Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En skatteväxling mellan förvärvsinkomster och kapitalinkomster vägen framåt.

Om vi ska skapa en rättvisare skattepolitik är det rätt och rimligt att vi gör så genom att göra en skatteväxling mellan förvärvsinkomster och kapitalinkomster – Detta genom att sänka skatten på förvärvsinkomster för de med lägst lön och pension och samtidigt höja skatterna på kapitalinkomster.

Till att börja med så är iden om att låta jobbskatteavdragen bestå men att samtidigt göra det lika för alla inklusive pensionärer genom att låta det omfatta alla förvärvsinkomster ett bra sätt att se till att de med låga och medelinkomster får en skattesänkning.

Därutöver ska vi beskatta kapitalinkomster hårdare än idag genom att bland mycket annat återinföra fastighetsskatten och genom att återinföra både arvs-och gåvoskatt och förmögenhetsskatt.

För kapitalinkomster över 500.000 kronor per år kan jag även tänka mig en högre kapitalskatt med förslagsvis 10 -15% av den enkla anledningen att jag i stort ser kapitalinkomster över detta belopp som en förvärvsinkomst om än av passivt arbete.

Sedan är det inte en helt oäven tanke om vi skulle göra momsen likvärdig rakt av för alla varor och tjänster för att skapa en rejäl förstärkning av stadskassan – Detta i syfte att skapa utrymme för att återställa nivåerna i a-kassa och sjukförsäkringen till rätt nivåer.

Slutligen vill jag ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt – Detta i syfte att trygga morgondagens pensioner.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

50 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Så nu accepterar Anders Forss då de skattesänkningar på arbete som alliansen införde till slut (jobbskatteavdragen) ! Om det ska råda lika beskattning för pensionärer och arbetare antar jag att pensionärerna då även ska betala ca 10% allmän löneavgift på sin uppskjutna lön (pensionen) för att få rättvisa ? Den tas ju då enkelt ut direkt av pensionsmyndighet innan pensionen betalas ut….

  Och vad exakt innebär detta i kronor och ören, dessa stora svulstiga förslag ?
  Hur påverkar de intäkterna för stat/landsting/kommun, hur påverkar det olika individer ?

  Fastighetsskatten var oerhört orättvis och slog mycket hårt mot vissa grupper. Arvs och förmögenhetsskatter drev människor och företag ur Sverige och var högst improduktiv.

  Likvärdig moms ”för att skapa en rejäl förstärkning av stadskassan” … jojo, där kommer du att få stora grupper mot dig, det finns anledningar till att vi har differentierad moms…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Pensionärer har redan betalat allmän löneavgift på sin pension Jonny – Detta därför att pension är uppskjuten lön som redan utbetalats.

   det exakta utfallet ska vi räkna på men en ledtråd är att enbart momsreformen inbringar 70 miljarder och en produktionsavgift än mer.

   • Jonny Disenfeldt

    Fel Andes Forss, den lönedel som avsätts till pension (den uppskjutna lönen) har inte belagts med allmön löneavgift när den sattes av och inte heller när den tas ut, visste du inte det ?

    Den uppskjutna lönen även kallad pension är alltså skattebefriad vad gäller detta…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Såvida arbetsgivaravgifter belöper med särskild löneskatt så är den betald Jonny. Att de med hög lön sedan får betala extra är en helt annan sak.

     • Jonny Disenfeldt


      Snälla nån, nu bluddrar du, du förstår inte hur skattesystemet fungerar på denna punkten heller alltså.
      Vi tar det igen :
      ”Den lönedel som avsätts till pension (den uppskjutna lönen) har inte belagts med allmän löneavgift när den sattes av och inte heller när den tas ut, ”

      Du vill ju att pensionärens uppskjutna lön ska beskattas lika med arbetarens lön, då ska alltså pensionärena betal ca 10% statlig skatt på sin pension.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Under inga förhållanden Jonny i det fallet har du fel då avgiften redan är betald.

 2. Fredrik

  Självklart tycker alla politiker att skatter som fastighetsskatt är jättebra tack vare att den inte går att undvika för oss som vågat köpa en egen bostad, säkra pengar till statens kassa. Problemet som finns är att den absoluta majoriteten har lån på sin fastighet och ska man då bli tvingad att betala skatt på lånad egendom tycker jag iaf att det blir väldigt orättvist. Men en gammal s finansminister, Bosse R hade ju lösningen på det en gång, man skulle få låna upp på fastigheten för att betala skatten till staten, så för en person som ägt sin fastighet hela livet skulle förmodligen få ge bort den till staten den dag det är dags att avyttra. All skatt på fast egendom är en straffskatt för dom som vågar något i livet! Arvs/gåvoskatten tillbaka måste vara det dummaste jag hört på länge, klassisk rödaste vänsternfördelningspolitik och återfinns i Ryssland.

  Återställa nivåerna i sjukförsäkring och A-kassa, fantastiskt att ni inte fattar att om ersättningarna för att ligga hemma nästan är lika som att vara på jobbet så kommer alla lata att inte gå till jobbet, tyvärr ganska många. Sedan behöver inte statskassan mer pengar, dom som styr måste använda pengar på rätt saker. T ex skulle ett litet land som Sverige inte behöva ett större parlament än 149 ledamöter, då slipper vi alla slapptaskar som inte ens bemödar sig att gå på möten. Där skulle vi säker spara några miljarder! Staten blöder miljarder på onödiga saker och pga det så säger Ni att det saknas pengar i statskassan! Vi har redan förmodligen världens högsta skatter och det enda ni funderar på är hur dom ska kunna bli högre! Gör ett omtag!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla människor har inte möjlighet att köpa en bostad Fredrik då bankerna säger nej till lån trots att de klarar av en månadskostnad för hyra som är betydligt större än vad månadskostnaden skulle bli om de fick köpa sin bostad och det är viktigt att det är jämlikt så att de som bor i hyresrätt skattevägen slipper att subventionera de som är bättre bemedlade och har möjlighet att äga sin bostad.

   Arv och gåva är en inkomst för mottagaren som de inte utfört något arbete för att erhålla och det är därför arv och gåvor ska beskattas. Sedan måste vi titta noga på hur vi gör när det gäller arv eller gåvor avseende rörelsedrivande företag som har anställd personal – För dessa måste finnas regelverk som gör ett generationsskifte möjligt utan att brandskatta verksamheten.

   Att tro att människor är lata är en skröna då den överväldigande majoriteten vill jobba och göra rätt för sig Fredrik.

   • Fredrik

    Alla som har haft en inkomst under 80-90 och 2000-talet har haft möjlighet att köpa en fastighet, då var inte bankernas krav höga eller priserna orimliga. Annat är det i dag då pga alla politikers bedrövliga planeringsförmåga och ovilja att låta hela landet leva, dvs bara satsa på storstadsregioner så är det svårare att skaffa en egen fastighet. Sedan är det så att på alla arv och gåvor så har staten redan tagit ut den skatt som skall tas ut, för du kan väl inte utgå från att alla som råkar ha en krona över när dom klivet i graven han skattefuskat? Varför skall då staten lägga skatt på redan skattade pengar en gång till, helt obregripligt och omoraliskt! Sedan är det också så att dessa pengar i de flesta fall kommer till användning för staten då den konsumeras eller framförallt investeras så att det skapas jobb som bidrar till statskassan. Sedan är det via statistik bevisat att dagens ungdomar är arbetsskygga, dvs lata. Att göda dessa med massa bidrag ger ingenting annat än att s tror att dom föder upp en säker framtida väljarskara.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Inte ens de med inkomst under de år du refererar till har möjlighet att köpa och äga sin bostad Fredrik.

     Det stora problemet är avregleringen av bank & finansmarknaden och avskaffandet av fastighetsskatten tillsammans med räntesubventioner som bankerna drar nytta av för att driva upp fastighetspriserna så att de kan göra större vinster på bolånen.

     Den tesen stärks och blir tydligare när det nu är bevisat att bankernas största vinstkälla är räntenettot på bolånen.

   • Patrik

    Hej Anders.

    Arv och gåvor är ju redan beskattade en gång så varför ska de beskattas en gång till förutom de gånger de kommer till användning och då får betala moms?
    Fastighetsskatt som baseras på ett fiktivt värde ska utgå ur skattesystemet så fort det är möjligt.
    Du kanske tillhör dom som tycker att det vore en bra idé att införa en allmän förmögenhetskatt baserat på hur mycket Stefan Person(HM) har i förmögenhet. 1% på 180 miljarder från 10 miljoner svenskar skulle ge ett bra tillskott till statskassan! Han har ju sin förmögenhet i ett datasystem i Sverige och det har ju de allra flesta av oss också så då borde vi ju enligt fastighetsskattens anda också ha ett fiktiv förmögenhet på 180 miljarder som kan beskattas med 1%.
    Bara för att grannen har en förmögenhet betyder inte att jag har det. Så varför ska det tas ut en skatt på en påhittad förmögenhet som baseras på vad grannen har.
    Ett hus genererar inga pengar oavsett hur mycket det är värt förrän det säljs och då beskattas den eventuella vinsten.

    Med vänlig hälsning

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att något är beskattat en gång gäller i princip allt i samhället och ska vi följa den principen kan vi i princip slopa skatter helt och hållet vilket självfallet inte är möjligt.

     Varje person är ett eget skattesubjekt och varje gång ett skattesubjekt får en ny inkomst vilket är fallet vid arv och gåvor är det självklart att detta ska beskattas.

     Fastighetsskatten ska altid beräknas på saluvärdet minus säkerhetsmarginal och att räkna ut hur stort det är är inte svårt idag.

     Förmögenhetsskatt ska utgå på större förmögenheter och permanentbostäder ska bara räknas med till de delar som överstiger 5 miljoner när det gäller förmögenhetsskatt som jag ser saken och föreslagit tidigare.

 3. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Slutligen vill jag ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt – Detta i syfte att trygga morgondagens pensioner.”

  Hur tänker du där ? Vad menar du med produktion i detta sammanhang ?
  Ser du ett företags produktion som något oföränderligt vad gäller volym ?


  Arbetsgivaravgifter går till att betala avgifter till arbetslöshetsersättning, pension, sjukersättning , föräldraförsäkring samt att betala för arbetsskada, något som vi människor anses ha behov av men knappast maskiner.

  I takt med automatisering så kommer färre människor att behövas, det ger effektivare produktion och lägre produktionskostnader, dvs lägre konsumentpriser. Människor kan då gå över till annan verksamhet. Detta vill alltså du Anders Forss sätta stopp för med din nya skatt. Du vill avskaffa fördelen med att hitta nya och bättre produktionsmetoder. Svenska företag som tvingas betala denna Anders-Forss-skatt får då svårt att konkurrera med utländska företag som kan fortsätta att förbättra sina produktionsmetoder…

  Du vill alltså ta ut skatt även på en robot ? På en svarv ? På en EKG-maskin på sjukhuset ? Var dras gränsen ? Hur mycket ska skatten vara baserad på vad ?

  Utöver detta ovan nämnda innehåller arbetsgivaravgifterna en ren statlig löneskatt på ca 10%.
  Ska denna tas ut på svarven med ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi börjar med mitten av ditt inlägg så är det viktigt att göra en korrigering Jonny – Så här långt har inte automatisering lett till lägre konsumentpriser – Det enda de lett till är större vinster för företagen.

   Produktionsavgiften ska givetvis tas ut på förädlingsvärdet Jonny – Dvs.skillnaden mellan råmaterial och färdig produkt eller på skillnaden mellan inköpspris och salupris.

   Med ökad automatisering sker mindre inbetalningar från företagen till de saker du räknar upp och bara för att man automatiserar ska inte företagen slippa undan att finansiera detta.

   Såsom kalkylen många gånger ser ut i dag så är inköpet av maskinerna i stort lika med lönekostnaderna för manuell tillverkning – Vinsten för företagen med en övergång är utebliven betalning av arbetsgivaravgifter och att sådana betalas även framgent i en allt mer automatiserad värld säger sig själv då det på inget sätt får bli så att dessa vinster bara kommer företagsägarna till del.

   Den exakta storleken på produktionsavgiften ska vi räkna på men som tröst kan jag säga att den kommer att bli väsentligt lägre procentuellt än arbetsgivaravgifterna då den kommer att beräknas på en betydligt större kapitalbas.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”Om vi börjar med mitten av ditt inlägg så är det viktigt att göra en korrigering Jonny – Så här långt har inte automatisering lett till lägre konsumentpriser – Det enda de lett till är större vinster för företagen.”

    Vad ska man säga Anders, du verkar inte veta mycket, har du levt isolerad i en grotta ?
    Automatisering har lett till radikalt sänkta produktionskostnader för många produkter och därmed mycket lägre konsumentpriser, produkter som initialt endast välsituerade hade råd med finns nu i var mans hem.

    Anders fortsätter, ”Produktionsavgiften ska givetvis tas ut på förädlingsvärdet Jonny ” …
    Vad är förädlingsvärdet på en hårfrisörs arbete ? Vad är förädlingsvärdet på det delmoment en CNC maskin gör ?

    Du vill alltså ta bort kopplingen mellan individ och dennes försäkringar (sjukdom/arbetslöshet etc). Det kan då bli ett företag i Karesuando som producerar mycket som ska beskattas för att betala dessa avgifter för det lågproducerande pizza-företaget i Sävsjö’s personal … alla dessa skatter ska då läggas i en stor skattesäck som inte är kopplad till individerna, ska den sedan fördelas lika till alla då ?

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”Om vi börjar med mitten av ditt inlägg så är det viktigt att göra en korrigering Jonny – Så här långt har inte automatisering lett till lägre konsumentpriser –
    Det enda de lett till är större vinster för företagen.”

    Vad ska man säga Anders, du verkar inte veta mycket, har du levt isolerad i en grotta ?
    Automatisering har lett till radikalt sänkta produktionskostnader för många produkter och därmed mycket lägre konsumentpriser, produkter som initialt endast välsituerade hade råd med
    finns nu i var mans hem.

    Anders fortsätter, ”Produktionsavgiften ska givetvis tas ut på förädlingsvärdet Jonny ” …
    Vad är förädlingsvärdet på en hårfrisörs arbete ? Vad är förädlingsvärdet på det delmoment en CNC maskin gör ?

    Du vill alltså ta bort kopplingen mellan individ och dennes försäkringar (sjukdom/arbetslöshet etc).
    Det kan då bli ett företag i Karesuando som producerar mycket som ska beskattas för att betala dessa avgifter för det lågproducerande pizza-företaget i Sävsjö’s personal …
    alla dessa skatter ska då läggas i en stor skattesäck som inte är kopplad till individerna, ska den sedan fördelas lika till alla då ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi har inte sett någon som helst antydan till sänkta konsumentpriser Jonny – Hade vi gjort det skulle jag inte skriva som jag gör.

     Att priserna gått ner beror på större volymer av samma produkt och således fler produkter att fördela utvecklingskostnaden på – Det är detta som gett lägre priser samtidigt som vinsterna av automatiseringen stoppats rakt ner i ägarnas fickor i form av vinst.

     Helt rätt uppfattat Jonny – Jag vill helt ta bort kopplingen mellan individ och inbetald avgift- Detta för att istället skapa kopplingen mellan företagens betalning och välfärdssystemens bestående.

     • Jonny Disenfeldt

      Automatisering leder ofta just till betydligt högre produktion, något Anders Forss uppenbarligen är helt ovetande om…detta leder till sänkta produktionskostnader/enhet och lägre konsumentpriser..

      Många produkter har för övrigt ingen utvecklingskostnad, ta t.ex odling och förpackning av gröna ärtor.

      Arbetsgivaravgifterna består av två delar, en kopplad mellan försäkringstagare och försäkringar samt en ren statlig skatt på ca 10% av bruttolönen. Att ta bort kopplingen mellan försäkringstagare och försäkring ter sig helt orimligt. I framtiden (efter 2100) kommer antalet människor att börja minska , dvs det kommer att bli färre och färre som behöver dessa försäkringar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Automatisering leder inte per automatik till högre produktion Jonny – Samma produktionshöjning kan man åstadkomma med hjälp av mänsklig arbetskraft och så här långt har automatiseringen inte inneburit sänkta konsumentpriser utan bara större vinster.

      När arbetsgivarna väljer att automatisera för att öka sin vinst och samtidigt gör sig av med anställda som en effekt av detta är det hög tid att tänka om och ta bort kopplingen mellan människa och avgift.

      Med ett sådant läge måste vi hitta nya vägar at säkerställa att företagen betalar samma avgifter som tidigare och det är i det perspektivet en övergång till produktionsavgift kommer att fungera mycket bra.

      Sedan ska avgiftens storlek vara utformad så att den kan anpassas till verkligheten och mängden människor som ska ta del av det den finansierar – Detta så att den alltid har rätt storlek för att finansiera det den ska finansiera.

   • Petter

    Ja inför ni en produktionsavgift enbart i Svensk industri så kommer resultatet av detta att visa sig snabbt. Och då snackar jag inte i positiva termer. Gud bevare oss från Anders Forss i politikens korridorer . Och var är de arbetslösa som vill ha jobb, vi hittar dom inte trots att arbetsuppgifter utan krav på arbetslivserfarenhet . Städjobb fyra dagar i veckan på arbetsplats med labbrumsmiljö. Haft annons ute i 3 tidningar en sökande med allergi för kemikalier som finns i tvättmedlet som krävs i denna miljö.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     En produktionsavgift är rätt väg Petter och så snart den är införd i Sverige så kommer den att införas i resten av Europa Petter -Sanna mina ord.

     Europas välfärd ska inte försvinna ner i fickorna på företagens ägare och i den frågan tror jag mig veta att Europas medborgare står enade.

     • Lars Flemström

      Enligt LO:s broschyr om semester, är det ytterst arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska tas ut. Semesterlagen kan möjligen tolkas så att en arbetstagare har rätt till fyra veckor semester, men då kan arbetsgivaren svara med att det inte blir någon semester alls under sommarmånaderna i en verksamhet där arbetsgivaren svårligen kan påverka efterfrågan på arbetskraft.

      Det finns all anledning att förmoda att beslutet i Västerbottens läns landsting har föregåtts av samråd med berörd personal och deras fackliga organisation. Som Anders Forss inte ens är medlem i. I andra delar av landet, med mindre avstånd, har man valt andra lösningar. Men om de skulle ha valts i VLL hade det blivit fyra timmars ökad bortavaro från hemmet för sjukvårdspersonalen under sommarmånaderna.

      Födslarna har ökat med 18 % sedan början av 00-talet, och med nästan 30 % sedan tiden före massinvandringen. Den ökning som sker nu, hade kanske kunnat förutses, om man hade tagit de tidiga varningssignalerna om uppbrottsstämningar i flyktinglägren på allvar, men att detta varit möjligt har kategoriskt förnekats av Anders Forss i tidigare diskussioner om saken. Forss’ beskyllningar mot partikamraterna i VLL för dålig planering, klingar därför oerhört ihåligt.

      Statistiken visar emellertid en ojämn fördelning av födslarna, med en topp under senvåren, försommaren och högsommaren, d.v.s. den tid på året då minst 1 /3-del av landets barnmorskor ska vara lediga samtidigt, om Forss får bestämma. Ännu värre kommer det att bli, då stora pensionsavgångar är att vänta, samtidigt om födslarna kan förväntas öka ännu mer, då de ensamkommande män, som får uppehållstillstånd och jobb) får ta hit sina fruar.

      Detta har redan börjat. då män som ännu inte fått uppehållstillstånd (och alltså saknar jobb) får ta hit fruar, som fastnat i andra EU-länder. Forss agerande i semesterfrågan kan bara uppfattas som uppvigling till arbetsvägran, när arbetsbelastningen är som störst under året. Väldigt cyniskt av en person som själv är fembarnsfar.

      Det är alltså nu som vi ska börja betala ”investeringarna” i projektet 30 miljoner invånare i Sverige. Det börjar med BB och fortsätter med föräldrarledighet, förskolan, skolan och medborgarlön till ungdomar som inte vill jobba – och f.ö inte får några jobb. Och allt ska betalas med nya svek mot pensionärerna, återinförd fastighetsskatt, avs- och gåvoskatt, samt med en ”produktionsavgift”, som läggs pp dem, som har jobb – tills alla skatterna har drivit industrin ut ur landet.

      Den s.k. allmänna löneavgiften är egentligen en skatt, som motsvarar nettokostnaden för EU-medlemskapet. Naturligtvis bör denna ”avgift” göras om till en skatt, som även vi pensionärer bör vara med och betala. En skatt som alla kan se och ta ställning till. Är EU-medlemskapet värt priset? Men naturligtvis ska pensionerna räknas upp i motsvarande mån. En ”avgift på drygt 10 kr på lönerna, torde bli c:a 7 kr, om alla ska betala.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Semesterlagen är glasklar Lars – Den säger att rätten till 4 veckors sommarsemester under perioden juni, juli och augusti är lagstadgad.

 4. Krister

  En produktionsavgift på gurka, datormöss och wellpapp kan jag köpa.
  Men en skatt på osthyvlar ser jag ingen som helst stöd för.

 5. Leif Andersson

  En enhetlig moms är ett uselt förslag. Momsskillnaderna behövs för att styra beteenden. Det ska t.ex. vara mer beskattning på bensin än livsmedel och mer skatt på lyxkonsumtion än resor med allmänna kommunikationsmedel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En enhetlig moms är bra – Dessutom klar och tydlig. Den styrning du efterlyser sker bäst med andra skatter som styrmedel.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders Forss politik ”Sedan är det inte en helt oäven tanke om vi skulle göra momsen likvärdig rakt av för alla varor och tjänster för att skapa en rejäl förstärkning av stadskassan ”


    Grattis till alla pensionärer med låg pension och alla låginkomsttagare och arbetslösa !

    Anders Forss vill göra er mat betydligt dyrare , från 12% till 25% moms på livsmedel.
    Anders Forss vill öka momsen på tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera.Från 6% till 25%.
    Anders Forss vill införa moms på alla tjänster dvs även på t.ex sjukvård, tandvård, social omsorg, förskoleverksamhet etc.

    En ”rejäl förstärkning av stadskassan” vill Anders Forss skapa, en rejäl standardförsämring för oss svenskar …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det du glömmer Jonny är att jag redan säkerställt att de grupper du pekar ut inte ska drabbas.

     • Jonny Disenfeldt

      Säkert Anders, säkert …

      Du skriver att du vill ”återställa nivåerna i a-kassa och sjukförsäkringen till rätt nivåer” vad nu det innebär men kostar mycket gör det. Du vill alltså framförallt förbättra att vara arbetslös/sjuk för de med hög lön eftersom det är vad det innebär i praktiken.

      Berätta nu hur detta kommer att slå på en normalinkomsttagares familj när du höjer matmomsen så radikalt …

      Det du föreslår får samma resultat som det du egentligen ville från början nämligen att avskaffa alliansens sänkningar av skatt på arbete (jobbskatteavdragen) . Dina ideer om skattepolitik skulle slå oerhört svårt mot de flesta i vårt samhälle.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Återställningen av sjukförsäkringen och a-kassan handlar om en enda sak – Att se till att man kan leva ett drägligt liv även om man har oturen att vara arbetslös eller sjuk.

      Med alla åtgärder genomförda så kommer normalinkomsttagare att fä det minst lika bra eller till och med bättre än idag och det är dit vi ska – Till ett läge där de med de högsta inkomsterna betalar mer än idag så att låginkomsttagare kan betala mindre.

 6. Jonny Disenfeldt


  Anders Forss förstår inte det svenska skattesystemet. Jag ger därför en snabb lektion till dig Anders.

  En löntagare har en inkomste. Baserat på denna betalar arbetstagaren via sin arbetsgivare (eller själv om man är egenföretagare) in de så kallade arbetsgivaravgifterna som är ytterligare löneskatter.

  En normal löntagare betalar på så sätt 31.42% i ytterligare skatter.
  Exempel – En normal löntagare med bruttoinkomsten 28000:- betalar alltså även in ca 8800:- i dessa löneskatter, något som inte syns på lönebeskedet.

  Huvuddelen av dessa löneskatter går till avsättning till pension (uppskjuten lön) samt olika försäkringssystem som sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetsskada och en andel går till en ren statlig skatt (allmän löneavgift) som i år ligger på 10.72% .

  I vårt exempel med 28000:- i månadslön brutto betalar personen in ca 3000:_ i månaden i statlig skatt.


  Detta innebär även att ALLA oavsett inkomstnivå betalar statlig skatt. Inte endast höginkomsttagare.

  En pensionär betalar inte dessa nämnda löneskatter eftersom denne ju inte har behov av att sätta av mer till pension och inte heller längre behöver försäkring för sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet …

  Det intressanta uppstår därmed att den del som avsattes till pension (uppskjutna lönedelen) INTE belagts med den statliga löneskatten (allmän löneavgift). Inte heller när pensionen (den uppskjutna lönen) tas ut så beläggs den av pensionsmyndigheten med denna löneskatt.

  Skulle systemet vara ”rättvist” så skulle givetvis denna statliga skatt tas ut av pensionsmyndigheten, alternativet vore att man tar ut ytterligare 10.72% statlig skatt pålagt på 10.21% (pensionsavgiften) när pensionsavgiften tas ut.

  Tidigare har alliansen infört skattesänkningar på arbete (jobbskatteavdragen). Dessa kompenserar nästan ut den allmänna löneavgiften vilket innebär att pensionärer och arbetare betalar mer jämställda skatter.


  Summering : En löntagare betalar 10.72% statlig skatt på sin bruttolön, en löneskatt som pensionären helt slipper på sin uppskjutna lön, den betalas aldrig för den sistnämnde på den uppskjutna lönen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Arbetsgivaravgiften är inte en skatt utan en avgift som dessutom historiskt bygger på lika delar framtida löneavståenden och tillskott från arbetsgivarsidan.

   Jag behöver ingen lektion Jonny då jag har betydligt bättre kläm än dig på hur skattesystemet fungerar i realiteten.

   Skatt är ett verktyg för att bedriva sund fördelningspolitik och det är så skatteverktyget ska användas av politiker som tar ansvar – För att jämna ut inkomst och förmögenhetsskillnader.

   • Jonny Disenfeldt


    Anders Forss skriver :
    ”Jag behöver ingen lektion Jonny då jag har betydligt bättre kläm än dig på hur skattesystemet fungerar i realiteten.

    Svar nej Anders Forss, det har du upprepade gånger visat att du inte har.

    * Du visste inte om värnskattens existens,
    * Du förstod inte hur jobbskatteavdraget fungerade
    * Du vet inte vad en genomsnittlig svensk heltidsarbetare har i månadslön
    * Du vet inte vad median är
    * Du vet inte hur allmän löneskatt fungerar, en ren statlig löneskatt

    Bedrövligt Anders att du fortsätter envetet att hitta på istället för att tillägna dig kunskap.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om man ska tro dig Jonny så vet jag ingenting – problemet är just att din åsikt i ämnet inte stämmer Jonny – Eller för att citera framlidne Hans Rosling – Saken är enkel i detta fall Jonny – jag har rätt och du har fel så är det.

     • Jonny Disenfeldt

      Berätta då hur det är Anders Forss och vad jag har fel i när det gäller detta… berätta nu för oss alla Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du har själv berättat vad du har fel i Jonny så jag ser ingen anledning i att upprepa det du redan sagt och tillstått i och med texten i dina kommentarer.

 7. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Du har själv berättat vad du har fel i Jonny så jag ser ingen anledning i att upprepa det du redan sagt och tillstått i och med texten i dina kommentarer.”

  Nej Anders, berätta nu vad som är fel i detta resonemang om den allmänna löneavgiften. Sluta slingra dig eller erkänn istället dina kunskapsluckor.

   • Jonny Disenfeldt


    Att som ett litet barn säga ”jag har rätt och du har fel” är bara löjeväckande

    Nej Anders, berätta nu vad som är fel i detta resonemang om den allmänna löneavgiften. Sluta slingra dig eller erkänn istället dina kunskapsluckor. .

     • Jonny Disenfeldt


      Kejsaren Anders Forss står där naken i sedvanlig ordning. Avslöjad.

      Som jag har skrivit flera gånger Anders så är det ingen som begär att du ska veta allt men om du har fel bör du kunna erkänna det och ta till dig nya kunskaper.

      Tyvärr saknar du denna förmågan när det gäller kunskaper som strider mot något du påstått, då biter du dig fast i lögner istället.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Så vitt jag vet är jag oerhört välklädd i detta fall och min kunskapsnivå är det inget fel på – Frågan är snarare hur det står till med din?

   • Sven

    Det finns alltid en anledning till att man inte svarar på frågor. Normalbegåvade kan själva se och förstå.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag svarar på frågorna Sven – Sedan kan det kanske vara så att alla inte gillar svaren.

 8. Petter

  Intressant med din syn på produktionsavgift.
  Sitter här nu med 3 offerter på en specialbult , offerterna kommer från ett Svenskt företag och två st från China. Två av dessa offerter ena svensk räknar med att köra bitarna i Fanuc CNC maskiner med stångmatning ,alltså i princip utan mänsklig inblandning. Vi överför alltså skärfilerna via mail till tillverkaren som lägger in dessa en gång för alla. Ställkostnaden är i princip lika mellan dessa tillverkare. Orderbatcherna är 120 000 st , Svenska företaget vill ha 2,35kr/st och det Chinesiska priset är 1,20kr/st .Vinsten att köra i China blir då 138 000kr ,minus frakten 8 000kr. Detta blir enkelt att välja tillverkare. Detta visar lite på att en produktionsavgift ytterligare gör att ännu mer kommer att åka till dessa lågprisländer. Kvaliten blir den samma i samma maskiner ,samma krav på stålkvalite osv. Och vem vill investera i produktion i Sverige med dina idéer om dessa avgifter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Såvida du importerar de som tillverkas i Kina till Sverige eller EU kommer importavgiften att äta upp vinsten och det är så vi ska strukturera saker i morgondagens EU.

   En produktionsavgift tillsammans med andra omställningar i skattesystemet kommer att fungera mycket bra.

   • Jonny Disenfeldt

    ”så vi ska strukturera saker i morgondagens EU.

    De som läser denna blogg flitigt vet att Anders Forss räknar med att vara enväldig härskare över denna planet… han kommer att bestämma inte bara över Sverige och EU utan han tar ett fast grepp över hela middevippen…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror på min egen förmåga att skapa stöd och opinion för det jag föreslår och att göra så betyder inte at man är envåldshärskare eller ens härskare – Snarare en som är duktig på att söka och få stöd för sina idéer.

     • Jonny Disenfeldt

      Ja Anders, du ska lägga om alla nationers skattesystem enligt din modell bland så mycket annat, det vet vi. Finns det någon som tvivlar på Anders Forss, vår nästa statsminister och EU president ???

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det enda jag ska anföra till den kommentaren är att jag precis som jag utlovat i många inlägg envetet jobbar för den politik och de förslag jag brinner för – Det kommer jag att fortsätta att göra och i vilken riktning och till vilken eventuell position det leder får framtiden utvisa.

      Kommer erbjudandet om någon av de poster du tycks anse att jag bör ha så lovar jag at överväga saken noga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.