Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

LOV skapar brottsligt beteende inom välfärdssektorn.

Alla som följer min blogg vet att jag allt sedan dag ett av mitt bloggande ansfört att införandet av LOV var det största och mest orättvisa som inträffat i modern tid i Sverige då LOV i allt det åstadkommer medverkar till att öka klyftorna i samhället.

Till allt detta kan vi nu med fog lägga ytterligare en nackdel tillskriven LOV – Möjligheten för företag verksamma inom välfärdens område att fuska och bete sig bedrägligt för att tillskansa sig skattepengar.

Det senaste exemplet på sådant beteende står att läsa i Affärsliv24 i VK på följande länk: http://affarsliv24.vk.se/2105575/hyrforetag-misstanks-for-bokforingsbrott?_ga=2.166930555.490340515.1498387738-534459877.1487067273

I reportaget länken länkar till beskrivs hur företaget Läkarleasing Sverige misstänks för bokföringsbrott och sannolikt i förlängningen även för försvårande av skattekontroll.

Att ett företag som fakturerar oss skattebetalare en halv miljard per år för sina tjänster fuskar är precis lika allvarligt som fusket bland de bolag ledda av kriminella organisationer som verkar inom personlig assistans.

I min värld och enligt mitt sätt att tänka är detta FEL – Fel därför att skattepengar avsedda för samhällets mest utsatta medborgare aldrig varit avsedda att utgöra vinster i privata bolag.

Min slutsats är därför följande -. I förlängninge ska LOV skrotas helt och hållet och all privatiserar verksamhet ska återföras till offentlig sektor som framgent ska bedriva verksamheten i egen regi.

Fram tills dess att så sker ska vinsterna i välfärden begränsas till ett minimum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

 1. Ak

  LOV – lagen om valfrihet handlar om att ge aktörer lika villkor och låta individer själva välja utförare för olika tjänster. Istället för att utförare ska väljas ut via godtyckliga upphandlingar eller priskonkurrens.

  Man kan tycka vad man vill om LOV. Men vad man än tycker och tänker så har LOV överhuvudtaget ingenting att göra med Läkarleasing. Läkarleasing är ett bemanningsföretag som säljer bemanningstjänster långt ifrån LOV:ens områden. LOV infördes 2009, läkarbemanning har funnits sedan 90-talet.

  Brukar läsa dina blogginlägg och har ofta slagits över hur förvirrat du blandar ihop olika saker. Är det sk selektiv okunskap eller bryr du dig inte om att sortera bland fakta?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   hade LOV inte funnits hade all sjukvård att tala om varit driven av den allmänna – I det läget och om det allmänna vägrat inhyrning hade företag som Läkarleasing aldrig startat och existerat. Därför är LOV roten till allt det onda.

   • Jonas E

    LOV tycks ju i praktiken bara innebära valfrihet för hur stort vinstuttag man vill ha !…..
    För det blir ju inte lika villkor när privata fritt får välja var dom vill ha sina verksamheter = där det är mest lönsamt alltså !….
    Den lyxen har ju inte det allmänna som måste gå efter behov, och då privata plockar det lönsamma så blir ju det allmänna allt mer sittande på bara det olönsamma och måste spara allt mer – spiralen går nedåt alltså just på grund av LOV !.

   • Fredrik

    Man hämpnar över din totala lvertygelse att precis allt som drivs i privat regi är till ondo. Det finns en anledning till att det finns privata alternativ, det allmänna fungerar inte. Hade vår sjukvård hjälp alla som behöver hjälp, när dom behöver hjälp hade utrymmet för privat satsning inte existerat. Du tycker säkert att du har en en fantastisk jämlik människosyn, men att alla ska ha det lika jävligt är ingen bra inställning för dom som vill bli friska, därför finns en privat marknad. Skulle jag bli sjuk och inte kunna använda mig av privata alternativ skulle mitt bolag gå i konkurs, och självklart bryr du dig inte om det men du kan ju fundera på de 13 st anställda jag har som blir utan arbete då. Inse att offentlig sjukvård inte kan möta allas behov, därför behövs privata.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Inom offentlig sektor fungerade det offentliga alldeles utmärkt fram tills dess LOV infördes Fredrik. I övriga verksamheter ska det pribata verka och den övertygelsen har jag aldrig vacklat i,

   • Ak

    ”hade LOV inte funnits hade all sjukvård att tala om varit driven av den allmänna – I det läget och om det allmänna vägrat inhyrning hade företag som Läkarleasing aldrig startat och existerat. Därför är LOV roten till allt det onda.”

    Du har ju ingen aning om vad du pratar om. Varför läste du inte det jag skrev innan jag svarade?

    LOV infördes 2009. Då omsatte Läkarleasing redan 92 miljoner kronor per år.

    LOV har ingen som helst koppling till läkarbemanning och du har inte förstått någonting av vad LOV är.

    Som politiker har du ett ansvar att sätta dig in i frågor innan du är med och fattar beslut å dina väljares vägnar. Det skrämmer mig att du får hålla på som du gör.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag står fast vid det jag skrivit AK – Om landets landsting och regioner vägrar anställa hyrläkare och en marknad för tjänster för dessa inte funnits utanför landstingen/regionerna hade dagens situation aldrig uppstått – Att dagens situation uppstår beror tillfullo på LOV.

     • AK

      ”Att dagens situation uppstår beror tillfullo på LOV.”

      LOV var inte ens PÅTÄNKT när dagens situation uppstod. Detta vet du mycket väl. Synd att du cementerar folks bild av politiker som har svårt med sanningen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Innan LOV fanns inga problem då endast landets kommuner skötte verksamheten i egen regi.

   • Lars Flemström

    Eftersom jag har följt din blogg sedan dag ett, kan jag konstatera att du far med osanning, när du skriver att du har anfört kritik mot LOV från dag ett. Du har inte ens nämnt LOV förrän jag uppmanade dig att sluta angripa valfriheten för vanligt folk och i stället kritisera LOV. Som är ett av flera möjliga sätt att organisera valfriheten. Alla sätt är inte dåliga.

    Fastän du numera sluggar hej vilt mot LOV verkar du fortfarande inte veta vad LOV är. Du angriper fortfarande brukares rätt att bestämma över sina egna liv, med LOV med LOV som täckmantel. Allianspatierna är säkerligen tacksamma för din hjälp med deras valrörelse. Så slipper de själva ljuga ihop och dra på sig kritik för att vara lögnare, genom att påstå att S vill inskränka frihet och självbestämmande för vanligt folk.

    Sign Ak har nästan helt rätt i sin beskrivning av vad LOV är, medan du har helt fel. Det i stort sett enda som Ak har missat, är att valfriheten enligt LOV begränsas till de utförare som själva har valt att etablera sig i kommunen, vilket kan ge en stor skillnad i valfrihet mellan olika kommuner – och dessutom inte garanterar brukarna möjlighet (valfrihet) att påverka innehållet i ”produkterna”.

    Detta är i korthet min kritik mot LOV -att denna lag (ty LOV är en lag) snarare tillgodoser valfriheten för bolagen är för kommuninvånarna. Du har däremot inte lyckats prestera någon som helst seriös kritik mot borgerlig valfrihetspolitik.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om valfriheten är skadlig för byggandet av ett jämlikt samhälle måste valfriheten begränsas Lars.

     • Jonny Disenfeldt

      Jag har liksom Lars Flemström läst din blogg sedan start och kan intyga att det han skriver ovan är korrekt vad gäller din inställning till LOV. Det var långt senare som du började kritisera LOV.

      Du har ingen trovärdighet Anders Forss, du far med osanningar och falska fakta.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har kritiserat privata inslag i offentlig sektor hela tiden och så vitt jag vet är LOV och det den medför precis det – Privata inslag i offentlig sektor!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns många olika människor som begår brott Ville-Valle och att som du mer eller mindre skuldbelägga invandringen för alla problem är ingen fungerande metod – Därtill en metod som saknar sanningshalt.

   • Krister

    Sanningen fick man lära sig redan som barn är det rätta.
    Skall du syssla med politik är det något du måste lära om.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är precis det jag gjort Krister – Lärt mig att som politiker måste man leva som man lär.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     LOV ska avskaffas Jonny – Fattar vi det kloka beslutet upphör många av dagens företeelser at vara problem.

  • Bertil

   Man kan inte som Disenfeldt enbart påstå att välfärdssektorn skapar brottslighet. Det finns ”brottslighet ”inom alla samhällsgrupper men värst är den utan tvekan hos de som med pengars medel även styr lagar och t.o.m. Politiska reformer.

   Denna lilla människan är utan tvekan den som är mest ärlig viöl inte hamna i onåd och ovänskap med någon. Detta kan även innebära att dessa inte vågar ta finansiella risker starta företag eller göra sig obekväm på sitt jobb eller använda armbågarna för att ta sig fram. Dessa försöker överleva leva sparsamt inte skaffa sig onödiga grejer som ger mer problem.

   Värre är de som ex: styr på Wall street och styr politik och nyttjar pengars makt, dessa är odrägliga och Disenfeldt får ursäkta men driver man en blogg som han gör för att kort sagt inte ha nån slags vett och etikett för att smutskasta andra.

   Då ska man fanken i mig inte ens få kritisera vår offentliga sektor, vad bidrar Disenfeldt egentligen med??
   Att enbart förkasta och vara hård mot svaga grupper är lågt.
   Åk hem till ditt eget land där du är född och sluta sprida din dynga på nätet.

  • Bertil

   Man kan inte som Disenfeldt enbart påstå att välfärdssektorn skapar brottslighet. Det finns ”brottslighet ”inom alla samhällsgrupper men värst är den utan tvekan hos de som med pengars medel även styr lagar och t.o.m. Politiska reformer.

   Denna lilla människan är utan tvekan den som är mest ärlig viöl inte hamna i onåd och ovänskap med någon. Detta kan även innebära att dessa inte vågar ta finansiella risker starta företag eller göra sig obekväm på sitt jobb eller använda armbågarna för att ta sig fram. Dessa försöker överleva leva sparsamt inte skaffa sig onödiga grejer som ger mer problem.

   Värre är de som ex: styr på Wall street och styr politik och nyttjar pengars makt, dessa är odrägliga och Disenfeldt får ursäkta men driver man en blogg som han gör för att kort sagt inte ha nån slags vett och etikett för att smutskasta andra.

   Då ska man fanken i mig inte ens få kritisera vår offentliga sektor, vad bidrar Disenfeldt egentligen med??
   Att enbart förkasta och vara hård mot svaga grupper är lågt.
   Åk hem till ditt eget land där du är född och sluta sprida din dynga på nätet.

   För egen del kommer jag alltid ge mitt stöd till sjuka ja även utförsäkrade sådana och arbetslösa. Även flyktingar och tiggare har det svårtSen att kriminalitet frodas beror på politiken i tiggares hemländer och hur människor som har otur behandlas.
   Sen finns avarter i alla Samhälksgrupper men värst är faktiskt de spm berikar sig på andras bekostnad, kan vara de som nyttjat tiggare eller de spm är födda rika och visar upp en attityd som går ut på att slå mot svaga skapa skattesystem som gynnar plundrare o.s.v.
   Varken Reinfeldt eller Borg ger jag mycket för, de behöver sig en rejäl örfil.

 2. Bergis

  Bra! Kommunal och Socialdemokraterna sitter i knäet på varandra. Bara att ni skrider till verket och avskaffar LOV då. Eller tog jag dig på bar gärning nu Anders?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   fackföreningsrörelsen och Socialdemokratin ska alltid jobba ihop och ha en gemensam agenda Bergis – Att det är verklighet är bäst för Sverige och svenskarna.

 3. Patrik

  Hej Anders

  I förlängningen av ditt resonemang kan man säja att orättvisa skatteregler skapar brottslingar då det lönar sig mer att leta kryphål och genvägar än att jobba med sin kärnverksamhet.
  Så istället för att angripa valfriheten så kanske du ska börja angripa den orättvisa som finns i skattesystemet som i sin tur skapar kriminella.
  Du kan börja med att se till att de som är ansvarig för att skriva kontrakt har den kompentens som krävs och inte tillhör kompetensen ”släkting, buksvåger osv” som tyvärr är ganska vanligt inom ”S”.

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Orättvisorna i skattesystemet och att vi ska stänga möjligheten att skatteplanera har varit mitt huvudnummer sedan dag 1 av mitt bloggande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.