Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alla borde rösta i kyrkovalet så att POSK och SD kan hållas utanför inflytande över kyrkopolitiken.

Varje gång jag får chansen på partimöten och andra tillställningar så uppmanar jag alla partikamrater och sympatisörer att gå och rösta i kyrkovalet – Detta samtidigt som jag uppmanar alla som aktivt verkar i politiken att gå ut på gator och torg och skapa intresse inför det kommande kyrkovalet.

Till att börja med så måste vi göra allt som står i vår makt för att se till att SD:s plan som handlar om att ta många mandat i kyrkovalet misslyckas.

Detta därför att SD:s plan är att legitimera sig som parti med ett bra valresultat i kyrkovalet – Ett resultat som senare enligt planen ska användas som draghjälp och bevis på att man är ett legitimt parti i samband med valet 2018.

Den viktigaste motståndaren i valet är dock POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) som har för avsikt att kasta ut partipolitik och demokrati ur kyrkan för att skapa en kyrka med präster och andra ämbetsmän inom kyrkan som ledare ävan inom kyrkopolitiken.

Om vi börjar med POSK så är min åsikt att vi även fortsatt ska säkerställa att samma demokratiska spelregler som gäller i samhället i övrigt även ska gälla inom svenska kyrkan.

Ska vi göra så krävs att politiska partier även fortsättningsvis har en stark ställning i svenska kyrkan för att säkerställa att kyrkliga särintressen kan hållas i schack.

Att politiska partier har ett starkt inflytande i kyrkopolitiken behövs inte minst för att garantera att kvinnliga präster även fortsättningsvis ska kunna verka som präster och för att säkerställa att kyrkan även i en framtid tar hänsyn till HBQT rörelsen och dess önskemål om bland annat samkönade äktenskap.

Ett starkt POSK utgör över tid ett hot mot bägge de företeelser jag redovisat ovan.

Vad gäller SD så har deras politik inget som helst med kärleksbudskapet i Bibeln att göra då den Gud som beskrivs i Bibeln förespråkar gränslös kärlek som det allra viktigaste kännetecknet för en sann troende.

SD står som jag ser saken oerhört långt från denna gränslösa kärlek då SD i allt man gör och allt man säger hävdar att vissa människor och vissa raser har högre värde än andra.

Att SD ens ställer upp i kyrkovalet med den sortens ideologi som grund för sin politik som man har är inget annat än ren och skär populism och självförnekelse.

Därför är det viktigt att vi som röstar på andra partier gör annorlunda denna gång och faktiskt utnyttjar vår lagstadgade rätt att rösta i kyrkovalet  – Detta för att säkerställa att inflytandet från både POSK och SD reduceras till ett minimum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

52 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är det man gör då man värderar svenskfödda högre än invandrade Alexander.

   • Lars Flemström

    Du driver själv tesen att vissa har högre värde än andra väldigt hårt. Jag ska ge två exempel:

    1. När du var ny som S- och VK-bloggare, och inte hade lärt dig vad som nu för tiden är politiskt korrekt i Sverige, skrev du att svenska folket måste tillföras nya gener från andra folkslag. Liknande åsikter har inte förekommit i en svensk debatt sedan rasbiologins dagar, då ordföranden för Statens Rasbiologiska Institut, Nils von Hofsten (liberal) framförde liknande åsikter.

    På fråga om det inte var risk att det svenska folket skulle dö ut p.g.a. alla selektiva aborter och tvångssterliiseringar, svarade von Hofsten att svenska folket skulle tillföras nya gener utifrån. Men inte vilka gener som helst. Anlagstester av utlänningar, som önskade invandra till Sverige, utfördes långt in på 1960-talet. Det var också ett noggrant urval av vietnameser, som fick komma som flyktingar till Sverige under 1970-talet. Vi hade då en borgerlig regering.

    2. Anders Forss har givit åtskilliga vittnesbörd om att han anser sig själv som förmer än alla oss, som har bott hela livet i Sverige. Du talar ständigt om din egen förträfflighet och att du vet bäst. Det händer gång på gång att du går på tvärs mot den socialdemokratiska partilinjen, men när det påpekas, svarar du att du ska genomföra din linje. Vilket helt klart skulle leda till att färre kommer att rösta på S.

    Men du har ju inte givit klart besked om du har pengar undanstoppade, som du ska använda till en personvalskampanj så att du blir uppflyttat jämfört med den placering på valsedlarna, som partiet eventuellt kommer att ge dig. Att andra sossar åker ut, bekymrar inte dig, om bara du själv kommer till köttgrytorna. Men de har kanske inte samma värde som du?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att vi som människor fritt kan välja att leva med och skaffa barn med vem som helst tycker jag är en viktig del av demokratin och den personliga friheten. Att blanda människor från olika delar av världen med varandra och att skaffa barn över etniska gränser och blanda generna tror jag över tid kommer satt skapa ett bättre samhälle.

     I övrigt får de teorier du framför stå för dig Lars.

     Sedan ser jag inte ner på någon utan lever i allra högsta grad på det sättet att jag ser alla som varande människor av kött och blod med samma värde.

     Att jag går emot partilinjen därför att jag vill försöka förändra är inte att se ner på människor Lars – Snarare att stå upp för och kämpa för det man tror på – Något som förövrigt är tillåtet i vårt parti där det är högt i tak.

     Sedan har jag sagt varken bu eller bä till att jag skulle ha pengar undanstoppade utan spekulationen runt det är något du och fler med dig ägnar er åt därför att ni saknar politiska argument för att argumentera emot det jag anför.

     • Lars Flemström

      Det spelar ingen roll att du undviker ordet ”ras”, för det du skriver om att ”blanda nytt blod utifrån bland människor som länge levt tillsammans är högst sannolikt en fördel sett ur genetisk synpunkt” är själva kärnan i all rasism, inklusive det svenska Rasbiologiska institutets verksamhet, särskilt efter 1936, när Gunnar Dahlberg var chef. Erövrare har alltid menat att de underkuvade folken måste ”rasförbättras” med gener från erövrarna. Men teorin om ”inavelsdegeneration” var inte ny, när Dahlberg tillsattes som chef. Den fanns med redan hos Lundborg och hans studier av befolkningen på Listerlandet, strax utanför Sölvesborg.

      Vilka helsvarta folkslag i Afrika anser du behöver tillföras ”nytt blod utifrån”?

      Ditt prat om ”en fördel sett ur genetisk synpunkt” är avskyvärt, när det gäller människor, och så grovt rasistiskt så att ingen sverigedemokrat skulle våga säga något liknande. Det är ju så man motiverar systematiska våldtäkter under krig. De våldtagna kvinnorna ska bli mödrar åt en bättre avkomma, menar våldtäktsmännen och deras befäl och politiska ledare.

      Rent vetenskapligt kan man inte jämföra människor med ett fritt partnerval, om än inom den egna folkgruppen, med planerad avel inom små djurpopulationer. Men det var så man gjorde. Det var den stora bluffen som fick politikernas öra under perioden c:a 1920 – 1960 . Och det är på den bluffen, du bygger dina rasistiska teorier om för- respektive nackdelar ur genetisk synpunkt av olika partnerval.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att se på alla människor på samma sätt är inte rasism Lars och att tycka att vi ska se alla lika även om vi ser olika ut är för mig en självklarhet då vi alla är människor.

    • Lars Flemström

     Jag tror inte alls på dina teorier om att människoraserna behöver förbättras för att vi ska få ett bättre samhälle. För det är ju precis vad du skriver. Jag tror att alla människor är bra som de är, oavsett om de är svarta, vita eller ”blandade”. Jag tycker också att vissa afrikanskor är väldigt vackra, och hade alls inte tvekat att ha barn med någon av dem, om ödet velat annorlunda. Men valet av livspartner är för mig en icke-politiskt fråga och inte avelspolitik.

     Annars kan ja alla avelsteorierna, om hur man får fram bättre boskap genom avelsplanering, eftersom jag har arbetat som lantarbetare. Jag finner det ytterst skrämmande att finna sådana resonemang på en politisk blogg, som handlar om mänskliga samhällen och inte om bisamhällen. Vet du vad som hände med den norrländska fjällkon? Svenska statens Rasbiologiska institut följde mycket noga vad som hände med på djuravelsfronten, och korrigerade sina teorier (som bl.a. låg till grund för beviljandet av aborter, innan vi hade fri abort) efter resultaten på den fronten.

     Du vet antagligen inte att FN:s förbud mot människoavel tvingade fram nedläggning av det Rasbiologiska institutet i Uppsala. Du har förmodligen inte heller en aning om i hur hög grad detta institut har präglat nutida svensk migrationspolitik, efter årtiondens ältande om ”inavelsfaran”.

     Jag saknar inte alls politiska argument mot det som du anför. Jag är väl tvärtom den av kommentatorerna, som oftast argumenterar i sak och för fram alternativa förslag och förklaringar. Så även, när jag skrivit att du inte är skyldig att följa de sekretessavtal med skattesmitare, som du ar skrivit under. EU-rätten tillåter dig att bryta mot dessa avtal och avslöja vilka de är, och hur mycket de har gömt undan. Är inte det saklig argumentation?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig pratat om människoraser Lars utan om människor vilket är en avsevärd skillnad. Att blanda nytt blod utifrån bland människor som länge levt tillsammans är högst sannolikt en fördel sett ur genetisk synpunkt.

 1. Per

  Klart att Sd borde få inflytande i kyrkpolitiken och regeringen. Skulle ju vara det bästa för sverige och svenskarna. Sd ökar och ökar….härligt! Länge leve Sd och Jimmie!/P

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din kommentar får stå för dig Per men att SD ökar är långt ifrån korrekt då den långsiktiga trenden för SD pekar nedåt.

 2. Jonny Disenfeldt

  Partipolitik och kyrka hör inte ihop. Som ateist så förefaller därmed POSK vara helt rätt ute.

  Den kristne/muslimske/judiske gudens syn på sexuellt avvikande är tydlig och långt från kärleksfull.

  Du Anders ifrågasätter att SD ställer upp i kyrkovalet, menar du att det inte finns kristna inom SD ?
  Kan det finnas kristna kommunister enligt dig , kristna socialister ? Du verkar gilla Marx men inte hans syn på religion…

  Din syn på politiska motståndare är långt från kärleksfull, en tydlig avspegling av den vedervärdiga ”gud” du tillber.

  Sammanfattningsvis :
  Jag antar att du Anders Forss som anser motsatsen då kommer att kräva att vi inför politiskt baserade val till samtliga former av religiösa samfund, inte enbart de protestantiska (gamla statskyrkan) så att vi får se miljöpartister, kommunister etc representerade i t.ex muslimska samfund, allt annat vore ju märkligt… vi måste ju tvinga på dessa samfund kvinnliga präster och en modern syn på HBTQ, eller hur Anders ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att svenska kyrkan kyrkopolitiskt fortsatt styrs av politiska partier tycker jag är viktigt mot den bakgrund jag skrivit i inlägget.

   I övrigt har jag inte tänkt lägga mig i svenska kyrkans angelägenheter.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag antar att du Anders Forss då kommer att kräva att vi inför politiskt baserade val till samtliga former av religiösa samfund, inte enbart de protestantiska (gamla statskyrkan) så att vi får se miljöpartister, kommunister etc representerade i t.ex muslimska samfund, allt annat vore ju märkligt… vi måste ju tvinga på dessa samfund kvinnliga präster och en modern syn på HBTQ, eller hur Anders ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inte och har aldrig haft för avsikt att kräva någon politisk styrning för andra religiösa samfund än svenska kyrkan. Svenska kyrkan har haft denna ordning länge och att den fortsätter som enda kyrka som har den ordningen tycker jag precis som jag skrev i inlägget och baserat på de skäl jag angav ska fortsätta även framgent.

     • Jonny Disenfeldt

      Intressant, den kristna kyrkan ska ha vissa regler men inte t.ex den muslimska … för den senare är det helt OK att fortsätta säga nej till kvinnliga mullor och att öppet torgföra sin avskyvärda syn i HBTQ frågor etc …

      Du anser att den kristna kyrkan måste styras politiskt men inte den muslimska. Det finns ingen som helst logik och koherens i din argumentation Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Svenska kyrkan har alltid varit politiskt styrd Jonny.

     • G-A Karlsson

      Jag måste nog kommentera detta också. Det tar emot att skriva detta, måste jag erkänna. Men det vore fel att INTE göra det. Om jag bara jamsade med, så vore jag ju bara en ”liten lort”. 😉

      ———————
      Forss: ”Jag har inte och har aldrig haft för avsikt att kräva någon politisk styrning för andra religiösa samfund än svenska kyrkan.”
      ———————

      Andra religioner ska alltså undantas. Det är endast SvK som ska styras politiskt (…av det parti där Anders Forss råkar vara medlem).

      Detta trots att Svenska Kyrkan är SKILD från staten. Uppenbarligen har detta åtskiljande av kyrka och stat endast skett på papperet.

      Den som har ögon, han ser:

      Svenska Kyrkan är ju en välbeställd organisation som äger stora egendomar, har gott om kapital, och egen beskattningsrätt.

      Det finns därmed mycket p-e-n-g-a-r att hämta – för den som önskar skaffa sig kontroll över kyrkans egendomar, kapital… och, inte minst… kyrkoskattemedel… många sköna skattekronor… att styra över till ”Partiet”…

      Jesu Bergspredikan anger dock tydligt och klart att en kristen INTE kan tjäna både Gud och Mammon.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig sagt att svenska kyrkan ska styras av oss Socialdemokrater utan snarare att svenska kyrkan ska fortsätta att styras på samma sätt som tidigare.

 3. Lars Flemström

  Vem sa ”på denna klippa ska jag bygga min kyrka”?

  DU skriver att vi måste säkerställa att politiska partier ska ha ett starkt inflytande i kyrkan och att samma regler som gäller i samhället i övrigt ska gälla i kyrkan.

  Då torde väl även det omvända gälla, nämligen att samma regler som gäller i Kristi kyrkan ska gälla i samhället i övrigt, d.v.s. att Sverige ska bli en kristen variant av ayatollornas Iran?

  Och att SD ska tillsätta posten som ”andre vice ärkebiskop” precis som man har tillsatt posten som andre vice talman i Riksdagen. Du motsäger dig själv.

  Det du skriver här har inte ett smack att göra med vare sig demokrati eller kristen tro. Det du skriver som din egen påstådda frälsning på ett kalhygge i Finland är, precis som allting annat du skriver om dina tidigare förehavanden, inte kontrollerbart.

  Jag har hört massor med liknande frälsningshistorier – mest från f.d. missbrukare, som har bytt ut missbruket av droger mot missbruk av Jesus – och på den grunden har krävt ett särskilt inflytande för sig själva som något slags Guds utvalda profeter.

  Bibelns Gud förespråkar inte alls ”gränslös kärlek” (som du tydligen blandar ihop med samkönad sexualitet). Det är ren nyhedendom, tron på riter till gamla fruktbarhetsgudars ära.

  Precis som den religiösa tron på klimatguden, som kräver att vi offrar välfärden för planetens överlevnad. (Människor har i alla tider uppfunnit ”nya” gudar, när gamla gudar har störtats.)

  Dina kunskaper i kristen teologi är noll.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står för det jag har sagt Lars och huruvida du tror på det jag säger eller inte är upp till dig. Mitt förhållande till Gud är något mellan Gud och mig och med det är jag mycket komfortabel.

 4. Leif Andersson

  Som ateist och därmed ej medlem i svenska kyrkan behöver man inte bekymra sig. Det enda bra med kommunismen var inställningen att religionen var som ett opium för folket och därmed förbjöds. Speciellt islam är totalt förkastligt och helt i motsats till det civiliserade Europa.

   • Lars Flemström

    Men du är ju motståndare till religionsfrihet för kristna medlemmar i Svenska kyrkan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är inte motståndare till religionsfrihet Lars – Svenska kyrkan har styrts av folkvalda politiker länge och så ska det fortsatt vara. Vill man ha en annan sorts kyrka finns det åtskilliga andra kyrkor att välja.

     • Jonny Disenfeldt

      Om du vill ha en politiskt styrd kyrka kanske det är dags att starta en ny socialdemokratisk kyrka istället för att försöka styra den protestantiska kyrkan som har medlemmar från alla olika politiska bakgrunder …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Svenska kyrkan är och har alltid varit politiskt styrd Jonny så jag ser ingen anledning i att starta en ny kyrka.

     • Lars Flemström

      Vilket visar att du är motståndare till religionsfrihet för oss som är indöpta som medlemmar i Svenska kyrkan, och står fast vid den tro som, vi döptes till. Vi har diskuterat hur våldsbejakande islamister har kidnappat islam för sina politiska syften…

      Kyrkohistoriskt har du fel, väldigt fel. Det politiska styret i Svenska kyrkan går inte längre bakåt i tiden än till kommunreformen 1862, då de s.k. kyrkliga kommunerna blev huvudmän för folkskolan och fattigvården. Naturligtvis fanns det ett berättigat politiskt intresse inte minst från den mot slutet av 1800-talet framväxande arbetarrörelsen att få kontroll över dessa i grunden icke-religiösa verksamheter. Dessa fråntogs emellertid kyrkan under 1960-talet.

      Faktum är att den halvt islamistiska organisationen ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” (som inte längre är en rent kristen organisation) legitimerar SD:s kyrkopolitiska ambitioner.

      Det finns säkert, som du skriver, andra kristna kyrkor. Men ska vi då gå samma öde till mötes som de kristna församlingarna i Mellanöstern, som fått se sina kyrkor omgjorda till moskéer, medan kristendomen har reducerats till en minoritetsreligion i f.d. kristna länder, där de kristna kyrkorna grundades av Jesu egna lärjungar?

      Du som är så fanatiskt noga med att sekretessavtal mellan skattesmitare och deras rådgivare ska hållas, menar alltså att avtalet mellan Svenska kyrkan och dess medlemmar, som bl.a. ålägger kristna föräldrar att uppfostra sina barn i kyrkans tro, inte ska hållas av kyrkan själv? Du vill ju faktiskt att vi, som har föräldrar som har hållit sin del av detta avtal, ska kastas ut ur Svenska kyrkan, därför att vissa ”kyrkopolitiker” vill byta religion i kyrkan…

      Detta handlar inte om präster kön eller gifta pars kön, utan om kristna kärnvärden. Gud älskar både sverigedemokrater och vänsterpartister, och allt mitt emellan. Jag frågade en gång en sverigedemokrat, som ingav ett mycket start förtroende genom bl.a. sina klart anti-rasistiska uttalanden, vad han skulle rätta sig efter, om bibeln och partiprogrammet kom i konflikt med varandra.

      Partiprogram har inget i kyrkan att göra. Och det gäller alla pariprogram, hur bra de än må vara, och alltså inte bara SD:s partiprogram. Men du vill ju att kyrkan ska styras på samma sätt som samhället i övrigt, alltså med partiprogram. Och därmed har du legitimerat SD:s partiprogram som ett rättesnöre som ska gälla före Guds ord, i Guds kyrka ….

      Den, som gräver en grop åt andra …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att kristendomen i Sverige skulle styras av det du vill kalla islamister kan aldrig inträffas innan mer än hälften av Sveriges befolkning är muslimer Lars – I vart fall inte på det sätt du vill beskriva det.

      Min inställning är att den enda kyrkan som haft politisk styrning indirekt ska ha så även i framtiden ska ha samma styrelsesätt och det är därför jag skriver det jag skriver i inlägget.

     • Lars Flemström

      De JAG vill kalla islamister? Vad var mördarna i London om inte just islamister, t.o.m. extrema islamister, när de hördes skrika ”Detta gör vi för Allah”? Observera att jag skrev inte att de var muslimer, man det ansåg de säkert själva, ”rättrogna” muslimer dessutom. Dessa islamister anser sig ha ett gudomligt uppdrag att tvinga alla icke-muslimer att omvända sig till islam samt att tvinga alla världens muslimer att omvända sig till deras egen tolkning av islams heliga skrifter.

      ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” är ingen kristen organisation, men har varit det, då under ett annat namn, och är sedan den tiden adjungerad till den socialdemokratiska partistyrelsen. Vilket hårt kritiseras av både kristna och ateister. Varför ska en numera kvasireligiös organisation, som inte ens representerar en majoritet av de religiöst troende, ha detta snabbspår rakt in i regeringen?

      Det var denna organisation, som nominerade islamisten Omar Mustafa till den socialdemokratiska partistyrelsen. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16594996.ab

      Att denna post-kristna organisation har splittrat och försvagat socialdemokratin är tydligt: https://ledarsidorna.se/2017/02/statsministern-och-det-muslimska-brodraskapet/

      Den tidigare ordföranden Peter Weiderud har skrivit att uppgiften för Tro och Solidaritet är att binda upp svansen på muslimerna som vi har gjort med de kristna. I själva verket har islamisterna i förbundet bundit upp svansen ännu mer på de kristna medlemmarna i förbundet – och därmed på hela regeringen. Som har varit anmärkningsvärt senfärdig med anti-terrorlagstiftningen.

      Man kan inte skylla allt på Mp, som ju också har givit stort svängrum åt Muslimska Brödraskapet bl.a. genom den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan.

      En annan ledande medlem i Tro och Solidaritet, Ulf Bjereld, har ett förflutet som stalinist (medlem i KPmlr som var en utbrytargrupp ur Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna, som enligt ”r-arna” inte var tillräckligt trogna Stalin), men detta stod väl i vägen för hans akademiska karriär. Han är nu socialdemokrat och professor i statsvetenskap och anlitas som politisk expert av bl.a. Svenska Dagbladet, m.

      Som f.d. FNL-aktivist har jag god personkännedom inom extremvänstern. Mycket av Tro och Solidaritets syn på religion har helt uppenbart inspirerats av Stalins skrift ”Marxismen och den nationella frågan”, som även jag har läst. I denna skrift finns bl.a. synen på muslimer som efterblivna varelser, som måste få tid på sig att anpassa sig till socialismen. Vissa eftergifter måste göras …

      Vem har lurat vem?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag publicerar din kommentar som varande din syn på saken Lars.

     • Mattias Enell

      Det känns som att begreppen är fullständigt ihopblandade här. Man får skilja på nomineringsgrupper(som det handlar om i kyrkovalet) och partier.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det heter nomineringsgrupper där har du helt rätt – I övrigt sker ingen hopblandning.

 5. Fredrik

  Anders, ditt ord är inte lag eller sanning. Du visar på inga som helst bevis på att POSK är ett hot mot Svenska Kyrkan. Det är bara ditt påstående att de är ett hot, helt ogrundat faktiskt. Det remarkabla är att du påstår att på sikt utgör POSK ett hot mot kvinnliga präster och personer inom HBQT-rörelsen. Var är bevisen på detta?

  Att du inte ser POSK som ett politiskt parti är också bekymrande då tydligen, enligt dig, bara vissa partier är politiska såsom S, V, Mp, M, L, C och KD. Andra är inte politiska och ska inte få finnas i en demokrati. Det är detta man kan utläsa av det du skriver. Så en fråga Anders, hur många av dina S-kompisar är kristna? Och hur många är ateister?

  Kyrkan bygger en stor del av sin verksamhet på tro, teologi. Och det du förespråkar är att sekulära intressen ska styra Svenska Kyrkan hellre än teologiska. Tydligen.

  I ditt inlägg visar du på noll bevis på att POSK är odemokratiska, att de utgör hot mot samhället eller på något annat sätt hotar existensen för alla människor. Det du däremot gör är att visa på din egen rädsla över att förlora inflytande. Tänk om S inte får någon röst i Kyrkovalet, tänk om en majoritet hellre ser någon annan än S? Den rädslan skrämmer dig. Och då gör du allt i din makt för att undvika rädslan, till och med är du villig att gå så långt att sprida påståenden som sanningar utan att bevisa dem. Finns ett ord för det Anders. Diktatur.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   POSK säger själva att man inte är ett parti i egentlig mening vilket även framgår av namnet.

   I övrigt så är vad jag säger att garanten för att samma sorts demokrati och samma sorts ideologi bör gälla i svenska kyrkan som i resten av samhället. En kyrka ledd av de som professionellt arbetar i kyrkan eller är nära de som arbetar där utgör på sikt risk för att kyrkliga särintressen sett ur det perspektiv jag beskrivit får fotfäste.

   När det gäller det som predikas mm så är det andra än den politiska församlingen som styr det men vad gäller värdegrund och vad som ska vara tillåtet och inte så ser jag det som viktigt att samma politik som styr samhället även styr svenska kyrkan.

   • Fredrik

    Åter igen påstår du något utan några som helst bevis för ditt påstående. Att du inte vågar eller kan göra detta är ytterst beklagligt för någon som säger sig vara en person som högaktat ser upp till Olof Palme. Var det något Palme kunde så var det att dels retoriskt stå upp för sin sak och också tydligt bevisa sin tes för dem som lyssnade.

    Svenska Kyrkan bygger på frivillighet och inte på statens involvering, frigörelsen från staten var tydlig med detta. Att du inte vill att kyrkan ska fri från stat är en sak, att påstå att dem med annan åsikt än din är ett hot är något helt annat. Jag ställde en fråga till dig, som du inte vågade eller kunde svara på:

    Hur många S-kompisar är troende? Hur många är ateister?

    Ställer en till, bör kyrkan ledas av dem med tro eller av dem utan?

    Ställer ytterligare en, är den svenska kyrkan bättre än andra länders kyrkor? Om så, hur? Om inte, varför är du rädd för att kristna ska leda kyrkan?

    I ett demokratiskt samhälle finns rum för tro. Allas tro. Det betyder inte att tron ska styra samhället, men å andra sidan betyder det inte att samhället ska styra tron.

    Din socialism krockar med ditt påstående att du är kristen, och resultatet blir att din tro får stå tillbaka på bekostnad av din ideologi. Hade du argumenterat tvärtom så hade jag hyllat dig för att du vågar stå upp för kärlek, mångfald och alla människors rätt att vara sig själv. Nu däremot visar du att de orden bara är för dem som tycker som dig och då är det inte kärlek, mångfald och alla människors rätt att vara sig själv utan i själva verket kontroll, alla lika och rätten att vara sig själv enbart om du är som vi tycker.

    En sista fråga, varför tillåtet du kommentarer om du inte vågar svara på direkta frågor?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag gör är att stå upp för det jag anfört i inlägget Fredrik och att jag gör så är bevis nog på att jag står för det jag säger.

     Det finns en stark rörelse inom S som heter Tro & Solidaritet och de som verkar där är kristna så vitt jag vet – Sedan handlade inte inlägget om förhållandet mellan kristna och ateister utan om det faktum att jag fortsatt anser att den kyrka vars ledning sedan länge är tillsatt via fria allmänna val ska vara så även framgent.

     Med det sagt är det helt rätt att politiska partier ställer upp i kyrkovalet och ser till att kyrkan även fortsättningsvis vilar på samma demokratiska grund som samhället i övrigt.

     Jag tillåter kommentarer och jag har för vana att svara på alla relevanta frågor som har men inlägget att göra.

     Vilken fråga påstår du att jag inte svarat på?

     • Fredrik

      Den svenska kyrkans ledning ska tillsättas genom fria val, precis som idag, men du hävdar i ditt inlägg att POSK utgör ett hot mot detta. Var är bevisen för detta?

      Att du inte ser betydelsen av tro i samband med kyrkans styrning är beklämmande. Så klart genomsyras hela kyrkans arbete av tro, att påstå något annat är att vars blind inför faktum. Och människor utan tro, menar jag, saknar i många delar förståelse för den verksamhet som svenska kyrkan håller på med. Och den som vill leda kyrkan behöver den förståelsen, för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för kyrkan och dess roll i samhället. Ledningen ska inte i första hand forma kyrkan som samhället vill utan som kyrkan vill och anpassa kyrkan till den tid vi befinner oss i. Det jag läser i ditt inlägg är att du vill att kyrkan ska ledas på samma sätt, med samma ideal som övriga samhället och det fungerar inte i ett sekulärt samhälle som det svenska. En av två saker händer då, ett – det sekulära styr tron eller två – tro styr det sekulära.

      En kyrka i modern tappning är fri från statens involvering, bygger sin verksamhet på frivillighet och inte tvång och ska genomsyras av tro. Det är kyrkans ansvar att anpassa sig till samhället utan tvång från samhället att behöva vara på ett sätt som samhället kräver.

      POSK utgör, som jag ser det, inget hot mot varken valfrihet eller rätten att få vara den du vill. Det är som jag ser det ett ideologilöst parti som har sin grund i sin tro. Det är inget hot, det är en del av vårt samhälle och vårt sätt att låta alla få samla sig under den flagga som passar en själv. Precis som du samlat dig under S-flaggan så bör POSK få samla sig under sin.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Förvisso finns inga direkta bevis för vad POSK vill åstadkomma men vittnesmålet från mina partikamrater som verkar inom kyrkopolitiken tillsammans med det faktum att POSK består av ledamöter som företräder kyrkans särintressen är skäl nog för mig att kritisera POSK.

 6. Daniel Gustavsson

  Anser du att socialdemokratiska arbetarpartiet också bör ha majoriteten i Umeå IK, Umeå FC, IBK Dalen, Röda Korset, Blåbandsföreningen, Gimonäs CK, Öppen Gemenskap, Rövågerns vägförening, Sävaråns fiskeförening m. fl. föreningar och organisationer? I så fall förstår jag ditt resonemang. Om du inte tycker det förstår jag inte ett dyft vad du pratar om.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Svenska kyrkan är ingen förening Daniel – Svenska kyrkan är en institution som varit politiskt styrd sedan mycket länge.

   • Lars Flemström

    Man behöver inte vara medlem i något politiskt parti för att få förtroendeuppdrag i LO.

    Det har varit motioner till den socialdemokratiska partikongressen om att S ska dra sig ur kyrkovalen, och att man i stället ska bilda en fristående nomineringsgrupp för socialdemokrater, som vill ställa upp i valen till kyrkliga förtroendeuppdrag. I likhet med de andra partier, som har tillåtit bildandet av fristående nomineringsgrupper, som utser kandidater till kyrkovalen.

    Men de motionerna har röstats ner av en majoritet som troligen har dominerats av ateister. Detta är ju rena omyndigförklaringen av kristna socialdemokrater. Ateisterna inom S litar tydligen inte på sina kristna partikamrater. Men tydligen litar de på partikamrater med muslimsk tro – eller har någon hört partiet ska utse s-kandidater till de muslimska församlingsråden?

    Detta skriver jag under pingsthelgen, som firas till minnet av den kristna kyrkans grundande på den allra första pingstdagen. och dagen efter det senaste terrorattentatet i islams namn. Utländska hatpredikanter får fortfarande inresevisum för att predika i svenska moskéer.

    Den stora faran för den svenska demokratin är enligt Anders Forss den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen POSK i Svenska Kyrkan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag gjort Lars är att lyssna på mina partikamrater som är aktiva inom Tro & Solidaritet och deras syn på saken och deras upplevelser som kyrkopolitiker.

 7. Mattson

  att SD ökar är långt ifrån korrekt då den långsiktiga trenden för SD pekar nedåt.”

  Nedåt? HAHAHAHAH!!!! Ja, den var bra.

  ”den Gud som beskrivs i Bibeln förespråkar gränslös kärlek som det allra viktigaste kännetecknet för en sann troende”

  Fel. Matteus 22, v36-38 ”Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen? Då svarade han honom: Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det -yppersta- och -förnämsta- budet.”

  Förresten. Kolla upp vad bibeln säger om homosexualitet så får du se hur pass ”kärleksfull” den är. =)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bibeln talar inte ett enda ont ord gällande homosexualitet Mattson – I sak säger den inget alls om homosexualitet – Det enda den säger är att ett äktenskap i Guds ögon endast kan ske mellan en man och en kvinna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De som har rösträtt i Svenska Kyrkan är dess medlemmar så vitt jag vet. Är en muslim medlem så har denne självklart rösträtt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.