Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

År det rätt att arbetslösa ska tvingas flytta för att inte förlora sina bidrag?

Alliansen införde under sin tid ett regelverk som innebär att arbetslösa tvingas flytta dit jobben finns om de kan beredas arbete på en annan ort än den de bor på – Ett regelverk som jag i grunden anser vara fel även om andemeningen kan vara rätt i vissa fall.

Före en ensamstående utan barn och utan direkta bindningar till den ort man bor på ser jag inga problem med ett sådant regelverk även om min grundinställning är att all flytt måste bygga på frivillighet och en vilja att flytta från den som är arbetssökande.

Att regelverket ska omfatta de som lever i ett förhållande och de som har barn ser jag som uteslutet då dessa regler för dem leder till många oönskade konsekvenser.

Att tvinga en förälder som lever ensam men har barn från ett tidigare förhållande att flytta för att komma i arbete samtidigt som en flytt innebär att man skiljs från sina barn är grymt och hänsynslöst och så vitt jag kan förstå ett brott mot FN:s barnkonvention som ger barn oinskränkt rätt till bägge sina föräldrar.

Sedan finns det många andra faktorer som behöver vägas in för att undvika att kränka individens personliga integritet.

 • Lever den arbetslösa i ett förhållande?
 • Har den arbetslöses partner arbete på den ort man bor på?
 • Har ser den arbetssökandes sociala skyddsnät i form av familj ut på den ort man ska tvingas flytta från.

Att hänsyn tas till dessa frågor tycker jag är viktigt då vi som samhälle aldrig ska tillåtas splittra familjer.

Till att börja med finns ofta en partner som även den måste beredas ett arbete för att familjen inte ska splittras. Därtill finns det många gånger barn vars situation med skolgång, kompisar och övrig social trygghet i form av idrottande mm. måste vägas in i situationen.

Sedan spelar det oerhört stor roll för både för den arbetssökande individen och dess familj om man har sitt nätverk i form av mor- och farföräldrar, nära släkt och övrig infrastruktur på den ort man tvingas flytta från då tillgång till den strukturen många gånger är avgörande för att den arbetssökande ska må bra psykiskt och därtill kunna arbeta fullt ut på de arbetstider det eventuella jobbet kräver.

Min slutsats är därför att det regelverk Alliansen införde är grymt och hänsynslöst och att debatten runt det regelverket tystnat och att vi som Socialdemokrater inte avskaffat det tycker jag är fel.

Förvisso ska vi göra allt vi kan för att förmå människor att flytta dit jobben finns men i min värld måste alla sådana åtgärder bygga på frivillighet och inte på tvång.

Vad tycker du?

Ditt svar och dina insikter är viktiga för mig då jag avser att driva frågan om att avskaffa detta enligt mig grymma och hänsynslösa regelverk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

56 kommentarer

 1. Per Fjellberg

  Hur många handlar det om? Handlar det om enstaka behövs inget tvång. Handlar det om 10-tusentals så behövs tvång

  Vilken politik som är den rätta handlar väldigt ofta om volymer.

  Min inställning är att vi måste göra det lättare att flytta. Vi ska premiera de som flyttar till jobb. Finns det jobb för den ena föräldern finns det troligen ett jobb åt den andra.

  Vad är det du brukar skriva, något i stil med ”De beslut vi fattar idag bygger framtidens Sverige.” tror jag.

  Jag vill inte ha ett Sverige som stagnerar därför att människor alltid tycker att det är någon annan som ska göra något.

  De som väljer arbetslösheten idag framför att flytta till jobb kommer att ha ännu svårare att hitta ett jobb i framtiden. Ju längre man varit arbetslös desto svårare att hitta ett jobb. Det är inget märkligt med det. Vart efter åren går blir man äldre och det kommer ut unga på arbetsmarknaden med nya och mer attraktiva kunskaper.

  Vi ska hjälpa dem som flyttar till jobb. Vi ska berömma dem som flyttar till jobb.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi ska självfallet entusiasmera människor och se till att de vill flytta och flyttar man på den som är arbetssökande borde ett grundkrav vara att man skaffar fram ett jobb även åt dennes partner om en flytt ska genomföras.

   Det ska vara morot snarare än tvång och det är därför jag vill ändra på regelverket så att tvånget försvinner.

  • Bertil

   ”De som väljer arbetslösheten idag framför att flytta till jobb kommer att ha ännu svårare att hitta ett jobb i framtiden. Ju längre man varit arbetslös desto svårare att hitta ett jobb.”
   Skriver Per Fjellberg

   Vem väljer arbetslöshet: ???

   Vad är jobb. Jobb är när någon får ett arbete och betalar nåt för det du gör.
   I överigt är arbete när du lyfter en vikt på 75 kg en meter på en sekund
   Du har du åstadkommit en hästkraft.
   Detta är också ett jobb får i hoppas. D.v.s att någon betalar en vettig inkomst för det dessa gör.
   https://www.expressen.se/tv/nyheter/kanns-ditt-jobb-meningslost-kolla-har/

   Problemet finns alltså i Intresset att betala en människa. När vi nu ser allt mer av AI o.s.v
   Så blir intresset att betala en människa för att utföra en viss uppgift som en arbetsgivare vill betala för allt svårare. Man säger robotar o.s.v kommer skapa fler jobb.

   Jobb finns alltid. Men vill någon betala för det. Det talar man ingenting om. Förmodligen för att problemet eller viljan att slippa betala en människa en försörjningsinkomst ter sig allt mer trolig.

   De som utbildar sig för att ex: serva robotar de lär förmodligen erhålla både jobb och en vettig inkomst allt beroende på tillgång efterfrågan av just den formen av jobb.

   Men resten då? Vem vill betala en vettig lön för att plocka hjortron så lönen ger skälig inkomst för ett helt år. Eller vem vill betala för att någon ska ut med gamla Olga så hon får frisk luft.

   Frågan är helt enkelt vem vill betala för framtidens jobb som människan utför.
   Allt mer tyder på att Människan byts ut mot avancerad teknologi som företag inte behöver betala lön för.

   • Per Fjellberg

    Bertil (31 oktober, 2017 kl 13:46): De som väljer att inte flytta till ett jobb har valt arbetslöshet. Att det är ett val de helst skulle ha velat slippa göra är en annan sak. Alla som jobbar väljer bort annat, fritid, tid med barnen, osv.

    Robotar har den fördelen att de inte kräver vare sig lön eller semester så ökad robotisering betyder inte att det blir mindre pengar kvar till löner. Den intressanta frågeställningen är istället var de frigjorda pengarna hamnar.

    Det finns en avsevärd risk för att vinsterna av robotiseringen hamnar hos kapitalet. Det finns nog inte bara en lösning men en dellösning är att vi alla får vara med och investera i robotar så att vi alla kan vara med och dela på den ekonomiska vinsten av dem.

 2. Jonny Disenfeldt

  Du menar alltså att det är grymt och hänsynslöst av socialdemokraterna att inte avskaffa detta …

  Jag tycker inte att det är rimligt att man ska kunna gå på arbetslöshetsersättning hur länge som helst bara för att man har en partner och eller barn , tycker du det ?

  Det finns många som tvingas arbeta på annan ort än familjen, t.ex inom byggnadsbranschen och de har familjer de med.

  Om det inte finns arbete inom en rimlig tid på bostadsorten men det finns lämpligt arbete tillgängligt annorstädes är det helt rimligt att den arbetssökande får ta det arbetet eller förlora sin ersättning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är helt orimligt att tvinga folk att flytta Jonny – Därtill ett brott mot barnkonventionen om man har barn.

   • Kim

    Vilken del av barnkonventionen gör det omöjligt för föräldrar att flytta?
    (Jag håller med om att det i de flesta fall inte är rimligt att kräva att folk flyttar, men detta argument vill jag veta mer om. Jag har läst konventionen många gånger och läst många olika, inte helt sällan väldigt osakligt vinklade, tolkningar. Vilken del är det du åsyftar?)

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Alla barn har en oinskränkt rätt till bägge sina föräldrar och att tvinga en förälder att flytta är att skilja barnet från föräldern Kim.

     • Kim

      Du menar på fullt allvar att det är omöjligt för två föräldrar att jobba på två olika orter utan att bryta barnkonventionen? Vilken punkt tänker du på?
      Antar att det är många jurister som stödjer den tolkningen?
      Eller t.o.m. den ännu vidare tolkningen – att föräldrarna inte får gå till jobbet eftersom det bryter mot barnkonventionen?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det som är emot barnkonventionen är att vi som samhälle skiljer barnen från sina föräldrar genom myndighetsbeslut – Om föräldern frivilligt väljer att flytta uppstår inte en sådan situation då det inte är olagligt att flytta.

     • Kim

      Mycket synd att även då du har åsikter man kan sympatisera med ska komma med en massa hitte-på-argument baserade på egna, helt fria, tolkningar av saker och ting.
      Du har så många bra åsikter, men då man ser ”argumenten” och den totala avsaknaden av självkritik ser man bara ännu en narcissistisk karriär-politiker .

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag noterar att du tycker så Kim men om du borrar i mina argument och analyserar dem på djupet så kommer du att finna att jag har rätt i det jag anför. Om det sedan betyder att det jag föreslår ska genomföras eller inte är en helt annan sak då ett genomförande kräver stöd från både väljare och partikamrater.

      Ett löfte ger jag dock och det är att jobba för det jag tror på hela vägen in i kaklet.

   • Jonny Disenfeldt

    Det finns ingen som tvingar individen, den har ett val. Det har inget med barnkonventionen att göra.
    Det finns inget som säger att staten måste försörja någon i det här fallet livet ut bara för att denne vägrar flytta dit arbete finns.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     barnkonventionen har tolkningsföreträde Jonny och det går att utbilda människor så de kan få ett jobb på hemorten.

 3. Bertil

  Om man tvingar folk flytta för att en försäkring ska utbetalas. Då bör även en försäkring finnas som
  ger skydd för det övriga ex. ger motsvarande en liknande bostad dit de tvingas flytta. Kort sagt vårt gemensamma måste bli starkare och bättre när en marknadsekonomi styr och pengar har så stor makt. Sen är jag emot den ordning som nu gäller, den där nyliberalism styr och spekulation gäller istället för byteshandel. Med byteshandel skulle i princip ingen arbetslöshet finnas.

  Sen kan vi fråga oss är försörjningsinkomst via ett arbete d.v.s nån som betalar för nåt vi utför enda lösningen detta i en tid när AI och annat gör jobben.

  Sen om tillgång efterfrågan ska gälla. Är det inte därmed överenskommelsen mellan arbetsgivare arbetstagare som gäller. Kan det inte lika gärna vara så att företag tvingas flytta dit arbetskraften finns
  detta på grund av just tillgång efterfrågan.

  Hela resonemanget slutar egentligen i vad lever vi för ? livet eller pengarna.

 4. Michael

  Nu har du missuppfattat igen. Ingen förälder blir tvingad att flytta ifrån sina barn och sedan bostadsbristen vart så allvarlig som den är nu. Så tvingas i princip ingen att flytta. Det anses inte realistiskt att man skall hitta någonstans att bo med kort varsel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte missuppfattat regelverkets skrivning Michael – Regelverket ser ut som det gör och regelverket ska förändras så att ingen som inte själv önskar flytta behöver flytta.

   • Michael

    ”Familjeskäl
    Om ett barn eller någon annan i ditt hushåll är beroende av din tillsyn och dagliga närvaro och ni inte kan flytta, kan du tillfälligt begränsa ditt sökområde geografiskt. Detta gäller också om du är ensamstående förälder och beroende av stöd av någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Likaså om du är sambo med någon som har ett arbete som gör att han eller hon inte kan sköta hushållet eller flytta.”

    Det där är kopierat från arbetsförmedlingens undantag. Du måste läsa på!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har läst på Michael och det jag vill göra är att lyfta debatten så att vi en gång för alla kan tvinga arbetssökande att söka jobb i hela Sverige trots att de själva inte önskar göra det.

     • LSE

      Du är lika förvirrad som vanligt.
      I ena svaret vill du tvinga i det andra vill du inte. Vill du tvinga eller inte?

     • Jonny Disenfeldt

      ”det jag vill göra är att lyfta debatten så att vi en gång för alla kan tvinga arbetssökande att söka jobb i hela Sverige trots att de själva inte önskar göra det.”

      Hmmm… verkligen … nu blev det fel eller ?

 5. Kicki

  Detta har inget med de borgliga att göra.det är svammel. Jag var själv arbetslös för många år sedan under sosse regering och det första dom säjer på arbetsförmedlingen är ”att du ska se hela sverige som din arbetsplats och söka jobb i hela sverige,annars kontaktar vi din akassa och då kan du mista din ersättning”. Så det är rent bullshit att detta är högerns verk.

 6. Olle

  Nu sitter ju S vid makten är det då inte fel att ojja sig över detta ,då kan man ju fråga sig varför inget händer. Och Bertil, det finns många exempel i norrlands inland där företag flyttat till kusten för att inte arbetskraft finns på orten . Och detta är nog en liten orsak till att inlandet avfolkas också.Kan nämna 4 företag i V-botten med idag totalt ca 70 anställda totalt

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Visst sitter vi vid makten och det är just därför vi ska avskaffa de avarter som finns och se till att ingen kan tvingas att flytta.

  • Bertil

   ”Och Bertil, det finns många exempel i norrlands inland där företag flyttat till kusten för att inte arbetskraft finns på orten ” skriver sign: Olle.

   Visst är det så! . Vet tydliga ex själv att det blivit så. Därmed kan man säga tillgång efterfrågan funkar i de specifika fallen. men funkar det för enskilda individer???

   Flytt sker oftast inte för att nå just de arbetslösa. . Flytt kan ske för att nå billigare arbetskraft eller för att nå fler kunder. kan ske inom landet eller att flytta ut utanför landet.

   Marknadsekonomin Nyliberalism och privatisering har inget ansvar för människan.
   Marknadsekonomi ansvarar för Vinstgenerering och inget annat.-
   Därmed måste politiken formas till Människans bästa istället för företagsägares bästa.
   En stark gemensam sektor som gör oss alla rika är enda möjligheten för att kaos inte ska uppstå.

   Nyliberal politik är förödande den handlar enbart om Pengar och spekulation.
   Samhällsekonomin får stora störningar om människor börjar lagra pengar i stället för att använda dem till att byta till sig andra varor och tjänster.

 7. Bertil

  Med EU så skapades fri rörlighet. Men med tvång är rörligheten inte fri.
  Därmed så är det rätt enkelt du ska inte tvingas flytta när rörligheten är fri. Utan finns en försäkring så ska den gälla.
  Försäkring är ingen kostnad. Det är enbart pengar som flyttas från en kassa till en annan inom ett system som vi alla äger.
  Det är värre med spekulation den tar pengar från förlorarna och ger till vinnarna.-
  Det skapar inga jobb heller.

  Om folk i glesbygd kan köpa sin mat så skapas jobb, Jobben kan sen utföras av AI eller annan maskinell utrustning. Sen kan produktionsskatt införas. Den kan i sin tur finansiera arbetslöshet, sjukfall o.s.v skatten för företag idag är för låg istället så läggs den på löntagarna.

  Det är inte Bidragen som är den globala faran. faran är spekulationsekonomin , den har redan blivit galen.- EX: Istället för att ex, investera i att bygga bostäder så investeras det i spekulation.

  Spekulation ger varken bostäder eller arbete. Alltså är spekulation kort sagt vansinne.
  Det nu regering försöker med nämligen beskatta ISK hårdare är helt rätt.
  Därmed frigörs pengar till skatt som blir jobb istället för spekulation.

  Man kan lätt säga Jämförelsevis. låt arbetslösa undslippa tvång att flytta. Bättre införa tvång att pengar ska flyttas till jobbskapande än till spekulation.

  Orsaken till vår Välfärds undergång är just grejen att Vinster har blivit för lågskattat, löner generellt för låga i förhållande till vinster och att skatt är högre på arbete än på företagens produktion.

  Med högre löner i förhållande till vinsten för företag skulle vår välfärd få in mer skatter,Vilket skulle göra oss alla rikare. Därför är även Moderaternas och högerns förslag om sänkta trösklar helgalet, liksom jobbskatteavdrag som urholkar sociala system kort sagt grogrund för ökad terrorism.

 8. Olle

  Finns det exempel på att hela familjer tvingats flytta på grund av detta ,ge mig då ett exempel.
  Är man ensamstående och inga jobb finns på orten så måste man givetvis flytta dit jobben finns, det är självklart. Det är väl därför Norrlands inland avfolkats under många år .Och med denna landsbygdspolitik som S bedriver idag så kommer detta att fortsätta . Banker ger inte lån till inlandsföretag osv ,detta borde S kräva av banken .Och då är det bara att flytta hela företag och oftast tvingas anställda att följa med för att inte bli arbetslösa.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Man tvingar den arbetssökande att flytta från sin familj och det är det jag vill stoppa.

   Sedan håller jag helt med dig om att vi som parti måste driva på för en politik som innebär att hela Sverige kan leva – Embryot till det är sjösatt men än är det långt kvar till målgång.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Regelverket så som det är skrivet är om det genomförs såsom det är skrivet bevis nog Olle.

 9. Bergis

  Det viktigaste har förbisetts här. Vars ska den som flyttar bo? Står det ett tjog hyresrätter i Sollentuna och bara väntar på att bli uthyrda? Då säger du säkert. -Ja men det går väl att pendla från Västerås eller nån annan närliggande stad. Sorry! Det är bostadsbrist där med. Faktiskt i de flesta kommuner råder det bostadsbrist. Att flytta för att få ett jobb kan aldrig bli ett krav så länge inte politikerna fixar fram bostäder åt dem som ska flytta. Kravet på att flytta visar på hur verklighetsfrånvända politikerna är. Köpa lägenhet då? Det går inte heller eftersom de flesta inte har pengar till kontantinsatsen på bostadslånet. Tälta? Kom igen va.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är precis det jag säger Bergis – Vi ska inte ha ett regelverk som tvingar människor att flytta dit jobben finns.

 10. Jonny Disenfeldt

  Bra !
  Jag ska börja se mig om efter boende i extrem glesbygd långt från arbetstillfällen så jag kan bli livstidsförsörjd och äntligen slippa arbeta , säg till när detta regelsystem börjar !

  • Bertil

   Ingen fara blir intressant följa dig på din livstidsförsörjda liv.

   Jonny tror att om du är arbetslös och uppbär från försäkringen så är det kravlöst. Sen är det inga problem om 10% är arbetslösa och har vettig ersättning. Det håller uppe låglöner och håller Arbetsgivarnas vilja att betala lön bättre för låglöner samtidigt som höglöner dämpas och klassklyftorna minskar.
   Sen om fler stannar i glesbygd vägrar flytta om de blir arbetslösa, ja då skapas med automatik jobb. Den arbetslöse behöver skor, tandläkarbesök, mat, kläder. Därmed kommer företag skapas och den som Jonny tänkte att nu ska jag leva på försäkringen tycker det blir trist söker jobb och sen är allt frid och fröjd.
   Inför man tvång blir folk ilskna agerar tvärtom och raserar samhället.

   Detta är förmodligen överkurs för inte minst Jonny men även andra högerlegister.

   • Jonny Disenfeldt

    Bertil – Det Anders Forss vill är just att ta bort krav och göra det kravlöst men det var säkert för komplext för en gammal Castro-fan att förstå.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som Jonnys svar till Bertil med följande tillägg – Jag vill inte göra det kravlöst Jonny men väl rikta resurserna mot vidareutbildning som leder till att den som är arbetslös får en kompetensnivå i linje med den de som säker arbetskraft efterfrågar.

 11. Leif Andersson

  Samma regelverk måste gälla alla personer bosatta i Sverige oavsett civilstånd, yrke (även politiker) och etnicitet. Sen hur reglerna ska vara utformade är en annan fråga. Att som dig göra skillnad på folk och folk anser jag inte vara acceptabelt.

  • Bertil

   Pengar ska inte enbart gå till vinster åt företag, Dessa pengar används sedan till spekulation och gör ingen nytta. Spekulation leder sen till krascher, vilket vi sett massor av.
   Bättre Vinster minskas så det går till löner och även sociala skydd. Därmed gör pengarna nytta går till jobb konsumtion och en form av byteshandel.

   Resonemanget är alltså helt, ge arbetslösa pengar är den enkla lösningen och sätt åt spekulationshandeln. Om arbetslösa får pengar som används till konsumtion så är ingen skada skedd. Men leder den till spekulation Eller man driver att pengarna ska användas till spekulation då
   har man direkt skapat nåt oerhört skadligt.

 12. Bertil

  Som arbetslös ska du självklart ha rätten bo där du vill bo.
  får du inte jobb ska en försäkring hålla dig vid liv.
  Detta kostar inte mycket .Pengarna går till konsumtion skapar jobb så det blir kort sagt
  ingen kostnad relativt sett.

  Vad som idag kostar är spekulationsekonomin. Den ger inga jobb och ger oerhört låga skatteintäckter för statskassan

  Idag är den största faran och som dämpar jobben, bopriserna. Ungas pengar går till enorma skulder till bostad. En liten etta för en halv miljon är normalt.
  Av det får du en som är satt i skuld och en med pengar i handen. Den med pengar i handen
  köper inget utan spekulerar d.v.s sätter in på ISK. Eller köper ny bostad och trissar upp priserna. D.v.s skuldbördan ökar men den går inte till konsumtion.
  Följden blir att konsumtionen blir låg i förhållande till låneskulderna. Låg konsumtion ger färre jobb.

  Bättre hade varit om bopriserna varit låga och för intjänade pengar istället för lån hade man konsumerat det hade skapat jobb. jobb som istället för avsked lett till fortsatt jobb och kvarboende på stället.

  Man kan därmed säga att skillnaden mellan bopriserna i landsbygd är orsak till att man tvingar arbetslösa i landsbygd flytta eller om inte förlora sin ersättning.

  Om bostäder varit låga i pris samt även inte så stora skillnader i pris på glesbygd och storstad hade
  pengar används till en form av byteshandel. d.v.s. till varor. tjänster. Sådant skapar jobb.
  Nu går största delen till Lån där banker är vinnare och säljare är vinnare. Förjden blöir spekulation för pengarna medan den som lånat inte konsumerar utan alla pengar går till bank, säljare som sedan spekulerar.

  När högern kom i makt 2006 så stannade bobyggande fullkomligt vilket innebar att priserna på bostäder skenade de med ägande av bostäder blev rika spenderade pengarna i spekulation medan
  den i behov av bostad tvingades leva med låg konsumtion vilket sen när Reinfeldt regimen sänkte a-kassa, utförsäkrade sjuka betydde att även arbetslösheten steg.
  Detta berodde på att Reinfeldt ändrade politiken till att vi skulle spekulera istället för konsumera vilket gav arbetslöshet.

  För att ingen skulle syna hans omläggning i politik så började han tala om att sysselsättningen hade ökat. Den hade ökat för att Reinfeldt tog in invandring som hjälpte till öka befolkningen. De behövde mat kläder vilket gav konsumtion som skapade jobb.-
  Men effekten gav fler arbetslösa än vad som gav sysselsättning alltså steg arbetslösheten .

  Kort sagt den låneskuld som idag finns främst bland unga kommer få ett bakslag därmed kommer den effekt där spekulationsekonomin triggats få sitt verkliga genomslag.

  Så det som debbateras här om att arbetslösa ska tvingas flytta för att ta jobb annars ska de förlora sin ersättning är galet fel. Det kostar relativt små summor ge dessa ur en väl fungerande försäkring. Men som idag inte funkar.
  Jämfört med vad spekulationsekonomin kostar och kostat.

  Därför är en rejäl höjning av skatt på finansiella instrument oerhört viktig. Idag är den ett skämt.
  Även skatt på förmögenheter bör sättas in.
  Den ger staten inkomster som i sin tur kan omvandlas till jobb.

  Kort sagt ekonomin där högern på alla sätt skapar klassklyftor vilket skett med Bohysterin och frånvaron av bostadsbyggande dessa klassklyftor finns mellan fattig rik,. mellan glesbygd storstad.
  Vidare så sätter man åt den utsatte i detta fall tvång att flytta. Om inte så sparar statskassan in pengar på denne genom att dra in arbetslöshetsförsäkring.

  Följden blir att spekulationsekonom fr fortsätta sitt Samhällsraserande medan man sätter åt den utsatte hårdare och hårdare.
  Följden blir dessa ser sig som maktlösa och utsatta och av det frodas terror m.m

  Allt detta är en följd av en över 40 år felaktig politik där vi gått från Bytesekonomi till penningekonomi.
  D.v.s istället för att man byter Ved mot spannmå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.