Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Apropå Folkbladets ledare om återkommunalisering.

Den unge men likväl vakne ledarskribenten likaledes Socialdemokraten Jonas Bergström på Folkbladet skrev i gårdagens tidning en ledare om vikten av att återkommunalisera offentliga verksamheter som privatiserats under nyliberalismens härjningar i Sverige.

Därför publicerar jag nedan i sin helhet ett blogginlägg jag skrev redan den 4 mars 2015 i samma ämne – Inte för att briljera men väl för att understryka vikten av det Jonas skriver.

Håll tillgodo – Så här skrev jag då om återkommunalisering under rubriken ”Jag har hittat ett nytt favorituttryck ÅTERKOMMUNALIISERING”:

Även blinda hönor hittar ett korn ibland – Själv har jag som ett resultat av intensiva studier om hur kommuner i olika länder driver kommunala serviceverksamheter haft turen att hitta ett fenomen som med ett ord symboliserar och sammanfattar många av mina tankar runt hur kommunalpolitik ska drivas. 

Ordet jag hittade stavas ÅTERKOMMUNALISERING.

I många av de städer som var först ut med att avreglera och privatisera offentlig service finns nu en stark trend i omvänd riktning. I London, Paris och Munchen återkommunaliserar man bland mycket annat sophämtning/renhållning, vattenproduktion och distribution, fastighetsförvaltning, återvinning samt gaturenhållning och gatuunderhåll.

Samma utveckling ses i många av Storbritanniens städer trots att den sittande regeringen i Storbritannien förespråkar en ytterligare privatisering av offentlig verksamhet. Även i Finland är trenden densamma och det börjar sprida sig likt en löpeld bland kommunerna i de europeiska länderna att göra densamma.

Varför gör då dessa städer en Återkommunalisering?

Svaret eller svaren är bland annat följande:

 • Därför att enbart merkostnaderna för upphandling och övervakning av de privata entreprenörerna innebär en merkostnad för kommunerna på ca 10% för de verksamheter som är privatiserade.
 • Därför att man får en högre kvalitet till en lägre kostnad.
 • Därför att man återfår kontrollen av verksamheten.
 • Därför att det främsta argumentet för en återkommunalisering enligt de 3 städer som jag nämt ovan att man får ett mer effektivt tillvaratagande av allmänintresset.

Den rapport jag studerad är utförd av en organisation som heter ESPU (en samarbetsorganisation för fackorganisationer som organiserar offentligt anställda).

I rapporten påvisas hur Paris sparade 350 miljoner redan första året genom att ta tillbaka vattenförsörjningen från en privat entreprenör. Detta i sin tur ledde till att priserna kunde sänkas med 8% och ändock generera vinst för staden.

Ytterligare 40 franska städer står därför i tur att göra samma sak och följa Paris exempel när de kontrakt de ingått med privata entreprenörer löper ut.

Läsningen av denna rapport är i alla stycken angenäm och förstärker bara känslan och övertygelsen om att privatisering av offentliga verksamheter är fel väg att gå.

Förespråkarna för privatiseringar framför ofta och gärna att dessa förbilligar den offentliga verksamheten och innebär att landets kommuner får samma eller bättre service till ett lägre pris.

Jag har hela tiden hävdat att detta är fel och det faktum att stora städer som London och Paris nu går i omvänd riktning och återkommunaliserar visar bara att jag har helt rätt i mitt sätt att tänka och argumentera.

Ingen av dessa städer skulle återkommunalisera och ta tillbaka verksamheter i egen regi om det inte vore så att detta blev både billigare och effektivare.

Dessutom ska vi till de skäl som angivits ovan addera de kostnader som drabbar landets kommuner när vissa av de som tidigare var anställda för att utföra kommunal service numera blivit arbetslösa.

De som av olika anledningar inte passar in hos de privata entreprenörerna och nu i och med privatiseringarna blivit arbetslösa medför stora extrakostnader för landets kommuner.

När A-kasse ersättningen upphört är dessa individer utelämnade till att uppbära försörjningsstöd eller andra former av ersättningar som drabbar kommunen och den kommunala ekonomin.

Jag har hela tiden hävdat att privatisering av offentlig verksamhet leder till kraftigt ökade kostnader på sista raden i den kommunala resultaträkningen.  Därför känns det nu skönt att ha en nyligen utförd rapport som stödjer mitt uttalande.

Personligen tycker jag därför att vi i Umeå Kommun ska studera denna rapport ingående och överväga och inleda en återkommunalisering av de offentliga verksamheter vi privatiserat.

Jag anser även att vi har en hel del att lära av Skellefteå kommun som i stort avstått från privatiseringar.

Som ett resultat av god planering är Skellefteå en av landets rikaste kommuner – En stor anledning till detta är att offentlig service förblivit kommunal.

Sammanfattningsvis är därför min politiska ståndpunkt att vi ska följa Skellefteås goda exempel.

I vårt fall innebär detta att vi så snart det är möjligt ska återkommunalisera alla de offentliga verksamheter vi redan privatiserat. Detta arbete ska påbörjas omedelbart och träda i kraft vid varje tillfälle när ett privatiserat kontrakt löper ut.

Dessutom ska vi snarast möjligt fatta ett beslut om att vidare privatisering av offentlig verksamhet ska upphöra med omedelbar verkan

Detta är som sagt min ståndpunkt och något jag aktivt kommer att driva i min politiska gärning med all den kraft jag kan uppbåda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

45 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  ”Även blinda hönor hittar ett korn ibland – Själv har jag som ett resultat av intensiva studier om hur kommuner i olika länder driver kommunala serviceverksamheter haft turen att hitta ett fenomen som med ett ord symboliserar och sammanfattar många av mina tankar runt hur kommunalpolitik ska drivas. ”

  Så du tycker att du är en blind höna … tja, jag säger inte emot Anders…

 2. Lars Flemström

  Jag känner inte till någon svensk kommun, som har privatiserat vattenförsörjningen, så då kan det ju inte heller bli fråga om någon ”återkommunalisering”. Däremot känner jag till svenska kommuner, som har misskött vattenförsörjningen så allvarligt så att kommuninvånarna har dragits på både sjukdomar och merkostnader och i ett fall även privata hus har förstörts. Det hade kanske varit lika illa med privat drift, men i så fall hade nog det privata bolaget stämts på stora skadestånd.

  Med din bristande kunskap om Sverige, så vet du kanske inte att vi ser på ett annat sätt på dessa saker i Sverige än de utländska städer som du har nämnt. Om vattenförsörjningen hade skett med tankbil, så hade kanske konkurrens mellan olika privata åkerier varit att föredra. I Sverige föredrar vi offentliga monopol framför privata monopol. Det är ju lite knepigt med konkurrerande vattenledningsbolag med egna ledningsnät i gatorna. Men då gäller det att de offentliga monopolen inte missbrukas.

  I tron att vi går mot en global klimatkastatrof med ökenklimat, står nu flera mellansvenska kommuner i starten att göra en stor felinvestering för mångmiljardbelopp, när man bokstavligen tänker gå över ån efter vatten. Med kraftigt höjda vattenräkningar för konsumenterna som följd. Vad är inte detta annat än att vräka pengar över privata företag i anläggningsbranschen för att ”bygga om Sverige att bli klimatsmart”? Allt går att sälja med mördande reklam…

  Så varför dra in utländska städer och försöka skapa en debatt som inte är relevant för Sverige? Så låt oss diskutera de verkliga problemen, hur medborgarna ska få kontroll över de offentliga verksamheterna i stället för att diskutera en återkommunalisering av verksamheter som aldrig har privatiserats.

  Återigen tar du hjälp av Ignorantio Elenchi för att bevisa vilket politiskt geni du är. Felet med oss svenskar, enligt dig, är ju att vi är inavlade. Men det är förstås inte du?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   NU pratar jag inte om enskilda saker som ska återkommunaliseras specifikt utan ger exempel på vad som återkommunaliserats runt om i Europa.

   Budskapet är att vi ska återkommunalisera och det står jag upp för.

   Fortsätt gärna säga att jag har bristande kunskaper om Sverige – Att jag inte tycker som dig innebär inte att jag har kunskapsbrist Lars.

   Måhända är det den inställningen hos dig som gjort at du bytt partisympatier ett flertal gånger?

   • Jonny Disenfeldt

    Varför väljer du alltid så ogenomtänkta exempel Anders Forss, är kunskapsbristen om Sverige så stor ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Mina exempel är säkert ogenomtänkta i din värld därför att de inte stödjer ditt sött att se på saken – För mig och en majoritet av befolkningen är de genomtänkta och väl artikulerade.

     • Jonny Disenfeldt

      `” För mig och en majoritet av befolkningen är de genomtänkta och väl artikulerade.”

      Vad baserar du det märkliga påståendet på ?
      Menar du att en majoritet av Sveriges befolkning vill kommunalisera något som inte är privat till att börja med … ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Fundera på det jag skrivit så kommer du på svaret Jonny.

   • Lars Flemström

    Som sagt var, när du inte klarar en debatt mot mig, tar du hjälp av herr Igonrantio Elenchi. Det intressanta är emellertid vad du står för. Du föreslår ”återkommunalisering” av någonting som alltid har drivits av det offentliga, bortsett från privata brunnar på landsbygden. Är det de som ska ”återkommunaliseras”. Eftersom varken jag – eller så vitt jag vet någon annan – har föreslagit en privatisering av de kommunala vattenverken, så borde vi ju i stället ha en diskussion om drift, reinvesteringar och nyinvesteringar i de verksamheterna. De ska fungera bra och konsumenterna ska få rent och hälsosamt vatten till lägsta möjliga kostnad.

    Vem ska betala för de kommunala följdinvesteringar för simbassänger i villaträdgårdarna? Hur ska vattenresurserna fördelas mellan kommunalt vatten och vatten till elproduktion? Detta är en högaktuell fråga i Syd- och Mellansverige där det finns många små vattenkraftverk, som inte vill spara på vattnet till högsommaren, då efterfrågan på el är mindre. Och hur påverkas grundvattennivåerna av de omfattande dammrivningarna i de gamla bruksbygderna? Och vilken diameter ska de nya åtta – tio mil långa bergtunnlarna ha? Ska de dimensioneras för ungefär samma invånarantal som idag, eller för Anders Forss’ 30-miljonerssverige? Mp talar om gigantiska investeringar i att restaurera gamla våtmarker, vilket jag naturligtvis stödjer. Men då vet inte den ena handen vad den andra handen gör, om samtidigt ska dränera hela Sydsvenska höglandet och Bergslagen, så att man där får ett ökenliknande klimat.

    Offentlig drift av vattenanläggningar? Javisst, men låt oss först se till att få en vattenpolitik! Och det behövs också om vi ska göra Sverige till något slags rasbiologiskt avelsstall. För vi svenskar duger ju inte som vi är, enligt Anders Forss. De idéer, som du har fört fram om inavelsrisk mm, har vi inte hört i svensk debatt sedan rasbiologins dagar, när svenska rasbiologer samarbetade med tyska kollegor – utom då från Anders Forss och små nynazistiska grupper. Blandrasavel och renrasavel är bägge lika fel, när det gäller människor. Har man talat om fördelar med det ena eller det andra av dessa befolkningspolitiska mål, så har man explicit uttalat att det finns mindervärdiga människor.

    Det kan vara svarta afrikaner, samer i Sverige, romer som sitter och tigger på våra gator, samt Jimmie Åkessons grannar på Listerlandet i Blekinge (Sölvesborgs kommun) – som av Rasbiologiska institutets grundare Herman Lundbom hängdes ut som särskilt ”inavelsdegenererade”. Det var kanske dem, du syftade på när du skrev att vi svenskar måste tillföras ”nytt blod utifrån”? Du kan tydligen inte förstå min besvikelse och upprördhet över att du – som alltid ska framstå som den största anti-rasisten av alla, hyser sådana tankar privat.

    Eftersom du brukar vara väldigt noga med att framstå som ”politiskt korrekt” visar dina klavertramp i det rasbiologiska träsket att du har missat mycket i Sverige, hela uppgörelsen under 1990-talet med det solkigaste kapitlet i Sveriges morderna historia. Ignorantio Elenchi. Och ska vi diskutera ägare och driftformer för våra svenska vattenverk – så låt oss göra det med utgångspunkt från svenska förhållanden. Det betyder inte att jag – och andra som har bott i Sverige under ett långt liv – är okunniga om vad som händer i andra länder. Vi svenskar är mycket internationellt orienterade. Att man får betala för själva vattnet – inte bara för rening och distribution – i många afrikanska städer, känner jag till. Att man kan straffas för stöld om man fyller en dunk med flodvatten.

    Sådant som är gratis i Sverige. Det som kallas ”fria nyttigheter” i vår ekonomi, är privat egendom i andra länder, som behärskas av utländska kapitalister. Jag vet detta, fastän jag inte har tillbringat dagarna på ett bankkontor i Kuala Lumpur. För global rättvisa – varje folks rätt att slippa främmande herrar i sitt eget land – har jag lagt ner mass

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag nämner i inlägget är vad andra städer gjort utan att nämna vad vi ska göra – Huvudbudskapet är att vi ska återkommunalisera allt vi tidigare avreglerat och privatiserat.

     Därför lämnar jag resten av din långa kommentar utan vidare kommentar Lars.

 3. Alexander

  ”Inte för att briljera”

  Jo, du verkar ha ett synnerligen stort ego och behov av att visa hur bra du är. Lite mer ödmjukhet skulle inte skada. Sedan finns det alltid rapporter som visar på motsatsen till det du skriver, men de viftar du bara bort. Extremt tydligt i fallet där du hävdade att många syrier är välutbildade. Trots alla bevis så slår du bara ifrån dig och säger ”jag har inte fel”. Var det så att Gud utsåg dig till sin ställföreträdare när ni träffades på kalhygget?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag har inget ego Alexander då jag vet vem jag är och därför at jag inte har något att bevisa för att känna mig tiilfreds med mitt liv.

 4. Jonny Disenfeldt

  Ännu ett ”bevis” som stödjer Anders Forss påstående att SD befinner sig i en nedåtgående trend ramlade in idag … (Forss använder motbevis som bevis nämligen)

  Stödet för Sverigedemokraterna stiger i SVT/Novus juniundersökning. Partiet landar på 20,0 procent, plus 0,7 procentenheter jämfört med föregående månad, och befäster sin position som landets näst största parti efter Socialdemokraterna (27,3 procent, oförändrat).

  Sedan juni 2014 har Sverigedemokraterna ökat med nästan tolv procentenheter.

  För första gången är också Sverigedemokraterna det största partiet bland arbetare. De får 29,6 procent av arbetarnas röster – jämfört med Socialdemokraterna som backar till 24 procent.

  M 15,9 (-0,7)
  L 5,8 (+0,2)
  C 12,5 (-0,8)
  KD 3,3 (+0,2)
  S 27,3 (+/- 0)
  V 8,4 (+0,8)
  MP 4,5 (+0,2)
  SD 20,0 (+0,7)
  Fi 1,3 (-0,7)

  http://www.expressen.se/nyheter/undersokning-sd-stiger-moderaterna-tappar/

  En tröst i allt detta Anders :
  Om du bara fortsätter att hävda detta mantra månad efter månad, år efter år så kan jag garantera dig att du till slut ser att SD verkligen får en nedåtgående trend och då kan du i sedvanlig ordning utropa att du hade rätt … vilket du ju i verkligheten inte hade all denna tid innan men iallafall… någon kanske du kan lura då…

  SD har haft en uppåtgående trend de senaste 3 åren, ja egentligen ända sedan de kom in i riksdagen men det är ju ett ännu starkare motbevis som då enligt Anders Forss ska stödja hans motsatta tolkning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   SD kommer att hamna runt 10% i nästa val – Så ser min övertygelse ut och den står jag fast vid. Dessutom är SD fortsatt mindre än soitt högsta resultat under mandatperioden och att kurvan hackar lite spelar mindre roll.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Dessutom är SD fortsatt mindre än soitt högsta resultat under mandatperioden”

    Ja det argumentet gäller ju då alla partier utom centern…

    Följande partier står idag lägre än sitt högsta värde under mätperioden och backar / har en nedåtgående trend då enligt Anders Forss metod:

    S nedåtgående trend (högsta värde Nov-14)
    Mp nedåtgående trend (högsta är Nov-14).
    V nedåtgående trend (högsta är Nov-16)
    M nedåtgående trend (högsta Maj-15)
    L nedåtgående trend (högsta Nov-15)
    KD nedåtgående trend (högsta Maj-15)
    SD nedåtgående trend (högsta Nov-15)
    Andra (FI etc) nedåtgående trend (högsta Nov-16)

    Endast centerpartiet har i Anders Forss metod en uppåtgående trend eftersom de har sitt ”högsta värde under mätperioden” nu…

 5. Alexander

  Anders

  Jag tvivlar inte en sekund på att du trivs med ditt liv, det jag undrar är varför du inte kan erkänna att du ibland har fel? Ett enkelt” jag missförstod” eller ”jag såg fel” är väl inte så farligt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns en anledning till det Alexander och det är at vi har olika värderingar på saker och ting – Det jag anser vara rätt anser du vara fel därför att det inte passar in i din världsbild. Att det passar in betyder inte att jag har fel.

 6. Bergis

  Socialdemokraterna har sålt ut sig i och med utförsäljningen av allmännyttan i Umeå. Allt som Socialdemokraterna kommer med blir därmed ljug. Man kan inte sälja ut allmännyttan och fortfarande kalla sig för Socialdemokrat.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad jag tycker om utförsäljningen har jag skrivit om i ett eget inlägg. Med det sagt så har jag inga som helst problem med att kalla mig Socialdemokrat.

  • Sven

   Hur tycker du man skulle löst läget?
   Låna mer, dvs snart höja hyrorna och samtidigt få stora risker att måsta höja kraftigt senare (och dessutom göra att kommunen inte kan göra välbehövliga investeringar)?
   Sluta bygga nytt, dvs cementera underskottet på bostäder?
   Få in pengar från ägarna, dvs låta skattebetalarna betala?
   Eller…. . Vad är ditt lysande alternativ?

   Att det skötts dåligt betyder inte betyda att det var fel beslut.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Om du läser det jag skriver noga så ser du att det inte är beslutet i sig jag kritiserar utan sättet på vilket processen till beslutet att sälja följt.

    I grund och botten så finns det inbakat pengar i hyran tänkt att läggas undan för framtida renoveringar i alla hyresavtal – vart de pengarna försvunnit i fråga om AB Bostaden är kanske en fråga som bör ställas Sven.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min syn på vilket stöd Sd ska få i samband med nästa val har jag redovisat klart och tydligt Jonny – Ca 10%.

   Att SD sedan är mindre än sitt högsta mätvärde betyder att de förlorat väljarstöd eller hur Jonny?

   • Jonny Disenfeldt

    Egentligen inte eftersom det mätvärdet refererar till när sammanbrottet i Sverige skedde vintern 2015 och gav SD ett tillfälligt något för högt värde.

    En matematisk analys av 3 års mätvärden visar en stadig uppgång och inget annat men om vi använder din påhittade modell så blir det som så att ALLA partier förutom C har tappat väljarstöd under tiden efter senaste valet, ALLA partier utom C …

    N¨åväl, vad visar dessa diagram, t.ex det fån SVT, visar det en uppgång för SD eller ej under de senaste 3 åren Anders Forss ?

 7. Alexander

  Anders

  Fast värderingar spelar ingen roll när du påstår att många syrier är välutbildade och fakta visar att så inte är fallet, eller hur? Det är ett perfekt exempel där du skulle kunna säga ”det blev fel”, eller ”jag tittade fel på siffrorna. I stället förnekar du in i absurdum. Förstår du inte att det blir ganska larvigt när en vuxen människa beter sig så?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns inga fakta som visar att det är fel att effektivt integrera de som har utbildning och arbetslivserfarenhet så att de får jobb och egen försörjning Alexander – Vart har du presenterat sådana fakta?

 8. Lars Flemström

  Vattenpolitik är tydligen inte intressant för Anders Forss, som gärna för fram ”återkommunalisering” i andra länder av sådant som aldrig har privatiserats i Sverige, som argument för att vi i Sverige ”ska återkommunalisera allt vi tidigare avreglerat och privatiserat”

  Kan det inte vara så att vi i Sverige redan har den någorlunda optimala mixen mellan offentlig och privat drift, medan man i andra länder har gått för långt med privatiseringarna? Och vad är det, som de privata bolagen i andra länder egentligen tar betalt för? Bara rening och distribution eller tar de betalt även för själva råvattnet – som räknas som ”en fri nyttighet” i Sverige. För även i Sverige anlitas väl privata entreprenörer i ganska så hög omfattning vad gäller underhåll och kanske t.o.m drift?

  Anders Forss skriver vidare att han har inga som helst problem med att kalla sig socialdemokrat? Men andra har kanske problem med det – om man nämligen jämför med vad Forss har skrivit om att ”återkommunalisera allt vi tidigare avreglerat och privatiserat” med vad som står i det socialdemokratiska partiprogrammet, som antogs på partikongressen 2013 och fortfarande gäller:

  ”Därför är det en viktig uppgift för den offentliga sektorn att utveckla
  olika alternativ. För att nå en större variation ska kommunerna och landstingen ha rätt att
  låta kooperativa, ideella eller privata alternativ medverka till att utveckla den offentligt
  drivna verksamheten.”

  Och samma sak är det med bostadspolitiken. I partiprogrammet står ingenting om något förbud mot utförsäljningar, däremot om ”variation” på bostadsmarknaden och att allmännyttan ska ”stärkas”. Och just detta är ju avsikten med den beslutade eller planerade utförsäljningen av hyresfastigheter i Umeå och andra S-styrda kommuner. Det handlar ju om att stärka allmännyttan ekonomiskt samt att bygga nya bostäder, som ska ägas av allmännyttan – som därmed kommer att behålla sin dominerande ställning på bostadsmarknaden, samtidigt som konkurrens om hyresgästerna och variation ökar.

  Men i stället för att framhålla dessa delar av partiprogrammet och dessas tillämpning som exempel på god socialdemokratisk politik, utmålas de lokala sossar, som genomför detta, som lögnare och svikare, medan en kommunistisk samhällsordning upphöjs till ”den sanna socialdemokratin”. Inte undra på att väljare, som har tröttnat på borgerlig politik och byter parti, går till SD i stället för till S,

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Debatten är bredare än en debatt om vatten Lars då ämnet för debatten är huruvida vi ska ha privat inblandning i offentlig sektor.

   Läser man vidare så kan man se att det runt om i Europa återkommunaliserats verksamheter som sophämtning mm.

   Min grundinställning är att all kommunal serviceverksamhet ska bedrivas av kommunen helt utan privat inblandning då kommunal serviceverksamhet aldrig ska bli en marknad utan just en serviceverksamhet för medborgarnas bästa.

 9. Alexander

  Anders

  Sluta larva dig nu, det gäller ju att du påstod att många är välutbildade och inte att vi inte ska försöka ordna jobb åt dem. Det blir tydligare och tydligare att du inte kan erkänna minsta fel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag larvar mig inte Alexander – Inlägget handlar om att det är bra att vi på effektivast möjliga sätt sätter nyanlända i arbeten – Alldeles speciellt de som är välutbildade.

   Procentualla angivelser är något du och Jonny kommit med och som inte fanns omskrivet i inlägget – Detta för att försöka avleda uppmärksamheten från det jag skrivit om i inlägget vilket är din och Jonnys vanliga taktik – En taktik jag gång efter gång sagt inte fungerar på mig.

 10. Alexander

  Anders

  Det var du som skrev att många syrier är välutbildade. Att du förnekar det är sjukligt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag har aldrig förnekat det jag skrev Alexander – Hur många många är var aldrig del i inlägget – Den debatten har du försökt skapa för att avleda uppmärksamheten från det jag skrev i inlägget. Frågan är varför du inte vill ha en rak debatt om inläggets andemening?

 11. Alexander

  ”Hur många många är var aldrig del av inlägget”

  För de allra flesta är många åtminstone fler än hälften. I ditt fall är det uppenbarligen 10%. Du har naturligtvis all rätt att tycka så, men det uppfattas som lögn/osanning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du får gärna tycka att det är osanning men det inlägget handlade om var vikten av att utnyttja deras utbildning och yrkeserfarenhet och sätta den i arbete som ett resultat av effektiv och snabb integration.

   Att du tycker att vi ska låta bli och integrera bara är bra att veta – Då vet vi vart SD står politiskt.

 12. Alexander

  ”Då vet vi var SD står politiskt”

  Aha, är jag talesperson för SD? Du vet så mycket ingen annan gör.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan det vara Alexander men allt jag gör är att använda samma retorikmetoder som du försöker dig på att använda.

   • Jonny Disenfeldt

    Har Alexander sagt sig vara talesperson för SD ? Nej.
    Har Anders Forss sagt sig vara talesperson för S ? Ja.

    Tankevurpa efter tankevurpa Forss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.