Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Sverige behöver växa rejält befolkningsmässigt för att rädda välfärd och klimat.

Det borde rimligen vara rätt lätt för de allra flesta att inse att jordens befolkning måste fördelas på ett bättre sätt på hela jordklotets ytan om jorden ska överleva som planet. 

På samma sätt borde det vara lätt att inse att mänskligheten måste överge den linjära ekonomin och övergå till cirkulär ekonomi som ekonomiskt system för att få ett slut på förstörande av jorden och av klimatet.

Detta inlägg ska ses som en inlaga för att åstadkomma det jag säger i det första stycket av inlägget i syfte att skapa en hållbar och mer välmående värd. Hur och varför en övergång från linjär- till cirkulär är ett måste kommer jag att avhandla i ett separat inlägg.

Därutöver tar inlägget fasta på att det för Europa är ett måste att öka antalet invånare om vi ska klara av att upprätthålla dagens välfärd i en verklighet där befolkningen blir allt äldre.

Jag läser som bekant mycket tidningsartiklar, intervjuer och resultat av olika undersökningar som ett led i att hålla mig uppdaterad på hur saker utvecklas. Bland det jag läst är en artikel i ETC där journalisten Anton Borgström intervjuar FP:s EU-parlamentariker Cecilia Wikström en som för alltid stannat i mitt medvetande

Nedan redovisar jag ett antal fakta och påståenden ur intervjun av det som Cecilia Wikström säger: 

 • Att EU’s arbetskraft kommer att minska med 50 miljoner människor fram till 2060 – Eller med ca. 1 miljon per år.
 • Att försörjningsbördan för EU:s arbetstagare på sikt kommer att bli uppemot 7 pensionärer att försörja per 10 arbetande.
 • Att SCB 2014 beräknat att Sverige behöver ca. 80.000 nya arbetstagare per år för att upprätthålla dagens demografiska spridning
 • Att Sverige trots att vi demografiskt ligger bättre till än många andra länder behöver öka invandringen för att klara välfärden i framtiden.
 • Att Tyskland och Italien är ännu mer illa ute och inom kort behöver 5 miljoner nya invånare för att klara den välfärdsnivå de har idag.
 • Att det utifrån detta är både proaktivt och framsynt av Angela Merkel att säga att Tyskland är beredda att ta emot 500.000 flyktingar och invandrare per år.
 • Att behovet av befolkningstillväxt i Europa för närvarande överskuggas av en debatt om flyktingar med rasistisk och främlingsfientlig prägel.
 • Att det i dagens Europa går 4 arbetstagare per pensionär men att denna siffra kommer att fördubblas under de närmaste 20 -35 åren till 2 arbetstagare per pensionär.
 • Att Tyskland redan dammsugit Portugal, Spanien och Grekland på kvalificerad arbetskraft och därför söker den framtida arbetskraften utanför Europas gränser.
 • Att ett Europa utan kraftig invandring kommer att radera ut sig själv. Detta sagt utan att ta hänsyn till att jordens befolkning hela tiden växer vilket även det förminskar Europas inflytande.

Ovanpå detta vill jag tillföra något som Hans Rosling sagt medan han var i livet och som har betydelse når vi ska ta ställning till hur vi bör handla i frågan om invandring och migration.

Det Hans sa att det är precis så som Percy Barnevik säger – Att Sveriges framtid till 1% beror på de beslut vi fattar i Sverige – Till 9% på de beslut som fattas i Europa och till hela 90% på de beslut som fattas i resten av världen.

Det är mot denna bakgrund vi ska värdera invandring även om flyktingarna och deras situation inte ska präglas av ekonomiskt eller strategiskt tänkande utan snarare av solidaritet för de som har det svårt och lider.

Dock går det inte att bortse från att även flyktinginvandringen är något positivt i det långa perspektivet givet att vi har en effektiv och väl fungerande integrationspolitik som innebär att de som kommer till vårt land snabbast möjligt sätts i arbete så att de kan försörja sig själva.

Dessutom kan man om vi ska vara lite själviska beakta att många av de som invandrar från Syrien är välutbildade och inte sällan redan är läkare, ingenjörer, kemister med flera yrkeskategorier som efterfrågas i vårt land.

Dessa kan med rätt integration snabbt sättas i arbete vilket vi redan sett goda exempel på och därmed både lösa problem med brist på personal samtidigt som de blir närande för landet.

Min vision om att Sverige i en framtid ska befolkas av 30 miljoner människor är således både realistisk och kärleksfull då en sådan utveckling är nödvändig om Sverige inte ska gå från I-land till U-land. 

Med en snabbt åldrande befolkning måste Sverige öka sin befolkning för att bibehålla dagens levnadsstandard och dagens nivåer i välfärdssystemen.

Sveriges befolkning bör öka i samma takt som jordens befolkning. Dessutom borde vi ta igen den reala befolkningsminskning vi gjort i det globala perspektivet i och med att vi vuxit i långsammare takt än världen i övrigt under lång tid.

Med rätt politik och med en god integration skapas fler arbeten – Med fler människor och med fler i arbete skapas ökad efterfrågan och ökade behov – Med ökad försäljning och fler som betalar skatt ökar statens skatteintäkter och därmed statens förmåga att bygga infrastruktur och trygga välfärden.

Ovanpå detta ska läggas att Sverige genom att ta emot fler invandrare aktivt bidrar till att förbättra jordens miljö och klimat.

Ett jordklot med en växande befolkning kräver en jämnare befolkningsfördelning för att klara miljön och klimatet – Därför kommer en ökad invandring till Sverige att aktivt påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Därför är det dags att lyfta debatten om hur vi ska klara den svenska välfärden och hur många fler vi behöver bli för att detta ska bli verklighet – Mitt förslag är att vi bör bli 30 miljoner på sikt – Vad är ditt?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

85 kommentarer

 1. Alexander

  Anders

  En enkel fråga, har du skrivit att många av syrierna är välutbildade? Alla kan se att du påstått det. Ändå förnekar du.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   det viktiga budskapet i inlägget är att vi ska tillvarata deras utbildning och arbetslivserfarenhet på bästa möjliga sätt för att sätta dem i arbete och se till att de får egen försörjning. Det var det inlägget handlade om och inte om hur många de är procentuellt.

   För din del så verkar det som att du tycker att det är fel att integrera snabbt och effektivt så att de som kommit som flyktingar får jobb och egen försörjning snarast möjligt – Är det så du tycker Alexander?

 2. Alexander

  Anders

  Det är extremt uppenbart att du ALDRIG erkänner att du har fel. Oavsett hur överbevisad du blir så slår du ändå ifrån dig. Som djupt kristen borde du skämmas. Vad tror du att du vinner på att hålla på som du gör?

  När det gäller flyktingar och att sätta dem i jobb så blir det en snudd på omöjlig ekvation med tanke på utbildningsnivån. Verkligheten är på min sida och ditt snack om effektiv integration faller när samma sak sagts i 20 år.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att sätta flyktingar i arbete är inge omöjlig ekvation Alexander – Allt man vill nog mycket går och är genomförbart – Allt det handlar om är viljan och därtill hårt arbete.

   Sedan upplever jag inte att jag på något sätt blivit överbevisad Alexander – Att mina idéer och förslag inte passar din verklighetsbild betyder inte att jag har fel och att du har rätt.

 3. Leif Andersson

  Sedan pensionssystemet gjordes om ska systemet i princip vara självfinansierande dvs arbetstagaren jobbar ihop till sin egen pension. Så varför behöver då antalet innevånare i Sverige växa?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Därför att pensionssystemet inte är självfinansierande Leif – Detta för att man inte tog med i antagandena att fler skulle leva längre än tidigare och därmed belasta pensionssystemet under längre tid.

   • Leif Andersson

    Men om det blir som de flesta politiker förespråkar och pensionsåldern höjs till 67 för och kompensera för detta borde folkmängden kunna hållas konstant.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Huvuddelen av anledningen stavas klimatavtryck och nödvändigheten av att rädda vårt jordklot. Sedan räcker 67 år som pensionsålder inte långt med en åldrande befolkning som lever allt längre. Enda sättet att få ordning är bättre balans mellan arbetande och pensionärer.

   • Jonny Disenfeldt

    Att vi importerar hundratusentals människor som aldrig kommer att hinna arbeta ihop till sin egen pension har ju ingen påverkan alls, eller hur ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om man som du gör felaktiga antaganden om att de som kommer inte ska hinna arbeta ihop till sin egen pension börjar man i fel ände – det finns inga historiska bevis för att så är fallet och hur det blir med de som kommit nu vet ingen förrän vi är framme vid tidpunkten för deras pensionering.

 4. krister Andersson

  Fler folk för att rädda miljön? Milde tid det blir istället tvärtom, innan miljöpartiet gick muslimskt hade de önskemål om att minska befolkningen till 6 miljoner eftersom vi har så långa vintrar så naturen har så
  kort tid på att återhämta sig från människans påverkan. Om vi hade 20 miljoner här som du längtar efter har du någon aning om det ekologiska fotavtrycket det hade skapat?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De minsta klimatavtrycken skapas om jordens befolkning är någorlunda jämt fördelad över jordklotets yta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.