Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kapitalism är ett hot mot en fungerande marknadsekonomi.

Att kapitalism enligt nyliberalismens doktriner utgör ett hot mot en fungerande marknadsekonomi därför att kapitalismen som ideologi befrämjar marknadsmanipulationer är något jag sagt länge i syfte att beskriva varför jag är Socialdemokrat och varför nyliberalismen och dess effekter är skadliga för samhällsutvecklingen.

För den som vill läsa mer ingående om ämnet finns mycket litteratur att tillgå – Bland annat från Thomas Piketty. Vill man veta mer och forska djupare i ämnet rekommenderar jag att ni läser Ekonomihandboken skriven av Johan Ehrenberg och Sten Ljungren.

I ekonomihandboken har man på ett sätt som är lätt att förstå lyckats sätta fingret på och förklara varför marknad och kapitalism är två från varandra helt skilda saker.

Nästan varje gång jag skriver i ämnet blir jag beskylld för att vara kommunist, marknadsfientlig och företagsfientlig – Med dagens inlägg hoppas jag därför ge de som påstår så svar på tal genom att återge delar av det som skrivs om skillnaden mellan marknad och kapitalism i Ekonomihandboken.

Socialdemokratisk ideologi är på inget sätt kommunistisk eller marknadsfientlig. I själva verket är vår ideologi bra för marknaden men ett hot mot de som föredrar råbarkad kapitalism.

Att vi är emot kapitalism har sin grund i att kapitalismen har ett enda mål:

 • Att säkerställa att fåtalet (ca: 3% av jordens befolkning) har en suverän bestämmanderätt över flertalet (övriga 97% av jordens befolkning) därför att de kontrollerar kapitalet.

Det är just denna ordning där ett fåtal med alla till buds stående medel förtrycker och behandlar flertalet efter eget gottfinnande som jag vill ändra på – Det jag vill bekämpa är således kapitalismen och inte marknadsekonomin.

Det är därför ”Ekonomisk Demokrati” är nödvändig för att skapa ett välmående och blomstrande samhälle!

Om marknad och kapitalism skrivs så här i Ekonomihandboken:

 • Att kapitalism och marknad inte är samma sak utan två från varandra vitt skilda saker.
 • Att marknaden ytterst handlar om samspel.
 • Att kapitalismen ytterst handlar om makt.
 • Att kapitalismen är någonting annat än marknaden och bekämpar och försöker kontrollera den så gott den kan.
 • Att kapitalismen har minskat marknadens roll i förhållande till vad som skulle vara möjligt och lämpligt mot bakgrund av den tekniska utveckling och den nivå på arbetsfördelning som vi nått.

Effekten av ovanstående är att kapitalismen effektivt berövat en absolut övervägande del av mänskligheten möjligheten att bli företagare. 

Man har gjort så genom att tillse att:

 • Att det för att bli företagare inte räcker med idéer, vilja och/eller kunskap – Man måste ha kapital eller tillgång till kapital.
 • Att kapitalismen effektivt har minskat marknadens roll genom att absurt stora företag tagit bort en stor del av produktionen och lagt över samordningen på byråkratiska apparater (läs WTO, EU med flera).
 • Att de stora multinationella företagen genom karteller och monopol ersatt marknaden med något som ger kapitalägaren större säkerhet.

Andra skillnader vi kan se mellan marknad och kapitalism är följande:

 • Att marknader handlar om horisontella relationer som skapar ett beroende som kan berika båda parterna och att marknaden handlar om samspel.
 • Att kapitalism handlar om vertikala relationer som skapar dominans och som är parasitära och att kapitalism handlar om makt.
 • Att marknaden bygger på unikhet.
 • Att kapitalismen bygger på utbytbarhet.
 • Att kapitalägarna inte har någon annan specifik kompetens än att handla med företag.
 • Att det för kapitalägaren inte spelar någon roll vad som genererar hög lönsamhet.
 • Att det i kapitalismen inte finns några sociala bindningar som hindrar kapitalägarens jakt på att kontrollera de allra lönsammaste företagen.
 • Att marknaden bygger på frivillighet.
 • Att kapitalförhållandet enligt kapitalismens dokrtiner bygger på att företag kan köpas och säljas alldeles oavsett vad de anställda anser.

Så långt citat saxade ur Ekonomihandboken – Min förhoppning är att ni som läser detta ska få en förstärkt förståelse för det budskap jag försökt framföra från dag 1 i min politiska gärning.

Det är hör tid att vi ifrågasätter nyliberalismen och dess doktriner ty även om nyliberalismen lockar med frihet för människor och självbestämmande i alla lägen är den inget annat är kapitalismens yttersta verktyg för att skaffa ännu större kontroll över världens samlade kapital.

Därför måste vi snarast möjligt skapa ”Ekonomisk Demokrati”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

54 kommentarer

 1. Bergis

  Men hur går ditt resonemang ihop om ni tänker slå er ihop med Folkpartiet och Centern i nästa val? Hur går det då med drömmarna om ett socialistiskt samhälle? Lönedumpning är ett måste har Annie Lööf sagt. Att göra Sverige till ett lönesänkt centerpartistiskt paradis för småföretagare och riskkapitalbolag, är det bättre än att be Jimmie Åkesson om ursäkt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi kommer att få ihop en regering med L och C utan större problem och jag delar helt Björklunds åsikt om SD.

   • Lars Flemström

    Björklund är mycket tydlig med att en eventuell blocköverskridande regering ska bestå av socialdemokraterna och hela alliansen. Alla försök av S att splittra alliansen kan bara leda till att vi får flera socialdemokratiska partier i Sverige, vilka strider sinsemellan om rätten till partinamnet.

    Anders Forss kan ju göra som den stora förebilden i Frankrike, Macron, som – efter att ha gjort sig känd som arbetarfientlig socialdemokrat – gick ur och ställde upp som ”partilös” i presidentvalet. Och nu är i färd med att bilda ett eget parti.

    Annars tycker jag att målet för S bör vara att bilda en socialdemokratisk enpartiregering med stöd av V, som dock inte ska ingå i regeringen. Denna regering får göra upp med alliansen i alla frågor, i vilka man inte stöds av V. Det kommer inte att bli några problem, eftersom de frågorna är väl kända. Och så tror jag att vänsterpartisterna själva vill ha det.

    Björklund är också mycket tydlig med att huvudalternativet för honom är en ny alliansregering. Han har tidigare sagt att han även kunde acceptera en S + M -regering. Men det är ju numera ovisst om M verkligen kommer att vara största alliansparti efter valet. Och det är också ovisst om S + M kommer att samla ett tillräckligt stort väljarstöd för att bilda regering, utan stöd av något ytterligare parti.

    När Palme var S-partiledare, drog vi socialdemokrater alla borgerliga partier över samma kam. Det var aldrig någon diskussion om att S ensamma skulle bilda regering – eller gå i opposition. Därför tycker jag att Anders Forss ska sluta använda Palmes namn som täckmantel för en politik, som inte var hans.

    Men nu har vi dock, som Björklund säger, en helt annan situation, med ett stort SD, som kan göra det omöjligt att bilda en regering, som bara stöds av det egna blocket. Det är nästintill komiskt att Anders Forss säger sig dela Björklunds åsikt om SD, när han inte alls delar Björklunds åsikt om hur SD ska hållas utanför reellt inflytande över regeringsbildningen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     När jag säger att jag delar Björklunds uppfattning i frågan där han säger att han aldrig kommer att medverka till en regeringsbildning som SD har inflytande i.

     Helt rätt så säger han att en alliansregering är hans förstahandsalternativ men han säger även att han är öppen för andra lösningar om den möjligheten inte är möjlig som ett resultat av valet och det är den tråden jag spinner vidare på.

     För mig är självfallet en renodlad socialdemokratisk majoritetsregering förstahandsvalet men kan inte detta uppnås måste vi söka andra alternativ – För mig är det bästa alternativt då att söka regeringssamarbete med L och C och göra upp i de frågor vi kan nå överenskommelser i för att sedan låta övriga frågor avgöras genom ”hoppande” majoriteter i riksdagen.

   • Micke

    Informativt inlägg som beskriver kapitalismens rätta ansikte.

    Jag blir dock fundersam hur du tänker att ny liberalistiska partier kan vara ett alternative till samarbete med tanke på vad du anser om nyliberalism.

    Som vänster sosse borde du väl ändå reagera på detta utspel från Löfven eller är regeringsmakten viktigare än ideologin?

    Om detta blir verklighet efter nästa val så har höger sossarna verkligen lyckats utradera det gamla fina socialdemokratiska partiet. Palmes ideologi är då utraderad som jag ser det och många vänster sossar kommer byta till V.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Med förslaget om samarbete mellan S,L och C för att bilda regering om det parlamentariska läget efter nästa val blir sådant att det är nödvändigt för att regera Sverige menar jag följande.

     För att regera landet ska vi göra upp i de frågor vi kan göra upp i för att sedan överlåta lösningen av sådant vi inte kan komma överens om till ”hoppande” majoriteter i riksdagen – Lösningen är måhända inte ideal men den bästa om ett omöjligt parlamentariskt läge skulle uppstå.

   • Petter

    Då skulle nog många fly L och C om de vill gå ihop med S tror att samma scenario skulle uppstå som när M och AKB tog upp ett samarbete med SD . Som sagt var det är inte politikerna som styr ,det är fortfarande den stora massan ,alltså vi väljare trots att du gärna skulle vara en envåldshärskare typ Trump . Allt mer tyder på att du anammar denna retorik, men har inte hört nån som säger att Anders Forss ska vi stödja. Och jag umgås med ganska många politiskt aktiva i både höger och vänster. Självgoda politiker kommer inte långt upp på ”stegen”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har motsatt uppfattning Petter – Ett regeringssamarbete där vi gör upp i de frågor vi kan nå överenskommelser i och låta övriga frågor göras av ”hoppande” majoriteter i riksdagen tror jag är en mycket framkomlig väg för att skapa en stark regering.

     Det handlar inte om att vara självgod Petter – Bara om att hitta effektiva arbetsmetoder och ett bra sätt att regera vårt land.

     • Jonny Disenfeldt

      Fråga miljöpartiet hur bra det fungerat att sitta i en regering med S … klarar Mp av att stanna i riksdagen nästa val ?

      Där är framtiden för allianspartier som agerar idiotiskt och går in i en regering med S, samma dystra framtid…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      På inget sätt – I samregering med M utplånades C nästan helt, nu när man står på egna ben växer man så ditt resonemang håller inte Jonny.

      Sedan beror det på hur regeringssamarbetet görs – Gör man på det sätt jag föreslagit som innebär att komma överens om frågor där det går att komma överens för att lösa övriga frågeställningar via hoppande majoriteter i riksdagen så gynnar det alla partier.

    • bertil

     Ligger nog nåt i det du nämner Petter.
     Dock är många emot Moderaterna och jag tror inte det vänder i första taget.

     För S är sammarbete med L och C inget drömsenario.
     Men tyvärr det enda möjliga.

     Nyliberalismen har förflyttat berg och man har därmed även rubbat så Sossarna gått mer söderut mot höger.
     Vi får hoppas KD åker ur riksdagen. FI kommer in och att Vänstern och FI ger stöd för mer vänsterpolitik när L eller C sviker.

     Moderater om de slår sig ihop med L, C och tar stöd av SD i 90% då är Sverige illa ute.
     Man hamnade illa ute redan då Alliansen vann valet 2010.
     Men med en ren högernyliberal politik än en gång då kommer även svenska medborgare till tiggeri på gatorna.
     Hur man behandlar tiggeriet har vi ju sett. ’
     Man gör kort sagt inte ett smack åt det varken i EU eller inom Sverige.
     De stackarna har inte nåt stöd nånstans.

 2. Ville-Valle

  …kopia på svar till en kommentar på Robert Axebros blogg:

  … Anders Forss siktar nog inte bara på en riksdagsplats utan i hans fantasi är han nog redan på väg att bli minst finansminister. Det är av största vikt att alla ni som är insatta i hans förehavanden med skatteplaneringsbolaget Jukano och har beslagit honom med lögner sparar på informationen så att den åter bli aktuell när Anders Forss börjar sin personvalskampanj till riksdagen. Anders Forss vill att hela Jukanofrågan ska rinna ut i sanden och glömmas bort. Det får absolut inte ske!
  Av hans egna inlägg framgår att hans skatteplaneringsbolag Jukano i Malaysia är ett mycket känsligt ämne för Anders Forss. Han har själv i flera inlägg erkänt att det rörde sig om ”omoraliska affärer”, men när jag i någon kommentar använde synonymen ”tvivelaktiga affärer” kallade Anders Forss det som personligt påhopp på honom. Samtidigt har han försökt förnedra Axebro i flera inlägg där han idiotförklarat centerpartisten och hänvisat honom till Svenska Akademien med sina sagor. Det anser inte Anders Forss är något personligt påhopp…???
  Det mest känsliga för Anders Forss är hur mycket han skodde själv på sina ”omoraliska affärer” med Jukano. Jag har frågat honom minst tre gånger och han vägrar konsekvent att svara på frågan. ( se hans egen blogg). Då kan man undra: varför är det så känsligt för Anders Forss att berätta hur många miljoner kronor han tjänade på sina ”omoraliska affärer” i Malaysia? Finns det fler ”lik i lasten” hos Anders Forss som han vill hemlighålla från sin tid i Malaysia? Var det verkligen av familjeskäl han flyttade tillbaka till Sverige eller gjorde han sig omöjlig och tvingades fly från Malaysia? Hans märkliga agerande väcker frågor…
  En granne som jobbar inom sjukvården och som också till och ifrån börjat följa Anders Forss blogg påpekade att det förmodligen ligger en sjukdomsbild bakom Anders Forss ”arroganta och hänsynslösa gåpåarmentalitet”. Hur det är med den saken låter jag vara osagt, men även en lekman som följt hans blogg en tid börjar förstå att det måste vara mer än en häst som är på rymmen från hagen hos Anders Forss…
  Fråga till Anders Forss: Vad anser du om den här kommentaren…?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jukanas verksamhet klarar av alla granskningar som görs och/eller kommer att göras och jag har precis som jag sagt inget att dölja.

   Vart politiken ska ta mig och på vilken position jag kommer att hamna i en framtid vet varken du eller jag Ville-Valle och att bli minister eller regeringsmedlem är inget självändamål – För mig är det viktiga att skapa opinion för en förändring till ett bra och stabilt samhällsbygge och det är det jag jobbar för medan du försöker dig på att arbeta för något annat.

   Jukana är inget känsligt ämne för mig – Tvärt om ett ämne jag kan prata om med stolthet då jag inget har att dölja. Det jag kallar personligt påhopp är att du utan att ha bevis för densamma påstår att Jukana skulle ha ägnat sig åt olagligheter – Att påstå att jag medverkat till lagbrott utan att ha bevis för att så är fallet är förtal vilket är åtalbart i vårt land.

   Det irriterar säkert många att jag står upp för det jag tror på politiskt och att jag driver de frågor som betyder något för mig. Det irriterar säkert än fler att jag inte bekänner mig till jantelagen och därför inte är mottaglig för de argument som hör till den.

   Så avslutningsvis vet varken du eller jag vart politiken ska föra mig och huruvida jag kommer att bli framröstad eller inte – Den saken överlämnar jag med varm hand åt väljarna att avgöra. Med det sagt är jag övertygad om att det finns människor som både gillar de idéer jag presenterar och de som ogillar dem – Min förhoppning är att fler kommer att gilla dem och därför kommer att tycka att jag ska röstas fram.

   Mitt sätt att skriva och argumentera är fritt från personliga påhopp som står i strid mot vår lagstiftning – Att följa lagstiftningen är något jag ser som en hederssak och något jag alltid gjort.

   • Ville-Valle

    …du Anders Forss har fortfarande inte berättat för dina läsare och framtida väljare? hur mycket du har skott dig på Jukanos som enligt dig själv höll på med ”omoraliska affärer” Varför vägrar du i sten att berätta hur många miljoner kronor? du har stoppat undan av dessa i ditt eget tycke ”omoraliska pengar” och som du enligt egen utsago nu ska använda till din socialdemokratiska personvalskampanj. En socialdemokrati som åtminstone på pappret anser sig bekämpa alla former av ”omoralisk skatteplanering” som tar pengar från en trygg välfärd. Det du Anders Forss!
    Och vad gäller dina personliga påhopp på till exempel Axebro så finns de fortfarande på din blogg och är förmodligen även sparade för framtida behov…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     De inkomster jag haft efter min återkomst till Sverige är publika på samma sätt som övriga inkomsttagares inkomster och hur mycket jag tjänat historiskt har ingen betydelse i sammanhanget Ville-Valle – Oavsett av om det är 1 krona eller åtskilliga miljoner saknar det betydelse.

     Jag har inte gjort några personliga påhopp på Axebro som ligger utanför ramen för vad man bör tåla som publik person. Att blogginläggen sparas i historiken är naturligt och även här har jag inget att dölja Ville-Valle.

 3. Max Hansson

  Jag har svårt för distinktionen mellan kapitalism och marknad. Enligt min uppfattning hör de ihop.

  En av nyliberalismens hörnpelare är att marknaden ska få fritt spelrum. Politiker ska inte ta beslut som ifrågasätter marknadsmekanismerna. Efter 30-år av nyliberalistisk utveckling ser vi effekterna i form av större klyftor och ett segregerat samhälle. Jag håller fullständigt med dig när du säger ”nyliberalismens effekter är skadliga för samhällsutvecklingen”.

  Däremot finner jag din avsikt ”Det jag vill bekämpa är således kapitalismen och inte marknadsekonomin.” som motsägelsefull. Du vill bekämpa effekterna av de senaste decenniernas utveckling men det som orsakat förändringen, marknadskrafterna ökade spelrum, bejakar du.

  Genom nyliberalismen har kapitalet flyttat fram sina positioner. Beslut ska tas på marknadsmässiga och ekonomiska grunder. Det är precis som du säger ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Själv tycker jag inte att det är motsägelsefullt att bekämpa kapitalismen men inte marknadsekonomin då marknadsekonomin har alla förutsättningar i världen att fungera utan påverkan från kapitalismen – I min värld är marknadsekonomi att efterfrågan och tillgång är i balans vilket störs därför att kapitalismen gör allt den kan för att styra just tillgången i syfte att driva upp prisnivån ocg genom att skapa oligopol som stänger mindre aktörer ute från marknaden.

   • Max Hansson

    I min värld har den idealiserade modellen av marknaden fått ge vika när effekterna av marknadslösningar blivit uppenbar. När beslut flyttas ut till marknaden är det tillgången på resurser som dominerar. Ojämlikheten cementeras och förstärks.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kan inte annat än hålla med så länge marknaden styrs av nyliberala tankar och idéer.

 4. Alexander

  Det är ganska intressant. Anders Forss har varit med om att hjälpa människor att stjäla (hans egna ord) pengar från den välfärd som kan komma behövande till hjälp. Det enda han anser sig behöva göra är att be om ursäkt, sedan är det fritt fram att kasta invektiv på alla som inte håller med honom om skattenivåer. Trovärdigheten är inte så hög. Herr Forss kanske kan svara på om han tycker att Hagamannen ska bekämpa kvinnovåld? Det är bara att göra avbön….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den kunskap jag skaffat mig om skatteplanering kan med fördel användas för att bekämpa skatteplanering Alexander och att ha den kunskapen och nu kunna använda den som en styrka ser jag som en tillgång och inte som en belastning.

 5. Alexander

  Och Hagamannens erfarenheter kan också användas. Naturligtvis undviker herr Forss den frågeställningen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är skillnad på en brottsling som hagamannen och den kunskap jag har Alexander – jag utelämnade svaret därför att du bara gör dig löjlig med den sortens kommmentarer.

 6. Alexander

  Det Anders inte förstår är att det handlar om trovärdighet. Och hans blir naturligtvis låg när han berättar för andra att de inte ska göra det han själv gjort. Förstår han det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror inte att trovärdigheten sjunker ett enda dugg därför att jag arbetat aktivt med skatteplanering Alexander – Tvärt om tror jag att den ökar när jag kan använda kunskapen i syfte att stoppa eller kraftigt försvåra skatteplanera.

   Sedan har jag inte skatteplanerat för egen del men för mina klienters del vilket är en himmelsvid skillnad.

   • Jonny Disenfeldt

    Så du har deklaretat alla bolagets och dina privata inkomster i Malaysia årligen ?
    Bolaget har inga tillgångar ?
    Du har inga utländska konton ?
    Inget ägande utomlands i fastigheter etc ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Under den tid jag var skattskyldig deklarerade jag mina inkomster i Malaysia Jonny vilket även bolaget gjort – Ett inaktivt bolag har inga inkomster och betalar således ingen skatt.

 7. Alexander

  Anser herr Forss då att Jimmie Åkesson är trovärdig när han pratar om arbetet mot rasism? Enligt dig är han ju det….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I mina ögon så saknar Jimmie Åkesson all form av trovärdighet eftersom han leder ett parti med nazistiska och rasistiska rötter.

 8. Alexander

  Och med den argumentationen saknar Sjöstedt trovärdighet eftersom att hans parti har kommunistiska rotter. Håller Anders med om det eller kommer han återigen att vara inkonsekvent?

   • Jonny Disenfeldt

    En klar majoritet anser att kommunism är dåliga rötter för ett politiskt parti … inte Anders Forss dock som inte anser att det begåtts folkmord i kommunismens namn. Ta t.ex pol Pot… han var ju en fin kommunist som arbetade för flertalets bästa, ivrigt påhejad av t.ex Birgitta Dahl (S-riksdagsledamot)….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är stor skillnad på kommunism och socialdemokratisk politik och våra socialdemokratiska rötter och eftersom jag är socialdemokrat ägnar jag mig inte åt att debattera kommunismens vara eller inte vare – Mitt politiska värv handlar om att lyfta fram Socialdemokratisk politik och det är det jag ägnar mig åt varje dag.

 9. Alexander

  Nu frågade jag inte om en jämförelse utan om kommunism är dåligt. Anser herr Forss att kommunism är dåligt eller inte?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Man måste alltid jämföra med alternativen Alexander och det är det jag gör i mitt svar på din förra kommentar.

 10. Alexander

  Alltså är inte Saddam Hussein så farlig eftersom vi haft Hitler och Stalin. Hur är Anders syn på kommunism som ett fristående alternativ? Måhända är det känsligt med svaret.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Fortsätt gärna att debattera på det sätt du gör så att de som läser får sig en tankeställare om hur du tänker Alexander – Hur kommunismen ska betraktas beror helt på vad man jämför den med.

 11. Alexander

  Anders får gärna berätta varför man inte kan jämföra Saddam Hussein med Hitler när kommunismen jämförs med nazismen. Förklara nu hur DU tänker, det var nämligen du som började argumentera på det viset.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   har jag någonsin påstått att man inte kan jämföra Saddam med hitler Alexander?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har till skillnad från dig aldrig påstått att Saddam inte är farlig Alexander.

 12. Alexander

  Det har inte jag heller. Jag skrev ”inte SÅ farlig”. Dina återkommande lögner är inte snygga….

     • Alexander

      Vad tror du? Saddam Hussein. Varför påstår du att jag sagt att han inte är farlig?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vad jag sa är att jag aldrig påstått att han är någonting – Den som kommit dragandes med honom i en kommentar som för övrigt inte har med inlägget att göra är du därför är det du som bör besvara den frågan och inte jag.

Lämna ett svar till Alexander Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.