhet ett lagbrott Lars.

 8. Kim

  Så rätt. Kräv att det är förbud att ligga mellan augusti och november så folk får semester!

  Väldigt intressant att man ena dagen säger det är praktiskt omöjligt med friskvårdstimme för att sedan säga att alla kan vara lediga utan att det får praktiska konsekvenser. Logiken är solklar …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Semesterlagen är en lag och då den är en lag kan verksamheten planeras därefter.

   Friskvårdstimmen ska vi införa men inte på bekostnad av en personalförtätning som alltid måste komma först så att friskvårdstimmen blir möjlig att genomföra solidariskt för alla utan undantag.

  • Lars Flemström

   Den nästan världsunika svenska abortlagen, som stadgar fri abort t.o.m 18:e månaden, kan också användas för att ge barnmorskorna en sammanhängande semesterledighet på fyra veckor under juni, juli och augusti. Eftersom Forss i sitt förra svar till mig, hänvisar till något som han har skrivit ”underförstått”, så förstår jag att påtvingad abort under tider tiden december – februari är lösningen, underförstått.

   Du kränker kvinnors rättigheter, Anders Forss. I det här fallet att fullfölja sin graviditet även om nedkomsten förväntas ske vid en olämplig tid. Landstingsledningen bryter mot lagen, om inte kvinnorna garanteras den rätten. Landstingsledningen bryter däremot inte mot någon lag, så länge det inte finns något domstolsbeslut på att huvudregeln om fyra sammanhängande semesterveckor ska följas för alla anställda.

   ”Särskilda skäl” är ingen särskilt stark skrivning för den som behärskar de juridiska begreppen. Det är alltså Anders Forss och inte landstingsledningen, som vill att man bryter mot lagen. Anders Forss är inte ens medlem, ännu mindre förtroendevald, i Vårdfacket, som är den fackliga organisation , som har förhandlingsrätten och rätten att ta saken till Arbetsdomstolen.

   Forss har däremot ett fackligt uppdrag i Kommunal. Om bussen inte kommer, därför att Forss har uppmanat till olagliga stridsåtgärder, kan man väl överleva. Men om ingen kommer, när en gammal människa har ramlat hemma och trycker på trygghetslarmet? För att Forss har inlett en facklig strid för Kommunal-medlemmarna därför att Forss tolkar lagar och avtal annorlunda en juridiskt kunniga personer …

 9. Anna-Karin Martinsson

  Ett mycket bra inlägg!
  Till er som tycker att det är ok att dra ner på/dela upp barnmorskornas sommarsemester; Ingen vill väl ha (eller vara) en barnmorska som är så trött och sliten att jobbet blir lidande? När tycker ni att återhämtningen ska ske?
  På natten? Nej, barnmorskor jobbar treskift vilket inkluderar natt,
  På helgen? Nej, barnmorskor jobbar helger.
  På röda dagar? Nej, barnmorskor jobbar även då.
  På jul och påsk? Nej, barnmorskor jobbar då också.
  Att jobba treskift tär på kropp och psyke, att aldrig ha en naturlig återhämtning gör att vi åldras i förtid. Få orkar jobba heltid, med en minskad pension som följd. Ändå vill vi arbeta med det mest fantastiska som finns, att hjälp en familj att föda fram sin nya lilla familjemedlem. Nu ska vi även vara rädda att inte få ut vår LAGSTADGADE semester?
  I Växjö ligger barnmorskekåren inom slutenvården i fejd med arbetsgivaren. Vi vill inte gå in och jobba mer än den procentsats vi är anställda på. Jag vill inte jobba mer än mina 100%. Jag vill umgås med min familj och försöka ta igen lite förlorad tid som många andra kunde ta förra helgen, nu vid Kristihimmelsfärd eller varför inte i julas.
  Vi är inga maskiner, vi är människor som arbetar för andra människor. Vi förväntas kunna prestera på topp alla dagar i veckan, alla tider på dygnet. Men hur ska vi kunna göra det utan återhämtning?
  Hälsn,
  Anna-Karin
  Barnmorska vid BB/förlossning i Växjö

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.