Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det måste bli ett slut på överklagandehysterin i Umeå.

Jag har full förståelse för att människor vill känna sig involverade i byggprocesser och andra beslut som berör dem direkt eller indirekt men det behöver definitivt städas upp ordentligt vad gäller möjligheterna att överklaga planärenden och byggbeslut och därigenom dra byggandet av viktiga samhällsfunktioner i långbänk.

I gårdagens lokala tidningar och rapporter i andra medier går det att läsa och höra om hur bygget av 2 tillfälliga förskolor överklagas – På Sandbacka överklagar boende den tillfälliga förskolan som ska användas medan den ordinarie renoveras för att den blir 85 centimeter högre än vad detaljplanen medger för närvarande och anger att skymd utsikt medför olägenheter.

På Berghem försöker föräldrar stoppa byggandet av en annan tillfällig förskola därför att den ska byggas på en grusplan som helt plötsligt anses som mycket viktig trots att kommunen lovat att anlägga en ny grusplan i anslutning till skolan som ersättning för den som nu bebyggs.

Hela samhället genomsyras av en mentalitet att det självfallet ska byggas bara det inte sker i mitt grannskap eller nära min gård. Den inställningen är i min värld helt galen då samhällsnyttan för folkflertalet i ärenden som dessa måste anses vara överordnade egenintresset hos folkfåtalet.

En annan oerhört viktig fråga att ställa sig i samband med detta är varför det i dagens samhälle överklagas i plan & byggärenden på ett sätt som var helt otänkbart för föregående generationer?

Min tro är att det beror på den samhällsutveckling där vi gått från att en värld fylld av kärlek och respekt för kollektivets bästa till dagens situation där många mer eller mindre struntar i kollektivet och egoistiskt bara ser till sitt eget bästa.

En sak är helt klar – Den samhällsutvecklingen måste brytas därför att den är skadlig för samhällsbygget.

Därför vill jag se en ny ordning – En ordning där permanenta ändringar i detaljplanen har en enda överklagandeinstans – En speciellt PBL-domstol bemannad av domare med samma kompetens som de domare som sitter i högsta förvaltningsdomstolen och vars utslag inte kan överklagas vidare.

Vad gäller byggande av tillfälliga byggnader avsedda att stå på sin plats kortare tider än 5 år ska beslut om byggnad och placering inte kunna överklagas överhuvudtaget. I dessa fall ska landets kommuner ha suverän beslutanderätt och ogillar en majoritet av väljarna de beslut som tas får de i nästa val avsätta de politiker de anser har gjort fel.

Anledningen till detta mitt ställningstagande som av många säkert upplevs som hårt och diktatoriskt är att vi inte kan ha en ordning där allt byggande av viktiga samhällsfunktioner fördröjs i åratal därför att ett fåtal individer i byggets närhet känner sig förfördelade.

I ett demokratiskt samhälle måste samhällsnyttan sättas framför allt annat i alla ärenden som handlar om byggande av för samhället viktig infrastruktur i form av skolor, förskolor, äldreboenden och andra viktiga byggnationer som är nödvändiga för att leva upp till de lagbundna krav samhället ställer på landets kommuner.

Att skolor och förskolor måste finnas där människor och barn finns är en självklarhet – Att det där människor finns alltid finns någon som blir lidande i större eller mindre omfattning på grund av byggnation är lika självklart och i sådana ärenden måste samhällsnyttan alltid sättas framför egennyttan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

22 kommentarer

 1. Kim

  Problemet med överklagan har tagits upp i måååånga år. Vad har allians respektive röd/grön röra gjort för att ta tag i det? Man ”utreder”. Dvs en omskrivning för – inte ett skit.

  Att politiker nu reagerar beror enbart på att de sent om sider börja förstå konsekvenserna av det byggare har fått uppleva år efter år. Utan att politiker velat lyssna.

  NIMBY-mentaliteten är ett enormt problem. Jag tycker att rätten till överklagan är oerhört viktig MEN det är helt orimligt när de flesta man pratar med krasst säger ” Jag vet att jag inte kan få rätt, men jag vill markera.”. Bara för att jävlas. De skulle ALDRIG överklaga om det kostade så lite som några hundralappar.

  När man ser vad omständligt det är vid överklagande så tror jag inte en enskild domstol skulle hinna med. Inte utan att man inför en första ”dörr” där man kan avslå alla dessa ”jag vill inte”-överklaganden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ser att du i det stora hela håller med mig Kim och det är just överklaganden för överklagandets skull jag vill stoppa först och främst med mitt förslag.

 2. Ville-Valle

  …ännu ett slående exempel på det samhälle Anders Forss och hans arroganta och maktfullkomliga partifränder strävar efter: http://www.expressen.se/nyheter/qs/dar-forskolan-tvingas-gomma-barnen-medan-en-man-skjuts-ihjal/
  Apropå arrogant maktfullkomlighet: Anders Forss anser enligt blogginlägget att det han tycker står över de lagar och förordningar som riksdagen respektive regeringen har beslutat om. Till exempel om rätten att överklaga undermåliga sossebeslut. Jo, jo, vad gör man inte som socialdemokrat för att komma i åtnjutande av feta arvoden på skattebetalarnas bekostnad…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag har aldrig försökt stå över någon lag Ville-Valle – Däremot använder jag min demokratiska rätt att komma med förslag – Förslag jag vet många håller med om och förslag som jag hoppas att en majoritet kommer att ställa sig bakom.

 3. Jonny Disenfeldt

  ”I ett demokratiskt samhälle måste samhällsnyttan sättas framför allt annat i alla ärenden som handlar om byggande av för samhället viktig infrastruktur”

  Svar nej, det innebär ett sluttande plan bort från just demokrati… men det passar väl in i det statssocialistiska samhälle du vill bygga som ska ersätta dagens demokratiska samhälle..

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är din syn som åsidosätter demokratin och samhällsnyttan Jonny för att istället framkalla egoism och girighet på det personliga planet.

 4. Bergis

  Ta bara nya Vasaplan. Jag är förvånad att ingen överklagat bygget. Till och med en förståndshandikappad på ett gruppboende förstår att det inte kommer att fungera med dessa smala körbanor. Bygget av väven som förfulat staden. Felplaceringen av badhuset.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vasaplan kommer att fungera alldeles utmärkt – Alldeles speciellt så när all annan trafik förutom bussar och färdtjänstfordon förbjuds att köra där.

   Busstationer och bussnoder ska inte ha annan trafik än den de är byggda för.

   Väven är en mycket snygg byggnad som lyfter vår stad och så är även fallet med Navet som är bra mycket snyggare än den miljö som fanns på den platsen tidigare.

   • Stefan

    Tror du på fullaste allvar att övrig trafik kommer att försvinna är du väldigt naiv. Hotellgäster, godstransporter, lata människor mm mm lär fortsätta att åka genom Vasaplan. Endast bommar eller pollare kan ändra på det.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Framtiden kommer att utvisa hur det blir – behövs hinder i form av pollare som bara åker ner i marken när bussar kommer så får vi ordna det.

 5. Petter

  På senare tid väljer man sin levnadsmiljö på ett annat sätt än förr. Och om man väljer sin framtida miljö med omsorg och sedan kommunen vill ändra denna med den vansinniga förtätning som sker så givetvis kommer det överklagningar. Sen är frågan om det är frågan om petitesser eller stora förändringar som kommer att ske tex ett grönområde som skövlas för att bygga hus på .Alla vill inte bo i ett ”ghetto” utan vill kanske ha rörelsefrihet i närområdet. Sen vet vi ju att S vill styra Sverige mer odemokratiskt för det är ju ett halvkommunistiskt parti som försöker ta så mycket makt från folket och näringslivet som möjligt

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror att människan valt levnadsmiljöer i alla tider Petter men att människor hade större förståelse tidigare för att det som är bra för samhället som helhet är bra för en själv.

   Jag pratar inte om att skövla vilket jag är säker på att en PBL-domstol skulle ha synpunkter utan snarare om den sorts förändringar jag skriver om i inlägget samt om detaljplaneändringar och förtätning som är ett måste i och med att vi blir fler och fler som ska dela på den mark som finns.

   Vill man leva ostört ska man bosätta sig på landsbygden och inte i stan.

   Sedan är vår strävan som parti att se till att demokratin ligger så nära människorna som möjligt är.

   • Oberoende Observatör

    ” Vår strävan som parti att se till att demokratin ligger så nära människorna som möjligt.”
    Är det därför Vakin enligt sektionschef Helena Johansson säger , vi har inte frågat Umeåborna om det nya sopsystemet men andra kommuner har goda erfarenheter av det. Ett exempel bland många hur kommunen inte bryr sig om att lyssna till medborgarna.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vissa saker kan man lära av andra och framförallt av de reaktioner som kommer därifrån och det är det vakin gjort i detta fall.

     Jag har personligen talat med ett 50-tal människor om saken och hittills har jag bara mött en som är öppet kritisk – 3 som tycker att det är toppen och övriga som säger att det blir säkert bra.

 6. Urban Bengtson

  Det mesta verkar ha blivit fel i citerande av vad lokaltidningarna beskrev. Så här står det bl a nu:

  ”I gårdagens lokala tidningar och rapporter i andra medier går det att läsa och höra om hur bygget av 2 tillfälliga förskolor överklagas ”

  Inget har överklagats, än. Det är bara den på Sandbacka som fått bygglov och kan överklagas.

  ”På Berghem försöker föräldrar stoppa byggandet av en annan tillfällig förskola därför att den ska byggas på en grusplan som helt plötsligt anses som mycket viktig…”

  Grusplanen har i alla tider sedan Berghem blev till på 1950-talet varit mycket viktig, för skola och allmänhet. Det vet vi som bott och bor där.

  För övrigt visar det sig att även politiken visste inget om igångsättandet av grävandet på Berghem, inga beslutprotokoll har kunnat visas för föräldrar.

  Så är det några som ska ”överklaga” hanteringen här är det politikerna genom att stoppa processen och möta föräldrar och personal samt även låta berghemsbor få yttra sig, gärna också lokala politiska partier i området som knappast visste något här.

  Demokrati får inte köras över som nu skedde. Dessa händelser, på Berghem och Sandbacka, visar om något hur viktig överklaganrättigheten är när kommunal planering bli fel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan säkert ha varit aningen före min tid men protester brukar leda till överklagningar vilket de gjort i många andra fall och då det var fenomenet som fenomen jag vill lyfta så fungerar den skrivning jag använde mig av utmärkt för att beskriva det jag avsåg.

 7. Lars Flemström

  S över hela Sverige ska alltså framstå som motståndare till god stadsmiljö, god bomiljö, medborgardialog, demokrati och rättssäkerhet för att ni har problem i Umeå? Varför inte lära av andra s-styrda kommuner, som har bättre framförhållning i planarbetet?

  Varför föreslår du inte begränsningar av rätten att överklaga beslut av Migrationsverket? Det är ju de ärendena som fördröjer andra ärenden hos förvaltningsdomstolarna. Några mål måste ju vänta, när andra har förtur.

  I tidigare diskussioner har jag tipsat om effektiva åtgärder för att förkorta tiden från ursprungligt beslut till slutgiltigt avgörande. Det tar inte längre tid än en förmiddag att avgöra ett komplicerat PBL-mål. Medräknat överklagandefrister, skriftväxling, inläsning av materialet samt expediering av domen behöver det inte ta mer än tre månader förrän alla överklagandemöjligheter är uttömda.

  Om du har någon kritik mot Förvaltningsrätten i Umeå bör du anmäla vederbörande domare för tjänstefel i stället för att försöka påskina inkompetens hos hela domarkåren

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mitt förslag inbjuder inte till motstånd men väl till förändring till det bättre Lars. När det gäller hanteringen och beredningen av asylärenden har min inställning sedan länge varit att detta ska ske inom maximalt 90 dagar.

 8. En Vän

  ETT LITET MEDDELANDE FÖR ATT BELYSA MOBBNING OCH STÖTTA DE UTSATTA:

  För några år sen sade en 61-årig kvinna upp sig från sitt jobb på Prevent i Stockholm där hon arbetat i hela sitt liv för att Jessica xxx xxx , en tjej född 1981 som ändå bara arbetade där i några år, tillsammans med sina kollegor hade hjälpt en utomstående, dömd kriminell sprutnarkoman att förtala och mobba kvinnans jämnårige och förståndshandikappade son där på en oerhörd nivå bakom ryggen på henne under flera års tid. Bägge hade varit jättesnälla mot henne själva. Sonen hade precis önskat henne God Jul när allt uppdagades. När detta framkom, ljög Jessica även och påstod sig ha blivit hotad av sonen. Den nya VD:n sen endast två år, Maria xxx, och även Jessicas egen chef Mats xxxx, hjälpte gruppen sprida förtalet ytterligare när det hela slutligen framkom. De ljög sen ända till slutet när facket kom in för att hjälpa kvinnan. VD:n försökte t.o.m. lägga hela skulden på sonen för att ingen skulle få veta sanningen om mobbningen.

  Den äldre kvinnan mådde så fruktansvärt av detta att hon först blev sjukskriven och sen sade upp sig. Hon hade då arbetat där i 41 års tid – ända sen hon var 19 år gammal, varit anställd längst av alla och hade bara fyra år kvar tills pensionen.
  Sonen hade blivit mobbad hela sitt liv och mådde redan väldigt dåligt, det visste alla. Moderns jobb var det enda och sista ställe där han inte hade upplevt att folk var elaka mot honom och alltid hade känt sig trygg. Han hade hälsat på där ända sen han var liten.

  Jessica själv stod helt utanför hela tiden. Var inte ens med på ett möte. Hon bad inte ens om ursäkt när kvinnan berättade hur fruktansvärt hon mått av hennes förtal och att det var det absolut värsta hon varit med om i sitt liv och den värsta mobbning sonen utsatts för.

  Den då 50-årige narkomanen, som tidigare arbetat där som vaktmästare och som andra anställda visste brukade droger även på arbetstid, vägrade den nya VD:n veta något om med motiveringen att hon varken träffat honom eller ens visste vem han var. Han fortsatte därför besöka jobbet drogpåverkad även långt efter att kvinnan sagt upp sig och var lika välkommen fortfarande. Han är dömd och finns med i Lexbase.se. Prevent jobbar just för att skapa en bättre arbetsmiljö, få ned olycksfall och motverka mobbning. Nu drivs det av en ledning som hjälper utomstående kriminella narkomaner att förtala de anställdas barn.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar efter vissa redigeringar då jag aldrig kan publicera personnamn på människor som inte är publika.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.