Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Politikerförakt skapas inte av media – Politikerförakt skapas av politiker.

En fråga som aktualiserats på senare tid både på riksplanet och lokalt är den om det så kallade politikerföraktet och hur sådant skapas – Från politikerhåll beskylls ofta media för att skapa politikerförakt medan människor i gemen har en annan åsikt om hur det skapas.

För egen del är min inställning att politikerförakt skapas av politiker som inte lever som de lär.

För mig är det en självklarhet att politiker måste leva som de lär i alla avseenden då det inte går att säga en sak och genom politiska beslut kräva att medborgarna ska följa det som bestämts medan man själv som politiker följer helt andra regelverk och normer.

Ska respekten för våra politiker bestå måste de som ägnar sig åt politik leva efter samma regelverk som resten av befolkningen samtidigt som förmåner likt pension och sjukersättning mm. fungerar på samma sätt och ger samma ersättning i förhållande till lönen som övriga samhällsmedborgare.

Dessutom tycker jag att det ska finnas ett lönetak för politiker i enlighet med det jag presenterar i punkterna längre ner i inlägget – Detta därför att politik aldrig någonsin får bli ett karriärval och något man ägnar sig åt för att uppbära en hög lön.

För mig är det en självklarhet att politiskt engagemang ska drivas av en starkt brinnande eld byggd på ideologisk övertygelse – En övertygelse som driver på för att genomföra de förändringar i samhällsbygget som den ideologi man tror på stipulerar.

Min upplevelse är att det var så politiken fungerade fram till mitten av 1980-talet – Dvs. fram tills dess nyliberalismen och dess doktriner om att bara se till sig själv och sin egen vinning började ge genomslag i samhället.

Att politikerföraktet växer tror jag beror på att människor tröttnat på politiker som säger en sak men gör en helt annan sak och på det faktum att politiken i mångt och mycket blivit en skyddad verkstad där upplevelsen hos gemene man är att dagens politiker skor sig själva på samhällets bekostnad genom höga löner och frikostiga förmåner.

Det är därför vi har och har haft en situation där människor gör precis det Olof Palme förutsåg på sin tid och vänder sig till de politiker som kan presentera  tillsynes enkla lösningar på Sveriges problem.

En annan företeelse som driver på politikerföraktet är att människor upplever att politiker lever i sin egna skyddade verkstad där det är helt okay att genomföra saker utan att lyssna av vad medborgarna kan tänkas tycka i frågan.

Kort sagt så är de väljarsympatierna som syns idag inte ett utslag av politisk övertygelse – Snarare en effekt av politikerförakt och desperation över att vi politiker hellre tillvaratar våra egna intressen och sätter dessa framför människornas/väljarnas intressen.

Ska vi vända trenden och ersätta politikerförakt med förtroende för politik och politiker måste vi stanna upp och fundera på vad som behöver ändras för att vända trenden.

Stannar vi upp och tänker efter ordentligt tror jag att det blir svårt och omöjligt att rättfärdiga varför politiker ska ha löner, pensionsförmåner och övriga förmåner som merparten av landets väljare och löntagare aldrig kommer i närheten av.

Nästa lärdom är att den synen bland väljarna måste förändras – Inte genom att vi rättfärdigar vårt handlande med vackra ord och vad vi politiker anser vara rättfärdiga argument.

Ska trenden vändas och politikerföraktet brytas är det som måste till är att vi som verkar inom politiken genom handling visar att vi lyssnar och på väljarna och tar deras åsikter och önskemål på största allvar – Detta genom att vi därefter fattar beslut i enlighet med väljarnas intresse så långt detta är möjligt.

Dessutom måste politik alltid drivas med största möjliga öppenhet med full insyn för medborgarna i alla avseenden – Detta oavsett av om offentlig verksamhet bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. I min värld ska samma öppenhet som gäller för offentlig förvaltning gälla i offentligt ägda bolag.

Mitt förslag för att vända trenden är följande åtgärder:

 • Att varje medborgare kan verka maximalt 3 mandatperioder som heltidsarvoderad politiker fördelat på så vis att man kan sitta maximalt 2 mandatperioder i rad med minst en mandatperiod utanför politiken innan man sitter den 3:e mandatperioden. Enda undantaget ska vara ett partis partiordförande/partiledare som tillåts sitta ytterligare en mandatperiod till maximalt 4 mandatperioder..
 • Att mandatperioden läggs ihop och är oberoende av om man mixar kommunal. landstings- och riksdagspolitiska uppdrag – Detta för att undvika ”politiska broilers”.
 • Att man innan inträdet i politiken ska ha haft ett reguljärt arbete utanför politiken för att införskaffa förståelse för den vanlige medborgarens vardagsproblematik.
 • Att man efter genomfört värv är fri att arbeta som fritidspolitiker.
 • Att lönen för en politiker maximeras till maximalt 3x medianlönen för genomsnittligt heltidsarbete i Sverige, undantaget stadsråd som maximalt kan uppbära 4x medianlönen för heltidsarbete i Sverige.
 • Att sjukförmåner och övriga villkor även för politiker följer samma villkor som övriga löntagare i Sverige.
 • Att pensioner även för politiker följer gängse avtal och överenskommelser överensstämmande med resten av svensk arbetsmarknad.
 • Att en stoppregel införs för stadsråd och ministrar och som förhindrar övergång till vad som kan anses vara lobbyingverksamhet under en tid av 24 månader efter avslutat politiskt uppdrag.

En övergång till ovanstående regelverk tillsammans med en officiell redovisning av hur varje enskild politiker redovisar utfallet av de löften man gick till val på och hur man drivit de löftena genom aktiv politisk handling kommer att hjälpa till att återskapa förtroendet för politiken och oss politiker.

Som Socialdemokrat – Fast förankrad i de ideologiska teser som förespråkar kärlek, solidaritet och alla människors lika värde lovar jag härmed att jag ska driva dessa frågor när helst tillfälle ges för att dra mitt strå till stacken i bygget av ett mer jämlikt samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

55 kommentarer

 1. Mats Fransson

  Men det absolut viktigaste glömmer du. Och det är att hantera fakta med respekt och inte konstruera sanningar. Tyvärr är du i mina ögon körd, just pga av dina mycket märkliga diskussioner, där du blir överbevisad, men där du har din egen sanning. Helt enkelt det som vi idag kallar för Trumpifiering.
  Allt börjar med en själv. Inte med vackra ord. Det är handlingarna som avgör. Och tyvärr håller du inte måttet. Just hur du använder fakta, eller inte gör det, skapar ett stort mått av politiker förakt. Det räcker inte med att du säger att du är socialdemokrat, i sann Olof Palmes anda, när du inte kan erkänna fel och inte kan tolka fakta. Att läsa dina blogginlägg är en intressant upplevelse. Allt från vettiga blogginlägg, till påståenden som får en att ta sig för pannan.
  Diskussioner som du har med kommentatorer på bloggen, där de hela tiden kan visa på att du har fel…men det erkänner du aldrig.
  Det får ett löjets skimmer över just denna bloggpost. Allt börjar utifrån en själv. I alla lägen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det enda jag gör Mats är att stå upp för mina ideal och för de idéer jag framför och det kommer jag att fortsätta att göra.

   T.ex. så har jag gjort en förutsägelse om att SD kommer att landa på ca. 10% vid nästa val och samtidigt påstått att SD befinner sig i en nedåtgående spiral sett till det högsta mätvärdet under mandatperioden.

   Det ligger inget mått alls av osanning i det.

   • Kim

    Oavsett ideal är fakta fortfarande fakta.
    Solen kommer att gå upp i öst oavsett om dina ideal säger annat. Det är där problemen uppstår.

    När du tycker, tänker och spekulerar utifrån ideal må du få göra det, men då du kommer med direkta påståenden som är felaktiga, men inte ändrar dig blir det direkt löjligt. Det är en distans till verkligheten och brist på självinsikt som tyvärr odlar det politikerförakt du vill undvika.

 2. Petter

  Då förstår du helt plötsligt varför Hans Lindberg och Moa Brydsten ”hängs” ut vad gäller skolfrågorna. De skapade också ett politikerförakt,hade denna fråga skötts från början utan krumbukter och lögner hade de gått ur detta på ett bättre sätt. Nu la de ut dimridåer från första början och rev upp redan fattade beslut i kommundelsförvaltningarna osv

 3. Ville-Valle

  …vad är det som har hänt…? Har du fått en ny uppenbarelse likt den du fick efter fyllefesten på kalhygget i Finland…? Om så är fallet verkar din uppenbarelse denna gång ha saknat hornen i pannan…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att politiker ska leva som de lär har jag skrivit om ett flertal gånger under lång tid så att det är på det sätt jag beskriver är ingen nyvunnen uppenbarelse Ville- Valle – Snarare sunt förnuft och en av de saker som fått mig att engagera mig politiskt för att kunna förändra till det bättre.

 4. Bergis

  Och när politiker kallar SD för nazister och rasister fast dom inte är det, då förutsätter politikerna att väljarna är idioter vilka man kan lura i vad som helst. Det ökar politikerföraktet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På inget sätt – SD är ett främlingsfientligt parti med nazistiska och rasistiska rötter vilket bland annat svenskhetsdebatten de för spär på – Att Jomshof nu öppet deklarerar att rasismen fortsatt råder i partiet är illa och något för vilket det inte finns något försvar.

 5. Steppe

  Hej Anders,

  Jag tycker att det var bra skrivet och håller med om det mesta (även om detaljer kan diskuteras – jag ser t ex inga problem med att politiker tjänar bra, förutsatt att antalet mandatperioder är begränsade). Jag vill dock påpeka att det lokala politikerföraktet i mångt och mycket beror på maktfullkomligheten hos våra kommunalpolitiker, och då främst hos Socialdemokraterna som helt enkelt är för bekväma med att sitta där de sitter. I klarspråk: de skiter i vad vi tycker eftersom de vet att de sitter tryggt ändå.

  Jag tror att det bästa som kunde hända för Umeås medborgare, oavsett vilket parti man anser sig stå närmast, är om vi skulle få ett maktskifte under en eller två mandatperioder. Politiker ska ALLTID vara oroliga för att bli utbytta om de inte sköter sig, och den oron har inte funnits i Umeå på många, många år.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är folket som väljer Steppe och det behövs inga maktskiften för att byta ut politiker – Att använda sig av metoden att kryssa in den man föredrar fungerar alldeles utmärkt.

 6. Lena

  Äntligen…äntligen får jag läsa nåt liknar det som jag har hävdat de senaste trettio åren. Min åsikt/teori är att politikerförakt föds ur dessa politikers människoförakt. Ett enda steg upp på politikens stege, då är plötsligt alla utanför salen ”gemene man” som absolut inte har någon koll på vad som kan och bör göras i samhället….men det har naturligtvis alla i denna sal, deras åsikt är den enda sanningen.
  För att komplicera det hela ytterligare, politikern i fråga kan i början vara stolt, rakryggad, stå vid sitt ord, lyhörd osv, men…snart börjar partipiskan vina och detta ”gemene man” hamras in likt ett mantra.
  Jag är ingen ”gemene man”, alla utanför politiken kan inte dras över en kam. Ömsesidig respekt från
  början från båda sidor kan kanske vara en väg framåt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis som du skriver är ömsesidig respekt något som behövs – Vad som behövs i övrigt är det jag skrivit om i inlägget.

 7. Oberoende Observatör

  Jag håller i stort sett med det mesta som sägs i dett blogg inlägg. Där jag har en avvikande mening är att du skriver att lönen ska kunna uppgå till 3 x medianlönen för en politiker. För enkelhetens skull låt oss säga att medianlönen är 30.000 kronor/månad skulle betyda att de skulle tjäna upp till 90.000 kronor/månad. Jag anser att dubbla lönen är fullt tillräckligt med tanke på de förmåner många politiker har.http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-ledamoternas-guldkantade-formaner/

  • andersforss (inläggsförfattare)

   3 gånger medianlönen är ett tak Oberoende Observatör och inget krav på lägstalön.

 8. En knarkare funderar.

  Nämndemännen i den här staden är helt blåsta i huvudet. Och dom ska tydligen vara politiker, så jag föraktar tydligen politiker.
  P.s kan du ta reda på vad en grusgången på Tegsidan skulle kostat? Det skulle visst bli för dyrt. Låter konstigt med tanke på alla skryt projekt som kostas på.
  Har frågat Lennart Holmlund med flera, men ingen svarar, så nu föraktar jag politiker ännu mer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Se mitt tidigare svar.

   Vad gäller nämndemän så är de i regel politiskt tillsatta och där för att se till att lagar och regler efterföljs.

 9. Jonny Disenfeldt

  Så då är det äntligen dags att du avslöjar vilka kunder du hjälpt med att undandra sig skatter och gömma sina förmögenheter utomlands.

  Du kan fortsätta med att deklarera öppet vilka utländska tillgångar du själv har i form av fastigheter och kapital på utländska konton.

  Stäng ner din gamla skatteplanerar website.

  Avsluta gärna med ett löfte att du ska sluta ljuga om olika saker som t.ex vad en median är, vad medianinkomst är i Sverige, börja använda vedertagna begrepp istället för att hitta på egna definitioner samt till exempel sluta påstå att en statistisk uppåtgående trend är nedåtgående, sluta beskylla meningsmotståndare för att vara egoister och fascister, sluta dra in religion i politiken etc etc… listan kan bli lång men vi kan ta det steg för steg.

  Bli en bättre och lite ärligare människa Anders Forss ! Är det för mycket begärt ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ljuger inte Jonny och de inledande frågorna har jag givit tillfredsställande svar på.

   Jag är en ärlig människa Jonny – Att du inte delar mina åsikter är något helt annat och har inget med ärlighet att göra.

 10. Jonny Disenfeldt

  Politikerförakt :

  E-hälsomyndighetens nya generaldirektör Janna Valik tjänar 105 000 kronor i månaden
  Janna Valik tjänar 1000 kronor lägre än sin företrädare på posten, generaldirektör Torsten Håkansta som tjänar 106 100 kronor i månaden.
  Håkansta valde att hoppa av arbetet eftersom han inte ville flytta med myndigheten ner till Kalmar.Trots det behöll Håkansta sin lön på 106 100 kronor, något han kommer göra fram tills 2020. Det beror på att Håkansta valt att inte säga upp sig från sitt förordnande, trots att han valt att inte flytta med myndigheten.
  Numera huserar han som generaldirektör i regeringskansliet, ett beslut som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll undertecknat.

  https://nyheteridag.se/generaldirektoren-tjanar-105-000-kronor-i-manaden-far-hyran-skattefinansierad/

 11. En knarkare funderar.

  ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”
  Har du ens koll vilka beslut du fattar?
  Frågar igen, motivet att lägga ner strandpromenade på Teg var ekonomiska?
  Vad skulle grusgången längs älven kosta?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då jag inte varit delaktig i beslutet eller i någon beredning eller diskussion om den så har jag inget svar på din fråga – Rikta frågan till de som fattat beslutet så hoppas jag att du får ett svar.

   • Petter

    Strandpromenaden tycker jag är ok att granska och tycker väl trots min syn på Hans L att detta var ett långskott. MEN sen verkar det som att kommunen redan har betalat 2 miljoner som de inte kan få tillbaka ,detta skapar ju ett visst politikerförakt när de ”lekt” bort 2 miljoner av våra skattepengar för att de klantat sig. Vem får bära hundhuvudet för detta ,antagligen ingen. Skulle jag göra så i min yrkesroll skulle jag vara mellan 2 jobb dvs arbetslös. Men en politiker är som en gås kör en vit och fortsätter som inget hänt

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Min övertygelse är att det föreligger som alla politiker sagt – Nämligen att tjänstemännen handlagt detta på delegation så jag tror inte att det är politiker som attesterat utbetalningen.

     • En knarkare funderar.

      När kommunen blev blåst på två miljoner, var det inte Lennart Holmlund som var chef för kommunen då?
      Menar, om jag får för mycket i lön eller banken råkar överföra en hundring fel så nog fan måste jag betala tillbaka.
      Som jag ser det så är det kommunens mark och tänker själv börja trampa upp en stig längs med älven.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om du vill trampa upp en stig eller inte är ditt beslut. Som jag skrivit tidigare så är handläggning och utförande delegarat till kommunens tjänstemän så det är dessa du bör fråga vad som hänt.

 12. Lars Flemström

  Så du ska alltså ha tre medianlöner, d.v.s. två kommunalrådslöner, när och om du blir politiker? Ingen dålig nybörjarlön, precis. De flesta, som får en fått en kommunalrådslön, har en lång politisk erfarenhet bakom sig. Åtminstone är det så inom där man med en lätt överdrift kan tala om ”lång och trogen tjänst” – inte sällan på lågarvoderade uppdrag som fritidspolitiker. Om man skulle lägga ihop arvodena under alla dess år och med samtliga årslöner som kommunalråd, och dividerar med antalet i arbetstimmar i politikens tjänst under hela livet, tror jag nog att timlönen skulle bli ganska mager för de flesta av våra nuvarande och tidigare kommunalråd. Jag tror att du är ute och fiskar i populistträsket igen.

  Det är i och för sig obestridligt att politikerlönerna har dragit ifrån under senare år. Den utvecklingen bör förstås hejdas, men inte på det sättet som du föreslår. Jag föreslår i stället förbud mot personvalskampanjer, om man står på en partilista. Rika krösusar använder detta system för att kryssas förbi fattigare partikamrater. Och kräver sedan topplöner som heltidspolitiker, med praktiskt taget noll politisk erfarenhet.Vad de har satsat av eget kapital på de dyrbara personvalskampanjerna, ser de som en ”investering” som ska ge ”vinst” – som inte sällan ska finansieras genom besparingar på försörjningsstöd och social omsorg.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag säger är att en politiker bör ha en lön som högst motsvarar 3 gånger medianlönen för heltidsarbete i Sverige – Det är taket och någon lägstalön har jag inte satt. Den maximilönen ska dessutom gälla oavsett hur många uppdrag man har.

   • Jonny Disenfeldt

    Så då vet vi vilket lönekrav Anders Forss strävar efter, en rejäl höjning för de politiskt valda som han vill ha sin kaka av…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     jag strävar inte efter någon löneförhöjning Jonny då jag slutat räkna pengar för länge sedan – Däremot strävar jag efter att mina förslag ska bli realpolitik.

 13. Per

  Som Rolf Malm på Avpixlat skriver, det är inte längre fult att kallas rasist, man ska vara stolt över att kallas det och stå upp för det svenska. Ingen utlänning som råkat hamna i riksdagen ska tala om för en riktig svensk vad han eller hon bör göra. Länge leve Sd!/P

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Avpixlat är en publikation som saknar alla mått av trovärdighet Per. Som riksdagsman måste man vara svensk Per så det finns inga utlänningar i Sveriges riksdag.

 14. Alexander

  Avpixlat saknar all form av trovärdighet”

  Trots allt var det de som avslöjade att ” svenskarna” som våldtagit en tjej på en färja var somalier….

 15. Alexander

  Trovärdighet eller ej, det var Avpixlat som avslöjade att ”svenskarna” var somalier. Undrar varför mainstreammedia ljög?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Avpixlat innehåller bara ”Fake news”så det som står där har noll trovärdighet.

   • Jonny Disenfeldt

    Hur vet du det, läser du dagligen allt som publiceras där , eller narras du och sprider fake news själv ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag skriver om är mina politiska förslag och i förekommande fall e undersökningar som stödjer det jag anför,

     • Jonny Disenfeldt

      ”Avpixlat innehåller bara ”Fake news””

      Väntar på svar rörande vad du baserar detta påstående på. Det låter som Anders Forss drar ännu en lögn. Läser du allt som står på avpixlat, ja eller nej

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är inge lögn Jonny – Riktiga och korrekta nyheter förmedlas av riktiga väl etablerade media och inte av SD anknyta organ för alternativa fakta för att anpassa nyheterna till SD:s falska världsbild.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det allra mesta Alexander -. Avpixlat har kopplingar till SD och alla vet att SD mestadels använder sig av alternativa fakta.

  • Kim

   Alexander –

   Märklig retorik. Analogt – Var allt Hitler gjorde dåligt?

   Avpixlats tydliga vinkling och mängd av fel gör det mycket tveksamt som generell referens.

 16. Per

  Det är bara Avpixlat som går att läsa. Dom vågar säga det som är sant om dom så kallade ”svenskar” ”Svenskar” som planerar terrorbrott utomlands, hugg av dom händerna så dom inte kan hålla i ett vapen eller pissa. Och inget brott eller rasism för Jomshof, det var ju en svensk som han ville skicka hem till sverige. Länge leve Sd och sverige åt svenskarna, Sd ökar och ökar!/P. ????????????

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det som står på Avpixlat är skrönor och fake news helt utan sanningshalt Per.

   • Jonny Disenfeldt

    Varför vräker du ur dig uppenbara lögner Anders Forss, varför ? Makalöst barnsligt beteende du visar upp !

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Då får du tycka så Jonny – Själv vet jag att jag inte vräker ur mig några lögner.

     Att det är svårt att debattera då man som dig saknar hållbara argument kan jag förstå.

 17. Alexander

  Anders

  Avpixlat länkar i vädigt många fall till etablerade media, i så fall är alltså även de lögnare. Är det din uppfattning? Nu kommer du antagligen att svara goddag yksaft men du borde fundera ett varv till. För din egen trovärdighet. Tips från Harriet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Avpixlat är ett forum som saknar all trovärdighet så tolka mitt svar på samma sätt som du g´har för vana att göra – Dvs. på ditt helt egna sätt (förövrigt samma sätt som Avpixlat med flera SD-forum använder sig av).

 18. Leif Andersson

  Förutom att nivåerna enligt ditt förslag är för höga och endast bör vara 1,5 gånger medianlönen för riksdags- och kommunpolitiker inkl. kommunalråd samt 2,5 gånger medianlönen för statsråd inkl. statsministerposten är jag helt enig med dig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nivåerna kan alltid diskuteras Leif – För egen del anser jag att den maxnivå jag angett är skälig som maxnivå. Om vi sedan ska tillåta en lön på maximal nivå eller inte är upp till diskussion.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.