Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

I hela folkets händer – Grundprincipen för en sund samhällsutveckling.

Jag har skrivit flitigt om kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde på min blogg allt sedan jag inledde mitt värv som politisk bloggare. Ändamålet med mitt skrivande är självklart att väcka debatt även om det största målet med mitt bloggande är att mana till eftertanke.

Att jag vill mana till eftertanke beror på att jag ser hur vårt kära Sverige håller på att falla sönder därför att girighet och egoism fått alltför stort genomslag i samhällsbilden. Att så är fallet får vi alla ta åt oss av vilket inkluderar oss Socialdemokrater.

Vi har tillsammans med de andra partierna raskt sett till att rasera det Sverige våra förfäder byggt i sitt anletes svett. Sverige fram till slutet av 80-talet var själva sinnebilden för ”paradiset på jorden” och en stark förebild för andra länder avseende hur man bygger välfärd och ekonomisk stabilitet.

Just därför att vi ska inse hur kallt, girigt och egoistiskt vårt samhälle blivit har jag lanserat en modell där politiska beslut och mänskligt handlande bör värderas utifrån en ordning där allt värderas utifrån kärlek eller girighet. Anledningen till detta är helt enkelt att kärleken föder många goda egenskaper emedan girigheten gör det motsatta och ger börd åt mindre goda egenskaper.

Om vi börjar tänka i dessa banor och dessutom får våra medmänniskor att tänka på samma sätt är jag helt säker på att vi kan börja resan mot ett mer kärleksfullt samhälle. Jag är helt övertygad om att ingen vill framstå som girig och egoistisk. Att det blivit så beror på ett slentrianmässigt handlande helt utan eftertanke.

Jag vill även lyfta fram några viktiga ideologiska ställningstaganden vi Socialdemokrater gjorde i 1975 år partiprogram och ge ny luft åt dessa.

Där är receptet för ett välmående Sverige följande: 

 • Att Socialdemokratin ställer arbetet i förgrunden för sin politik ty arbetets villkor bestämmer människornas inbördes förhållanden och präglar samhället som helhet.
 • Att frågan om produktionens organisation spelar en huvudroll för människornas frigörelse.
 • Att Socialdemokratin vill förverkliga den ekonomiska demokratin – Engagera hela folket i samhällsomvandlingen och låta den tekniska och ekonomiska utvecklingen underordnas människornas behov.
 • Att denna strävan har djupa rötter i arbetarrörelsens tradition och får förnyad kraft av de krav som människorna ställer i det moderna industrisamhället.
 • Att det i det moderna industrisamhället upplevs ett allt starkare hot att mänskliga, sociala och kulturella värden som varande underordnas kraven från privata vinstintressen.
 • Att behoven att att hävda människornas egenvärde växer för att skapa trygghet och gemenskap mellan människorna och att fördjupa välfärden.
 • Att ovanstående är uttryck för viljan att humanisera industrisamhället och ta tillvara dess möjligheter.

Alla dessa punkter som sågs som nödvändiga redan 1975 har vi allt sedan dess förskjutit och glömt och jag vill påstå att det är just därför som Sverige anno 2017 ser ut som det gör.

Orden ovan påvisade med all önskvärd tydlighet varför det är viktigt att ”Flertalet har makten över fåtalet”.

Dagens Sverige präglas av ”Fåtalets makt över flertalet” – I dagens Sverige är det snarare så att människorna är underordnade den tekniska och ekonomiska utvecklingen och att de privata vinstintressena i allt styr mänskliga, sociala och kulturella behov.

Människornas egenvärde saknar helt betydelse – Vad som betyder något är vinst och egenintresse hos ett fåtal. Hur resten av landet mår bryr man sig inte om.

Beviset på detta är att välfärden urholkats och befinner sig på randen till undergång. Någon annan förklaring finns inte att finna till fenomenet att slå på sjuka och arbetslösa och de som lever i utanförskap. Tillgången till välfärd är på god väg at bli förunnad endast FÅTALET.

När det privata vinstintresset tillåts styra allenarådande skapas ett girigt och kallt samhällsklimat!

Vad Sverige behöver är mer KÄRLEK – Detta åstadkommer vi bäst genom att lyfta fram, damma av, och använda oss av de doktriner som tillsammans skapade 1975 års Socialdemokratiska partiprogram.

Det är just därför att jag helhjärtat tror på detta som varande lösningen till Sveriges problem som jag gjort mitt ställningstagande att kämpa på och jobba för ett bättre Sverige – Det är därför jag blivit Socialdemokrat!

Genom att jobba hårt – Internt likväl som externt har jag bestämt mig för att genom bloggande, politiskt engagemang, debatter och andra forum se till att vi påbörjar återresan från ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige tillbaka till det kärleksfulla och väl fungerande Sverige som rådde under Socialdemokratins glansdagar.

Jag tror att de allra flesta saknar den sortens Sverige – Ett Sverige där allt var möjligt och där uttrycket ”The sky is the limit” inte sågs som avlägset och omöjligt.

Vilket Sverige vill du leva i? Ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige eller ett kärleksfullt och välmående Sverige?

Valet är ditt – Själv har jag bestämt mig för at jag vill leva i ett kärleksfullt och välmående Sverige och det är därför jag är Socialdemokrat.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

35 kommentarer

 1. Fredrik

  Det är direkt skrämmande att vilja gå tillbaka 40 år, drygt, i tiden. Socialdemokraternas partiprogram från 1975 är skrivit under influens av ett kallt krig, ett delat Europa där mänskliga rättigheter inte fanns, krigsslut i Sydostasien och i ett Sverige som de senaste 60 åren klarat sig från krig som ruinerat en hel kontinent och där oskyldiga mördats i miljontals.

  Om detta är anledningen till varför du blev socialdemokrat och inte det partiprogram som vill lyfta Sverige in i framtiden, då är du inte socialdemokrat. Det socialdemokratiska Sverige du vill se, förankrat från 1975, har inte förbjudit barnaga ännu (1979) och homosexualitet är en sjukdom (1979).

  Till sist, du säger ibland att ”vi socialdemokrater” och är ansvariga för utvecklingen, men på vilket sätt? Vad har ni i S gjort som är katastrof?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är på inget sätt skrämmande att sträva efter samma ideal idag som då av den anledningen att de är lika eftersträvansvärda och ädla nu som då.

   Sedan innebär en återgång till idealen inte att alla saker som skedde då ska ske igen – barnagan och synen på homosexuella ska självfallet inte ändras från dagens syn till gårdagens – Tror du att det är detta jag vill åstadkomma har du tolkat mig helt fel,

   • Fredrik

    Tänket Anders. Det är tänket från 1975 som präglade partiprogrammet. I en tid då Europa var delat och länder fortfarande var i ekonomisk kaos som det programmet skrevs. Utifrån den tidens syn bakåt och framåt. Du däremot vill enbart blicka backa. Du säger också att motpolen till kärlek är girighet, men det stämmer ju inte. Inte på mig och inte på en stor andel människor. Hat är kanske en bättre motpol till kärlek, eller solidaritet en bättre motpol till girighet.

    Men det absolut mest skrämmande är att du inte vågar svara på direkta frågor, speciellt när frågor pekar ut S som ”bad guys”. Det är inte ärligt för en som utger sig vara någon som vill förändra svensk politik.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inga fel på tänket bakom de ideal och den ideologi som formades då Fredrik – Tankarna och idealen vad gäller hur vi ska organisera samhället är lika korrekta, insiktsfulla och giltiga nu som då – Detta därför att de stakar ut och beskriver vilken sorts samhälle vi ska bygga och för vem vi ska bygga samhället.

 2. Oberoende Observatör

  Apropå mera kärlek som du efterlyser, din partikollega Per-Erik Muskos i Överkalix föreslog i en motion att friskvårdstimmen skulle kunna nyttjas till sex men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa vid besök i Övertorneå i slutet av Mars att det inte var något som hon ställde sig bakom så uppenbarligen så måste det propageras för detta även inom Socialdemokratiska partiet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag likställer inte kärlek och sex på det sätt som du anför – För mig är kärleken som mätmetod på det sätt jag använder det ett begrepp som förklarar hur många som får det bättre som ett resultat av ett beslut – Ju fler beslutet gynnar ju kärleksfullare är det.

 3. Micke

  Håller helt med, bra skrivet.

  Sen kan du kanske fråga VK varför man inte kan läsa kommentarer på blogginlägget ”Racism har sitt ursprung och sin grogrund i kapitalismen.”

  Man får detta svar när man försöker – ”504 Gateway Time-out”.

  Aldrig hänt tidigare så man undrar varför? Känsligt ämna kanske?

 4. Fredrik

  Kärlek som mätmetod är varken vetenskaplig eller ens bra eftersom den utgår ifrån en känsla som varierar från individ till individ. Alltså, det du anser vara kärlek är inte samma som jag anser vara kärlek och vem har då rätt alternativt fel?

  T ex anser jag att valfrihet inom skola, vård och omsorg gynnar alla i Sverige vilket enligt din mätmetod gör det till det mest kärleksfulla beslut som finns och måste därför försvaras med alla metoder som existerar. Jonas Sjöstedts angrepp på detta kärleksfulla måste bekämpas Anders så upp till kamp nu! Ta fighten! Kämpa för kärleken!

  Antagligen håller du inte med eftersom du raljerar om avskaffandet av just valfrihet i vård, skola och omsorg. Men då kanske du förstår misstaget med att använda kärlek som mätmetod, ordet kärlek används på olika sätt och innebörden av ordet är olika från en individ till en annan så då blir din mätmetod värdelös. Jo Anders, värdelös. För den säger inget förutom för dig.

  Men det mest anmärkningsvärda med allt du skriver, inget kan du bevis i form av tes kontra resultat. Det du skriver är floskler, klyschor och annat påhitt som du tror. Men att tro är att inte veta. Du säger att gör vi si, så kommer det att bli så men du ger inga bevis på sin tes. Och då är tesen inte korrekt. Det säger logiken.

  Men logik är inte bra ord för en socialist, för då måste medborgarna tänka och det är precis detta du inte vill att vi gör. Tänker själva. För det är då vi ser hur korkat det är.

  Till sist, vilka fel har S gjort sedan glansdagarna tog slut 1989 fram till idag?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig gjort anspråk på att metoden skulle vara vetenskaplig – Däremot har jag förklarat hur den används och kärlek som uttryck betyder i stora drag detsamma hos de allra flesta.

   Det stora folkflertalet om man ska lita till gjorda mätningar som presenterats av olika opinionsinstitut tycker att valfriheten är dålig och att privata inslag inom vård, skola och omsorg därför ska bort eller i vart fall regleras mycket kraftigt så Sjöstedts inställning har mycket större stöd än din egen.

   Huruvida de saker jag skriver är floskler och klyschor överlåter jag åt läsarna att avgöra – Det jag gör är att ha en röd tråd i det jag gör och göra det som är politikens enda egentliga uppgift – Att definiera och beskriva vilken sorts samhälle vi ska bygga och för vem vi ska bygga detta samhälle.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Det stora folkflertalet om man ska lita till gjorda mätningar som presenterats av olika opinionsinstitut tycker att valfriheten är dålig och att privata inslag inom vård, skola och omsorg därför ska bort ”

    Nej, det finns inget belägg för dessa dina påståenden alls.Det är alternativa fakta från din sida som vanligt

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns hur mycket belägg som helst för det Jonny – Googla på vinster i välfärden så kan du ta del av resultaten.

     • Jonny Disenfeldt

      Läs vad du skrev Anders.
      Du påstod att ”Det stora folkflertalet om man ska lita till gjorda mätningar som presenterats av olika opinionsinstitut tycker att valfriheten är dålig och att privata inslag inom vård, skola och omsorg därför ska bort ”

      Detta är en ren lögn från din sida Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är ingen lögn Jonny utan reella fakta – Ditt påstående om motsatsen är däremot en lögn.

 5. petter

  Nu börjar resan nedåt för S och er svammelpolitik utan resultat, tyvärr ökar SD lite för mycket .Men positivt att C vänder så starkt uppåt .Säga vad man vill om att V vänder upp men de står i alla fall för vad de är.MP är ju saltade på grund av saknad ryggrad vad gäller vändningar i att stå för sin miljöpolitik. Ett byte av AKB i M skulle också ge ett rejält lyft ,resultatet då vore väl en nedgång både hos C och SD men troligen störst för SD. Gissar på fortsatt nedgång för S på grund av att troligen arbetslösheten ökar ytterligare i höst och brist på leveranser vad gäller nedåtgående brottsstatistik mm.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har förutsett ett mycket troligt valresultat i en mängd tidigare inlägg och vid den uppfattningen kvarstår jag med M som det enda osäkra kortet.

   Vad gäller S så kommer vi att samla runt 35% av rösterna medan SD samlar ca 10%.

   • Petter

    Ok, du reviderar helt plötsligt prognosen för SD till 10 %,i April var du helt övertygad att det skulle bli 4 % . Där ser man !! Du svammlar på som det passar ,du var då så övertygad om detta. Några 35 % till S kan du nog bara glömma 27% säger jag för det kommer att bli ett stort ras på arbetsmarknaden med början i höst.Och S har inte levererat vad de skulle. Under nästa år kommer även flera större teknikföretag fly Sverige.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har reviderat den prognosen för oerhört länge sedan Petter vilket du inta kan ha undvikit om du följer min blogg – 4-5% är den rätta nivån för SD men det tar aningen längre tid innan de är där därav min revidering.

     I övrigt så är min övertygelse att valresultatet för S blir 35% vid nästa val.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har observerat det och följer olika mätningar och beroende på vilken man tittar på så varierar resultatet en aning – Min Förutsägelse om att vi är på uppgång står jag fast vid då detta är vad den långsiktiga trenden påvisar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Googla på ämnet Jonny och på de opinionsundersökningar som gjorts i ämnet vinster i välfärden så kommer du att se att jag har rätt och att du har fel.

 6. Jonny Disenfeldt

  Läs vad du skrev Anders.
  Du påstod att ”Det stora folkflertalet om man ska lita till gjorda mätningar som presenterats av olika opinionsinstitut tycker att valfriheten är dålig och att privata inslag inom vård, skola och omsorg därför ska bort ”

  Detta är en ren lögn från din sida Anders.

  Presentera annars dessa mätningar som visar att det stora folkflertalet av det svenska folket :
  * tycker att valfriheten är dålig
  * att privata inslag inom vård, skola och omsorg därför ska bort ”

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är ingen lögn att påstå det Jonny – Snarare att kvotera fakta. Din syn däremot är ren lögn.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders Forss ”kvoterar fakta” säger han, sanningen är att Anders Forss än en gång visat sin oförmåga att ta tillbaka uppenbara felaktigheter och istället väljer han att vidhålla osanna saker, ett mycket märkligt personligt drag.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag förstår att det är besvärande för dig att jag lyfter fram saker som jag gör Jonny – Låt mig en gång för alla säga att det jag lyfter fram är korrekt och inte felaktigheter.

     • Jonny Disenfeldt

      Den enda som BORDE känna sig besvärad och tycka det är pinsamt är du Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag känner mig mycket sällan besvärad Jonny – Att göra så ligger inte för mig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.