Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En satsning på instegsjobb kan bli dubbel vinst för kommunen.

I pausen vid gårdagens representantskapsmöte i Umeå Arbetarkommun hade jag ett intressant samtal med Hans Lindberg med flera – Ett samtal där vi bland annat talade om vikten av god integration och möjligheten att använda oss av reformen om instegsjobb för att skapa effektiv integration av de som kommer och/eller redan kommit till Umeå som flyktingar samt för de som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.

Den diskussionen satte igång tankeverksamheten hos mig och fick mig att inse att en väl genomtänkt och massiv satsning på instegsjobb bland de som utgör målgruppen för reformen om instegsjobb kan bli till dubbel vinst för kommunen då vi vet att det behövs fler händer och fötter i både förskolan, skolan och äldrevården i vår kommun.

Självfallet ska vi inte slå ut den reguljära arbetsmarknaden och reguljära anställningar med hjälp av instegsjobben men att inte utnyttja reformen och de pengar som följer med den när den finns tillgänglig tycker jag vore att försitta chansen att bli en föregångskommun när det gäller god integration av nyanlända.

Kan vi samtidigt skapa bra integration i samhället genom att skapa meningsfull sysselsättning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver stimulans och åtgärder för att komma in på densamma blir vinsten för oss som kommun än större.

Vi vet redan nu att vi som kommun måste ta emot vår del av de som får asyl i Sverige och vi vet att det finns människor i vår kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden därför att de endera varit arbetslösa länge eller aldrig kommit in på den reguljära arbetsmarknaden.

Därför tycker jag att vi ska utnyttja reformen om instegsjobb på bästa möjliga sätt – Dels som en bra integrationsmetod och ett bra sätt in på den svenska arbetsmarknaden och som ett sätt att slussa in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Jag tänker mig att vi skulle kunna gå tillväga på följande sätt:

 • Att via evaluering skapa oss en god kunskap av tänkbara kandidaters bakgrund, yrkeserfarenhet, utbildning och lämplighet för olika yrken för att därefter sätta dem i arbete i lämpligt yrke med hjälp av reformen om instegsjobbb.
 • Att instegsjobben sker parallellt med utbildning för att förkovra sig i yrket och för de som så behöver parallellt med studier i svenska (arbete 50% – teoretiska studier 50%).
 • Att målsättningen med satsningen ska vara att de som ingår i densamma efter de 24 månader som reformen medger ett instegsjobb om man arbetar mindre än 51% av en heltid ska kunna ta ett reguljärt arbete i samma yrke alternativt påbörja högre studier.

Kan vi gå iland med detta kommer vi att bli en föregångskommun i Sverige vilket jag tycker Umeå ska satsa på då vi har alla möjligheter att lyckas med en sådan satsning.

Att satsa på detta sätt är dessutom god kommunal ekonomi då vi med hjälp av statliga pengar kan säkerställa att människor kommer i arbete istället för att behöva stöd i form av socialbidrag och annat från kommunen.

Att satsa på integration och en ingång in på arbetsmarknaden och förlägga den till de yrken där vi som kommun har brist på arbetstagare blir dessutom till dubbel vinst för kommunen och ett ansvarsfullt sätt att ta ansvar för kommunens ekonomi och skyldigheter.

Att vi som kommun samtidigt som vi får tillgång till fler händer och fötter i vården, skolan och omsorgen gör människor anställningsbara med resultat att framtida rekryteringar av arbetskraft blir enklare att klara av är att vara en föregångskommun i dubbel bemärkelse.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

18 kommentarer

 1. G-A Karlsson

  Ni kunde annars överväga att ha en rimlig skattenivå istället för de cirkus 60 procent (progressivt ökande) som ni kräver för inkomstslaget ”arbete” idag.

  Du vet, exakt SAMMA regler för ALLA. Oavsett ursprung. Vad är det för fel på SAMMA regler och SAMMA nivåer för alla?

  Bort med alla subventioner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Skatten på löneinkomster är inte 60% G-A.

   Att använda instegsjobb som ett verktyg för effektiv integration är en utmärkt idé som ska ses som en investering som kommer att ge framtida avkastning.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Långt därifrån G-A så vitt jag vet är den runt 30% för den största delen av Sveriges löntagare.

     • G-A (Gerry) Karlsson

      Du vet mycket väl vart jag vill komma, och det handlar förstås om enmansfirmor, där den totala skattenivån framträder i all sin glans.

      Men visst, då säger vi att nivån är ”30 procent”.

      Så här är det: jag kan dra in 500.000 brutto på ett år i min enskilda firma. Det vet jag, för jag gjorde det i elva år på raken utan ett öre i subvention eller stöd.

      Av dessa 500.000 brutto skickar jag in exakt 150.000 till skatteverket. Nu har jag betalat ”30 procent” precis som alla andra.

      Det blir 350.000 kvar till mig. Jag behöver den typen av nettobehållning för att kunna utveckla verksamheten och ha något som liknar trygghet. Med tiden kan det bli anställningar – förutsatt att jag kan bygga upp lite riskkapital i firman först. Det går inte att anställa överhuvudtaget om man inte har nån trygghet själv. Men med en årslön innestående i firman så vågar man kanske ta det steget.

      (Jag står däremot inte och tigger bidrag, det finns inte på världskartan.)

      Det blir ingen belastning på stat/kommun eftersom alla intäkter kommer från privat sektor. Inga offentliga kunder.

      Kan du bekräfta att jag behåller 350.000 av den där halvmiljonen?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att driva enskildfirma ska jämställas med att vara anställd med den skillnaden att arbetsgivaravgifter ska erläggas på samma sätt som andra företag betalar dessa för de som de har anställda – Skulle inte den lagstiftningen finnas skulle alla driva enskild firma istället för att vara anställda då detta i sådana fall skulle innebära en större nettobehållning vilket inte är korrekt.

      Du måste skilja på skatt för företag och enskilda individer och på inkomstskatt och arbetsgivaravgifter vilket är två vitt skilda saker.

     • G-A Karlsson

      Hej Anders,

      Jag ser inte hur enmansföretag är jämställda med löntagare. Tvärtom föreligger ett tämligen solklart fall av skattediskriminering i och med att enmansfirmornas socialavgifter PLUS inkomstskatten belastar en ensam PERSON.

      Det existerar ingen arbetsgivare. Det existerar i princip inget ”företag”. Det finns inte två enheter som kan dela upp skatten emellan sig. Det finns bara EN … person, inte något företag.

      Jag förstår mycket väl – och accepterar – att socialavgifter också ska erläggas. Jag är inte ute efter att betala lägre skatt än någon annan. Det är inte det som detta handlar om. Särregler är inte min grej. Jag gillar ”samma regler”.

      Diskrimineringen består i att enmansfirmorna INTE tillåts skilja på företag och person medan de större aktiebolagen HAR denna möjlighet att dela upp skatten mellan två enheter. Enmansfirman – som är en PERSON – inte ett företag – belastas dubbelt.

      Sverige har så höga skatter på arbete (men inte på passiva kapitalklipp i miljardklassen…) att verksamheter slås ut. Och sen är ni tvungna att köra subventionerat… för annars är det väl ingen som har råd att jobba överhuvudtaget.

      Jag tycker inte sådana upplägg är rimliga.

      Mitt förhoppningsvis konstruktiva förslag är i stället detta:
      att skapa en ny företagsform för enmansföretag där företaget är SKILT från person. Företagsdelen har exakt samma regler som ett AB, med skillnaden att det endast finns en firmatecknare.

      Dessutom är det även diskriminerande att enmansföretagare ska vara obegränsat ansvariga för firmans skulder när aktieägare, styrelse, anställda och företagsledning i aktiebolag och miljardföretag inte har något sådant ansvar.

      Med respekt,
      Gerry

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det råder neutralitet mellan hur mycket en arbetad timme kostar för en enskild firma och ett aktiebolag om lönen/ersättningen för timman är lika i bägge fallen så det råder likhet.

      Däremot har jag i ett blogginlägg för ca 2 år sedan framfört att jag vill reformera företagens juridiska ställning i skatte och ansvarsfördelning – Detta genom att göra även de mindre bolagen till Aktiebolag med så litet aktiekapital som 2 kronor.

      Med en sådan uppdelning blir det klarare och tydligare och dessutom slipper vi en situation där banker kan ta pant i personlig egendom.

      Jag ska reproducera inlägget i fråga G-A.

 2. Sven

  Du tror alltså på fullt allvar att de sätts i jobb utan attans sökande påverkas? Dessutom andra som har det tufft att få jobb….
  Grattis!
  Gissar att det blir lika väl genomtänkt som kraven på ”sociala jobb” vid tex byggupphandlingar som man redan testat.
  Där vi ser att andra slås ut.
  Men vem bryr sig om dem….?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser inlägget Sven så har jag skrivit att det inte får störa den reguljära arbetsmarknaden men att integrera effektivt och se till att människor kan försörja sig själv är viktigt om vi ska klara invandringen nu och i framtiden.

   • Sven

    Jag har läst. Jag har även läst det tidigare. Det är dock väldigt få exempel på det i verkligheten. Antar att det därför sägs ofta men som samma människor inte kan säga vlika jobb.
    DET har jag inte läst.
    Men snacka går ju…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Snacka går väldigt bra men jag har för vana att föreslå konkreta åtgärder när jag snackar precis som jag gjort denna gång och det är därför jag hävdar att det kommer att fungera och att det skulle göra oss till en föregångskommun på området.

     • Sven

      Som vanligt. ”Jag har massor med lösningar MEN jag tänker inte berätta dem. Men lita på mig – det kommer att bli såååå bra för jag har alla svar och inga fel.”

      Förtroendeingivande.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Huruvida jag är förtroendeingivande eller inte låter jag väljarna avgöra i demokratisk ordning – Att många ser mig som ett hot politiskt innebär att det jag gör skapar debatt och avtryck vilket jag ser som bra då det är just debatt jag vill åstadkomma.

 3. Alexander

  Märkligt att så många ”pensionsräddare” måste ha speciellt utformade anställningar för att bidra…

  ”med hjälp av statliga pengar se till att människor kommer i arbete”

  Alltså borde vi anställa ALLA arbetslösa i den offentliga sektorn.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser det jag skrivit i inlägget så har jag tagit med de som är arbetslösa och fyller kriterierna för att komma ifråga för instegsjobb i mitt förslag.

 4. Leif Andersson

  Du har nog varit borta från Sverige för länge. Är tabu bland svenska politiker numera att använda terminologi som ”socialbidrag”. Speciellt om dessa befinner sig på vänsterkanten.

  Sen framställer du det som gratispengar vilket bara stämmer ur ett kommunalt perspektiv. Pengarna kommer ursprungligen från svenska skattbetalares fickor och ska inte missbrukas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag använder socialbidrag eller försörjningsstöd där jag så ser lämpligt Leif och regeringen har avsatt medel för denna jobbsatsning och att inte ta del av de medlen vore tjänstefel tycker jag – Sedan är det kul att läsa en artikel i kväll i VK där det jag skrivit om redan är anammat vad gäller sommarjobbare inom vår kommun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.