Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Umeås satsning på konvertering till elbussar i Ultratrafiken är i grunden bra.

Jag ska börja inlägget med att berömma Umeå kommun för modet och för beslutet att satsa på elbussar snarare än på dieseldrivna bussar i vår kollektivtrafik – Den satsningen är bra och viktig.

Jag ska även passa på att berömma kommunen för att man genom smarta och strukturerade upphandlingar sett till att lokala företag i form av Hybricon kan vara med och konkurrera i upphandlingarna.

Att säkerställa att lokala företa kan delta i upphandlingar är viktigt då detta hjälper till att skapa arbetstillfällen i närområdet.

Med det sagt så tycker jag att vi som kommun gjort det vi kunnat för att stötta det lokala i form av Hybricon och att vi i nästa steg borde göra en reguljär upphandling öppen för alla för att säkra övergången till elbussar vilket är överordnat skapandet av lokala arbetstillfällen.

Jag håller helt med min partikamrat och vårt kommunalråd Hans Lindberg om att en omställning till miljövänliga och tysta elbussar är bäst för Umeå och bäst för en hållbar utveckling – Vad den satsningen anbelangar har jag inget att kritisera kommunledningen för.

Däremot tycker jag att vi nu gjort tillräckligt för Hybricon och att vi måste ta ytterligare ett steg för att säkerställa att satsningen på en övergång till elbussar framskrider som planerat – Ska vi kunna göra så är min uppfattning att vi ska göra en öppen upphandling denna gång utan att favorisera en viss leverantör.

Kinesiska BYD är störst i världen på elbussar med mer än 10.000 tillverkade elbussar totalt sett. BYD har dessutom öppet aviserat att man letar efter möjliga orter att placera delar av sin Europeiska tillverkning i och i det racet tycker jag Umeå ska delta.

Därför tycker jag att kommunen i upphandlingsunderlaget klart och tydligt ska ange att man favoriserar anbudsgivare som är villiga att tillverka och/eller sätta samman de upphandlade elbussarna i Umeå.

Rätt strukturerat kanske vi kan få BYD eller någon annan tillverkare av elbussar att sätta upp en av sina tillverkningsenheter i Umeå – Detta genom att köpa upp Hybricon och införliva dem i sin övriga verksamhet vilket i min värld skulle säkra arbetstillfällena i en annars dödsdömd verksamhet.

Precis som Hans Lindberg säger så har Hybricon en av marknadens bästa elbussar sett ur ett tekniskt perspektiv. Trots det är min uppfattning att Hybricon som företag är alldeles för litet och alldeles för svagt för att ensam etablera sig som busstillverkare.

Därför är den bästa lösningen för Hybricon, dess anställda och kommunen att en etablerad tillverkare går in och tar över verksamheten – Sker detta skapas dessutom den stabilitet som behövs för att Hybricon och dess innovativa teknik ska överleva vilket i slutändan är vad som är viktigast av allt – Både för kommunen och för de anställda.

Ser man på saken med ofärgade glasögon så är Hybricons enda försteg dess innovativa laddningsteknik.

När denna numera ingår i den öppna internationella laddinfrastrukturen som alla busstillverkare anslutit sig till är det just detta vi ska utveckla för att skapa arbetstillfällen i Umeå.

Sammanfattningsvis vill jag därför säga följande till Hans med flera:

Vi ska självfallet göra upphandlingar på ett sådant sätt att vi säkerställer att även lokala tillverkare/distributörer kan delta på samma villkor – Dock med förbehållet att vi även kan upphandla på ett sådant sätt att vi skapar arbetstillfällen inom kommunens gränser för den som vinner upphandlingen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förvisso har det funnits problem med bussarna från Hybricon och att det tillstöter problem med ny teknik är i sak inte underligt. I dag finns elbussar från alla stora busstillverkare – Dessutom sådana som fungerar mycket bra och det är mot den bakgrunden vi ska se på saken.

   Vi ska inte vänta med konverteringen till elbussar Dag – Däremot ska vi göra en regelrätt upphandling där alla elbusstillverkare får vara med då elbussar redan i dag är driftsäkra och tillförlitliga. Att de är det kan vi se från många städer – Bland dem tyska och franska städer som kör kollektivtrafik med elbussar med stor framgång.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mina förslag fungerar mycket bra tillsammans med lagen om offentlig upphandling – Det är därför jag säger att vi kan strukturera upphandlingen på ett sätt som följer lagen men har förutsättningar att skapa arbetstillfällen lokalt.

 1. Kim

  Juristerna delar inte din tolkning av LOU. Tyvärr.

  LOU sätter tyvärr mycket stora begränsningar för kloka, långsiktiga affärer. Syftet med lagen är klok. Tyvärr är den praktiska tillämpningen ett katastrofalt slöseri med våra skattepengar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De allra flesta jurister är för lagen om offentlig upphandling och ska alla ha chansen att lämna offert och delta i upphandlingar finns inget bättre sätt för stunden – Därtill är den EU-lagstiftning och därför tvingande vilket gör att vi inte har något annat val än att använda oss av den.

   • Kim

    Klart upphandlingsjurister är ”för” LOU. Det är ju en guldgruva för dem. Juridiken isf kvalitet och kompetens får styra.
    Jag tror ingen är mot att vi ska ha breda professionella upphandlingar där alla kan lämna offerter.

    När det gäller EU-lagstiftningen är det bara ett okunnigt svepskäl. Problemet ligger i att Sverige, i god svensk ordning, inte nöjer sig med EUs krav utan självklart SKÄRPER dem, helt i onödan och utan EU-krav. Resultatet är en ännu större byråkrati, högre priser och sämre kvalitet.
    Tyvärr!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att Sverige har för vana att övertolka EU:s krav är vi helt överens om men att så sker är inte partibundet utan troligtvis något som ligger i svenskens dna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.