Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Peder Westerberg har helt fel om hur de kommunala bolagen ska skötas.

I sak är det inte förvånande att en liberal förespråkar mer av nyliberal politk vilket är precis vad Peder Westerberg gör när han torgför åsikten om att de kommunala bolagen ska skötas med mer av företagsmässig professionalitet och mindre av politisk påverkan och insyn.

Låt mig därför med en gång säga följande till Peder Westerberg – Du har fel Peder – Till och med mycket fel!

För mig är det ingen skillnad av om en kommunal verksamhet bedrivs i bolags- eller i förvaltningsform – Samma insyn och samma hänsyn som politiken måste ta i de verksamheter som drivs i förvaltningsform måste tas i de verksamheter som drivs i bolagsform då allt annat är att föra kommunmedborgarna bakom ljuset.

Att politiker försöker gömma sig bakom aktiebolagslagen genom att hävda att man inte kan göra det ena eller det andra därför att en verksamhet drivs i bolagsform är skandalöst enligt mitt sätt att se på saken då alla verksamheter som ägs och drivs av en kommun ska beslutas politiskt och omfattas av samma insyn som politiken gör.

Peder Westerberg påstår att de beslut som berör AB Bostaden inte hör hemma i Kommunfullmäktige – Låt mig därför rätta Peder genom att säga att alla beslut i AB Bostaden i allra högsta grad hör hemma i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige därför att AB Bostaden är helägt av Umeå Kommun.

Låt mig dessutom påminna Peder Westerberg om det faktum att anledningen till att kommunala verksamheter bolagiserats enbart beror på att hans eget parti och dess allierade i Alliansen skapat skattemässiga nackdelar för offentlig förvaltning samtidigt som de skapat fördelar för förvaltning i bolagsform.

Att Alliansen genomfört dessa förändringar för att möjliggöra avregleringar och privatiseringar och därmed en omflyttning av skattepengar till privata fickor råder det inga tvivel om.

Därför är mitt råd till Peder Westerberg att läsa på lagstiftningen – Detta därför att allt som är ägt av en kommun enligt kommunallagen ska beslutas politiskt med full insyn.

Att som politiker försöka gömma sig bakom aktiebolagslagen vad gäller bolag som ägs av en kommun låter sig inte göras därför att kommunallagen alltid har tolkningsföreträde framför aktiebolagslagen vad gäller verksamheter som ägs av en kommun.

Den som bemödar sig med att läsa kommunallagen kan lära sig mycket – Bland det att medborgarnas rätt till full insyn i kommunal verksamhet aldrig kan förbigås oavsett av hur en kommun väljer att strukturera sin verksamhet.

Låt mig därför avslutningsvis säga följande till Peder Westerberg – Kommunal verksamhet ska inte utföras på ett sätt som innebär att kommunmedborgarna förlorar full insyn i verksamheten.

Om något ska kommunmedborgarnas insyn i de kommunala bolagen utökas samtidigt som verksamheter som tidigare avreglerats och upphandlats återkommunaliseras så att kommunmedborgarna återfår full insyn i verksamheten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

36 kommentarer

 1. Oberoende Observatör

  Om det ska finnas kommunala aktiebolag vilket är ytterst tveksamt så ska de ledas av personer som har kompetens inom bolagets verksamhetsområde och inte av politiker som på grund av partitillhörighet blir valda till styrelsen.Då det gäller insyn så är det oavsett vad lagar och regler säger betydligt svårare att få information från ett aktiebolag och det mycket vanligt att ärendet måste till kammarrätten innan någonting händer. Så jag tycker Peder har rätt då han säger att verksamheten ska skötas med mer företagsmässig proffessionalitet och mindre av politisk påverkan. Insyn däremot ska fortfarande finnas , det är ju inte något som hindrar att några politiker sitter med i styrelsen och har som huvuduppgift att återrapportera till fullmäktige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den dagliga driften av ett bolag ska alltid ledas av människor som har kompetens Oberoende Observatör – På det området är vi helt överens.

   Däremot ska ett bolags styrelse bestå av politiskt folkvalda så länge bolaget är kommunägt – Detta för att säkerställa medborgerlig insyn och för att säkerställa att medborgarnas intresse sätts före bolagets intressen.

   med insyn avser jag att varje kommunmedborgare när som helst ska kunna begära ut uppgifter på samma sätt som i kommunal förvaltning och med Peders förslag försvinner den möjligheten och det är därför jag kritiserar hans förslag.

   Kommunens verksamhet ska alltid vare fullt ut öppen för insyn oavsett driftsform och bara en politiskt tillsatt styrelse kan garantera att så alltid är fallet. Dessutom bör det vara väljarna som utser vem som ska väljas – Inte politiker och tjänstemän.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag håller med oberoende observatör ovan att man ska vara mycket restriktiv när det gäller att ha kommunala aktiebolag, ett otyg som helst skulle bort.

    OM de ska finnas ska de som sagt ledas av människor med kompetens inom ”företagets” kärnområde och det gäller givetvis även styrelsen. Styrelsen MÅSTE ha djup kunskap om företagets affärsområde, det Anders Forss föreslår är som så ofta huvudlöst, men han vill säkert se sig själv havandes en välavlönad styrelseposition i framtiden i en hög med kommunala bolag …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ett kommunalt bolag ska följa bestämmelserna i kommunallagen – Ska detta uppnås måste styrelsen bestå av folkvalda politiker medan den dagliga driften självklart ska skötas av människor som har kompetens inom föregets kompetensområde.

     Att en allert styrelse hämtar in den kunskap de kan behöva från gång till annan om de inte har den själva ser jag inga problem med.

 2. Ville-Valle

  …nu är det dags för dig Anders Forss att be om ännu en uppenbarelse för vad säger du om den här nyheten: ”http://www.politism.se/story/vi-maste-kunna-lita-pa-arbetarrorelsens-loften-om-okad-jamlikhet/#post-52393”

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ska titta vid tillfälle Ville-Valle. Sedan är ju politism.se långt ifrån något rumsrent oberoende socialt media.

 3. Kim

  Är inte Peders poäng att allt för många politiker inte kan skilja på sina egna åsikter (baserade på okunskap) och att se till företagets bästa?

  Politikerna har fortfarande styrmedlet, men ska inte gå in i frågor de uppenbart inte begriper.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När det gäller kommunal serviceverksamhet så ska man alltid se till medborgarnas bästa Kim – Inte till företagets bästa då detta sällan och aldrig sammanfaller med det som är bäst för medborgarna.

 4. Fredrik

  Att ha en åsikt kan inte vara fel Anders. Under förutsättning att den åsikten inte bryter mot svensk eller internationell lagstiftning så är en åsikt aldrig fel. Du kan tycka annorlunda och förespråka andra åsikter, men det gör inte åsikter som inte delas av dig till felaktiga. Att påstå att ens åsikter är rätta eller någon annans är fel förutsätter att det går att bevisa ställt utom rimligt tvivel, vilket i princip är omöjligt med åsikter.

  Så Anders, att du inte delar Peder Westbergs åsikter kring hur AB Bostaden bör skötas framgent betyder inte att han har fel och du har rätt. Att påstå något sådant är att INTE förespråka demokrati utan snarare tvärtom, diktatur.

  Och, tyvärr är detta inte första gången som du uttalar dig på detta sätt mot andra vars åsikter du inte delar. Flertalet gånger har dessa, enligt dig, fel och du korrigerar dem genom att påtala vad som är rätt. Vad är det för sorts demokrati? Där majoritetens åsikter är de rätta och minoritetens de felaktiga? Om du bemöter politiska motståndare genom att säga att de har fel åsikter, så undrar jag vem gav dig rätten att döma andras åsikter som felaktiga?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Visst får man ha en åsikt Fredrik det är helt legalt och helt i enlighet med demokratins spelregler.

   Det är inte rätten att ha en åsikt jag kritiserar utan vad han vill genomföra med sitt förslag vilket även det är helt legalt och i enlighet med demokratiska spelregler.

   Allt jag gjort Fredrik är att kritisera Peder Westerbergs förslag men hänvisning till varför jag kritiserar förslaget.

   Sedan finns det en springande punkt och det är att kommunalagen har tolkningsföreträde framför aktiebolagslagen när det gäller bolag ägda av en kommun.

   • Fredrik

    Först, Liberalerna har lämnat in en motion till fullmäktige. Att påstå att den är fel är inte demokratiska spelregler Anders. Det är inte kritik att påstå att någon har fel, för det kräver att du har rätt. Och det måste du kunna bevisa. Peder och Liberalerna påstår inte i sin motion att de har rätt, de vill göra en förändring. Använd inte ord som rätt och fel om du inte kan bevisa det, det är en huvudregel i retorik. Palme talade många gånger om borgarnas förslag, men han bad alltid lyssnaren att istället ta till sig hans förslag. Borgarna hade inte fel, Socialdemokraternas förslag vara bara bättre. Att vara bättre än någon betyder inte att denne någon har fel.

    Till sist, en noteringen. Du Anders skriver ”Låt mig dessutom påminna Peder Westerberg om det faktum att anledningen till att kommunala verksamheter bolagiserats enbart beror på att hans eget parti och dess allierade i Alliansen skapat skattemässiga nackdelar för offentlig förvaltning samtidigt som de skapat fördelar för förvaltning i bolagsform.”, men det är inte alls något faktum. Tvärtom är det ”fake news”. Eller lögn. Hur vet jag att det är lögn? Ja, det är väldigt enkelt Anders. Åter igen förstår du faktiskt inte det svenska språket, tror jag, för när någon använder ord som ”faktum” och ”enbart” i samma mening så finns INGET utrymme för andra åsikter i ämnet. Det är precis detta det betyder, faktum och enbart. Fakta. Och när man påstår något faktum som dessutom existerar på grund av något enbart så måste man vara 100% säker på sin sak. Annars är det lögn.

    Och tyvärr Anders, det är lögn. Det är inte ett faktum att den enda anledningen till varför kommunala verksamheter bolagiseras är på grund av de regler som skapats efter Alliansens grundande 2004. Hur vet jag detta? Jo, Stiftelsen Bostaden ändrade sitt sätt till ägande till AB Bostaden 1995 och Umeå Energi AB grundades 1965. Där. Två exempel som inte kan härröras till Alliansens regler kring kommunala verksamheter, detta eftersom de skapades FÖRE Alliansens bildande.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du måste förstå saken rätt Fredrik. jag har aldrig påstått att det är fel att lämna in en motion – Detta därför att det är demokratins spelregler.

     Att jag sedan kritiserar innehållet i motionen i sig är en helt anna sak som även det är helt i enlighet med demokratiska spelregler.

     Att nyliberal politik och nyliberala förslag syftar till att privatisera offentlig verksamhet är inte fake news Fredrik då det är precis det nyliberal politik gör. Ska ordning och reda gälla ska all offentlig verksamhet drivas av det offentliga helt utan privata inslag då det är det enda sättet att garantera att vinster aldrig går före medborgarnas intressen.

     • Fredrik

      Åter igen, du påstår att det enda anledningen till varför kommunala verksamheter bolagiseras är Alliansens politik. Det är lögn. Alliansen grundades 2004, hur kan de vara ansvarig för bolagiseringen av Umeå Energi AB 1965? Eller AB Bostaden 1995?

      Det är så beklagligt att du inte vågar erkänna att du gjort/skrivit fel. Och ja, här använder jag ordet FEL därför att du faktiskt har fel. Det är ett faktafel från din sida. Du kan inte lägga ansvaret för bolagiseringen av AB Bostaden på Alliansen.

      Så, när du ställs inför bevis klart och tydligt så försöker du slingra dig undan som en liten orm genom att svara på något helt annat. Vet du, det är en rätt bra definition av fake news!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Alliansen består av 4 borgerliga partier och dessa har funnits länge Fredrik.

 5. Fredrik

  Oj, jag såg ett misstag till. Du skriver ”Peder Westerberg påstår att de beslut som berör AB Bostaden inte hör hemma i Kommunfullmäktige – Låt mig därför rätta Peder genom att säga att alla beslut i AB Bostaden i allra högsta grad hör hemma i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige därför att AB Bostaden är helägt av Umeå Kommun.”, men är det inte UKF AB som äger AB Bostaden och Umeå kommun äger UKF AB?

  Då får motionen från Liberalerna en helt annan mening eller hur? Då ska de folkvalda se till att deras representanter sitter i UKF AB, vilket jag antar Liberalerna vill, och UKF AB ser till vilka som sitter i deras helägda bolags styrelser? Hur är detta INTE att följa kommunallagen Anders?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det Peder sa i artikeln i VK ärt att debatter likt den i fråga om AB Bostaden inte hör hemma i kommunfullmäktige.

   vad gäller styreelserepresentation så ska hela styrelsen i varje kommunägt bolag inklusive UKF enbart bestå av politiker och då i enlighet med sammansätningen i KF – detta för att säkerställa att medborgarnas intresse sätts före bolagets intresse.

   • Fredrik

    Åter igen så slingrar du iväg som en orm!

    Du skriver ”Peder Westerberg påstår att de beslut som berör AB Bostaden inte hör hemma i Kommunfullmäktige – Låt mig därför rätta Peder genom att säga att alla beslut i AB Bostaden i allra högsta grad hör hemma i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige därför att AB Bostaden är helägt av Umeå Kommun.”. Detta är ett direkt citat från ditt inlägg, om du inte vet var så kan du läsa dig till detta.

    Och detta citat innehåller ett par fel, bevisligen. Ett, ALLA beslut i AB Bostaden hör inte hemma i varken kommunstyrelsen eller fullmäktige. Vissa beslut ja, men inte alla. Två, UKF AB äger AB Bostaden, inte Umeå kommun. Och så nu i ditt sista inlägg nummer tre, det är faktiskt FEL att en styrelse i ett kommunalt bolag MÅSTE vara sammansatt likt KF och att de måste vara politiker. Det enda som står skrivet är att kommunfullmäktige väljer ledamöterna till styrelsen i ett kommunalt bolag, men det står inget om att de måste vara politiker. Minoriteten i KF kan begära att tillsättningen ska ske proportionerligt med KF men det är INGET krav.

    Att Umeå kommun väljer att sätta samman styrelser enligt sammansättningen i KF är en sak, men inget lagligt krav. Att de som sitter i dessa styrelser också är politiker är också ett lokalt initiativ, alltså inget krav. Tre påståenden, tre fel. När ska du erkänna det?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Förvisso så skulle jag kanske ha varit än tydligare genom att skriva att alla beslut som handlar om förändrat ägande och/eller försäljning av AB Bostadens fastigheter är det som hör hemma i KF – Där har du en poäng Fredrik och den tar jag till mig då det ibland går fort när jag skriver och redigerar det jag skrivit. – Tack för hjälpen.

     • Johan

      Århundradets sämsta räddning!
      Många vill nog veta ett svar på Fredriks fråga gällande alliansen ansvar i att bostaden och umeå energi är AB.
      Så låt oss höra ditt svar nu Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Alliansen har varit ivriga påhejare i debatten inför påbörjandet av bolagiseringar av kommunens verksamheter – Att det är så kan du se i kommunens historia och de handlingar som hör till den. Ett annat sätt är att prata med de som fanns med politiskt på den tiden vilket jag gjort i några fall.

   • Oberoende Observatör

    Så du menar att det bästa för kommuninvånarna är en styrelse som saknar kompetens. Trots allt är det ju styrelsen som lägger upp riktlinjerna för hur företaget ska utvecklas.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag kan inte se att jag någonstans sagt eller skrivit att en styrelse ska sakna kompetens. Kommunägda företag måste följa kommunallagen då den alltid har tolkningsföreträde framför aktiebolagslagen då det gäller insyn mm.

     • Oberoende Observatör

      Du har ju skrivit att styrelsen ska bestå av politiker vilket i förlängningen innebär att det inte är personer som har kompetens att leda ett företag.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att påstå att politiker inte skulle ha kompetens för att sitta i styrelsen för ett företag är ett mycket grovt påstående Oberoende Observatör.

      Vilka belägg har du för att de som representerar politiska partier i bolagsstyrelser inte har kompetens?

      Sedan är det den verkställande ledningen som leder företag – Inte dess styrelse.

 6. Fredrik

  ”Alliansen har varit ivriga påhejare i debatten inför påbörjandet av bolagiseringar av kommunens verksamheter – Att det är så kan du se i kommunens historia och de handlingar som hör till den. Ett annat sätt är att prata med de som fanns med politiskt på den tiden vilket jag gjort i några fall.” och ”Alliansen består av 4 borgerliga partier och dessa har funnits länge Fredrik.” är två citat från dig Anders. Låt mig förtydliga lite, i detta inlägg pratar skriver du om nyliberal politik i första raden i den första meningen. Det är lite konfunderande för mig då nyliberalismen är ett sent påkommet fenomen, den sista fjärdedelen av 1900-talet. Alltså från 1975 och framåt. Stora förespråkare internationellt är Thatcher och Reagan och då pratar vi om 1979 (Thatcher) och 1981 (Reagan) och framåt vilket betyder att Alliansens och dess nyliberalism inte kan tillskrivas ansvaret för att Umeå Energi AB bolagiserats 1965. Dessutom leddes Sverige av Socialdemokraterna under den tiden, 1965 alltså, och hade så gjorts i drygt 30 år. Så, det var alltså socialliberalismen som låg som grund för bolagiseringen av Umeå Energi 1965.

  En annan viktig detalj, de borgerliga partierna har inte alltid varit 4. Faktum är att även om det gamla KDS grundades under mitten av 1960-talet, så dröjde det till 1991 innan de kom in i Riksdagen. Direkt in i hetluften kan man säga då de blev ett av fyra partier som fick ta över skutan Sverige efter att regeringen Palme knappa 10 år tidigare drivit igenom beslut som grundlade krisen med femdubblad räntehöjningar som drev ärliga, hårt arbetande människor från sina hem och tvingade många av dem in i en amorteringsspiral som vissa fortfarande kämpar med idag. Det är glansdagar för Socialdemokraterna det, något ni inte pratar om speciellt ofta Anders. Inte lika ofta som du speciellt lägger skulden på Alliansens för allt dåligt som idag pågår i samhället.

  Från mitten av 1970-talet, nyliberalismens födelse, har Umeå styrts av socialdemokraterna förutom 1991-1994, och detta i någon form av majoritet. Att då påstå att bolagiseringen av kommunala verksamheter är sprunget från Alliansen och deras ansvar är ett lamt försök att svära sig fri från eget ansvar eller så är socialdemokrater mentalt underlägsna då de inte klarar av att stå emot, trots majoritet i röster, förslag som kommer ifrån minoriteten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att Umeå styrts av socialdemokrater betyder inte att borgerliga partier och nyliberalism haft inflytande. Dessutom styr rikspolitiken i mångt och mycket då det är rikspolitiken som gjort det förmånligare för kommunen att driva saker i bolagsform än i förvaltningsform om man vill täcka förluster i förlustverksamheter med vinster i vinstgivande verksamheter.

   • Oberoende Observatör

    Så du menar att politikerna har adekvat utbildning för att sitta i en styrelse inom olika verksamhetsområden typ energi , vatten och avlopp m.m. Jag tvivlar. Vad gäller verkställande ledningen så ska de utföra vad styrelsen bestämmer om de inte gör det så brukar det vara vanligt att de får gå.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ett bolags styrelseledamöter behöver inte vara experter på bolagets verksamhetsområde Oberoende Observatör – Skulle så vara fallet får du byta ut styrelsen i de allra flesta bolag – Alldeles speciellt så de börsnoterade.

     Det styrelsen ska tillse är att lägga ut önskemålen om företagets tillväxt och säkerställa att den ledning som driver företaget har den kompetens som krävs. En duktig styrelse har kunskapen om hur man skaffar den kompetens man behöver inför varje beslut och att politiker skulle sakna den insikten är ett felaktigt beteende.

     • Oberoende Observatör

      Ett exempel på hur illa det kan gå om politiker sitter i styrelser är Maud Olovssons affär med Nuon. Det har kostat svenska skattebetalare åtskilliga miljarder som kunde gjort mera nytta inom välfärlden.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att den affären gick illa beror inte på hennes sittande i styrelse utan på ett felaktigt och dåligt underbyggt politiskt beslut signerat Alliansen.

     • Oberoende Observatör

      Låt mig avsluta denna ordväxling med att det inte är någon självklarhet med att bara för att man tillhör ett politiskt etablissimang även är en duktig styrelseledamot.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      På samma sätt finns det inget som säger att man är en dålig styrelseledamot bara därför att man tillhör ett politiskt etablissemang.

   • Fredrik

    Anders, om rikspolitiken styr mycket av det som sker i kommunerna runt om i landet så undrar jag hur du kan svära dig fri från ansvar för det som skett från låt oss säga mitten av 1970-talet och framåt? Det mesta av den tiden, 40 år drygt, har Sverige styrts av dig, socialdemokraterna så om rikspolitiken är problemet, så är det ert eget fel eller hur?

    Eller menar du på fullaste allvar att trots minoritet hos de borgerliga partierna och majoritet hos socialdemokraterna, med knähunden VPK (V idag) så har borgarna lyckats driva sin liberala politik? Trots att ni socialdemokrater inte vill? Det måste betyda att ni är de mest korkade politiker som finns! Helt klart!

    Så klart är detta ett extremt lamt försök från din sida att avvärja en katastrof, för du vet liksom jag, att besluten för Sverige vilade i socialdemokraternas händer. Era beslut har bidragit lika mycket eller mer till det samhälle som idag råder, ekonomisk och politiskt. Att inte erkänna det är att inte se sin egen verklighet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det stora problemet är att nyliberala politiska idéer fått alldeles för stort genomslag i samhällsbygget – Att då komma med förslag som gör den saken än värre måste kritiseras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.