Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

AB Bostaden eller delar därav är inte till salu – I vart fall inte om jag får vara med och bestämma.

Sedan i fredags har jag fått mängder med email och mängder av frågor i kommentarsfälten på min blogg om hur jag ser på att Socialdemokraterna i Umeå ställer sig bakom en utförsäljning av delar av AB Bostaden?

Initialt var mitt svar att jag inte ens funderat över frågan då någon sådan framställan aldrig gjorts i demokratisk ordning till det Socialdemokratiska representantskapsmötet.

Efter att ha läst det som skrivs i bland annat VK och efter att ha lyssnat av saken internt så har jag förstått att frågan faktiskt existerar och att det finns företrädare för vårt parti som vill skynda på frågan utan att hemställa till partiets medlemmar att först avgöra om detta är rätt eller inte.

Att frågan ska behandlas i början av veckan och då utan att följa den vanliga demokratiska ordningen i vårt parti som vanligtvis innebär att frågor av denna karaktär lyfts på ett representskapsmöte där partiets medlemmar genom sina valda ombud får en chans att tycka till och rösta i frågan rimmar illa och får definitivt underkänt av mig.

Att de ledamöter som förväntas vara delaktiga i beslutet inte fått ut de handlingar som ligger till grund för beslutet är ännu allvarligare enligt mitt sätt att se på saken då alla som ska delta i beslut av denna rangordning borde få god tid på sig att läsa igenom beslutsunderlagen och tid för att ställa följdfrågor och få svar på dessa.

Ett kommunalt beslut kan aldrig vara så viktigt och behöva fattas så snabbt att den demokratiska processen kan åsidosättas på det sätt som jag upplever görs i detta fall.

Till att börja med tycker jag att det är på sin plats att alla S-föreningar och dess styrelser får både arbetsmaterial och beslutsunderlaget skickade till sig – Detta så att S-föreningarna får den tid som behövs för att ha den medlemsdialog som jag anser är nödvändig inför stora beslut som dessa.

Extra viktigt tycker jag att detta är när beslutet innebär att vi som parti byter åsikt i frågan – Att ändra partilinjen i en fråga kan aldrig beslutas av en liten grupp individer i partiet – Ska partiet byta åsikt i en fråga ska detta först förankras hos medlemmarna och beslutas i enlighet med den demokratiska beslutsprocess vi har i vårt parti.

Att frågan ska behandlas och ännu värre att beslut i frågan ska tas utan att följa vårt partis gängse demokratiska process tycker jag är både beklämmande och upprörande med stänk av något som i allra högsta grad påminner om det pampvälde vi ofta beskylls för att bedriva.

Precis som ”Holmsundarn” och många andra partikamrater tycker jag att detta är beklämmande och fel och i allra högsta grad olämpligt att det finns personer i vårt parti som anser att de kan fatta avgörande beslut som rör alla medlemmar utan att först hänskjuta frågan till medlemmarna och inhämta deras åsikt.

Precis som ”Holmsundarn” anser jag att detta handlande och bristen på transparens och insyn i ärendet innebär att den demokratiska legitimiteten för vårt parti undergrävs på ett sätt vi aldrig tidigare skådat inom den Socialdemokratiska kommunpolitiken i Umeå.

För mig är det en självklarhet att frågor av den kaliber som en eventuell utförsäljning av AB Bostaden ska hemställas till ALLA medlemmar så att de får den tid som behövs för att bilda sig en uppfattning om vad en eventuell försäljning innebär för Umeå och för oss som politiskt parti.

Därför håller jag med ”Holmsundarn” fullt ut – Votering är begärd och ska verkställas!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

 1. Micke

  Skrämmande att man på ett kuppartat sätt försöker forcera igenom en försäljning av 10% av Bostadens lägenhetsbestånd.

  Sosse topparna med Hans Lindberg i spetsen verkar försöka kringgå den gängse demokratiska processen för att få sin vilja igenom.

  Se då för allt i världen till att ni på alla möjliga sätt bromsar detta och får till en demokratisk process innan beslut tas.

  Ha det Micke

 2. Gandalfdenvite

  Det behöver byggas fler billiga hyreslägenheter, de äldre små billiga hyreslägenheterna är för få när befolkningen växer och antalet ungdomar… blir fler! Det måste byggas nya hyreslägenheter som är både små och billiga, antalet existerande billiga små äldre lägenheter är för få även om alla som idag bor i dem plötsligt skulle bli rika och därmed få råd att flytta till nybyggda hyreslägenheter som idag är för dyra för de med lägre inkomster!
  Bostadens hyresgäster ska inte tvingas få en ny girig privat ägare, och det är långsiktigt lönsammare för Bostaden att behålla alla hyreslägenheter! Ifall en privat köpare har så många miljarder och vill äga hyreslägenheter så är det bättre ifall den privata ägaren erbjuds mark så att de själva bygger nya hyreslägenheter istället för att just Bostaden bygger nya dyra hyreslägenheter för exakt samma miljarder!

 3. Pingback: Stoppa utförsäljningen! | Daniel Nyström

 4. Anny Josefson Ekegren

  Vilka konsekvenser kommer detta få internt när S inte kan lita på sin egen ledning?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min förhoppning är att vi kommer att lära och gå stärkta ut ur detta.

 5. Krister

  Socialisterna på väg mot katastrofval (DN)
  i Frankrike.

  (Jag gör en blixtinsats på din sida)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som du kan läsa av det blogginlägg som jag kommer att publicerar i morgon bitti så ser jag inte detta som någon katastrof därför att det som händer i Frankrike slår lika hårt mot den traditionella högern som mot socialistpartiet.

   Dessutom är den politik som Macron avser föra i stort sett densamma som den socialdemokraterna för i Sverige vilket borgar för en god framtida utveckling för socialdemokratisk politik i Frankrike.

   • Jonny Disenfeldt

    ”det som händer i Frankrike slår lika hårt mot den traditionella högern som mot socialistpartiet.”

    Inte alls Anders, håll dig till sanningen och Macrons politik är ju precis tvärtemot den politik du förespråkar … tsss … mycket mer höger än vänster.

    Republikanerna 194 -> 70-110 mandat
    Socialister 280 -> 20-30 mandat

    Dvs det gick oerhört mycket sämre för ditt systerparti i Frankrike.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Macrons politik är till största delen densamma som den socialdemokraterna för i Sverige.

     • Sven

      Aha. Plötsligt förstår jag s utförsäljning bättre. Det är in Macron som är åt vänster. Det är s som klivit åt höger. Det är därför de flesta ser hon som liberal och Anders ändå kan säga det är s-politik.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Socialistpartiets politik i Frankrike har varit åtskilligt längre till vänster än den som svenska Socialdemokrater för och det Macron gör är att föra en som överensstämmer rätt väl med den svenska socialdemokrater för för tillfället,

 6. Fredrik

  Enligt Hans Lindbergs egen blogg så har socialdemokraternas KF-grupp sedan i februari arbetat med denna uppgift, vid ett extrainkallat möte i slutet av februari var också arbetarkommunens ordförande på plats. Du verkar inte vara betrodd Anders i ditt eget parti?

  En aktör som tar socialt ansvar, verkar för långsiktighet och behåller hyresrätterna som köps som hyresrätter var tre krav från socialdemokraternas KF-grupps sida på Bostaden i deras uppdrag att finna en köpare. Åter igen Anders så verkar du tagen på sängen av uppgifter som S i Umeå tydligen inte tycker att du borde ha.

  Att dokument kring en köpare inte kommer ut i det offentliga förrän det är klart för beslut är en självklarhet och något du Anders med alla dina år som ekonomisk Gud i stora delar av världen måste förstå, eller? Dessutom, en försäljning av AB Bostaden har aldrig varit aktuellt varför din rubriksättning behöver justeras lite.

  Och visst är det så att er kommunfullmäktigegrupp har ansvaret för att ta beslut för det som berör kommunen? Ni i arbetarkommunen har gett er KF-grupp detta ansvar eller hur? Och nu ska S-medlemmar bestämma tydligen? Bara i denna fråga eller i alla frågor? Eller bara i frågor som du Anders anser vara fel?

  Bostadens ledning anser att deras belåning är hög, att öka den är för riskfyllt. Det kan man ifrågasätta men ledningen för Bostaden har, menar jag, större insikt i sin verksamhet totalt sett än dig Anders. Så, när Bostaden inte ska sälja ut en del av sin verksamhet (vilket sker väldigt ofta inom företagsvärlden) så ska Bostaden istället behålla, belåna och renovera samtidigt som kraven på företaget att bli mer grön genomförs. Allt utan att höja hyra och skatt? Allmännyttan spelar en viktig roll på bostadsmarknaden, men en föråldrad allmännytta tappar i värde och ett förlorat värde ger minskad möjlighet till belåning. Allt detta borde du veta, men du är ideologiskt blind. Kanske därför som du inte vet något om vad som händer i ditt parti, din kommun.

  Du avslutar alla dina inlägg med ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i beslut vi fattar idag”, och när Bostaden ser över sin verksamhet och det behovs som behövs imorgon och ber sin ägare om förslag på att gå vidare så motsätter du dig detta.

  Till sist, du skriver att den demokratiska legitimiteten undergrävs på ett sätt som aldrig skådats i socialdemokratin i Umeå. Allvarligt? När flyttade du till Umeå? När blev du politiskt involverad i S? Jag menar, före dessa datum kan du knappast ha vetskap om undergrävd demokrati.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ingår inte i KF-gruppen då jag inte sitter i kommunfullmäktige så att jag inte vet något är en sak jag delar med många partivänner Fredrik.

   I övrigt så står jag fast vid det jag anfört i inlägget då min åsikt är att en så stor fråga som denna borde ha haft representantskapets välsignelse innan den kommer upp på det sätt som nu sker.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis Krister men Macron är i grund och botten Socialdemokrat och så är även fallet med den politik han avser föra.

 7. Lars Flemström

  I ditt försvar av Hans Lindberg och Moa Brydsten mot Axebros kritik, har du skrivit att angrepp på partiet är angrepp på dig. Men nu har du väl ändå angripit dig själv?

  Jag har läst Lindbergs förklaring till hans eget och den lokala partiledningens agerande. Det han skriver borde mana till eftertanke och en mer avvaktande hållning, tills vi vet mer. Det är inte på förhand givet att resultatet av den planerade utförsäljningen kommer att bli dåligt för berörda hyresgäster.

  Och det är ju om dem det bör handla, och inte om vilka möjligheter Anders Forss har haft att påverka. Om Anders Forss skulle få något att säga till om inom socialdemokratin i framtiden, är det kanske tryggast för berörda hyresgäster med en annan hyresvärd än det kommunala bostadsbolaget?

  Forss har ju flera gånger fört fram krav på hyreshöjningar i det befintliga bostadsbeståndet hos det kommunala bolaget för att subventionera hyrorna i nyproduktionen. Lindberg diskuterar på sin blogg andra, och mer realistiska och humana, metoder att finansiera nyproduktionen.

  Politik är inte bara att vilja, utan också att välja. När vi röstar på olika partiers kandidater till de beslutande församlingarna, så är deras uppgift att välja mellan olika alternativ i frågor, som kräver gemensamma beslut, där var och en inte kan välja sin egen väg.

  Detta kräver gott omdöme och frihet från dogmatik. Det har inte framkommit att Lindberg saknar någon av de egenskaperna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag i sak kritiserat är att frågan inte lyfts upp på ett representantskapsmöte och att de lokala S-föreningarna inte fått yttra sig i ärendet och den kritiken står jag för – En kritik som många andra socialdemokrater delar så jag är långt ifrån ensam.

   • Petter

    Ungefär som i skolfrågan ,kör över barn och föräldrar. Och dessa sitter du och försvarar, annat ljud nu.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag försvarar ingen Petter då jag redan kritiserat förfarandet sett ur demokratisynpunkt i det inlägg jag skrivit redan.

     Vad jag säger är inte att jag inte har en åsikt för det har jag men innan jag framför den vill jag ha alla fakta på bordet så att det som jag skriver blir korrekt.

 8. Petter

  Jag tycker det är bra med utförsäljningen, men detta sker också i skuggorna och odemokratiskt.
  Bara pang på ,det är så S i Umeå funkar . Kör sitt eget race och du försvarar dom oftast men nu ser du själv hur de funkar. Nu kritiserar du S så med andra ord kritiserar du dig själv också ,tänkte på ditt blogginlägg om Axebro. Men bra att kommunen säljer en bit av sitt bostadsbestånd för att få loss kapital.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Själva utförsäljningen i sig har vi säkert delade meningar om då jag sedan länge sagt att jag ser andra sätt att effektivt finansiera allmännyttans byggande av nya bostäder runt om i landet.

 9. Lars Flemström

  AF har fortfarande inte avslöjat sina kunder i sin verksamhet som medhjälpare till skatteflykt, och hänvisar till sekretessavtal, som saknar stöd i EU-rätten. Men kräver full insyn för egen del full insyn i en icke slutförd kommunal försäljning, som i nuvarande skede skyddas av den svenska sekretesslagen. AF kräver detta i egenskap av partimedlem och aspirant på politisk maktposition. Varför ska då inte svenska myndigheter ha insyn i AF:s tidigare (och pågående?) affärsverksamhet.

  Om AF skulle tillerkännas speciella rättigheter, som inte följer av ett politiskt uppdrag under tystnadsplikt, vore det en klara diskriminering av andra kommunmedborgare. Och är det inte på tiden att AF avslöjar sina f.d. kunder för att undanröja misstankar om jävsförhållanden, som kan uppstå under utövande av ett eventuellt offentligt uppdrag?

  Vad gäller de socialdemokrater, som mot betalning från kommersiella intressen, har tagit på sig att påverka den socialdemokratiska partikongressen, så har detta i alla fall varit allmänt känt inom partiet. Eller är AF:s eventuella jävsförhållanden en strängt bevarad hemlighet mellan honom och någon ledande sosse i Umeå? Kan det rentav vara förklaringen till att AF har hållits utanför förhandlingarna om husförsäljningen, om det nu skulle vara så att s-medlemmar brukar behandlas annorlunda än andra kommunmedlemmar?

  Det torde väl annars vara en självklarhet att enbart medlemskap i ett makthavande parti inte bryter sekretess, emedan politiska partier är ideella föreningar med öppet medlemskap, och vanliga partimedlemmar inte har någon tystnadsplikt. ”Bli sosse och få del av sekressbelagda uppgifter” – är det så vi ska ha det?

  Och har inte AF själv börjat använda hemligstämpeln, vad han själv skulle göra i en eventuell maktposition? I svar till Petter skriver AF ” då jag sedan länge sagt att jag ser andra sätt att effektivt finansiera allmännyttans byggande av nya bostäder runt om i landet.”

  Hoppsan inte bara i Umeå, utan i hela landet… Varför inte upprepa det som du sagt ”sedan länge”, när du hoppar på S-ledningen i Umeå för dålig politik , så att även nytillkomna läsare får ta del av dina fantastiska förslag? Nämligen att hyresgäster i det nuvarande kommunägda bostadsbeståndet ska subventionera hyrorna i de nya hyresrätter, som ska byggas. Varför bara hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen??

  Det är möjligt att s-ledningen i Umeå har haft att välja mellan olika dåliga alternativ. Men det framstår som alltmer tydligt, att man i så fall har valt det minst dåliga alternativet. Det är i sådana situationer, som politisk duglighet prövas. Populister och oseriösa
  karriärister brukar inte klara de prövningarna…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Låt mig börja med att jag aldrig varit behjälplig med skatteflykt Lars – Skatteflykt är olaglig. Det jag arbetat med var laglig skatteplanering och inget annat och just därför att den är laglig finns ingen anledning att bryta mot avtal och tala om vilka som var mina kunder.

   Kommunallagen är överordnad aktiebolagslagen när det kommer till kommunalt ägda bolag och det är ur det perspektivet saken ska betraktas.

   Det jag anfört är at jag tycker att en kursändring för oss som parti borde hemställts till alla S-föreningar att rösta om på ett representantskapsmöte och inget annat vilket jag tycker är en rimlig begäran.

   • Lars Flemström

    Ditt försök till lagvrängeri och omdefinieringar av begreppet ”skatteflykt” är lätt att genomskåda, och anstår ingen politiker. Frågan var ju om det finns risk för jävsförhållanden, som gör dig olämplig som offentlig beslutsfattare genom politiskt uppdrag samt att utfå sekretessbelagda handlingar.

    Om din verksamhet som medhjälpare till skatteflykt har varit ”laglig” eller ej, bör prövas av rättsväsendet i det land, där din klient rätteligen borde ha betalat skatt. Din lämplighet som politiker bör prövas av den partiorganisation, som beslutar om valsedlarna. Papperen på bordet, alltså. Innan Expressens Västerbottensupplaga förstör den socialdemokratiska valrörelsen i länet några få dagar före valet.

    ”Skatteflykt” är inget brott i sig, och både lagliga och olagliga, däribland rent brottsliga) metoder kan användas. Du balanserar uppenbarligen på slak lina i gränsområdet mellan lagligt och olagligt. Endast en rättslig prövning i domstol kan avgöra om du eller någon som du har hjälpt har trampat över. Du tilltalar mig som om jag inte hade några kunskaper alls om lag och rätt, om skillnaden mellan civilrätt, offentligrätt och straffrätt.

    Som f.d. försäkringsman borde du känna till den skillnaden, exempelvis fastighetsägare som blivit frikända från mordbrand (anklagelse att ha tuttat på sitt eget hus) och bedrägeri (i syfte att få ersättning från försäkringsbolaget), men likväl inte fått någon ersättning från försäkringsbolaget. Vad du beskriver är alltså hur du har lirat mellan dessa olika rättsområden för att undgå beskattning. Du har ju dessutom skrivit på ditt företags hemsida att detta dessutom, förutom att utnyttja ”kryphål” i nationella lagar, även har utnyttjat skillnader i lagstiftning mellan olika länder. Vilket är kvalificerad skatteflykt.

    Om skatten rätteligen borde ha betalats i Sverige, kan det alls inte uteslutas att Skatteverket hade kunnat kräva in skatten med stöd av den s.k. generalklausulen mot skatteflykt i den svenska lagstiftningen – även om inget straff kan utdömas enligt strafflagen. (Jmfr med försäkringsfallet).

    Vad som borde göra dig särskilt intressant för granskning är att du har skrivit på Jukanas hemsida att du är expert på att gömma ekonomiska tillgångar så att de inte kan spåras av vare sig allmänheten, media eller myndigheter. Känner du dig så trygg med detta, så att du blånekar till att det åtminstone kan åtminstone tveksamheter? Du uttalar dig som om du vore en lagfaren domare, som just har avkunnat en friande dom – till din egen favör.

    Vad så gäller AB Bostadens planerade försäljning, har jag inte hänvisat till aktiebolagslagen, utan till sekretesslagen och vad den säger om offentlig verksamhet och kommunala bolag. Om du inte själv hade stridit hårt för att inskränka medborgares rätt att överklaga kommunala beslut, så hade jag givit dig rådet att överklaga. att du som blivande socialdemokratisk makthavare inte fått veta mer i förväg än andra kommuninvånare. Lycka till!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Skatteflykt är olaglig och skatteplanering laglig och jag har aldrig ägnat mig åt att medverka till skatteflykt trots att jag har klienter som fått sina upplägg prövade och befunnits befinna sig på den lagliga sidan av planhalvan.

     Att jag nu använder den specialistkunskap jag har till att hjälpa till att täppa till kryphålen permanent kan nog bara göra mig jävig i ett enda avseende – För samhället och för folkflertalet och emot de som utgör folkfåtalet.

 10. Jonny Disenfeldt

  Din kollega Lennart Holmlund skriver bland annat :

  ”. Sen ska vi också komma ihåg att det är nya regler för reavinstbeskattning på gång vilket skulle innebära att vi går miste om hundratalsmiljoner om vi väntade. Resurser som vi så väl behöver för tillväxten av välfärden i Umeå”

  http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2017/06/14/det-finns-inget-annat-alternativ-for-bostaden/

  Usch… denna hemska skatteplanering … man vill låta bli att bidra till den allmänna svenska välfärden i egoismens namn …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag har läst det Lennart skrivit och jag är säker på att han läst det jag skrivit och det var inte den frågan jag avhandlade i mitt inlägg utan en helt annan del av hela saken som handlade om demokrati och förankring i partiet och huruvida den representativa demokratin är tillämplig eller inte i detta fall.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.