Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

SD.s nedåtgående trend fortsätter.

Även om jag i ärlighetens namn ska tillstå att SD har ungefär samma opinionsstöd i den opinionsundersökning som SIFO presenterar denna gång som i den förra kommer jag ändå att hävda att SD:s nedåtgående trend fortsätter – Detta därför att terrorbrottet på Drottninggatan i Stockholm inte ökade stödet för SD överhuvudtaget.

Tidigare har stödet för SD alltid ökat i samband med händelser som dessa men denna gång står stödet helt stilla vilket i min värld är bevis för att SD befinner sig i en nedåtgående spiral.

Ju mer tid som förflyter ju säkrare blir jag på att min förutsägelse om 10% väljarstöd för SD i samband med nästa val kommer att bli liktydigt med det verkliga utfallet i valet.

Att SD inte ökar sitt stöd när saker som tidigare ökat deras stöd inträffar påvisar med all önskvärd tydlighet mitt påstående om att nationalism och högerpopulism spelat ut sin roll som politisk idé.

Att KD ligger kvar på samma låga nivå som tidigare och fortsatt har långt kvar till riksdagens spärr på 4% samtidigt som Moderaterna fortsätter att backa stärker min tes än mer.

Trots det kommer jag även fortsättningsvis att ta SD på allvar och fortsätta att ta den politiska debatten med deras företrädare på samma sätt som tidigare och då trygg i förvissningen om att min egen och andras politiska insats kommer att förpassa SD dit de hör hemma – Dvs. runt 4% väljarstöd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

149 kommentarer

 1. Alexander

  Några felaktiga förutsägelser från herr Forss:

  1. Anna Kinberg Batra avgår innan februari är slut.
  2. Regeringen kommer att leverera utvisningar utan problem.
  3.Gömda illegala kommer inte att ställa till med några större bekymmer.
  4.SD kommer att sjunka rejält i december 2016.

  Det finns många fler…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Angående det första om AKB korrigerade jag mig öppet utan att ha några som helst problem med det. Jag står dock fortsatt fast att hon inte kommer att leda sitt parti nästa val – I vart fall inte om tappet och kräftgången fortsätter vilket ser ut att vars fallet.

   Vad gäller SD så har jag hela tiden sagt att de är i en fallande trend vilket är sant. Min första förutsägelse var runt 4% i samband med nästa val – Något jag sedan länge korrigerade till 10% och även det ser ut att bli utfallet i september 2018 som saker nu ser ut.

   Vad gäller de 2 i mitten så är mandatperioden långt ifrån över ännu vilket gör att även en fungerande integration och verkställda utvisningar kommer att bli verklighet.

   Sedan är även din kommentar i vanlig SD anda långt utanför det som var inläggets huvudämne – Nämligen att SD befinner sig i en sjunkande spiral.

 2. Lars Flemström

  För ett par år sedan förutspådde jag att SD ganska snart därefter skulle nå sitt ”all time high” på strax under 20 %, och därefter backa. Naturligtvis gjorde jag inte som Forss, med sina tvärsäkra påståenden om kräftgången skulle gå väldigt snabbt och stanna på en mycket låg nivå. Detta grundade jag delvis på erfarenheten att inga träd växer till himlen. Hittills ser det ut som att jag gissat rätt.

  De undersökningar, som visat på 25 % och mer har inte varit tillförlitliga, medan ett institut som uppgivit strax under 20 % hade korrigerat sina mätvärden uppåt, med motivering att resultatet i senaste valet hade varit högre än institutets prognoser.!!!!! Kan man lita på ”vetenskapen”? Vad kommer instituten att säga om SD gör ett sämre resultat 2018 än vad mätvärdena före valet visar?

  Naturligtvis är det dålig reklam, om ett affärsdrivande institut, som lever på att sälja marknadsundersökningar (genomlaget för reklamkampanjer) har för mycket fel i sina väljarundersökningar. Men SCB kan man väl ändå lita på – lika blint som Forss litar på klimathysterikerna? Nej, naturligtvis inte. SCB är nog måna om sitt anseende som oberoende och vederhäftigt.

  Men det är dock väljarundersökningarna mellan valen, som vi har att utgå från, när den socialdemokratiska ”fingertoppskänslan” inte finns längre. Det var denna fingertoppskänsla, alla partimedlemmarnas ögon och öron som försåg partiet med information om vindkantringarna i väljarkåren, som är förklaringen till partiets anmärkningsvärt höga valresultat i val efter val.

  Nu uppfattar sig många partimedlemmar som ”folkuppfostrare”, som ska pådyvla väljarkåren samma åsikter som proffstyckarna Anders Lindberg i Aftonbladet och Johan Ehrenberg, som äger tidningskoncernen Etc och ett privat elbolag. Alltnog, så har inte SD sjunkit lika fort och lika mycket som jag trodde (fastän jag aldrig har fantiserat om 4 – 10 %) och dessutom verkar fallet ha bromsats upp.

  Detta kräver en förklaring. Varje ökning för S utöver 25 % kan tillskrivas Mp:s fria fall. Mp tappar åt alla håll, särskilt till S, V, C och SD, men drar dessutom med sig S i sitt eget fall. Enligt SCB har 1 /4-del av SD-väljarna uppgivit S som näst bästa parti. Har de bytt till S nu, eller litar de fortfarande inte på S?

  Kinberg-Batra har gjort exakt samma misstag som Mona Sahlin och Stefan Löfvén när de lovade ministerposter till Mp före valen 2010 oh 2014. Där försvann 1 /3 -del av väljarstödet för S. Budskapet till miljöintresserade S-väljare var ju att de kunde rösta på Mp och ändå få en S-ledd regering. Kinberg-Batra har, dock utan att säga det i klartext, sagt till M-väljarna att de kan rösta på SD och ändå få en M-ledd regering.

  Där försvann 1 /3-del av väljarstödet för M. Någon ytterligare minskning för M är dock inte att vänta, eftersom M har legat ovanligt högt under Reinfeldt-epoken. Man kan snarare tala om normalisering än ras för M. S dras ner av tre mycket tunga sänken. De är Mp, V och ”identitetsvänstern” inom det egna partiet.

 3. Alexander

  Enligt egen utsago är Anders Forss intelligent, t om mycket intelligent. Då borde han förstå att punkt två och tre slagits i spillror av en man med namn Rakhmat Akilov. Verkställd utvisning? Inte riktigt. Resultat? Fem döda. Fungerande integration? Nja, däremot ett blodbad på Drottninggatan.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ingen av punkterna har slagits i spillror Alexander och att enskilda galningar är i princip omöjliga att stoppa såvida vi inte har en poliskår som utgör hälften av befolkningen tror jag de allra flesta förutom den lilla klick du verkar tillhöra förstår.

 4. Alexander

  Sedan blir det ju naturligtvis inte så svårt att förutspå saker när man ändrar sig 35 gånger….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min linje är rak så även förutsägelserna och så vitt jag vet har jag bara ändrat mig 2 gånger och korrigerat mig och förklarat varför.

 5. Alexander

  Étt terrordåd av en människa som inte har rätt att vara i landet ser Anders Forss inte som att illegala ställer till några större problem, inte heller att utvisningarna av illegala misslyckats. Undrar vad som krävs för att han ska tycka att regeringen misslyckats? Kanske 700 döda i ett dåd av en ”papperslös”….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att hitta en människa som gömmer sig är mycket svårt – Även om man sätter in samtliga poliser i landet så är det inte lätt.

   Att det ser ut på det sätt det gör rår alla politiska partier för Alexander – När vi väl förändrat systemet vilket är på gång kommer det att bli bättre och effektivare men där är vi inte än.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag hånar ingens intelligens Alexander. Jag ägnar mig inte åt metoder som innehåller hån, hot eller kränkningar.

 6. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Att den metod SCB använder på sin hemsida där de delar in arbetstagarna i yrkesgrupper för att sedan beräkna medianen i respektive grupp och sedan medianen av alla yrkesgrupper utan att ta hänsyn till hur många som finns i varje yrkesgrupp ger ett helt annat resultat än om alla arbetstagare sorteras var för sig och medianen beräknas på det.

  Det är inte sant, SCB använder sig av den ENDA metod som finns för att beräkna median.
  Man tar alla värden , sorterar dem och tar det mittersta.

  Att du beskyller SCB för att använda påhittade felaktiga metoder är ett allvarligt angrepp av dig. DU påstod att SCB i en hemlig rapport till LO istället använde en viktning av medianer för att få fram en ny median, ett helt oseriöst påstående av dig.

  Du påstår att det krävs en ”mycket komplex matematisk formel” för att beräkna median, det är en absolut lögn. Median är något man lär sig i 7:e klass

  Det är du Anders som gång på gång sprider ”alternativa fakta” , det som min generation helt enkelt kallar lögner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det framgår klart och tydligt att SCB gör som jag säger det finns angivet på deras hemsida om du letar.

   Därutöver den här debatten har vi avslutat för länge sedan – Håll dig till inläggets ämne Jonny.

   • Jonny Disenfeldt

    Berätta nu en gång för alla Anders var någonstans SCB påtalar att de i sina offentliga siffror använder denna ovetenskapliga beräkning. Samma sak då med de som i Sverige är ansvariga för denna statistik – MI (MedlingsInstitutet)…

    Berätta även varför det är en ”mycket komplex matematisk formel” för att beräkna median, detta lär sig ju en sjundeklassare i Sverige !

    Att du inte är smartare än en sjundeklassare är tydligt, förmodligen inte ens en femteklassare (TV-program i SVT).

    Svara nu på dessa enkla frågor en gång för alla Anders.

     • Jonny Disenfeldt

      Du är en politiker och jag ber dig besvara följande enkla frågor.

      Berätta nu en gång för alla Anders var någonstans SCB påtalar att de i sina offentliga siffror använder denna ovetenskapliga beräkning. Samma sak då med de som i Sverige är ansvariga för denna statistik – MI (MedlingsInstitutet)…

      Berätta även varför det är en ”mycket komplex matematisk formel” för att beräkna median, detta lär sig ju en sjundeklassare i Sverige !

      Svara nu på dessa enkla frågor en gång för alla Anders.
      Om du inte besvarar dem kan det bara tolkas på ett sätt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      De beskriver vilken beräkningsmetod de använt och säger klart och tydligt att den är en schablon så jag vill inte kalla dem ovetenskapliga utan snarare schabloniserade Jonny.

 7. Alexander

  ”Papperslösa/illegala kommer inte att ställa till några större problem”

  Anders Forss tycker inte att ett terrordåd är något större problem. Svart på vitt går det att läsa vad han skriver.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du klipper och klistrar friskt Alexander – Det är så du gjort hela tiden och det påståendet verkar fortsätta.

 8. Alexander

  Då är frågan om Anders tycker att det Rakhmat Akilov gjorde är ett stort problem? Ja eller nej?

 9. Alexander

  Eftersom alla terrorbrott är ett stort problem så har ju illegal medfört stora problem. Nu erkänner Anders att han hade fel när han påstod motsatsen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du försöker vrida och vända på det jag sagt Alexander – Med oerhört liten framgång. Jag har alltid hävdat att det är fel att man ska kunna gömma sig och leva som illegal – Att det är så bevisar mina inlägg i ämnet.

 10. Jonny Disenfeldt

  ”De beskriver vilken beräkningsmetod de använt och säger klart och tydligt att den är en schablon så jag vill inte kalla dem ovetenskapliga utan snarare schabloniserade Jonny.”

  Berätta nu exakt var SCB skulle påstå detta om att de beräknar ”medianer av medianer” enligt en ”schablonmetod”. Det är DU Anders Forss som påstår detta och ingen annan stödjer ditt påstående, inte SCB, inte MI, inte ens LO

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Leta så hittar du Jonny och denna debatt är bara en repetition på en debatt vi avsluta för länge sedan.

   I kommentarsfälten till detta inlägg ska vi debattera SD:s nedåtgående trend och inget annat.

   • Jonny Disenfeldt

    OM du talade sanning så vore det enkelt för dig att bara ge en referens till exakt var SCB påstår detta barocka… undrar varför du inte kan göra det Anders …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag talar sanning och lite jobb får du göra själv Jonny på samma sätt som jag gör mitt jobb.

 11. Per

  Och den uppåtgående trenden för S fortsätter, ser jag.

  Lite svårt att se lutningen bara, vad landas det på?

  40%?

  50%?

  T o m 60%?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.