Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Lennart Holmlund har fått allt om bakfoten om han tror att jag stänga BB.

Det är inte utan att jag börjar fundera på vilken sorts korståg Lennart Holmlund är ute efter när det gäller min person – Kan det måhända vara så att Lennart tycker att det är jobbigt och ansträngande att min blogg allt som oftast är mer läst än hans egen?

Eller är det jobbigt för Lennart att det pågår en intensiv politisk debatt i kommentarsfältet på min blogg på ett sätt som inte går att återfinna på hans egen?

I vart fal är det på sin plats att klargöra att jag på inget sätt har för avsikt att stänga BB då det alternativet inte står till buds och är det detta Lennart Holmlund tror så tror han fel.

Sedan bör Lennart Holmlund lära sig att jag tar mig friheten att kritisera även mina egna partikamrater om jag anser att de inte lever upp till vårt partis ideologi vilket jag definitivt anser att de inte gör när man går in och begränsar längden på den lagstadgade semestern.

Enligt mitt sätt att se på saken så har man vetat om att denna situation skulle inträffa under lång tid – Tillräckligt lång tid för att lösa problemen med endera inhyrd personal eller fastanställning av fler arbetstagare till den lön marknaden kräver med nuvarande brist på utbildad sjukvårdspersonal.

Det är därför jag anser att vi ska bära ansvaret och se till att hyra in personal oavsett kostnaden för detta snarare än bryta mot semesterlagen.

Har vi politiskt misslyckats med att lösa problemen är det inte mer än rätt att ansvaret för detta drabbar politiken snarare än oskyldiga barnmorskor.

Att som Lennart försöka lägga skulden på Alliansen i denna fråga är en oerhört lam inställning då Alliansen aldrig varit inne och styrt politiskt i VLL.

Sedan står det självfallet Lennart fritt att anse att jag skadar det Socialdemokratisk partiet vilket naturligtvis inte är fallet då vårt parti är ett demokratiskt parti med mycket högt i tak och utrymme för egna åsikter.

För egen del anser jag att Lennart tillfogar mer skada då han sviker det vi Socialdemokrater står för ideologiskt på ett sätt som jag aldrig skulle göra i mitt politiska värv.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

30 kommentarer

 1. SixtenJonsson

  Arbetsgivaren har faktist rätt att förlägga semesterperioden på ett flexibelt sätt utifrån avtal och situation

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På inget sätt Sixten – Semesterlagen är glasklar över rätten till 4 veckors sammanhängande sommarsemester perioden juni till augusti.

 2. Jonny Disenfeldt


  Man kan inte överdimensionera en organisation året runt så att den t.ex under långhelger och semster klarar av att en stor andel av personalen ska vara lediga merr eller mindre samtidigt. Det torde de flesta inse skulle innebära mycket stora extrakostnader.

  Man kan inte heller tro att det under sådana perioder skulle gå att enkelt hyra in extrapersonal eftersom samma problem ju finns inom samtliga (i det här fallet) landsting, det blir då extrema merkostnader.

  Att som Forss då föreslå att vi ska fortsätta att betala extrema överpriser (”oavsett kostnad”) för att personal ska självmant avstå från att ta ut 4 veckors sammanhängande är helt orimligt slöseri med skattemedel.

  Detta rör sig om samhällsviktiga funktioner där planering måste ske genom att använda de resurser som finns på ett effektivt sätt. Det innebär att 3 veckors sammanhängande semester kanske är lösningen.

  Vi ska ge viktig samhällstjänst dygnet runt, året runt men allt måste vara rimligt dimensionerat så att skattemedel används optimalt.

  Dessa samhällstjänster kan inte stängas ner som om de vore en skofabrik eller liknande där alla kan gå på industrisemester i fyra veckor.

  Slutligen, jo du skrev att du ville stänga ett BB och därmed drastiskt försämra service till gravida kvinnor.
  Citat :
  ”Lösningen borde endera vara att endera koncentrera all verksamhet till 1 eller 2 sjukhus för att klara bemanningen alternativt hyra in barnmorskor till det pris man behöver betala

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att anställa fler barnmorskor innebär inte att överdimensionera organisationen – Hade de varit så många som de borde vara så hade vi klarat semesterperioden utan problem Jonny.

   Lagstiftning är lagstiftning Jonny och semesterlagen är klar och tydlig om rätten till 4 veckors sammanhängande sommarsemester och den rättigheten ska vi aldrig kompromissa med.

   • Jonny Disenfeldt


    Uppenbarligen är det inget problem under resten av året så då är organisationen balanserad. Att då anställa fler för att klara tillfälliga toppar som uppkommer under långledigheter är givetvis ett stort resursslöseri.

    Om viktiga samhällsfunktioner/service riskeras så får nog personalen anpassa sig efter verkligheten. Om det inte räcker med att enligt schema lägga upp
    * några som tar semester 4 veckor i juni
    * några tar 4 veckor i juli
    * några tar 4 veckor i augusti

    så får man ta till andra uppdelningar för att säkra verksamheten. Jag misstänker dock att problemet är att de flesta vill ta ut sina fyra veckor under samma period vilket givetvis inte är möjligt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Problemet är att organisationen inte är balanserad under resten av året Jonny – Bemanningen är för liten året om och det är där skon klämmer.

     • Jonny Disenfeldt

      Du säger att organisationen är undermannad året runt, hur löser man då driften ?
      Hur många barnmorskor är anställda i nuläget ?
      Hur många behövs för att hantera normal driftsbelastning ?
      Vilka andra resurser i form av vårdpersonal finns som kan axla funktionen ?
      Vilka önskemål om semesterperiod har respektive barnmorska framfört ?
      Kan man vid tillfällig topp utallokera till annan närbelägen instans (tydligen fanns det två) och isåfall samplanera enheterna ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      De exakta frågorna på dina frågor ska du få så snart jag har erhållit de exakta svaren Jonny men det innebär inte att jag har fel när jag säger att underbemanningen är konstant i dagsläget,

     • Kim

      Jag trodde bemanningen berodde på politi(s)ka be(s)lut?

      Du ser inga likheter med den kommunala verksamheten efter de signaler som kommer från vård och omsorg, lärare, soc-arbetare osv?
      Hur finansiera bemanningen?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Underbemanningens finansiering har jag redovisat många gånger tidigare – Den ska ske genom att se till att säkerställa att företag betalar de skatter de ska betala samt genom de skatteåtgärder jag redovisat i dagens inlägg.

      Därutöver via investeringar i offentlig sektor för att personalförtäta som ryms inom statsbudgeten.

 3. Karl-Gustav Sjöström

  Längden på den lagstadgade semestern begränsas inte alls. Arbetsgivaren medger ju bara att längre semester än tre veckor inte får tas. Återstående semesterdagar får tas ut annan tid.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Semesterlagen säger att alla har rätt till 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti Karl-Gustav.

   • Lars Flemström

    Så säger inte lagen. Karl-Gustav har rätt, men det åligger arbetsgivaren att visa att man måste frångå huvudregeln. Det spelar ingen roll vems ”fel” det är. Det mesta tyder på att landstinget har valt den bästa lösningen för ett glesbygdslän som Västerbotten. Man har samma problem i hela Sverige. Trots att majoriteten av de asylsökande är män, har det kommit en hel del kvinnor också. Även om kvinnorna bara utgör 20 % av de, som kom 2015, torde antalet kvinnor i fertil ålder var lika mycket som den totala invandringen under ett normalår. Naturen har sin gång, och det kan inte Anders Forss ändra på.

    Så sent som veckan före s-partikongressen hoppades Forss att att kongressen skulle besluta att återgå till den tidigare asylpolitiken. Om kongressen så hade beslutat, hade genomklappningen för vården varit total inom något år, inte bara förlossningsverksamheten.

    Man för faktiskt ta konsekvenserna av den politik som man propagerar för. Och det är ju en ”investering”, eller har du aldrig påstått det? I så fall får väl vi alla vara med och betala de ”initiala” kostnaderna. Eller menar du att alla nya invånarna i ditt 30-miljoners Sverige, redan ska vara födda (i något annat land) innan de hamnar i den svenska folkbokföringen?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag kan inte ändra på naturens gång Lars men förhoppningsvis kan jag påverka mina partikamrater i landstinget till att tänka om då detta inte kommit som en överraskning då problemet med underbemanning varit känt länge.

     Vad det är är ett politiskt misslyckande och resultatet av dålig planering och det står jag för.

     lagar och regler ska följas av alla – Även av landstinget.

 4. Micke

  Holmlund är en högersosse och han verkar inte vara van vid att man sätter han på plats. Bra gjort.

  Sen har landstinget felaktiga prioriteringar, man har tex ingen ersättningspersonal för para medicinare medans sköterskor och undersköterskor har detta. Det vill säga när paramedicinare är borta får de som är kvar prioritera eller jobba dubbelt.

  Att betala stafettläkare 200.000 kr i veckan som i Värmland går bra men att ha ersättnings paramedicinare går inte alls.

  Landstinget bör snarast försvinna då det i mona ögon är en massa pappersvändare där som kostar enorm. mycket pengar utan att vara i den patientnära verksamheten där folk gör nytta.

  Och som du säger alla har rätt till 4 veckors sammanhängande semester.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ligger mycket i det du säger Micke och själv har jag förordat ett förstatligande av sjukvården och en skrotning av LOV vilket skulle lösa många problem.

   • Patrik

    Hej Anders.

    Tyvärr tror jag inte att skrotning av LOV skulle göra någon skillnad så länge landstingen fortsätter att vara en VÄRDELÖS arbetsgivare. Alla är underbetalda, dåliga arbetstider och ansvar trots att man inte har fått resurser för att kunna ta det ansvaret. Vem skulle då inte ta ett erbjudande med tre gånger mer i lön, bättre arbetstider och inget ansvar mer än man måste sköta sitt jobb.
    Snart är det första maj då NI kommer att stå och kräva jämlika löner mellan könen när ni resten av året gör allt för att trycka ned kvinnolönerna. Reepalus förslag är väl det senaste i S-kvinnoförtryck.

    Med vänlig hälsning

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ett avskaffande av LOV skulle innebära stora besparingar för landstingen/regionerna då en sådan reform med ett pennsträck skulle ta bort hela marknaden för stafettläkare och stafettsjuksköterskor.

     De pengar inhyrning av personal kostar ska vi använda till högre löner för den egna personalen och till högre personaltäthet och mer sjukvård.

     • Patrik

      Hej Anders.

      Jag tycker att din slogan rimmar väldigt illa då det är Socialdemokraterna som har styrt landstinget i Västerbotten i över 50 år nu. Det är ju era historiska beslut som har framkallat den situation så som den ser ut idag.
      Hur vore det om VLL, egentligen hela sjukvården, skulle se på patientlogistiken lite mera som vi inom industrin måste göra? Resurser ska fram där det behövs. Personalen ska ha möjlighet att bestämma över sin arbetssituation och framförallt ha tillräckligt resurser för att lösa problemen.
      Din fokusering på att avskaffa LOV som lösning på stafettpersonal förstår jag inte. Vad har valfriheten att göra med att det fattas personal? Blir en vårdcentral mindre populär så borde finnas resurser att flytta över till de mera populära vårdcentralerna? Jag tror att stafettpersonalen dök upp pga att landstingen är en extremt dålig arbetsgivare som lägger ett för stort ansvar på personalen men inga resurser till att lösa situationen.

      En sak har du rätt i och det är att sjukvården ska delas mellan kommunen och staten. Bara antalet olika patientjournalsystem säger att landstingen inte klarar av sin uppgift och har inte gjort det de sista 40 åren.

      Med vänlig hälsning

      Patrik

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Den avslutande meningen i mina inlägg och för övrigt i alla mina email är min egen ”tagline” och den står för mig och för det jag driver i olika avseenden – Även politiskt.

      Om du läser blogginlägget vilket Lennart förövrigt kritiserade mig för så kan du se att jag där klart och tydligt sagt att vi öppet ska erkänna och ta på oss detta som ett politiskt misslyckande – Den uppfattningen står jag för.

      Valfriheten har oerhört mycket att göra med att det fattas personal av den enkla anledningen att det är valfriheten som öppnat för privata alternativ och därmed för konkurrens om personalen.

      Hade vi inte haft privata alternativ hade vi inte haft några staffettläkare och sköterskor som säljer sig själva den vägen för att tillskansa sig själva högre ersättningar – Detta därför att det inte skulle finnas köpare för deras tjänster.

  • Petter

   Jag skulle vilja ha dessa pappersvändare kvar men då i form av gamla tiders läkarsekreterare så läkarna kan ägna sig åt patienter och inte en massa pappersjobb.Resursförstörelse !

 5. Sven

  Landstinget är underdimensionerad så för att de inte klarar av att låta alla vara lediga en månad om året. Med sådana ledigheter finns inga problem ekonomiskt eller logistiskt.
  Kommunen har inga fel trots att de inte kan låta träna en timme i veckan. Då finns problem med ekonomi och logistik.
  Rätt uppfattat?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   4 veckors sammanhängande sommarsemester juni till augusti är en lagstadgad rättighet och oavsett vilken verksamhet man bedriver ska den vara dimensionerad så att den kan leva upp till de krav som lagar och regler föreskriver.

   Att införa en friskvårdstimme för alla 12.000 anställda i Umeå kommun låter sig inte göras med mindre än att vi kan säkerställa att alla kan utnyttja friskvårdstimmen utan att överbelasta sina arbetskamrater – Då vi inte befinner oss i det läget ännu så är en personalförtätning för att klara av detta överordnad införandet av friskvårdstimmen.

   Jag har inte sagt nej utan bara att vi måste avvakta med införandet fram tills dessa att det kan göras för alla kommunanstöllda på lika villkor.

 6. Krister

  Jag tycker inte alls att 1:a maj behöver
  firas just den dagen utan 18:e juni är en
  mycket bättre dag.

  Om alla tar med sig en skinkmacka också
  så blir det godare med julmusten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan man säkert tycka i ett demokratiskt land Krister så har du den åsikten är det helt ok med mig.

 7. Patrik

  Hej Anders

  Om landstinget hade gjort sitt jobb rätt så hade det inte funnits behov av något privat alternativ oavsett LOV.
  Så länge landstingspolitikerna gör sitt bästa för att misslyckas med att ge invånarna rätt vård i tid kommer det alltid att finnas behov för privata alternativ. Samtidigt som landstingen dessutom missköter sitt uppdrag som arbetsgivare och lassar över mer ansvar på sina anställda utan att ge tillräckligt med resurser för att lösa behoven så kommer alltid folk att söka sig till alternativa anställningar.

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Oavsett av hur bra landstinget gör sitt jobb så finns det alltid sådana som väljer andra alternativ bara därför att de finns och mest av allt öppnade LOV för tillkomsten av stafettläkare och stafettsjuksköterskor vilket är skadligt för samhället därför att det leder till ökade kostnader där pengar går till stafettläkare istället för till mer och bättre sjukvård.

   • Patrik

    Hej Anders

    Stafettpersonal är inte en reaktion på LOV utan på att arbetssituationen är ohållbar inom Landstinget. Folk orkar inte med att jobba under Landstingens krav utan slutar och då uppstår en brist som måste fyllas. Det är där och då som marknaden öppnas för stafettpersonal. Hade situationen varit hållbar för de anställda inom landstingen hade de varit kvar och marknaden för stafettpersonal varit minimal.
    För vad jag vet så går det att flytta personalen inom landstinget till de platser som får ett ökat behov.
    Patienter som väntar och aldrig får hjälp kommer att söka sig till andra alternativ och det har också med landstingspolitikernas misslyckande att göra.
    Det resonemang som du för är som att lägga handen på en het platta och istället för att rycka bort den så försöker du kyla den med is. Dömt att misslyckas!
    Har följt ditt resonemang i flera inlägg och tyvärr så kommer jag att tänka på Bert Karlsons påstående om Bosse Ringholm. Jag hoppas att man får se en förbättring för trots allt är det ni inom politikerkåren som ska leda landet framåt.

    Med vänlig hälsning

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hade inte LOV funnits hade det inte varit möjligt att jobba som stafettläkare då det saknas privata arbetsgivare så enkelt är det Patrik – Det är därför jag påstår att stafettläkeriet och hyrpersonalen är en effekt av LOV.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.