Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Som Socialdemokrat blir jag blir aldrig svaret skyldig Robert Axebro.

I stället för att klippa och klistra in mina svar till Robert Axebro under de svar han givit mig baserat på mitt förra inlägg ska jag skriva ett sammanhängande svar där jag bemöter hans kommentarer – Detta därför att jag tycker att det blir klarare och tydligare på det sättet.

Att vi Socialdemokrater klart och tydligt berättar om att vi nu avser göra en satsning på skola, vård och omsorg utöver den som är och har varit gängse norm i vår kommun under ett antal år är givetvis en kursändring och något vi ska slå på stora trumman för att berätta för kommuninvånarna/väljarna om.

Precis som Hans med flera säger så är detta början på något nytt och en satsning som kommer att ske på skola, vård och omsorg under överskådlig framtid – Hur mycket och hur stora de satsningarna blir efter budgetan som nu presenterats för kommande år kommer vi att berätta när tiden är inne och framtida budgetar är uppe för presentation.

En sak är helt klar och det är att vi Socialdemokrater alltid kommer att möta de behov som finns och de som kommer att uppstå i en framtid på samma sätt som vi alltid gjort så historiskt.

För att svara på din fråga till mig så har vi Socialdemokrater alltid byggt samhället nerifrån och upp och dessutom alltid säkerställt att samhällsbygget står på stabil grund – Det arbetssättet kommer vi självfallet inte att ändra på Robert då Sveriges historia visar att vi alltid har använt oss av rätt byggteknik för att skapa ett sunt samhällsbygge.

I en stad som växer har var tid sin plats och därför kommer olika satsningar och prioriteringar alltid att ligga aningen olika på tidsaxeln för att kunna klaras av på ett bra sätt.

Det vi gjort tidigare år är att säkra upp och stärka vår infrastruktur och de faciliteter som behövs i en stad med tillväxtambitioner samt att renovera och byta ut saker som VA och värmeslingor under torg och bussterminaler så att reparations- och byteskostnader för den sortens saker inte påverkar den framtida möjligheten att satsa på skola, vård och omsorg som vi nu inleder.

Det är därför jag frågade dig om du tycker att vi ska bygga infrastruktur eller satsa på skolan, vården och omsorgen under några år framåt – En fråga du viftar bort som som irrelevant.

Den frågan är inte irrelevant utan snarare otroligt relevant då den har att göra med god samhällsplanering och möjligheten att åstadkomma ett starkt och stabilt samhällsbygge.

Till skillnad från dig så tror jag att Umeåborna har stort intresse av svaret på den frågan men vill du avstå från att besvara den är det självfallet din rätt att göra så.

Så vitt jag vet är de beräkningar som gjorts av framtida intäktsökningar oerhört blygsamma – Detta därför att vi inte ska hamna i ett läge där vi spenderar mer än vi får in. När något är okänt och ett antagande är det bättre att använda sig av det man vet än att använda sig av det man tror och inte vet vilket är fallet i den beräkning som är gjord.

Som jag skrev i mitt inlägg så finns det planer för tillväxt i hela kommunen men fram tills de är beslutade eller presenterade som oerhört väl definierade förslag väljer vi att inte prata om dem för att undvika fiktiva debatter men väl ta höjd för framtida förslag i den budget som presenterats – Att göra så är sunt politiskt tänkande och tillskapande av framtida utvecklingsmöjligheter.

Inom Socialdemokraterna precis som i alla andra parter så finns planer både för lång och för kort sikt och i Umeå har vi haft en ordning at presentera förslagen i den takt som ryms inom den budget som är aktuell och den som föreslås gälla för nästkommande period – Det är precis detta Hans med flera gjort i det budgetförslag som presenterats Robert.

Hans Lindberg och den nya kommunledningen har gjort och gör ett mycket bra arbete med att skapa en ekonomi i balans för att säkerställa att kommunen utvecklas som planerat i framtiden.

Som i alla växande städer och/eller verksamheter är det inte alltid världens lättast sak att klara balansen mellan intäkter och investeringar – Detta därför att investeringen nästan undantagslöst sker före intäkten och därför att investeringen i sig är ett villkor för att den ökade intäkten ska bli verklighet.

Det du beskriver som ett högt skattetryck (även om jag ser kommunalskatten som varande på rätt nivå) är sannolikt något som behöver finnas under rätt många år framåt för att klara av den befolkningstillväxt vi räknar med fram till 2050.

Sedan är det till stor del dina partikamraters i Centerpartiets förtjänst att kommunalskatten ligger på den nivå den gör då de medverkat till att vältra över stora kostnader från staten till landets kommuner under sina år vid regeringsmakten – Detta för att kunna sänka skatterna rejält för de med de högsta inkomsterna och största förmögenheterna.

Mitt hopp står till att en Socialdemokratiskt ledd regering ska kunna fixa till detta under nästa mandatperiod – Bland annat genom att göra kommunalskatten till en skatt som tas ut enligt en progressiv skala.

Därför vidhåller jag det jag skrev i mitt förra inlägg Robert – Det du ägnar dig åt är politisk populism snarare än realpolitik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

P.S. tack för ditt beröm på de punkter du berömde mig.

17 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Sedan är det till stor del dina partikamraters i Centerpartiets förtjänst att kommunalskatten ligger på den nivå den gör då de medverkat till att vältra över stora kostnader från staten till landets kommuner under sina år vid regeringsmakten – Detta för att kunna sänka skatterna rejält för de med de högsta inkomsterna och största förmögenheterna.”

  FEL, skattesänkningarna på arbete som alliansen genomförde påverkade inte kommuner och landstings skatteintäkter, varför fortsätter du ljuga om detta Anders Forss, det är oseriöst.

  Däremot ser kommunerna NU att de får ta över kostnader för migrationsstormen när ditt parti på regeringsnivå lägger om …

 2. Oberoende Observatör

  Vad du tycker om nivån på kommunalskatten är av ringa värde , däremot kan man ställa sig frågan hur det kan komma sig att många andra städer ligger betydligt lägre Lund 31.93 , Växjö 31.79 , Linköping 30.90 , Västerås 31.24 , Uppsala 32.85 att ställas mot Umeå 34.15. Men trots det större skatteuttaget så måste kommunen låna stora belopp varje år .Det framgår också med önskvärd tydlighet att det röda norrland ligger i topp vad gäller kommunala skattesatser om man besöker följande sida http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Kommunalskatter/?gclid=CKveh4mki9QCFYlDGAodLq4BNw

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att Norrland generellt ligger i topp får nog tillskrivas just vårt läge och inget annat.

  • Ville-Valle

   …att röda Norrland med socialdemokraterna i spetsen har de största skatteuttagen beror nog mest på den socialdemokratiska maktfullkomligheten och arrogansen som präglat partiet sedan Olof Palmes tid. Se bara på miljonslöseriet i Umeå med alla dessa fylleresor i miljonklassen och dyra julklappar till vissa utvalda som VK avslöjat. Märk väl att alla S-pampar i Umeå, inklusive Lennart Holmlund, har försvarat detta enorma slöseri med skattebetalarnas pengar…

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag håller självklart inte med om din slutsats Ville-Valle – Ett påstående som styrks av Sveriges historia och av hur det sett ut under oerhört lång tid i vårt land.

    Vi Socialdemokrater är på inget sätt maktfullkomliga vilket du felaktigt påstår.

    De skäl du anför för Umeå kommun är inte politiska beslut utan tjänstemannabeslut.

    Med det sagt är jag givetvis tacksam att VK uppdagat saken så att vi får den kunskap som behövs för att ändra i delagationsordningen och i delagationsdirektiven till tjänstemännen och för det har jag sedan länge tackat VK.

    Min fråga till dig blir därför vad du anser vara ett sakligt skäl till att kalla Socialdemokratiska politiker för maktfullkomliga Ville-Valle?

    • Ville-Valle

     …blir en aning förvånad över din okunskap om ditt eget partis historiska rötter. Jag tänker inte i första hand på S-partiets rasbiologiska experiment med uppmätta skallar med mera, utan på TV-sända valdebatten mellan Olof Palme och Torbjörn Fälldin inför valet 1976. Akademikern Olof Palmes maktfullkomliga arrogans mot bonden Torbjörn Fälldin resulterade i att socialdemokraterna förlorade makten till borgarna. Palmes arroganta maktfullkomlighet som gick ut på att förnedra Fälldin gick inte hem hos TV-tittarna och där föddes den arrogans som präglat S-partiet sedan dess, även om vissa påstår att Ingvar Carlssons ämbetsperiod var ett undantag från regeln. Du Anders Forss borde känna till Göran Persson, er egen ”Tobleronetantens” eskapader för att inte tala om dagens statsminister som säger en sak i dag och ändrar helt linje dagens efter. Som det här med löftet om nyval. Dessa politiska S-föredömen har sedan bidragit till att den socialdemokratiskt arroganta maktfullkomligheten spritt sig till både kommuner och landsting. Se bara hur Lennart Holmlund agerade när VK avslöjade miljonslöseriet; Lennart Holmlund inte bara försvarade miljonslöseriet utan han försökte också aktivt förnedra och förminska VK-journalisterna som grävde fram slöseriet. Om inte detta är ett exempel på arrogant maktfullkomlighet Anders Forss, vad är då det…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      jag vill inte påstå att Palme var direkt arrogant även om han säkert kunde uppfattas så av många – Hans sätt att vara förblev densamma under hala hans period och vi ska inte glömma at svenska folket röstade tillbaka honom som statsminister efter Fälldin.

      Sedan har jag kritiserat Lennart för det han framförde men enskilda individers felsteg är inget tecken på att hela vårt parti genomsyras av den sortens tänkande.

    • Patrik

     Hej Anders.

     Du kanske menar sådana exempel som när de ledande socialdemokrater bad statschefen hota med frånsäga sig sin tron om inte riksdagen gick med på att transportera nazistiska soldater på svensk järnväg.
     Eller när Göran Person sa åt Margareta Vinberg ”rösta som jag säger” i frågan om Eurons vara eller icke vara.
     Det finns säkert fler exempel som alla enligt Anders historiebok aldrig har hänt.

     Med vänlig hälsning

     Patrik

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag förnekar aldrig något som hänt historiskt Patrik och att en statsminister ber regeringens representant att rösta som regeringen vill att denne ska rösta ser jag inga fel i.

    • Ville-Valle

     …du ställer en fråga om ”sakliga skäl” till den socialdemokratiska arroganta maktfullkomligheten. Jag har gett dig ett svar som du tydligen anser är för prekärt för att ta med. Jag kan lägga till att socialdemokraterna i Umeå har fler exempel på arrogant maktfullkomlighet, till exempel den höga Coopchefen som hade flera tunga S-uppdrag, bland annat i dåvarande polisstyrelsen, och blev sedermera dömd till fängelse om jag minns rätt. Du har också ett strålande exempel på denna arroganta maktfullkomlighet i Skellefteå där socialdemokraterna lovade inför folkomröstningen av centrumbron att följa folkets vilja. Och nu så struntar man i det fast två tredjedelar var emot brobygget. Jo du Anders Forss, det finns gott om exempel på socialdemokratins arroganta maktfullkomlighet. Om du tycker att sanningen är för känslig för att ta med i din blogg får jag väl vända mig till Axebros blogg så att läsarna/väljarna får svaret på din fråga…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har publicerat alla kommentarer du skrivit så jag censurerar inte såvida personangrepp inte ingår i det som skrivs.

      Vi har helt olika syn på vad som är arrogans och maktfullkomlighet och att enskilda individer ibland begår misstag ska inte likställas med att alla i partiet begår misstag.

      vad gäller Skellefteå så är inga beslut i brofrågan fattade ännu och när det väl blir dags så är jag säker på att man kommer att lyssna till folket och om möjligt följa deras vilja.

   • Sven

    Det skrämmande är att även det blå blocket haft samma filosofi. Även de har kört på med slöseriet.

Lämna ett svar till Jonny Disenfeldt Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.