Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är hög tid att se till att alla elnät ägs av staten alternativt av landets kommuner.

I dagens nyhetsrapportering aktualiseras på nytt frågan om elnät och de relativt kraftiga höjningar av nätavgifterna som våra elbolag gör och/eller redan genomfört på senare år – Höjningar som allt som oftast motiveras med att höjningen beror på stora investeringsbehov för att reparera och underhålla elnätet.

För mig är saknar det skälet relevans därför att den 10% höjning som Eon som nu aviserar av elnätsavgiften aldrig borde ske på grundval av de skäl som nu anges.

Eon med flera bolag borde ha lagt undan pengar till att underhålla sina elnät under alla år de ägt och administrerat sitt elnät istället för att ha använt dessa pangar till vinstutdelning till sina ägare.

Att man nu vill höja avgiften för att underhålla nätet och säkra leveranskvaliteten beror enligt mitt sätt att se på saken att man använt de tidigare intäkterna till att redovisa stora vinster och betala stora bonusar till chefer och ägare.

Eon har liksom Vattenfall i omgångar höjt nätavgiften ett antal gånger sedan 2010 – För mig själv och många andra låter detta som ett svepskäl då den riktiga anledningen till höjningen sannolikt beror på att Eon genomför höjningen därför att man använt de pengar som avsatts för underhåll av elnät till vinstutdelning till sina ägare.

Alliansen och nyliberala företrädare var ivriga förespråkare för en avreglering av elmarknaden med hänvisning till att konkurrens i en fri marknadsekonomi skulle skapa lägre elpriser – När så skett är det inte korrekt att elbolagen sätter den fria marknadsekonomin ur spel för att öka sina vinster genom att ta igen det man förlorar på sänkta elpriser på att höja nätavgiften där de verkar på en monopolmarknad.

Bara misstanken att så är fallet är skäl nog för regeringen att gripa in och reglera hur avgifterna för elnäten får tas ut – Kan sådan reglering inte ske ska alla elnät förstatligas.

För egen del tycker jag att riksdagen snarast ska fatta beslut om att skilja ägandet av elnät från distributionen av el då det är helt fel att elproducenter även ska äga och bygga elnät.

Anledningen till den tanken är att distribution av el och ägandet av elnät spelar på helt olika ”bollplaner” därför att eldistribution och försäljning av el sker på en marknad som är konkurrensutsatt medan marknaden för elnät är en monopolmarknad.

Får jag bestämma fullt ut så ska marknaden för elnät, dess utbyggnad och dess underhåll ägas och förvaltas direkt av staten och drivas separat inom ramen för offentlig sektor.

I andra hand kan jag tänka mig en lösning där landets kommuner får äga elnät men då i bolag skilda från de kommunägda bolag som producerar och distribuerar el.

Rätten till trygg och säker elproduktion är ett samhällsansvar och därmed något som ska ägas och drivas direkt av staten snarare än av privata företag.

Därför föreslår jag att vi snarast möjligt lägger ett förslag i Riksdagen om att alla elnät i Sverige ska överföras till ett statligt ägt och offentligt drivet bolag med enda uppgift – Att bygga ut och underhålla vårt gemensamma elnät.

Elproducenter ska ägna sig åt att producera prisvärd el – Inte åt att driva elnät.

Ett statligt ägt  bolag för elnät kan även användas i syfte att lindra tillfälliga pristoppar på el – Detta genom tillfälliga sänkningar av nätavgiften.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

 1. Ville-Valle

  Det är ingen som har tvivlat på att du Anders Forss har en både ”sliskig och kluven tunga” och en lika hal penna. Men utifrån kommentarerna på olika sociala medier verkar det nog bli fler och fler som undrar varför du vägrar avslöja dina inkomster från det som du själv tycker ”omoraliska skatteplanering” som ju är en form av stöld från dessa länders/Sveriges välfärd, om att det är en laglig sådan.
  Om du hade rent mjöl i påsen hade du för länge sedan lagt alla kort på bordet och redovisat alla dina inkomster från ”omoraliska” affärer. Och inte bara det, då hade du också som en extra gest betalat en för dig symbolisk summa som till exempel 500 000 kronor till någon hjälporganisation som hjälper de utsatta du varit med och stjälpt med dina ”omoraliska affärer”.
  Du skriver självsäkert: ”Vad gäller min moraliska kompass så har jag inga problem med den då jag öppet berättat vad jag arbetat med – Huruvida det har inverkan på väljarnas val är upp till dem att bestämma och inte till mig eller dig – Så långt jag sett hittills så verkar det spela mindre roll för merparten av väljarna som tycker att det är starkt gjort att byta fot och använda insamlad expertkunskap för att jobba emot något jag tidigare ägnat mig åt vilket räcker bra för mig.”
  Då tycker jag att du går in på din mentor Lennart Holmlunds blogg under rubriken ” Det är klart att både Europa och välfärden” och läser hans svar till mig på några frågor om dina ”omoraliska affärer”.. Din store politiske idol Lennart Holmlund är ju fortfarande en tung potentat inom socialdemokraterna i Umeå med stort inflytande över de som ska med på S-listorna från Umeå…
  Och du, visst är han duktig den här centerpartisten Axebro från Bullmark. Läs i VK om turerna kring Bullmarks skola…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur människor ser på min tunga och på min penna har jag hemställt åt samma människor att avgöra när det blir val.

   Den möjligheten står öppen för alla och att kritisera och med hjälp av politiska argument angripa politiska motståndare är en självklar rättighet för alla som ägnar sig åt politik.

   I övrigt så litar jag på min egen förmåga att driva de frågor jag brinner för och att skapa opinion för dem – Vad Lennart tycker är av mindre betydelse för mig då vi ibland har samsyn och ibland avvikande uppfattning i politiska frågor – Något som för övrigt är naturligt i ett parti där det är högt i tak.

   • Ville-Valle

    … i kyrkans tidning Spira: http://www.tidningenspira.se/2012/bankman-blev-busschauffoer.aspx skryter du Anders Forss med att du efter en blöt fest i början på 90-talet mötte den Allsmäktige på ett kalhygge i Finland (finsk vodka är inte att leka med).
    Och att detta möte sedan dess präglat och format ditt liv.
    Utifrån detta måste jag ställa några enkla ordningsfrågor:
    1) Hur kommer det sig att du som kristen under många år ägnade dig åt ”omoralisk skatteplanering” (dina egna ord) i olika länder, pengar som annars hade gått till dessa länders välfärd, till de behövande längst ned i samhällspyramiden, med mera…?
    2) Hur kommer det sig att du som kristen fortfarande vägrar att svara på frågan om hur mycket du skodde dig på under alla dessa är med din ”omoraliska skatteplanering”…? Det är väl en kärnfråga för varje kristen att öppet bekänna sina synder…?
    3) Hur kommer det sig att du som kristen öppet förnedrar och skymfar dina meningsmotståndare på din blogg, till exempel Robert Axebro i Bullmark…?
    Utifrån dessa tre enkla frågor måste jag ställa ytterligare en fråga: Var det verkligen din frälsare du mötte på det där finska kalhygget i början på 90-talet…? Kan du ha tagit fel för utifrån ditt levnadssätt och din arroganta och hänsynslösa framtoning verkar det mer som att det var ”Han där nere” som du fick kontakt med…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om du läser det jag sa i den intervjun som för övrigt gjordes innan jag på allvar engagerade mig politiskt så finner du svaren på frågorna du ställer Ville-Valle.

     Hur mina inkomster sett ut tidigare i livet saknar relevans och är inget man skriver om på en blogg Ville-Valle och den dag det blir ett villkor att redovisa alla sina inkomster för hela sitt arbetsliv öppet – Även de som skett historiskt och detta gäller för alla som ska inneha ett visst uppdrag och den regeln gäller alla så ska jag redovisa det – Fram tills dess följer jag samma regelverk som alla andra.

     Sedan är du som vanligt i lögnens land när du påstår att jag förnedrar och/eller skymfar Axebro Ville-Valle – Tvärt om är det jag kritiserat sättet på vilket han debatterar och skriver och att göra så gentemot en politisk motståndare är varje politikers rätt.

     • Ville-Valle

      …ja du Anders Fors, vid det här laget är det nog både en och annan som har förstått att du även uppfunnit en egen version av det kristna budskapet och dess förpliktelser. Och i din nya allsmäktiga lära får samvetet vara lika rymlig som den socialdemokratiska partikassan…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Hur människor väljer att tolka det jag säger och gör och gjort överlåter jag åt dem att avgöra – För egen del står jag för det jag gjort rakryggad.

 2. Per

  Hej

  Om vi ser hur Umeå kommuns bolag nuvarande Vakin höjt sina priser med i princip samma argument tror jag inte att det är just ägandeformen som är avgörande.

  Däremot är det såklart alltid jobbigt med oväntade prisökningar där konsumenten inte kan välja alternativ produkt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står fast vid det jag skrivit och driver man elnät ska den del av avgiften som är till för framtida underhåll och utbyggnad inte användas för vinstutdelning – Att dela ut dessa pengar i vinst är fel oavsett vilken verksamhet man driver.

 3. Nils Lindholm

  Säg det till kommunerna som sålde ut sina elnät för att finansierar lite mutor för omval..

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att påstå att mutor förekommer är förtal så länge det inte är bevisar Nils.

 4. Erik

  Men branschen är ju redan reglerad. Bolagen måste ansöka om en intäktsram från Energimarknadsinspektionen.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Vad jag skriver i inlägget är att det inte fungerar när et och samma bolag både producerar el och säljer den samt driver elnät i samma bolag – Ett sådant läge skapar osund konkurrens då man kan sälja el med förlust på en konkurrensutsatt marknad för att sedan ta igen den på elnätsmarknaden som är en monopolmarknad.

 5. Lars Flemström

  Ta reda på fakta, innan du uttalar dig. Alla dina angrepp mot välfärden går ju ut på att vanliga människor inte ska få bestämma över sina egna liv. Problemet är att det inte råder någon konkurrens mellan olika nätägare, och därmed finns heller ingen prispress i distributionsnätet.

  Anledningen till att E-on höjer nätavgifterna är, enligt deras egen information, att de är ålagda av regeringen att köpa ”hemmaproducerad” el, och måste modifiera sina nät för detta. Men du ivrar ju själv för denna onödiga och faktiskt också omöjliga ”klimatomställning”. Vem ska betala om inte elkunderna, när nu regeringen har bestämt så? Ett bättre alternativ enligt min mening, hade varit om de, som vill sälja el, själva hade fått stå för samtliga investeringar, som ”hemmaproduktionen” drar med sig.

  Vi får alla vara med och betala för alla knäppa politiska beslut (alla knäppa mp-förslag, som S-delen av regeringen går med på, för att stödjas av mp i viktigare frågor såsom åldersbestämningar av ensamkommande ”barn”). Det vore bättre att koppla loss mp, och söka stöd direkt på andra sidan blockgränsen.

  Med nuvarande mandatställning i riksdagen, skulle S + M få egen majoritet i riksdagen. Om nuvarande partisympatier enligt opinionsinstituten skulle bli valresultat, skulle S + M + L få egen majoritet i riksdagen. Ditt eget förslag att bilda en flerpartiregering i minoritet, som styr med hoppande majoriteter, är så dumt, så det är inte sant. Det kommer ju att bli som idag, fastän ännu värre.

  Björklund är emellertid mycket tydlig med att L inte kommer att ställa upp på någon lösning som medför att alliansen splittras. Men det är ju Anders Forss våta dröm att Jimmie Åkesson ska bli statsminister. Drömmen om ett starkt högerblock som en tydlig fiende är gammal unken vänstersekterism, som en gång förde Hitler till makten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi har skild uppfattning i frågan Lars – Du framför din åsikt i din kommentar och för övrigt står jag upp för varje ord jag skrivit i inlägget vilket därmed är min ståndpunkt.

 6. Fredrik

  Brukar vara ganska kritiskt till dina inlägg, men denna gång måste jag hålla med dig. Det är skamligt hur dyrt det har blivit, inte med el utan nätavgifterna. Sedan ska du också få ett erkännande att du alltid svarar på kommentarer du får i din blogg. Du kan däremot hälsa ynkryggen till kommunalsyrelsens ordförande Hans Lindberg att det är fantastisk fegt att inte våga ta debatten på sin blogg, om han vill sitta oemotsagd kan han ta bort möjligheten att kommentera det han kräket ur sig!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack Fredrik och i och med att kommentaren är publicerad är budskapet framfört.

  • Lars Flemström

   Till skillnad mot Anders Forss, som är en ynkrygg som inte vill avslöja sina f.d. kunder som han har hjälpt smita från skatt, så har Lindberg en kommun, dess ekonomi och alla dess invånare att ta ansvar för. Att han ändå tar sig tid att redovisa och motivera sina beslut på sin blogg är starkt gjort. Det är inte många i hans ställning som gör det.

   De, som läser hans blogg, är säkert kapabla att själva ta ställning till om de ska rösta på honom i nästa val, eller på något annat parti.

   Men på sätt och vis är det beklagligt att han inte för debatt med sina bloggläsare på sin blogg. Frånvaron av debatt på hans egen blogg, har ju givit Forss chansen att framställa sig själv som en gammal partigängare och medlem av den socialdemokratiska makteliten i Umeå kommun och uttolkare av den politik som densamma för.

   Med all respekt för att Lindberg är en man, som lägger ner mycket tid på att sköta sina uppdrag på bästa sätt, borde han nog tänka på vilken bild av socialdemokratisk politik som Forss ger. Vi ser ju att de politiska motståndarna griper varje chans att koppla ihop Fors ofta absurda idéer med socialdemokrati.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Att följa lagar och regler och att respektera dessa och avtal man undertecknat kan aldrig vara skäl för att bli kallad ynkrygg Lars – Snarare skäl för att stå upp för det som är korrekt.

    Att jag driver frågor som både är den politik vi driver som parti och frågor där jag önskar förändra mitt partis ståndpunkt är en rätt som följer med demokratin och med de spelregler vi har i vårt parti.

    Att politiska motståndare angriper mina förslag ligger i sakens natur Lars då de vill se en annan sorts samhällsbygge än den jag ser.

    Om något så kan jag tycka at din kommentar andas en viss avundsjuka över den uppmärksamhet som mitt bloggande rönt och till att jag helt själv och utan stöd av andra skapat intresse för min person och mina åsikter likväl som för socialdemokratisk politik.

    Alla de ryggdunkar och alla de positiva omdömen och kommentarer jag får från partivänner och väljare i vardagen stärker mig och gör mig glad – Och för din information så är andelen som ger mig stöd betydligt större än andelen som kritiserar det jag framför – Dessutom växande.

    • Lars Flemström

     Som jag har skrivit tidigare så är man inte skyldig att följa vare sig olagliga eller omoraliska avtal, även om man själv har undertecknat dessa, och du har ju själv beskrivit din verksamhet enligt dessa avtal som ”omoralisk”. Detta är enligt EU-rätten, och du bor nu i ett EU-land. De lagar, som du påstår att du följer, är – också enligt den egen uppgift – schweiziska lagar om banksekretess med syfte att skydda skattesmitare som gömmer sina pengar på bankkonton i Schweiz. En vinst för Schweiz, men en förlust för skattesmitarnas hemländer.

     Huruvida denna din verksamhet har varit laglig eller ej, kan ingen veta, så länge densamma inte har prövats i domstol. Enligt ditt Malysia-registrerade företag Jukanas hemsida är Jukana specialiserat på att gömma ekonomiska tillgångar så att varken myndigheter eller media kan spåra dem.

     Det hade varit mod att lägga papperen på bordet, och få en rättslig prövning både av de avtal, som du har ingått, och av dina f.d. kunders skyldighet att betala skatt för sina dolda tillgångar. Eftersom du har publicerat en kommentar, vari skribenten har kallat Hans Lindberg för ynkrygg, utan att ens ta avstånd från det påståendet, tar jag mig friheten att kalla dig ynkrygg. I stället har du tackat den skribenten för det budskapet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      De avtal jag skrivit under är inte olagliga Lars och densamma gäller för de upplägg jag gjort där det snarare är så att det är lagligheten i uppläggen som är det som förbluffar. Att vi som land tillsammans med andra länder har lagar som gör skatteplanering laglig på det sätt som nu föreligger förvånar storligen och det är kunskapen om hur lagstiftningen fungerar till förmån för den som skatteplanerar jag vill ändra på med hjälp av den kunskap jag besitter i ämnet.

      Jag ser ingen anledning att begära någon rättslig prövning av sådant som följer alla lagar och regler som finns och lösningar som är resultatet av domar i högsta förvaltningsrätten och motsvarande instanser i andra länder avseende hur lagar och regler ska tolkas för att följa lagen.

      Vill landet Malaysia eller något annat land begära rättslig prövning av detta är det upp till dem – Något som i sådana fall fodrar att de driver ett case där jag varit delaktig i domstol vilket så här långt inte hänt där eller i något anat land där jag verkat.

      Jag har inte tackat skribenten och hans kommentar får stå för honom och vill du kalla mig ynkrygg så har jag inga problem att leva med det Lars.

     • Lars Flemström

      Det är inte du, utan de rättsliga instanserna, som ska pröva om lagen har följts och om brott har begåtts. Det är inte du, utan behörig domstol, som har att pröva om du är skyldig att följa avtal, som du har skrivit på. För att en sådan domstolsprövning ska komma till stånd, måste du dock stämmas inför domstol av någon av dina f.d. kunder, vilket förutsätter att du faktiskt har brutit mot avtalet.

      Den troliga utgången av en sådan stämning – förutsatt att din verksamhet har varit av den art som du själv har uppgivit – är att domstolen tar ett avvisningsbeslut, d.v.s. vägrar ta upp målet till behandling, detta med hänvisning till EU-rättens princip pactum turple. Detta betyder att du slipper utge skadestånd till den f.d, kund, som har stämt dig.

      Jag har tidigare givit dig rådet att anlita en advokat, som är specialiserad på svensk och internationell avtalsrätt. Han /hon kan hjälpa dig med avslöjandena, så att du inte gör några misstag. Börja med de mest flagranta fallen, som med säkerhet kommer att avvisas av domstolen, om du blir stämd. Domstolens motivering för sitt avvisningsbeslut, kan du sedan använda som vägledning för dina fortsatta avslöjanden. Friskt vågat – hälften vunnet.

      Ett alternativ är förstås att du lämnar in allting direkt till Ekobrottsmyndigheten i Sverige. Eller varför inte till Uppdrag Granskning? Det, om något, skulle väl gagna dina planer på en politisk karriär?! Jag ser dock en viss risk med ett sådant förfarande, att du skulle råka avslöja för mycket för att undgå skadeståndskrav.

      Avtalsbrott är inget brott i straffrättslig mening i Sverige.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det finns ingen anledning för mig att bryta mot lagar och avtal jag undertecknat för att bli stämd av någon av mina forna klienter och få saken prövad i domstol – Att påstå så saknar all rim och reson Lars.

    • Lars Flemström

     Kollegor till dig har gjort det. De har menat allvar med att de har ångrat vad de har medverkat till. Detta är enda sättet att få stopp för skatteplanering i gråzonen. Företag och rika personer, och inte minst sådana som bedriver verksamhet i eller flyttar mellan olika länder måste ju trots allt ha möjlighet att påverka hur mycket de ska betala i skatt. Det gör ju även vi ”vanliga”, exempelvis när jag köpte en pensionsförsäkring, som jag fick dra av i deklarationen för inkomståret, när jag köpte den.

     Genom att skjuta skatten framåt i tiden blev skatten lägre. Vad staten vann på detta var att öka sparandet och minska konsumtionen och därmed inflationsrisken för det året. Om det handlar om mycket stora inkomster och förmögenheter blir det oändligt mer komplicerat. Det är olagligt att gömma sina pengar i schweiziska eller andra utländska banker. Sådana tillgångar ska också tas upp till deklaration i hemlandet. Därmed har du medverkat till att gömma undan pengar från beskattning, vilket är olagligt i de flesta länder.

     Av det sagda följer att det är hart när omöjligt att skriva regler, som aldrig kan missbrukas. Skatteflyktingar och deras rådgivare och medhjälpare anpassar sig snabbt till de nya regelverken och hittar kryphål även i dem.

     På Jukanas hemsida har du skrivit att Jukana utnyttjar skillnader i olika länders regelverk i syfte att gömma ekonomiska tillgångar, så att de inte kan spåras av vare sig myndigheter eller media, i syfte att undgå beskattning. Detta är en klart omoralisk verksamhet, som dessutom är olaglig i de länder, i vilka tillgångarna skulle ha beskattats. Jag vill påminna om att Jan Emanuel Johansson dömdes för tre brott: varumärkesintrång, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

     Jan Emanuel Johansson är en f.d. socialdemokratisk politiker, som lyckades ta sig ända in i riksdagen med hjälp av personkryss. Och har naturligtvis genom sin kriminella verksamhet allvarligt skadat det socialdemokratiska partiets anseende.

     Risken att du skulle bli stämd av dina f.d. kunder om du avslöjar att du hjälpt dem att undvika skatt, genom att gömma deras tillgångar för myndigheter, är försvinnande liten.Vilken skada ska de uppge att de har drabbats av i sin stämningsansökan? Är det att lida skada att tvingas betala skatt?

     Har någon av enda dina f.d. kollegor, som faktiskt har gjort det du borde göra nämligen att avslöja de skatteflyktingar som de har hjälpt, blivit stämda på skadestånd? Naturligtvis inte, eftersom dessa skatteflyktingar är rädda för att ännu fler skumraskaffärer skulle avslöjas under en sådan rättegång.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      jag upprepar igen att jag inte medverkat till något som är olagligt utan bara till sådant som följer lagar och regler.

      Det du ska fråga dig är varför det kan vara lagligt att skapa upplägg som kan byta ut 22% vinstskatt i Sverige mot 0,5 promilles skatt i Nederländerna för att sedan flytta pengarna till ett bolag på Nederländska Antillerna som kan hålla konto i vilken bank de vill i världen så länge landet banken ligger i inte är ett land under embargo.

      Att stoppa den sortens företeelse som är de där de största summorna undgår beskattning är lätt – Allt som behöver göras är att skriva om skatteavtalen så att lydelsen i framtiden blir att man får nedsättning av den svenska skatten med lika mycket som man kan bevisa att man betalat i skatt i ett annat land på vinster gjorda i Sverige.

      Vad gäller Jan Emanuel Johansson så har jag ingen direkt kunskap om honom mer än att han skott sig ordentligt efter sin tid i riksdagen och att göra så är inget jag tänkt ägna mig åt då jag står för en politik där politiska företrädare ska leva som de lär och föregå med gott exempel.

 7. Jonny Disenfeldt

  Vi har ett kommunalt elnät tack och vill inte se det förstatligat.
  Statliga vattenfall – nej tack…på den tiden vi hade ett rent statligt monopol var det dyrare med el.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser inläget så kan du se att jag är öppen för bägge alternativen så länge produktion och nätdrift sker i olika bolag.

  • Kim

   Dyrare?
   Räknat som totalpris inkl nät och i jämförelse med övriga länders energipriser?

   Varifrån kommer den statistiken?

 8. Patrik

  Hej Anders.

  Det låter precis som när Gudrun hade varit framme och att vädersäkra elledningarna kom på tal. Han som talade för kraftnätsägarna berättade att det skulle kosta ca 600 miljoner kronor att gräva ned alla elledningarna i södra Sverige. Jättemycket pengar om man inte räknar med att Vattenfall gjorde en vinst på 6 miljarder kronor just det kvartalet. En vinst som också de övriga stora kraftnätsägarna låg i nivå med. Så då är inte 600 miljoner direkt mycket.

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • Jonny Disenfeldt

   ”det skulle kosta ca 600 miljoner kronor att gräva ned alla elledningarna i södra Sverige.”

   Till Patrik : Tja om det skulle gå att göra för det extremt låga priset så säger jag SLÅ TILL, det vore tidernas affär att få detta gjort så billigt…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.