Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Finansskatten bör införas omedelbart.

Det är inte utan att skatten på finansiella transaktioner bör införas omedelbart då man tittar på vinsten för första kvartalet för våra 4 storbanker – 27 miljarder i vinst på bara 3 månader lämnar massor av skatteutrymme och detta skatteutrymme ska vi självfallet utnyttja.

Sedan finns det ytterligare ett problem vi bör titta på och det är det faktum att bolånens andel av bankernas vinster ökat dramatiskt och nu utgör mer än 50% av räntenettot. Att banker tjänar sådana stora pengar på bolån manar till omedelbara åtgärder.

Att bankerna gör större och större vinster på bolånen samtidigt som ekonomer och andra experter varnar för en bolånebubbla är oroande och att någon form av reglering och/eller beskattning måste till för att förändra detta är helt klart.

Att bolånen numera är den största vinstkällan för bankerna oroar samtidigt som den enligt mitt sätt att se på saken även påvisar att bankerna tar ut för höga räntekostnader för bolånen – Betydligt högre än de borde göra.

Den problematiken är dock tudelad då högre räntor till viss del motverkar många och stora bolån – Att det är bankerna och inte staten som tjänar på detta är oerhört störande och enligt min mening helt fel.

En annan sak som stör min sinnesfrid oerhört mycket är Nordeas utspel om att flytta sitt huvudkontor om Sverige höjer resolutionsavgiften vilken är statens ”försäkringsavgift” mot en framtida bankkrasch.

Att Nordea har den inställningen ger dåliga vibrationer och gör Nordea allvar av sina planer att flytta sitt huvudkontor på grundval av höjs resolutuonsafgift har i vart fall jag inget emot att visa oerhört stor politisk dådkraft.

Väljer Nordea att flytta sitt huvudkontor för att slippa undan resolutionsavgiften kommer jag att arbeta för åtgärder som innebär at det blir dyrare för Nordea att bedriva bankverksamhet i Sverige – Till och med mycket dyrare än om de accepterat att betala den höjda resolutionsavgiften.

Som regering och som parti ska vi aldrig ge vika för bankernas påtryckning – Om något ska vi stå upp för våra ideal och se till att bankerna betalar sin del av skatter och avgifter för att säkra välfärden.

Det är mot den bakgrunden en finansskatt ska införas då bankernas vinster är långt ovanför de nivåer de borde vara med rätt sorts politik och rätt sorts politiska beslut.

Därför vill jag se en snabbutredning om bankernas vinster och ett snabbt införande av en finansskatt – Därutöver en återreglering av bank & finansmarknaden för att hålla girigheten i schack.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

4 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Du har aldrig reflekterat hur de av S bibehållna ränteavdragen göder de ovan nämnda storbankernas resultaträkningar? Det inser vem som helst att ränteavdragen är en stor anledning till de eskalerande bolånen och den pågående bostadsbubblan som bankerna tjänar multum på.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Läs dagens inlägg så ser du att jag reflekterat över detta – Du som dessutom kommenterat inlägg länge vet även att jag kritiserat detta ett flertal gånger under minst 2 års tid.

 2. Fredrik

  Tillåter svensk och EU:s lagstiftning att man riktar lag mot en specifik näringsidkare? Om Nordea flyttar sitt huvudkontor till låt oss säga Finland så menar du att regering ska göra det dyrare för just Nordea att bedriva bankverksamhet i Sverige. Men, en sådan lag eller åtgärd måste då riktas mot hela bankväsendet vilket i princip innebär ett straff på alla banker pga en banks agerande. Jag är rätt säker på att just den åtgärden inte är tillåten, varken i svensk lagstiftning eller i EU.

  Så, med andra ord så är det bara ett tomt hot från din sida. Det går inte att genomföra.

  Att företag går med vinst är bra, alltså inte något negativt som jag utläser mellan raderna i ditt inlägg. Vinst kan inte heller, i princip, vara för hög. Förutsättningarna för vinst, eller förlust, ligger i dels hur marknaden ser ut och dels hur marknaden regleras. Det du vill göra är att statligt kontrollera marknaden genom ytterligare skatt på sådan som redan beskattas, alltså ett sätt att krympa vinsterna för företag. Detta är ditt kryphål Anders i dina inlägg där du vurmar för ett offentligt och ett privat, som inte ska inkräkta på varandras områden.

  Genom strikt statlig kontroll på privat marknad så styrs marknaden inte av grunden ”utbud och efterfrågan” utan av det som staten accepterar. Och det finns så klart en anledning till detta, socialism har aldrig vurmat för fri marknad och kommer aldrig heller att göra det.

  Det beklagliga i detta är att det är statens misslyckande som ligger bakom denna jakt på den privata vinsten. I och med att den stora statsapparaten inte klarar av att gå i vinst, eller åtminstone plusminus noll, så jagar staten extra resurser på det privata för att täcka hålen i sin egen verksamhet. Och istället för att rationalisera offentlig sektor så att den kommer ikapp det 21:a århundradet så använder du samma argument som för 50 år sedan, mer skatt så att det offentliga kan överleva. Vad händer om företagen lämnar Sverige?

  Och, med tanke på banker. SBAB? Borde inte den antingen bli privat eller avvecklas? Det offentliga ska ju, enligt dig, inte finnas på privat marknad?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Rätt utformad så kan Sverige se till at det råder konkurrensneutralitet i Sverige genom att belägga utländska banker med avgifter som motsvarar de svenska banker betalar – Så tillvida är det möjligt att göra som jag sagt i inlägget.

   En marknad som styrs av utbud och efterfrågan har den marknaden redan satt ur spel genom oligopol, skatteplanering och en i övrigt osund konkurrens och att gå in och reglera den så att utbud och efterfrågan faktisk styr är att göra marknaden en stor tjänst.

   Sedan ska det alltid finnas möjlighet för staten att gå in och konkurrera genom ett egenägt bolag om marknaden blir för girig och det är för att stävja det SBAB finns och så vitt mig anbelangar skapar SBAB en bra balans då räntorna på bolånen skulle varit avsevärt högre om SBAB inte funnits.

   Det sagt så är jag i grunden en ivrare av att det offentliga och det privata ska hålla sig på sina respektive planhalvor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.