Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det ojämlika samhället är orsaken till det ökade våldet.

Oavsett av om man vill eller inte så går det inte att undvika att se och höra om våldet i samhället – Ett våld som ökat markant under de sista åren. Den stora frågan vi därför måste ställa oss är varför våldet ökar och vad vi kan göra för att begränsa det.

Sannolik finns det lika många teorier om varför våldet ökar som det finns mänskor som uttalar sig i ämnet.

SD skyller de det ökande våldet på Islam som enligt dem är en mycket våldsbejakande religion medan merparten av de som forskar i ämnet vetenskapligt säger de att det ökade våldet beror på ökad gängmentalitet – En gängmentalitet som uppstår därför att segregation och en hög koncentration av människor med samma bakgrund och levnadsöde på ett och samma ställe är den mylla som behövs för att gäng ska bildas och se dagens ljus.

För egen del har jag en mycket mer rättfram och vad jag tror ärlig teori då jag vill lägga skulden till det ökande våldet på ojämlikhet och det utanförskap som ett ojämlikt samhälle skapar.

Jag vill med fog påstå att det samhälle som de nyliberala idémakarna skapat inte kan leda i någon annan riktning är till ett ökat våldsanvändande – Detta därför att den bärande idéen i det nyliberala tankesättet är att öka klassklyftorna.

Olof Palme sa att ”Det är ytterst viktigt att demokratin lyckas med att lösa de problem som människorna ser som centrala och att den inte blir handlingsförlamad”. Handlingsförlamning är just det ord som bäst beskriver vad nyliberalismen lyckat skapa allt sedan Palmes allt för tidiga död.

Med start på 1990-talet och allt sedan dess har samhället utvecklats i en riktning som skapat allt större klyftor i samma takt som inkomst- och förmögenhetsklyftorna växt. Det är helt enkelt så att skillnaden mellan rik och fattig blivit större samtidigt som barnen till både rika och fattiga delar samma drömmar om yrkeskarriär, prylar och framgång i livet.

I dagens Sverige har barnen till föräldrar som är bättre bemedlade kunnat få allt de pekat på och genom att deras föräldrar valt  ”rätt skola” för sina barn har de kunnat skaffa sig maktpositioner som inte beror på egen kunskap i alla lägen utan på att vara barn till rätt sorts föräldrar.

Den möjligheten har inte på jämlika villkor stått öppen för barnen till sämre bemedlade föräldrar vilken innebär att de på ett helt annat sätt tvingats finna sig i att befinna sig i en miljö där risken för att utveckla ett kriminellt beteende är större än för barn som har bättre bemedlade föräldrar.

Med samma drömmar om makt, framgång och prylar som de barn som har rätt föräldrar skapas grogrunden för våld och kriminalitet – Därför ligger  det närmare till hands att de barnen och ungdomarna väljer våldets och kriminalitetens väg för att skaffa sig samma saker och samma sorts makt som barnen till rika föräldrar.

Det samhälle och den rikedom som nyliberalsimen förespråkar har samma attraktionskraft på barn till fattiga föräldrar som det har på barn till rika föräldrar – Dock har nyliberalismen på ett effektivt sätt sett till att låsa ute barnen till de som är mindre bemedlade – Därav det ökade våldet.

Det äger säkert sin rättmätighet att invandrarbarn begår fler och grövre brott per capita än barn från rika familjer – Dock har detta inget eller mycket lite att göra med religion eller trosinriktning utan oerhört mycket att göra med klasstillhörighet.

Den egentliga orsaken kan istället tillskrivas ett ojämlikt samhälle som i alla stycken gör skillnad på VI och DEM.

När jag växte upp vilket var på Palmes tid existerade inget VI och DEM – I det samhälle jag växte upp i fanns bara VI. Dessutom gick barnen till både fattiga och rika i samma skola och i samma klass och spelade i samma fotbollslag etc.etc.

Min ovetenskapliga men ändå pragmatiska slutsats är därför att våldet inte beror på vare sig religion, etnicitet eller kön – Våldet beror på att samhället blivit allt mer ojämlikt trots att barn och ungdomar har samma behov och drömmar oavsett om de är barn till rika eller fattiga.

Skulden till det eskalerande våldet ska således inte läggas på invandringen eller på barn födda i Sverige av utomnordiska föräldrar – Skulden ska läggas på nyliberalismen och den ojämlikhet dess politik och doktriner skapat.

Vägen till ett samhälle med lägre brottsbenägenhet ligger därför i att skapa ett samhälle med större jämlikhet och genom att skapa ett samhälle där alla medborgare har samma möjligheter oberoende av släktskap eller social samhällsklass.

Vägen framåt är därför det samhälle vi Socialdemokrater vill skapa byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer – Ett samhälle som genomsyras av KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

 1. Bergis

  Det handlar om värderingar. Många som kom till Sverige trodde de skulle bli försörjda livet ut. När de förhoppningarna inte infrias kastar man sten på utryckningsfordon och bränner bilar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att påstå att människor kom hit för att bli försörjda livet ut saknar all form av korrekthet Bergis – Så är inte fallet – Att det skulle ligga till på det sättet är blott och allena en skröna och inget annat.

 2. Krister

  Jag har en son som är Polis.
  Han rycker ut 10 ggr fler gånger
  till Tensta-Rinkeby än Lidingö.
  Hur skall DU och S minska skillnaderna
  i levnadsvillkor på de orterna?
  Jag vill ha KONKRETA förslag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De förslagen har jag presenterat flera gånger Krister så titta i bloggvhistoriken så finner du de inlägg där de svar du söker finns nedtecknade.

   Att bryta segregationen och att sätta fler i arbete är en av vägarna.

 3. Leif Andersson

  Om jag inte minns fel brukar det hävdas från politikerhåll att statistik finnes som visar att våldet inte har ökat utan minskat. Vilken statistik använder du dig av?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I det här inlägget har jag inte hänvisat till statistik så därför har jag inte använt mig av någon statistik överhuvudtaget.

 4. Mr Sound

  Och ni i S är ytters delaktig i den utveckligen. Snacka om att ha noll koll.

  Att du sen tror människor kommer acceptera att ni strör mer resurser över människor som uppenbarligen inte är kompatibel med det svenska samhället är allt annat än seriöst.

  Hade politiker och förstå sig påare fått hjälp med sin politiskt korrekta inställning för länge sedan hade det säkerligen sett annorlunda ut i Sverige idag. För tror man att Sverige kan ta emot människor från de mest kriminella och dysfunktionella länder utan att det skulle få effekter på vår kriminalitet är man tyvärr okunnig i frågan. Att ens ta med SD i sitt argument visar på svår brist i förståelse.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Där har vi en oerhört skild världssyn Mr: Sound – Till att börja med finns det inga länder som är dysfunktionella sett till hela landets befolkning och ej heller länder som sett till hela befolkningen är kriminella.

 5. Fredrik

  Aningen naivt att påstå att det inte fanns något VI och DEM under Palmes tid, vilket så klart är helt fel då slutet av 60-talet och början av 70-talet är starten för proggen som just protesterade mot hur staten och kapitalet satt i samma båt och inte såg till den lilla människan.

  Men du menar säkert de 40% i röster som S fick och som med lilla valpen VPK på 4% kunde styra Sverige i ett VI utan hänsyn till den andra hälften av befolkningen som S inte behövde lyssna på eftersom man styrde i majoritet. Ditt problem Anders är inte att du inte förstår, det är att du inte klarar av att förmedla ditt budskap till en befolkningen av 2017:s nivå.

  Du kan inte göra befolkningen dummare, den kunskap som vi samlat på oss sedan 1970-talet är inte något vi kommer att glömma utan något vi tar med oss och som utgör för vem vi är. Detta gäller alla, även dig Anders.

  Du drömmer om ett Sverige som inte längre finns, och som inte kommer tillbaka för det gör inte historien. Du tror att folket är med dig, men ingen jag känner tycker som dig, förutom möjligen den lilla grupp individer som besöker bokcafet Pilgatan och dessa är inga S-människor. Och då är du ingen S-människa heller Anders. För om dem som stöttar dig står till vänster om V, ja då är du ingen S-förespråkare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är helt säker på att dagens befolkning förstår mitt budskap och vad det innebär att stå upp för vikten av ett jämlikt samhälle och hur detta jämlika samhälle är viktigt i kampen för ett samhälle för alla på lika villkor.

 6. Sven

  Och rapporterna om hedersvåld och kvinnoförtryck som tex Aftonbladet tar upp nu är naturligtvis även dem bara pga ojämnlikheten i samhället och något du fixar om du får hållas?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Över tid kommer vi att lösa problemen med hedersvåld och kvinnoförtryck Sven.

   Sedan är det viktigt att komma ihåg att mycket av det sker därför att män efter ankomsten till Sverige som ett resultat av dålig integration och eftersatt utbildning tenderar att bli radikalare än de var när de bodde i sitt hemland – Utbildning och god integration är det enda som kan lösa detta.

 7. Lars Flemström

  Du skriver att sannolikt finns det lika många teorier om varför våldet ökar som det finns mänskor som uttalar sig i ämnet. Riktigt sant är det inte, eftersom du och andra faktaresistenta verklighetsförnekare inte skiljer er särskilt mycket åt. Eller syftar du på att Anders Lindberg på Aftonbladet har börjat vackla. Verkligheten tränger sig på. Snart är du ensam.

  Dina teorier, där du ständigt rackar ner på underklassen, sågades ganska rejält av Muhammad Fazlhashemi, professor i islamsk teologi, och Evin Izmail, doktorand i IS’ propaganda, samt Cecilia Uddén, Svt:s mellanösternkorrespondent, i Agenda i söndags. Vilka forskare hänvisar du till? Är inte Fazlhamshemi och Ismail forskare, med just islam som specialitet, och väl insatta i ämnet, sett till deras etniska /religiösa bakgrund?

  I min egen bokhylla har jag båda Koran-översättningarna, Zetterstens från 1800-talet, och Muhammed Knut Bernströms betydligt nyare, där han dessutom förklarar koranverserna, enligt den traditionella tolkningen, som vare sig stöds av SD eller al Qaida. Som är rörande eniga om en annan tolkning, som framställer islam som en mycket våldsbejakande religion.

  Det skrämmande, enligt Fazlhashemi, är att så få teologiskt lärda muslimer tar öppen strid mot de nya våldsbejakande korantolkningarna. Han berättade att många välutbildade muslimer, som har lyckats bra med sina karriärer, stödjer de nya tolkningarna. Och det är förstås ytterst allvarligt, eftersom de är teologiska auktoriteter för de ”nyfrälsta” men lågutbildade unga männen, som är uppvuxna i det sekulariserade västerländska samhället utan närmare kontakt med sin egen religion

  Det är som med Anders Forss och kristendomen, som Forss har gjort om till att passa hans egna politiska syften. I min bokhylla har jag också Fazlhashemis bestseller ”Vems islam”, där han diskuterar hur olika riktningar i muslimska samhällen använder religionen för sina egna politiska och ekonomiska intressen. Det torde alltså råda en ganska stor enighet bland dem som har forskat om islam, oavsett deras egen eventuella religionstillhörighet, att problemet finns inom islam. Och att detta är något som muslimerna själva måste ta itu med, men att de inte gör det i tillräckligt stor utsträckning.

  Men den verklighetsförnekelse, som sprids av bl.a. Forss kommer SD:s förenklade analyser att framstå som de mest rimliga. Eftersom Forss’ förklaringar är ännu mer förenklade. Och bortser från allmänt kända fakta. Att skylla det dödliga våldet på klasstillhörighet är att ta till unkna klassfördomar, vilket drar ner hela socialdemokratin. Så att varenda S-politiker uppfattas som ”inte en av oss”, av alla som inte är över- eller medelklass. Svårt att förstå?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står upp för det jag anfört i inlägget Lars och det jag skrivit där.

   Religion i sig är inte upphovet till våld – Myllan som utgör grogrunden till våld startar i ett segregerat samhälle där människor som ett resultat av ojämlikhet känner utanförskap och hopplöshet – Religionen som verktyg skapas av at människor med eget girigt maktbegär försöker använda religionen som verktyg för att få andra att begå brottsliga handlingar.

 8. Per Fjellberg

  Om boten på ojämlikheten är att ge politikerna mer makt så ökar en annan ojämlikhet, den mellan styrda och styrande.

  Att ge politikerna mer makt innebär mer tvång. Behöver de inte tvinga människor att uppföra sig på ett visst sätt så behöver de inte mer makt.

  Hur illa det kan gå när politikerna får för mycket makt illustreras av realsocialistiska samhällen som snabbt degenererar till tredelade samhällen: den politiska eliten, dess hantlangare och resten.

  Bäst vore om vi föddes jämlika. Dit kan vi bara sträva för vid varje födsel så spelar slumpen in vad gäller vilka egenskaper vi föds med men vi kan åtminstone ta med denna aspekt när vi bestämmer oss för vilken migrationspolitik vi vill ha och vad vi kan göra för att minska lidandet i världen.

  Det andra vi kan göra är att fundera över hur samhället kan stötta de ekonomiskt svaga utan att ge politikerna mer makt än absolut nödvändigt. Ur den aspekten är ett progressivt skattesystem en bra väg. Den möjligheten har dock politikerna spelat bort genom dels ett högt skattetryck och att endast den statliga inkomstskatten är progressiv.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att skapa ett mer jämlikt samhälle kan inte likställas med att ge politiker mer makt – Ett jämlikt samhälle skapas genom politiska beslut som säkerställer en bra fördelningspolitik så att inkomsterna av allas arbete kan fördelas mer jämlikt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det beror på vart i Jamaica eller Nigeria man befinner sig Krister – Jag har varit på båda ställena ett flertal gånger utan problem och jag känner många som bor där så ditt påstående är felaktigt vill jag hävda. vad gäller Honduras så ska jag inte uttala mig då det är åtskilliga år sedan jag sist satte min fot där.

 9. Krister

  Du skulle bli förvånad om du visste hur många
  välintegrerade och högutbildade som anslutit sig
  till Islamistisk terrorism.
  Terroristerna som stod bakom 11 september-terrorn var
  varken arbetslösa, fattiga eller lågutbildade.
  Ej heller i utanförskap. De var alla skickliga människor.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Dåden 11 september utfördes eller snarare beordrades av människor med egna giriga maktambitioner Krister – Detta har i grunden inget med religion att göra.

 10. Alexander

  Anders säger att det är en skröna att folk kommit hit för att bli försörjda. Nu har vi fått svart på vitt angående en annan skröna, den att många barn från andra länder är vuxna. En tredje var ju att Sverige inte kunde påverka antalet som kommer hit. Även den har krossats…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att många fuskat med sin ålder har jag aldrig motsatt mig och den teorin lanserade jag för länge sedan i ett ifrågasättande om varför vi inte är mer noga med att kolla upp åldern i samband med asylansökans inlämnande.

 11. Alexander

  Anders kanske ska titta på utbildning, förmögenhet osv hos de som ligger bakom terrordåd. Sedan är det så att han varit på Jamaica och i Nigeria och inte haft några problem, så det är alltså ingen fara. Jag träffade nyss en syrier som varit i sitt hemland så att påstå att det är farligt där är felaktigt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att Syrien är en farlig plats är självklart då krig råder Alexander men håll dig till att kommentera inlägget istället för att försöka avleda uppmärksamheten från det jag skrivit i inlägget om du vill debattera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.