Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dags att inkludera tandhälsan i högkostnadsskyddet.

Enligt Socialstyrelse avstår så många som 7 av 10 från att gå på förebyggande tandläkarbesök på grund av kostnadsskäl. Därtill ser reglerna för hur länge tandvård är gratis för barn & unga olika ut i olika delar av landet. För mig innebär det att tandvård blivit en klassfråga vilket gör att jag som Socialdemokrat måste reagera.

Som Socialdemokrat vill jag därför löpa linan fullt ut och göra egenkostnaden för tandvården lika förutsägbar för individen som egenkostnaden för övrig sjukvård – Då genom att inkludera tandvården i samma högkostnadsskydd som sjukvården.

Som jag ser det är munnen en del av kroppen och behöver munnen sjukvård ser jag ingen anledning till att betrakta munnen och dess hälsa annorlunda än den övriga kroppens hälsa.

För mig är det självklart att munnen som en naturlig del av kroppen ska omfattas av samma högkostnadsskydd som resten av kroppen och att samma regler ska gälla för hur stor egenkostnaden är. 

När gränsen för högkostnadsskyddet är nådd ska vården därutöver omfattas av högkostnadsskyddet oavsett av om det handlar om tandvård eller vård av resten av kroppen.

Man ska således få räkna ihop tandläkarbesök med övriga läkarbesök inom ramen för samma högkostnadsskydd och då av samma anledning som den som låg bakom införandet av högkostnadsskyddet – Har man oturen att drabbas av sjukdom som behöver vård ska den maximala kostnaden för vården se lika ut för alla.

Jag vill dessutom se en verklighet som innebär att ett besök hos tandläkaren har samma taxa som ett besök hos läkaren eller vårdcentralen då allt annat är omöjligt i ett solidariskt samhälle.

Att vi höjt åldern för hur länge tandvård är gratis är bra och behjärtansvärt men ska vi skapa en solidarisk tandvård är ovanstående förslag ett måste.

Bakgrunden till mitt förslag är just det faktum att tandvård och munhälsa i dag blivit en klassfråga precis som jag skrev i första stycket.

Att vanliga arbetstagare många gånger tvingas prioritera genom att välja bort tandvård därför att de inte har råd och därför att ett val av tandvård innebär att något annat av livets nödtorft blir lidande hör inte hemma i ett modernt välfärdsland som Sverige anno 2017.

Att betala både 5.000 och 10.000 eller mer för tandvård är inte möjligt för t.ex. en ensamstående förälder med barn. Ligger kostnaden på den nivån eller högre är det enda återstående alternativet för många att dra ut tänderna med försämrad munhälsa och ett försämrat liv som följd.

Att tvingas dra ut tänder därför att man inte har råd att laga dem på rätt sätt är detsamma som att tvingas avstå från t.ex. en hjärtoperation eller ett byte av knä därför att man inte skulle ha råd att betala för den sortens operation.

Vad jag försöker säga är att vi som välfärdssamhälle som i allt övrigt har en sund syn på sjukvård har en oerhört märkligt och osund syn på tandvård trots att tandvård i grund och botten är sjukvård.

Alla måste en gång för alla inse att munnen är en naturlig del av kroppen – Därtill att god munhälsa är en förutsättning för välmående och en förutsättning för att människor ska kunna utnyttja sin fulla potential i livets alla skeden.

Jag vill gå så långt som till att hävda att dålig munhälsa tillskapad därför att man inte har råd att gå till tandläkaren ligger som en våt filt över individens möjligheter att känna stolthet över sig själv och ha det självförtroende som är grundförutsättningen för att orka med att sträva efter personlig utveckling, vidareutbildning och karriär.

Med detta sagt så ska samhället och samhällets vårdsystem inte skapa och förstärka bilden av ett samhällsbygge med ett A och ett B-lag. 

I mitt Socialdemokratiska Sverige ska vi bara ha ett lag – Ett A-lag och ska det bli verklighet ska tandvården framgent betraktas som alla annan sjukvård och munnen som en naturlig del av kroppen och ingå i samma högkostnadsskydd som resten av kroppen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

30 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Håller helt med om att inkludera tandhälsan i högkostnadsskyddet, synd bara att ditt eget parti inte driver detta dock … de årliga kostnaderna är löjligt små jämfört med kostnaderna för t.ex migrationen men tyvärr, DITT S-parti prioriterar inte svenska folkets hälsa.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har lagt en motion i ärendet och därtill pratat med många av mina partivänner både i riksdagen och annorstädes och jag är övertygad om att vår hållning i frågan kommer att förändras i den riktning jag vill.

 2. Olles brorsa

  Nu är alla goda gåvors givare i farten igen, men den här gången slår du in redan öppna dörrar till en oerhörd kostnad. Varför tar du inte reda på vad som gäller innan du häver ur dig påståenden likt detta att ”När gränsen för högkostnadsskyddet är nådd ska vården därutöver omfattas av högkostnadsskyddet ” även vad gäller tandvård. . Det är just detta som gäller idag, och det är alliansregeringens förtjänst. Alliansregeringen kan och bör kritiseras för mycket, men håll dig till fakta.

  SMp-regeringen bör däremot kritiseras för att ha höjt gränsen för helt gratis tandvård till 25 år i stället för att sänka gränsen för högkostnadsskyddet för alla, oavsett ålder.. Vänsterpartiets krav på gratis tandvård även för den, som fyllt 85 år är ett slag i ansiktet på alla yngre pensionärer. Även ditt påstående ”Att tvingas dra ut tänder därför att man inte har råd att laga dem på rätt sätt” är ett slag i ansiktet på alla yngre pensionärer, som på grund av akut tandvärk inte kan vänta tills efter 85.

  Fakta är att alliansens tandvårdsreform är det bästa som hänt inom tandvårdsområdet, men beloppsgränserna måste justeras, så att även de fattigaste klarar de initiala kostnaderna, innan högkostnadsskyddet träder in. Detta kan ske inom befintlg kostnadsram genom att sänka högkostnadsskyddet för de dyraste behandlingarna – som till stor del skulle bli obehövliga om ingen avskräcks från att söka vård i tid på grund av de höga initiala kostnaderna.

  Men vad du gör, är att du pratar strunt och bedriver dyr överbudspolitik – som snabbt skulle göra Sverige till ett fattighus, om den genomförs. Detta är inte socialdemokrati. .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I dagsläget är det helt skilda högkostnadsbidrag för sjukvård och tandvård – Därtill med helt skilda regelverk så jag slår på inget sätt in öppna dörrar.

   Om det är någon som bör läsa på är det du Olles brorsa.

   För mig är det en självklarhet att munnen är en del av kroppen och att tandvården därför ska ingå i samma ram för högkostnadsskydd som all övrig sjukvård.

   • Olles brorsa

    Om det är någon som har läst på, så är det jag Olles brorsa, vilket framgår av det jag har skrivit. Det kan alla kontrollera. Om du har pratat med partikamrater, och de inte har upplyst dig om vad som gäller, så beror det på att de inte har utnyttjat rätten att begära en offert med kostnadsspecifikation av sin tandläkare. Om man gör det, blir behandlingen mycket billigare, och man får veta exakt hur mycket man själv får betala och vad samhället betalar. Och hur mycket det gör i procent av den totala behandlingskostnaden.

    Du är faktiskt en mycket dålig politiker, om du inte vet och talar om för folk vilka rättigheter de har utan lurar dem att tro att de inte har rätt till rätt tandvård i rätt tid. För med sådana ”skrämselkampanj”-politiker som du blir det nämligen mycket dyrare när vården äntligen kommer till stånd – efter outhärdlig tandvärk under flera månader – både för den enskilde och för samhället.

    Att, som du påstår, sju av tio avstår från förebyggande tandvård på grund av kostnadsskäl beror antingen på djup okunnighet om vad det kostar eller rent slarv. Om det inte är en medveten lögn från din sida. 70 % av svenska folket lever inte i extrem fattigdom. Det gör bara någon enstaka procent, och det är för deras skull som tandvårdsstödet bör reformeras i den riktning som jag har skrivit.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag påstår inte någonstans i inlägg eller kommentarer att det inte finns ett högkostnadsskydd vad gäller tandvård. Det jag påstår är att det högkostnadsskyddet är separerat från högkostnadsskyddet för övrig sjukvård och att egenavgifterna därför blir högre för tandvård än för sjukvård – Därtill att man som människa kan drabbas av egenavgift för tandvård trotts att man uppnått gränsen för högkostnadsskydd för övrig sjukvård.

     Tandvård och sjukvård ska givetvis ligga i samma högkostnadsskydd och samma totala egenavgift ska betalas oavsett vilken vår man får.

     Dagens högkostnadsskydd för tandvård är tandlöst jämfört med det för sjukvård och det är den ojämlikheten jag vill åtgärda med mitt förslag.

  • Michael Rönnlund

   Olles brorsa – Sverige skulle bli ett fattighus? Vilket löjligt påstående.

   Har staten råd att som idag kasta +30 miljarder årligen till rika villa- och bostadsrättsägare i from av räntebidrag har man även råd finansiera en tandvårdsreform där alla får tandvård inom högkostnadsskyddet vi har idag.

   https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/rika-far-mest-av-statens-30-miljarder-i-ranteavdrag

   Ditt resonemang är ett bra exempel på hur man undviker se vad skattemedel används till idag och hur de skulle kunna fördelas rättvisare.

   Ta bort ränteavdragen så har man råd ge alla en bra tandvård vilket vore en mycket bra rättvisereform. Idag har tandläkaren blivit en klassfråga.

 3. Olles brorsa

  Det är en förbannad lögn, när du skriver att ”Att vanliga arbetstagare många gånger tvingas prioritera genom att välja bort tandvård därför att de inte har råd och därför att ett val av tandvård innebär att något annat av livets nödtorft blir lidande.” Så var det kanske innan alliansregeringen införde nu gällande regelverk. Det är inga vanliga löntagare, som inte har råd med den tandvård de behöver, utan en ytterst marginell grupp arbetslösa. Om vi vill få med oss allianspartierna på de justeringar i den tandvårdsreform, som de är så stolta över, så ska vi hålla oss till sanningen och inte utmåla problemen som mycket större än de är.

  För det är tillsammans med allianspartierna och inte tillsammans med Vänsterpartiet , som bara vill ha valfläsk till utvalda väljargrupper, som problemen kan lösas. Och ska vi få med oss vårt eget parti, måste vi hålla oss till en modell, som inte kostar för mycket. Det finns ingen som helst anledning att baka in tandvårdsstödet i högkostnadsskyddet för övrig sjukvård, när det finns separata högkostnadsskydd , med avvikande regelverk, för sjukresor och medicin. Att inte ha råd att åka till sjukhuset, när man för för sjuk för att åka med allmänna kommunikationsmedel och för frisk för att åka ambulans, och dessutom inte ha pengar över att lösa ut sin medicin, är för de allra flesta ett större problem än tröskeln i tandvårdsförsäkringen.

  Men den tröskeln finns och är för hög för de extremt fattiga, som utgör runt 1 % av svenska folket. Och därför har jag arbetat internt inom partiet för en sänkning av den tröskeln, genom en höjning av egenavgiften i andra änden, d.v.s. när den totala behandlingskostnaden börjar närma sig 100.000 kr. Så hög behöver den totala behandlingskostnaden inte bli för någon patient, som har sökt vård i tid och inte har väntat tills hela bettet måste saneras.

  Jag vill ge dig ett gott råd, om du vill bli politiker. Koncentrera dig på ett fåtal ämnen, och läs in dig på dem, så att du vet vad du pratar om, så att du inte förstör för oss seriöst arbetande partimedlemmar. För att inte kostnaderna ska skena iväg, behövs incitament för de enskilda att sköta sina tänder, så att det inte blir så många hål. Därför behövs ett särskilt regelverk för tandvårdsstödet. Alliansens tandvårdsreform är i grunden bra, men bör alltså justeras på vissa punkter, så att 100 ’% och inte bara 99 % av befolkningen kan utnyttja systemet.

  2

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är ingen lögn Olles brorsa snarare en reell verklighet – Tandvård kan med lätthet kosta mer än 10.000 kronor i egenavgift beroende på vad som ska göras.

   • Olles brorsa

    Så du menar att en vanlig löntagare inte skulle ha råd med en egenavgift på 10.000 kr, fördelat på upp till 12 månader, eller ännu mer om han har en avbetalningsplan med tandvården? Du är en storlögnare, Anders Forss. Du skrev i rubriken ”Dags att inkludera tandhälsan i högkostnadsskyddet”, vilket betyder att det inte finns någon högkostnadsskydd för tandvård. Rubriken är alltså en grov lögn. Du bedriver en ytterst osympatisk missnöjespolitik, där du inbillar dina blivande väljare att man kan dra på samhället hur stora utgiftsökningar som helst, utan att höja skatten eller dra ner på annat eller höja avgifterna på annat.

    Du står inte för socialdemokratisk välfärdspolitik.Du står för en politik som raserar den generella välfärden, och då blir det de allra fattigaste som drabbas. Så är det alltid när samhället inte klarar sina ekonomiska åtaganden. Till skillnad mot dig, som strör dyra löften omkring dig utan att känna till fakta, vet jag vad jag talar om. Sjukvården och dess finansiering är ett av mina politiska specialområden. Jag har den statliga referensprislistan för tandvård framför mig. Det är en prislistan, som ligger till grund för de statliga ersättningarna till tandläkarna och vad patienterna får betala själva. Åtgärd för åtgärd.

    Du ljuger. Det finns erfarenheter från andra länder, som säger att systemet kollapsar om det saknas ekonomiska incitament för den enskilde att göra vad den kan för att hålla nere tandvårdskostnaderna. Som socialdemokrat vill jag inte vara med om en situation, när en socialdemokratisk regering tvingas avskaffa högkostnadsskyddet i tandvården. Så kommer det att bli, om du får bestämma. Det räcker att 540 svårt handikappade har blivit av med statligt LSS-stöd, på grund av regeringsbeslut helt nyligen. Alla berörda kommuner har inte möjlighet att själva täcka kostnaden.

    Du, Anders Forss bedriver en egensinnig och ansvarslös missnöjespolitik. Du vill inte säga till dina väljare att de bör vänta med att köpa senaste modellen Iphone tills de har betalat egenavgiften till tandläkaren. Du har däremot inte uttalat minsta stöd för mitt förslag att reformera systemet, så att även de som lever på riksnormen får försörjningsstöd har råd med tandvård. Det finns inga löntagare som har så låg inkomst att leva på. Bara arbetslösa utan a-kassa. . .

    • andersforss (inläggsförfattare)

     För många ensamstående med barn är en avgift i den storleken helt utesluten och det är det jag angriper. Jämför den med den maximala egenavgiften för övrig sjukvård så ser du att jag har helt rätt.

     • Olles brorsa

      Du har helt fel, och dessutom inledde du debatten med att ljuga. Jag har skrivit i varenda kommentar att det finns en liten minoritet, som inte kan betala och har skrivit att systemet måste justeras så att även den minoriteten har råd med tandvård. Men du har inte velat lyssna på det örat utan fortsätter driva populistiska krav, som skulle rasera den offentliga sjukvården, om de genomförs. Du har inte en aning om hur mycket sjukvård som inte är gratis, utan måste betalas fullt ut av patienten. Du är okunnig och ansvarslös.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inte ljugit på något sätt Olles brorsa och förutom du så håller alla med om att det är helt rätt att inordna tandvården under samma högkostnadsskydd som övrig sjukvård.

      Sedan är det du kallar en liten minoritet ingen liten minoritet utan snarare en mycket stor grupp vars hela livsföring påverkas av att munhälsan inte inryms i samma högkostnadsskydd som övrig sjukvård – Det är därför de väljer bort den förebyggande tandvården och det är därför de tvingas välja att leva med en undermålig munhälsa,

   • Olles brorsa

    Att Anders Forss får medhåll av en handfull debattörer på sin egen blogg räcker för att de Anders Forss ska kalla dem för ”alla”. Anders Forss har tjänat grova pengar som nattklubbsägare och medhjälpare till skatteflyktingar och låtit sina barn gå i privatskolor utomlands. Och har efter återkomsten till Sverige haft råd med dyra semesterresor utomlands, och detta på en bussförarlön! Men har aldrig haft ett politiskt uppdrag, där han haft att bedöma verkliga låginkomsttagares behov av försörjningsstöd för att klara uppehället. Och har därigenom aldrig fått den insyn i låginkomsttagares privatekonomi och möjlighet att få bidrag från samhället, som jag har.

    Sanningen svider för somliga. Den vanligaste orsaken till att så många väljer bort tandvård är att de inte vet det kostar för den enskilde patienten utan tror att det är lika dyrt som före tandvårdsreformen. Den näst vanligaste orsaken är att de inte känner något sug efter tandvård, så länge de inte har en akut och mycket svår tandvärk, men därefter känner sug efter sötsaker, nikotin, alkohol, droger, senaste modellen mobiltelefoner, modekläder, utlandsresor m.m.

    Sedan har vi den lilla minoriteten, som inte klarar den initiala kostnaden, och inte kan få en avbetalningsplan hos tandläkaren p.g.a. skulder hos kronofogden. Men då vet de inte att de kan få beviljat tillägg för egenavgiften till tandläkaren av kronofogden. Då återstår bara någon procent, som inte själv kan finansiera nödvändig tandvård. Och då tycker jag faktiskt att socialtjänsten borde göra som kronofogden, och inkludera egenavgiften till tandläkaren i existensminimum. Eftersom kommunerna själva får besluta om tillägg utöver riksnormen för försörjningsstöd, så tycker jag att ”supersossen”

    Anders Forss ska arbeta för att så sker i Umeå, i stället för att sprida desinformation om vad som faktiskt gäller. Detta skulle inte bli någon nämnvärd merkostnad för kommunen, eftersom urtagning av tänder ingår i försörjningsstödet och egenavgiften för att i stället laga tänderna bara blir obetydligt större, om det görs i ett tidigt skede.

    Till dig som läser detta, säger jag: Tro inte på Anders Forss, för det som han skriver är lögn och desinformation för att han ska föra politisk karriär med stöd av rykten, missuppfattningar och missnöje.. Gå i stället till närmaste tandläkare och beställ en fullständig undersökning av hela bettet och begär sedan en offert på vad behandlingen kommer att kosta totalt, och hur mycket därav som du själv får betala, och jämför med den statliga referensprislistan. Denna inledande undersökning subventioneras av staten med 300 kr, så den har alla råd med.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är fullt införsatt i hur livet ser ut för en med låga inkomster Olles brorsa och i detta fall pratade jag inte i egen sak utan för de som verkligen behöver det.

     Reformen är ett rättvisekrav och en bra reform för att skapa en god fördelningspolitik och en jämlik tandvård.

 4. Bertil

  Med mer välfärdssatsningar blir fler rika.
  Allt som i politik stärker vårt gemensamma
  ger även stora möjligheter minska klassklyftor.
  Ett tandläkarbesök ska inte kosta mer än 200 kr.

  Istället för låg skatt på spekulationsekonomin bör den höjas
  rejält så det blir mer lönsamt satsa på företagsetableringar
  det ger fler jobb och mer skatter. Därmed kan vårt gemensamma
  byggas ut och vi alla blir rikare.

 5. Patrik

  Hej Anders

  Hur är det med riksdagens tandvård. För ett par års sedan var den vad jag förstod gratis.
  Varför har inte riksdagen samma regler som vanligt folk med sjuk och tandvård. Då kanske de inte skulle hålla på att jävlas med försämringar.
  Det är kanske nåt för S att driva: Riksdagsledamöterna ska ha samma generösa villkor som övriga svenskar.
  Säjer väl inget om Statsministern och hens ministrar har gräddfil men varför ska en vanlig riksdagsledamot hade speciella regler?

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns många avarter som behöver tas bort Patrik – Riksdagspolitikers gräddfil och förmåner är några av dem.

 6. Leif Andersson

  Eftersom du inte presenterar en kostnadsberäkning och hur du tänkt finansiera reformen kan den inte tas på allvar. Men om du finansierar den med avskaffade ränteavdrag och höjd fastighetsskatt kan jag köpa den. Emellertid kan man undra om det finns tillräcklig kapacitet i form av utbildade tandläkare för och möta den ökade efterfrågan som detta skulle innebära. Det innebär ju också att privata tandläkare börjar göra ”välfärdsvinter” som du vill förbjuda.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Exakt hur den ska finansieras ska jag återkomma till när vi räknat på det men jämlikhet kommer alltid med ett pris och det priset måste vi alla vara beredda att betala – Stoppas möjlighet att skatteplanera är en väg att finansiera reformen och mer därtill.

   • Olles brorsa

    Och vilka är ”vi” som ska räkna på detta? Det har nämligen vi socialdemokrater i Sveriges kommuner och landsting redan gjort, och kommit fram till att det kommer att krävas mycket stora skattehöjningar framöver för att klara nuvarande ekonomiska åtaganden. Du är en missnöjespolitiker i samma klass som Mogens Glistrup, fullständigt oseriös. Du har inte en aaaning om att det finns sjukvård, som inte finansieras av samhället, men är nödvändig för att berörda patienter ska slippa ifrån svåra handikapp. Och borde bedrivas i samhällets regi, om inte samhället börjar subventionera den privata specialistvården.

    Och varför ska inte samma högkostnadsskydd gälla för sjukresor som för själva vården? Varför inte börja med de verkliga orättvisorna, om det går att få fram mer pengar, i stället för att belöna en ohälsosam livsstil, som leder till ett onödigt stort behov av tandvård när de glada dagarna är förbi?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vår gemensamma välfärd handlar om hur vi prioriterar och genom att räkna på det så är jag säker på att vi kan klara detta utan att höja några skatter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.