Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Sjukskrivningar med psykosociala skäl som orsak måste minskas och förebyggas.

Försäkringskassan har i dagarna presenterat en rapport som visar att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken sedan 3 år tillbaka vilket är ytterst oroande.

Att det är så och att ökningen för den sortens sjukskrivningar fortsätter att öka måste åtgärdas snarast och trenden vändas.

Tittar man på vad Försäkringskassans rapport säger är det viktigaste att ta fasta på i rapporten följande:

 • Att andelen svenskar som sjukskrivs på grund av psykiatriska diagnoser har fördubblats på bara fem år.
 • Att längden på sjukskrivningar med den diagnosen är 70% länge än för andra sorters sjukskrivningar.
 • Att risken att bli sjukskriven igen är 22% högre för de som varit sjukskrivna med sådan sjukskrivningsorsak.
 • Att diagnosgruppen ”anpassningsstörningar och reaktioner på grund av svår stress” i vilket utmattningssyndrom ingår är den grupp sjukskrivna som växer allra snabbast.

Med sådana allvarliga signaler är det oerhört viktigt att vi som samhälle tillsätter alla till buds stående utredningsresurser för att utreda varför denna typ av sjukskrivningar ökar som den gör – Detta för att identifiera de utlösande faktorerna och sätta in rätt förebyggande åtgärder för att vända trenden.

Jag har i tidigare inlägg anfört mina teorier om varför det ser ut som det gör och varför denna typ av sjukskrivningar ökar.

I min värd är huvudorsaken till denna utveckling nyliberalismens heliga mantra om att alltid att sätta ”jaget före laget” – Dvs. att sätta personlig rikedom och framgång framför kollektivets framgång genom att alltid tänka på sig själv först innan man tänker på andra.

Nästa orsak som är en direkt följd av tankesättet ovan stavas Alliansens skadliga Arbetslinje som bara genom sin existens skapat mer stress på svensk arbetsmarknad.

När färre anställda ska göra mer arbete under högre stress och arbetsbelastning för att företagen ska tjäna mer pengar vilket är precis det arbetslinjen predikar säger det sig självt att utmattningssyndrom och den svåra stress som utlöser sjukskrivningar med psykiatrisk diagnoser ökar.

Lägger vi därtill till att Alliansens politik slitit isär Sverige och ökat klyftorna på ett aldrig tidigare skådat sätt i modern tid i Sverige till den högsta ökningsnivån i hela OECD  så har vi nästa pusselbit till varför sjukskrivningarna ökar.

Nästa pusselbit består i de krav samhällsmedborgarna lägger på sig själva för att anses vara lyckade och framgångsrika i samhället. Krav som innebär att man måste göra si eller så för att anses lyckad – T.ex. i form av semestrar, inköp av statusprylar, bostäder och fritidsaktiviteter mm.

Ovanpå detta har vi alla spruckna förhållanden som innebär barn i olika konstellationer och samhällets påstådda krav om att dessa barn behöver statusprylar snarare än kärlek för att deras föräldrar ska anses vara en god samhällsmedborgare.

Med alla dessa saker staplade ovanpå varandra är det inte underligt att människor dukar under och blir sönderstressade så till den milda grad att sjukskrivning är enda utvägen.

Att sjukskrivningarna blir långa och tenderar att bli allt längre ju längre tiden lider sitter ihop med ovanstående då Alliansens politik och stupstock i sjukförsäkringen skapar ännu mer stress därför att man som sjukskriven har än svårare att leva upp till samhällets krav på att anses lyckad och framgångsrik – Detta i och med att inkomsterna minskar drastiskt i samband med sjukskrivning.

Ovanstående teorier i kombination är min syn på varför sjukskrivningarna ökar och därför tycker jag att vi skyndsamt ska utreda saken ordentligt så att problemen kan lösas.

Det är hög tid att vi börjar fokusera på andra saker än pengar och personlig ekonomisk framgång.

Det är därför jag vill se en debatt som fokuserar på kollektiv framgång snarare än på personlig framgång och en debatt som fokuserar på samhällsbygget och för vem samhället ska byggas.

Kan vi lyfta bort onödiga saker ur debatten och fokusera debatten på vad som är viktigt för att bygga kollektiv framgång och ett starkt och välmående samhälle är min tro att vi lättare kan lösa problemen med sjukskrivningar – Detta därför att pressen på individen lättar.

Kan vi därutöver se till att arbetslinjen skrotas till förmån för personalförtätningar och fler anställda lättar bördan ännu mer då fler händer och fler fötter i offentlig och privat sektor innebär lägre arbetsbelastning och mindre stress och således färre sjukskrivningar.

Allt detta kan bli verklighet om vi bygger Sverige enligt den svenska samhällsmodellens principer – Det är därför vi Socialdemokrater säger att ”Den svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

 1. Petter

  Ser att barnmorskorna inom S styrda landstinget bara får 3 veckors semester trots lagar som säger 4 veckors sammanhängande . Då kanske vi också som privatägt företag kan göra detsamma ,eller ??
  Är det detta som är den framtida svenska modellen ?? är det detta som är lösningen på Sjukskrivningar och psykosociala problem ??? PAJASPOLITIKER fy fan !!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag håller på att ta reda på orsaken till varför man går utanför lagen och vad som gäller – Så vitt mej anbelangar tycker jag att det beslutet är felaktigt då lagar och regler är till för att följas.

 2. Jonas E

  Jag tycker nog att man kan se ett samband mellan ökade psykiska problem och FK:s hantering av sjuka – jag vet av de som fått depressioner utöver sina tidigare problem ( oftast fysiska )på grund av FK:s hantering av dom !…..
  Senast idag läser man ju om en död kvinna som ansågs ha arbetsförmåga – det säger ju en del om FK !.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Försäkringskassans handläggningsmetoder och nuvarande regler runt sjukskrivningar som i sig är ett arb från Alliansen spelar säkert in Jonas men stressen på våra arbetsplatser och stressen för att få livspusslet att gå ihop är sannolikt de utlösande faktorerna.

 3. DEH

  Har egna erfarenheter (ej personliga) av utmattningsrelaterade problem och min subjektiva uppfattning är att detta problem är mer vanligt förekommande hos offentliga arbetsgivare (vård, skola, försäkringskassa, socialkontor etc) än hos privata. Det skulle vara intressant att se denna statistik. Jag tycker som skattebetalare att någonting är extra snurrigt om offentliga verksamheter inte kan ge sina anställda rimliga arbetssituationer för att de ska hålla budgeten (jag tittar på er landstinget) med resultatet blir att x antal anställda blir sjukskrivna mer än 2 veckor och därmed en kostnad för staten och inte arbetsgivaren. Landstinget har därmed hållit sin budgeten men skjutit över kostnaden på staten samtidigt som x antal personliga tragedier har uppstått……..Mitt förslag är att införa att offentliga arbetsgivare får betala 50 % av sjukskrivningskostnaderna för långtidssjukskrivna, vilket skulle innebära att de får ett ekonomiskt incitament att förebygga de stressrelaterade sjukskrivningarna. Jag är mer skeptisk till att införa detta för privata arbetsgivare då framförallt många småföretag inte har dessa marginaler samtidigt som privata arbetsgivare generellt är mer mån om sin personal då de vet hur dyrt och kostsamt det är att rekrytera ny personal men jag öppen för nya tankar och idéer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.