Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Samhällsbygget är långtifrån färdigt – I bästa fall bara just påbörjat!

Samhällsbygge är en grannlaga uppgift för politiken – Dessutom en uppgift som i princip aldrig tar slut därför att befolkningen växer och därför att en växande befolkning betyder fler utmaningar och fler att bygga ett bra och jämlikt samhälle för.

”Sannolikt är samhällsbygget aldrig färdigt och vill man förändra levnadsvillkoren för de många måste man arbeta för förändring” – Så sa Olof Palme en gång och det är just orden i denna mening som gör att jag alltid finner kraften att gå vidare i min politiska gärning.

Samhället är på inget sätt färdigbyggt – Därför behövs ett idogt och envetet arbete för att förändra till det bättre för att undvika att gå i samma fälla som Alliansen och förändra till det sämre.

Därför är de förändringar som behövs förändringar som leder till ett bättre mer JÄMLIKT samhälle.

Precis som Palme så tror jag fullt och fast på att detta bara kan göras genom segt och långsamt praktiskt politiskt arbete och genom väl genomtänkta reformer.

Med samma övertygelse är jag övertygad om att reformer utan väl ideologiskt förankrade idéer och värderingar är tomma och i längden direkt farliga – Detta därför att de hotar folklig uppslutning och ett folkligt deltagande i politiken.

Reformer måste alltid relateras till och säkerställas gentemot de idéer och värderingar som utgör vår ideologi. För mig innebär det att allt politiskt arbete måste ställas mot våra ideologiska kärnvärden som för mig som socialdemokrat lyder KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. 

För att åstadkomma de förändringar som behövs för att uppnå ideologins grundteser måste vi vara pragmatiska när vi genomför det praktiska politiska arbetet.

För att ytterligare tydliggöra vad jag menar kommer jag här att ställa upp några av alla de uttalanden som Olof Palme gjorde under sin politiska gärning med förhoppning att ni genom dessa ska förstå vad jag säger när jag påstår att vi måste återgå till den politik vi vet fungerar och därifrån starta reformarbetet.

Håll till godo – Palme sa bland mycket annat följande kloka ord:

 • ”Vi tvingas ofta ompröva vår politik när det gäller metoder och praktiska handlingslinjer. Samhällsutvecklingen gör detta nödvändigt, liksom människornas önskningar. Illa har det gått för partiet när vi begått misstaget att göra en politisk metod som är lämplig i ett visst tidsskede till ideologi för alla tider.
 • Men bara för att metoderna skiftar behöver man inte byta värderingar. Trofasthet och konsekvens när det gäller idéerna måste förenas med trolöshet när det gäller metoderna. 

Dessa uttalanden gäller idag likväl som på den tid Palme verkade och budskapet han gav lever lika starkt i mig som någonsin i honom.

Det är därför jag alltid återkommer till det faktum att ideologi och den ideologiska plattformen är vad som är viktigast i politiken.

Vi kan kompromissa gällande metoderna för att nå dit och vi kan tillåta oss att handla på olika sätt från en tid till en annan – Det viktiga är ju trots allt att vi står starka vid våra värderingar och aldrig underlåter oss till att fatta beslut som går emot våra värderingar.

Der är så vi Socialdemokrater tillsammans kan driva en pragmatisk politik som faktiskt gör skillnad i gemene mans vardag.

Palme sa en gång med all rätt följande: ”Det är svårt att fördjupa sig i de senast framlagda propositionerna eller den avlägsna utopin. Men att binda samman dessa ser jag som politikens viktigaste uppgift.

Eftersom det är människornas vardagsliv i all sin mångfacetterade rikedom som är det viktigaste i politiken kan ingen enskild idé erbjuda lösningen på alla vardagslivets problem. Lösningen på vardagslivets problem kan endast åstadkommas genom att förena ett stort antal idéer och formulera dessa till en gemensam ideologi.

Vilka idéer och värderingar är det då som sammantaget skapat kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE?

För egen del är det idéerna om hur vi skapar ett mer JÄMLIKT samhälle med mindre klassskillnader som är de bärande i mitt politiska arbete – Dvs. samma idé som skapade kärnvärdena i den Socialdemokratiska ideologin.

Att kunna skapa ett Sverige där full valfrihet för alla på lika villkor råder i alla nivåer i samhället och inte bara hos ett utvalt fåtal är en utmaning.

Palme sa: I alla kulturer har man med börden, penningens och status av olika slag alltid försökt dela in människor i fack och fållor. Det finns heller ingen grandios enhetslösning på detta ständigt återkommande dilemma. Vi vet bara att det är med tusen och en praktiska reformer som man överhuvudtaget kan komma framåt”.

Precis som Palme är jag fullt medveten om att man bara orkar med detta vardagsarbete om man samtidigt drivs framåt av utopien om ett bättre samhälle som präglas av jämlikhet och alla människors lika värde..

Just det faktum att jag vet att detta är möjligt håller mig igång – De gånger jag tvivlar brukar jag sätta mig ner och begrunda våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och vad de faktiskt innebär här och nu.

När jag gör så kommer kraften att jobba vidare tillbaka helt enkelt därför att målet om ett jämlikt samhälle med full valfrihet för alla på lika villkor byggt på vår gamla devis ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” är värt att kämpa för.

Resan mot en jämlikt Sverige har bara börjat – I takt med att fler och fler inser finessen och storheten med ett jämlikt samhälle och inser att metoderna kan variera så länge värderingarna står stadiga i sin ideologiska mylla kommer resans fart att öka.

Det är först när vi är trofasta mot idéerna och värderingarna och trolösa gentemot metoderna som framgången kommer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

10 kommentarer

 1. Ville-Valle

  …du kommer att bli en utmärkt S-politiker Anders Forss för du har redan på ett klart och tydligt sätt visat din arroganta och förnedrande socialdemokratiska hållning till människor/väljare som har fräckheten att ifrågasätta dina smutsiga metoder, din girighet med mera. Nu har du redan börjat i gammal god socialdemokratisk anda att smutskasta/förminska personer som bevisat att du far med osanningar, att du ljuger om dina tvivelaktiga affärer (Jonny Disenfeldt i ditt inlägg ” Som regeringsbärare måste vi se till att transportsektorn blir kvitt osund konkurrens”).
  Trots flera uppmaningar vägrar du att svara på några enkla frågor om dit mörka förflutna i samband med ditt inlägg ” Som regeringsbärare måste vi se till att transportsektorn blir kvitt osund konkurrens”.
  1) Du vägrar namnge dem i S-partiets politiska ledning i Umeå och på länsnivå som du påstår att du har informerat om dina tvivelaktiga affärer i Malaysia med omnejd. Det är av största vikt att väljarna får veta vem eller vilka de är för att vid nästa val kunna ställa dessa S-pampar till svars för att de godkänt dig som representant för S trots dina tvivelaktiga/smutsiga affärsmetoder.
  2) Du vägrar konsekvent att svara på hur mycket du själv skott dig på dessa tvivelaktiga/smutsiga affärer i utlandet. Dessa smutsiga miljoner som du nu ska använda i den egen socialdemokratiska personvalskampanj..
  3) Du försöker gömma dig bakom någon påhittad sekretessklausul om hur många miljoner/miljarder du med dina omoraliska affärsmetoder hjälpt till att undanhålla från dessa länders välfärd. Det är ingen som har frågat efter enskilda klienters namn, det vi vill veta är omfattningen av din omoraliska affärer. Det är av största vikt för den socialdemokrati som du påstår dig representera har i alla tider haft som sitt hjärtesnöre att ”alla ska solidariskt betala skatt efter förmåga för att säkra välfärden”. Hur går detta ihop med dina egna smutsiga affärer som äkta socialdemokrat…?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi börjar med mina affärer i Malaysia så har de aldrig varit tvivelaktiga Ville-Valle – Snarare helt enligt regelboken och jag har informerat både partikamrater och mina läsare om vad jag jobbat med i mitt tidigare liv på ett öppet och ärligt sätt så jag har inget alls att dölja.

   Hur mina inkomster sett ut historiskt är inget som jag känner att jag behöver delge någon i detta läge och hur inkomsterna sett ut sedan jag kom hem till Sverige finns säkert tillgängliga för den som önskar kolla då inkomster är publika uppgifter i Sverige.

   Om du vill kalla mina affärsmetoder för smutsiga och tvivelaktiga så vill det nog till att du har fog för de påståendena – Detta är sista gången jag publicerar den sortens kommentarer från dig då det du säger är osant och ren lögn och i allra högsta grad personangrepp.

   I övrigt så omfattas jag av den Schweiziska lagstiftningen avseende de bankaffärer jag gjort och där är banksekretessen något som är inskrivet i grundlagen och något som man inte kan bryta mot – Alldeles speciellt så när man i avtal lovat att inte göra så och rätta sig efter lagstiftningen.

   • Jonny Disenfeldt

    Nja Anders, enligt Jukana själva har de inte liicens att bedriva de verksamheter som man trots det gjort (”skatteplanering” etc)…

    under perioden 2005 till 2009 har du Anders enligt Jukana kraftigt expanderat den affärsdel som gick ut på att hjälpa kunder med skatteflykt … ändå säger du nu att du inte gjort något sådant …

    DU brukar själv attackera denna verksamhet numera med rätt grova ord, det är företagare som STJÄL pengar från staterna … dvs detta har du underlättat …

    Jukana och Malaysia verksamheten har för övrigt inget med Schweiz att göra Anders och för övrigt så gäller det att om det finns misstankar för brott så gäller ingen banksekretess heller …

    Har du fortfarande kvar kunder som betalar årsavgift för din service ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att påstå att Jukana saknar licens för att bedriva den verksamhet man gjorde är helt fel Jonny – Påstår du det så är det säkrast att du samtidigt berättar vem som påstått det.

     Jukana har aldrig begått någon brottslig handling ej heller dess medarbetare så allt du försöker dig på är att göra en höna av något som inte ens är en fjäder Jonny.

     Jag har från dag 1 öppet sagt att jag tillbringat i stort sett et helt arbetsliv med att hjälpa människor och företag att skatteplanera och jag har inget att dölja då allt jag gjort är att skapa skatteupplägg som är helt lagliga om än omoraliska.

     Att jag jobbat med det har jag berättat likväl som att moralen nu hunnit ikapp mig och att jag därför i dagsläget använder min kunskap till att bekämpa skatteplanering och lämna förslag och medverka till förändringar som förhindrar och/eller försvårar skatteplanering.

     Jukana har inte haft några intäkter alls efter min flytt till Sverige då bolaget inte driver aktiv verksamhet i dagsläget.

     Med det så är debatten om Jukana över och detta är det sista jag kommer att säga i det ärendet.

     • Lars Flemström

      Du använder inte dina kunskaper om skatteplanering till att bekämpa skatteplaneringen. Hade du gjort det, hade du avslöjat vilka dina kunder är. Du bor i nu Sverige, som är ett EU-land, och inte i Schweiz eller Malaysia. Du kan inte straffas i Sverige för något som inte är ett brott enligt svensk strafflag, och kan ej heller utlämnas till något land, där samma handling räknas som ett brott.

      Jag syftar då på ”brott” mot de sekretessavtal, som du säger att du har ingått med personer som du har hjälpt att bryta mot sina hemländers skattelagstiftning. Detta torde ha varit medhjälp till brott, och det är aldrig olagligt att avslöja olagligheter.

      ”Avtalsbrott och kontraktsbrott är främst en civilrättslig angelägenhet och inte en straffrättslig. Konflikter av detta slag avgörs som tvistemål och är vanligtvis inte en polisiär angelägenhet. För att få till en rättegång krävs istället att den part som blivit utsatt för avtalsbrottet stämmer den andre och begär skadestånd, vilket också är den påföljd som kan bli aktuell.” (Från en juridisk frågespalt)

      I nyheterna nu i kväll avslöjades att Sveriges rikaste personer har undanhållit minst 30 % av sina skattepliktiga tillgångar, genom användning av konton i bl.a. Schweiz. Om du avslöjar namnen på dem, som du har hjälpt, kan de alltså stämma dig och begära skadestånd för brott mot dina påstådda sekretressavtal.

      Men det finns inte en enda domstol i hela jädrans EU som skulle ta upp ett sådant mål till behandling. Kanske en schweizisk domstol, eftersom Schweiz inte är medlem i EU. Vilken skada skulle dina f.d. kunder lida om du avslöjar dem? Skulle de begära skadestånd för att de slutligen tvingas betala skatt för sina skattepliktiga tillgångar. Årets skämt, utom möjligen i Schweiz eller Malaysia.

      I tidigare diskussioner med mig, har du svarat att din ”heder” kräver att du ska hålla avtal – även skamliga avtal. Men då är din heder ”tjuvaheder”. Som jag skrev i den tidigare diskussionen är det fritt fram enligt EU-rätten att bryta mot sådana avtal. Var går gränsen för dig när det gäller ”heder”? Om någon har tagit emot pengar för att mörda någons syster för att hon har fördärvat familjens heder, så kräver kanske dina begrepp om heder att även sådana avtal ska följas?

      Nu anklagas Trumps medarbetare (även av dig) för kontakter (och hemliga avtal?) med Ryssland, redan innan Trump blev president. Har de därmed brutit mot rysk lag? Enligt din mening ska man alltså bryta mot sitt eget lands och sin egen unions lagar, och följa ett annat lands lagar. Vad tror du väljarna förväntar sig av en svensk socialdemokratisk politiker?

      Lojalitet med ett land, som skadar det egna landet? Beträffande ditt förnekande att Jukana ägnat sig åt skatteflykt, och att du sysslade med sådant bara som schweizisk bankman, så vill jag upplysa dig om att det finns en del annat smått och gott hos Jukana, såsom ”match making”. Vad är det, om inte avancerad lobbyism, om en nuvarande eller blivande politiker är inblandad?

      Vilka är dina uppdragsgivare?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att använda de kunskaper jag har om skatteplanering handlar tvärt emot vad du påstår inte om att lämna ut identiteten på mina forma klienter och bryta mot lagar och avtal Lars – Att använda min kunskap om skatteplanering handlar om att medverka till att skatteavtal och annat som är verktyg för aktiv skatteplanering skrivs om så att de blir omöjliga att använda i en framtid.

      Medverkar jag till det så har min specialist kunskap kommit till användning.

      Du påstår att jag hjälpt människor att bryta mot sina hemländers skattelagstiftning – Ett påstående som är lögn och elakt förtal och att fara med grov osanning Lars. Jag har aldrig hjälpt någon att bryta mot några lagar – Däremot har jag med min kunskap om skattelagstiftning hjälpt människor att följa lagen och utnyttja den till sin egen fördel för att betala mindre i skatt.

      Det är på inget sätt olagligt att göra ett skatteupplägg som innebär att företag istället för att betala 22% vinstskatt i Sverige kan betala 0,5 promille i skatt i t.ex. Nederländerna givet att upplägget följer lagar och regler vilket de gör i alla fall där jag varit behjälplig – Att detta sedan är omoraliskt är en helt annan sak men att kalla det för olagligt är ett bott.

      Det jag vill medverka till är att stoppa möjligheten att uppnå den ovan beskrivna effekten – Något vi kan göra genom att skriva om gällande skatteavtal med andra länder.

 2. Krister

  ”Får jag sluta med att tacka för att ha fått detta tillfälle att tala till Er,
  tillsammans med Fidel Castro, på denna historiska plats.
  Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba! Leve solidariteten
  mellan folken! Leve det självständiga och oberoende Kuba!”
  – Tal vid massmötet i Santiago de Cuba, 29 juni 1975. Källa: Tidskriften CubaNuestra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inte visste jag att du ägnar dig åt historiska återblickar Krister – det var en nyhet.

  • Bertil

   Palme var en klok man han insåg att Castro kämpade för de sjuka, de fattiga.
   Att Castro själv överlevde 600 Mord kom dock Palme aldrig upp i.
   Castro var outstanding.

   Vi behöver mera Castro och mindre Trump den saken är helt klar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.