Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Missnöjet jäser i de lokala S-föreningarna inom Umeå Arbetarekommun.

Jag utgår från att alla som är politiskt intresserade med stort intresse läst den artikel i VK där partiveteranen Christer Lindvall som därtill tillhör samma S-förening som mig – Ersboda S-förening uttalar sig och anför att det som just nu pågår inom Socialdemokraterna är ett försök till en kupp/palatsrevolution som för tankarna till de forna öststaterna.

Christer har givetvis träffat helt rätt med sin kritik och en sak kan jag tillstå – Missnöjet ute i de lokala S-föreningarna har inte låtit vänta på sig därför att den relativt lilla grupp människor som ligger bakom detta kuppförsök helt åsidosatt betydelsen av att respektera de lokala S-föreningarnas inflytande över både företrädare och över den politik som framgent ska föras.

Att tro att något sådant ska lyckas i ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna anser jag vara densamma som att tro att jorden är platt – Därtill på ett sätt som i allt väsentligt bevisar och påvisar det påstående jag anfört många gånger – Att ungdom och avsaknad av livserfarenhet skapar dåliga beslut med katastrofala följder.

Innan jag fortsätter inlägget vill jag därför ännu en gång lyfta en mycket viktig dimension inom politiken – En dimension som aldrig kan eller får förbises och det är att ålder och livserfarenhet och därmed klokskap om hur politiska beslut påverkar samhällsbygget i realiteten är faktorer som aldrig får åsidosättas i det politiska livet.

Rent generellt kan man säga att äldre politiker överlag fattar bättre beslut – Detta därför att äldre företrädare har en viktig komponent som yngre och därmed mer oerfarna människor med politiska ambitioner saknar – LIVSERFARENHET och därmed ett brett referensmaterial att mäta kommande politiska beslut gentemot.

Den som läser min blogg vet att jag skrivit om detta ämne tidigare och jag på inget sätt är fientligt inställd mot de som är yngre.

Tvärtom tycker jag att det är viktigt att de som är unga engagerar sig politiskt. Därtill att det är rätt och riktigt att de yngre skolas in i politiken – Då av äldre med den erfarenhet de som är yngre saknar och på ett sätt som innebär att de som idag är yngre kan föra våra stolta socialdemokratiska traditioner om representativ demokrati vidare.

Den kunskapsöverföringen kan aldrig ske inom ramen för ett ungdomsförbund – Den kunskapsöverföringen kan bara ske genom att den som fått sitt politiska intresse väckt och sin ideologiska låga tänd i ungdomsförbundet engagerar sig i den lokala S-föreningarna runt om i kommunen för att där tillsammans med äldre och mer erfarna människor ta del av kunskapen och erfarenheten som finns där.

Ska den Socialdemokratiska folkrörelsen fortsätta att vara en folkrörelse kan detta för folkrörelsen så viktiga och elementära steg aldrig förbigås – Görs så är folkrörelsen död – Mördad av giriga personer med personliga maktambitioner som inte utgår från folket utan från den egna individens egoism.

I den Socialdemokratiska folkrörelsen utgår makten alltid från folket via arbete och engagemang i de lokala S-föreningarna runt om i vår kommun och runt om i vårt avlånga land. Så har det alltid varit och det är just därför Socialdemokratiska Arbetarepartiet sedan sitt bildande haft stort inflytande över svensk politik på alla nivåer.

Den lilla grupp som försökt sig på att genomföra den kupp Christer Lindvall med flera pekat ut genom att helt åsidosätta inflytandet från och därmed viljan hos alla gräsrötter som dag efter dag enträget jobbar på för partiet ute i de lokala S-föreningarna och fackligt på våra arbetsplatser drivs av en helt annan agenda än den att alltid sätta partiets och medlemmarnas bästa framför sitt eget bästa.

Den lilla gruppen drivs inte av solidaritet och alla människors lika värde utan snarare av girighet där den egna personen anses ha högre värde än övriga människor – En människosyn som förövrigt går helt stick i stäv med den ideologiska övertygelse på vilken Socialdemokratiska Arbetarepartiet alltid vilat och verkat utifrån.

Att en valberedning så okänsligt och helt utan föregående kommunikation med berörd S-förening helt stryker den lokala S-föreningens första namn i nomineringen inför valet är inte en ordning vi Socialdemokrater är vana vid – Den ordningen är en ordning som precis som Christer Lindvall pekar ut hörde hemma i de forna öststaterna.

Makten i mitt parti Socialdemokraterna tillhör inte en liten grupp människor med egna giriga maktambitioner – I min värld tillhör makten inom Socialdemokratin medlemmarna i de lokala S-föreningarna och av den anledningen är det viktigt att de listor som ska sättas ihop inför förestående val återspeglar viljan hos medlemmarna ute i de lokala S-föreningarna.

Med det sagt så är jag precis som Christer Lindvall övertygad om att den demokratisk ordningen i vårt parti kommer att återställas genom att S-föreningarna i samråd presenterar en eller flera alternativa listor inför den partiinterna omröstning som går av stapeln nästkommande helg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

37 kommentarer

  • Jonny Disenfeldt

   larry –
   Cirkus är bara förnamnet.
   Som Anders själv skriver ”försök till en kupp/palatsrevolution som för tankarna till de forna
   öststaterna.”.

   Vad annat är att förvänta sig av socialister … fraktioner, inbördeskrig …

   • Bertil

    Vi ser inom Ny Demokrati hur det var vi ser vad som sker i SD vi ser vad som skett inom Moderaterna. Vi ser detta inom alla partier. Makt berusar.

    Sen har du alltid strider mellan ungdomsförbunden och partitoppen i partier.

    Det är människor med olika synpunkter
    Vad som faktiskt nästan alla människor är är just att man är socialist.

    Ta bara Leif Östling han var socialist t.o.m. och han är som alla andra vill ha gott socialt skydd. God vård, god lön låg skatt o.s.v. detta fast han nu förmodligen är Nyliberalist och vill ha allt själv och glömmer moralen.

    Så passa dig Jonny du är nog en inbiten socialist du också men röstar lite fel och
    Tror du är nåt bara för du driver nåt i egoistisk stil. Du lär säkert vilja ha både god välfärd och gott socialt skydd.
    Som alla andra.
    Erkänn!!

 1. Jonas Mareld

  Det här är en av orsakerrna varför jag lämnade partiet för många år sedan. Finns på alla nivåer och har inte med ålder eller erfarenhet att göra, de drivkrafter du beskriver finns på alla nivåer.
  Folkrörelsen med koppling till arbetarrörelsen dog för länge sedan. Jag har rört mig runt i andra partier men har inte träffat på det så tydligt som inom socialdemokratin.
  Jag kommer ihåg när jag som ung idealistisk SSU:are gick på alla kurser på Bommersvik och brann för arbetarrörelsens värderingar. Men allting stoppades upp på en distriktkonferens i Oxelösund, på den tiden ordföranden hette Göran Persson. Det falskspel som fanns då finns fortfarande och genomsyrar i allrahögsta grad partiet.
  Idag är socialdemokratin ett parti i kris. Man kommer inte längre än sitt tak som är 30%.Att gå in i en ny valrärelse 2018 med samma resultat som det förra valet genererar en förlust. Dessutom är det så, för att kampanja behöver man pengar. Pengar som försvinner till avgångsvederlag(Lennartsson). Allt det här skapar en nervositet som är påtaglig.
  Med min politiska erfarenhet och mitt nätverk, trots att jag inte längre röstar rött, visar på att det som du beskriver är legio. Det händer överallt.
  Att skriva att utgångspunkten är folket är inte sant. Det var så en gång. Idag är Socialdemokratin ett elitistiskt parti som inte har någon kurs alls. Folkrörelsen är inte död, men den representeras inte av socialdemokratin. Det var många, många år sedan den gjorde det.
  Och till sist, nej trots att jag är äldre, skulle jag aldrig påstå att livserfarenhet är det avgörande. Det är en kombination av saker som spelar in här.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi börjar från slutet så betyder livserfarenhet betydligt mycket mer än många tror därför att det referensmaterial den för med sig skapar ett större referensmaterial att jämföra med.

   Sedan kan jag till viss del hålla med om det du anför och för mig gäller en sak – Att jobba för att vi som parti ska nå tillbaka till att vara det folkrörelseparti vi en gång var.

 2. nils johnsson

  Låt mig gissa, du kom inte så högt upp på listan och den gräsrotsrörelse du försvar är egentligen att du själv får ett politiskt uppdrag så du slipper köra buss?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Till att börja med så gillar jag att köra buss Nils och det kan jag göra ända till min pensionering och längre därtill utan problem.

   Anledningarna är de jag beskrivit i inlägget och det faktum att de lokala S-föreningarna och stora delan av det fackliga lämnats helt utanför listan tillsammans med äldre och erfarna trotjänare i partiet.

   • Olles brorsa

    Du har kanske inte den sorts livserfarenhet, som räknas vid nominering till politiska uppdrag i s? Ditt påstående att du kan fortsätta att köra buss till pensioneringen förvånar. Invandrare med lika kort tid i Sverige brukar ha stora problem med sin försörjning efter pensioneringen. Men inte du, som har ägt tre nattklubbar i Malaysia och har låtit dina barn gå i privatskola i det landet, trots skyhöga terminsavgifter?

    Vid nomineringar inom s brukar det vara vild huggsexa mellan föreningarna och alla olika särintressen. Många blir besvikna för att inte just deras kandidater blir nominerade. Umeå är inte unikt i det fallet. Det är likadant i alla universitetsstäder, där många behöver politiska meriter för sina akademiska karriärer. Dessutom räknas inte åldern i sig, eftersom det är kutym att man får politiska uppdrag inom s efter lång och trogen tjänst, minst två mandatperioder, inom partiet.

    Genom detta system, oavlönat hundgöra under lång tid innan man får sitt första arvoderade uppdrag, sorteras många oseriösa lycksökare bort, Har du räknat med en egen gräddfil?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I Umeå är det som föreslagits döden för folkrörelsen därför att de lokala S-föreningarna och större delen av fackföreningsrörelsen lämnats utanför listorna och definitivt utanför det som kan anses vara valbara platser.

     Med det sagt så står jag för det jag anfört i inlägget och för att detta beteende kommer att få den konsekvensen att en alternativ lista presenteras av S-föreningarna.

 3. Ali

  Her ser ut mångfalden i era listor?
  Är det bättre an förre mandat?
  finns några valbarplats utomnordisk bakgrund och jar räkner inte med dig och Lindvall?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns sådana på listan Ali och det tror jag att det kommer att göra även på den alternativa listan som presenteras inom kort.

 4. Fredrik

  Hög ålder betyder inte livserfarenhet. Hög ålder kan faktiskt bara betyda hög ålder. Hade du räknat med att din ålder skulle ge dig en större chans till hög valbar plats än om du t ex var 28 år? Då har du inte förstått hur den svenska folkrörelsen fungerar.

  Folkrörelsen är oavlönad, förutom några lyckliga få, och du måste göra dina oavlönade år först. T ex jobba aktivt i ett ungdomsförbund. Det nedvärderande sätt du pratar om ungdomsförbund får mig att tänka på en magister med pekpinne och med ett nästan diktatoriskt sinnelag. Jag känner till många i åldern 25-29 som oavlönat arbetat med att sätta upp plakat, fylla på valsedlar, sätta upp affischer på skolor och torg och arbetat politiskt i ungdomsförbund sedan 15-16 års ålder. Det är tio års erfarenhet av politik Anders, lika mycket om inte mer än vad du har. Ska inte dessa 25-29:åringar då placeras före dig på valsedeln?

  Du har inga politiska meriter alls, du har inget gediget arbete i SSU bakom dig. Du har inget gediget arbete i något av de LO-förbunden bakom dig, före din återkomst till Sverige. Inget alls politiskt arbete. Men du har mage att påstå att valberedningen inte gör sitt jobb? Har du gjort skitjobbet i partiet Anders? Är du villig att göra det två mandatperioder till?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   För varje år man lever så ökar livserfarenheten Fredrik och med den kunskapen – Så är det och så kommer det alltid att vara.

   Jag är fullt insatt i hur den svenska folkrörelsen fungerar och jag behöver ingen lektion i det ämnet.

   Som Socialdemokrat behöver man inget arbete i SSU för att kunna representera vårt parti – Vore det så skulle många av våra förtroendevalda inte vara förtroendevalda.

   Sedan kan jag meddela att jag jobbat oerhört mycket för mitt parti Fredrik och det kommer jag alltid att göra då jag brinner för det jag gör och därför att jag alltid ger 100% av mig själv i allt jag gör.

   I slutändan är det väljarna som väljer sin företrädare och den linjen har jag tagit fasta på vilket innebär att jag överlåter åt väljarna att säga sitt i sammanhanget.

   • Fredrik

    Anders, det är mycket som du behöver lektioner i. Ödmjukhet är en sådan.

    Jag har aldrig påstått att man MÅSTE arbeta i SSU för att sedan bli förtroendeval, lägg inte ord i min mun för den intelligensen har du inte. Det lovar jag. Gång på gång kör du mantrat att det är väljarna som bestämmer samtidigt som du läser riksmedia och plockar ut nästa populistiska inlägg här på din blogg, idag måndag är det mutanklagelser hos Trafikverket.

    Om du arbetat aktivt och oavlönat för det parti i många år, varför denna ilska mot din valberedning? Kan det vara så att dom inte tycker att du är värd en högre plats? Att skriva en blogg är inte den politiska aktivitet jag pratar om, det är att besöka skolor, dela ut flygblad på torget, knacka dörr, sälja A-lotter på kredit mm. Oavlönat arbete som INTE har någon personlig agenda bakom. Vad är det för arbete som du gjort för partiet som du menar är av så stor vikt att du bör komma före en 29-åring?

    Sen, åter igen, hög ålder garanterar inte en bättre politiker. Om du påstår detta så skulle jag vilja se bevisen på detta. Hög ålder kan vara tvärtom, en belastning i politiken. Och bara för att du levt länge innebär inte att du har den erfarenhet som krävs för att vara politiker. I sådana fall skulle alla politiker i världen vara 80+.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Anledningen till att jag reagerat mot valberedningens förslag är att S-föreningarna förlorar inflytande liksom fackföreningsrörelsen och det är det jag beskrivit i inlägget.

     Så här långt har jag inte tagit en enda krona betalt för det arbete jag utfört åt partiet Fredrik och det har jag inte heller för avsikt at göra då jag är i politiken därför att jag brinner för vår ideologi och den samhällsförändring den manar till.

     Sedan har jag skrivit om mutor här på min blogg redan innan denna nyhet kom upp – Senast förra veckan så att kalla det jag skriver om för populistiskt låter sig inte göras.

     Sedan upprepar jag det jag anfört tidigare – Högre ålder innebär större livserfarenhet och därmed en större referensram att jämföra gentemot – Att det leder till bättre beslut ser jag som självklart.

    • Michael Rönnlund

     Ar det du som skriver under pseudonym?

     Vågar du inte stå för det du säger med ditt eget namn?

     Om det är så så säger det det mesta om vilken smutsig agenda du har.

     • Fredrik

      Michael, jag har aldrig och kommer aldrig att bli medlem eller arbetat aktivt i S. Om Anders Forss påkostade ”spyware” påstår detta, ja då vet det en dålig affär av Anders Forss att köpa det.

      Att Anders väljer att publicera ditt inlägg som ett svar till mig utan att berätta för dig Michael att jag inte är en politiker i Umeå och i S förstår jag inte, men Anders Forss har tydligen ingen intention att berätta sanningen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som Fredriks svar till Michael med följande tillägg:

      Jag har alltid haft för vana att publicera svar mellan kommentatörer så som de är skrivna utan att själv ge mig in i debatten och det kommer jag att fortsätta med.

  • Bertil

   Självklart har livserfarenhet betydelse och den har normalt fetts mest ju äldre du är och blir.
   Hög ålder är inte bara hög ålder.
   Dock kan i undantagsfall en 30-åring ha mer livserfarenhet än en 70-åring.

   Vet att ex: I Stockholm finns de som aldrig varit utanför stadskärnan. De har knappt sett en vildvuxen skog.
   Klart sådant präglar deras liv även inom politiken.

   Många politiker har knappt nån insikt i Norrland ej mindre besökt Norrland.
   Detta för att det är närmare åka till Bryssel eller till Sydeuropa.
   Norrland har de en vanföreställning om.

   Var till Halmstad en gång.
   Två ungdomar satt och snackade.
   De snackade om Norrland
   Där famns bara bidragstagare och tjuvjägare ansåg de och de var fullt allvarliga. Jag vågade inte ens säga var jag kom från. De var fulla så man kunde fått sig en snyting.

   Men de visade lite hur man tänker.

   • Fredrik

    Bertil, du är naiv. Verkligen naiv. Och jag ska berätta varför. På samma sätt som du försöker måla upp en bild där det finns stockholmare som aldrig varit utanför Stockholm så finns det norrlänningar som aldrig varit i Stockholm. Det är en brist även det, eller hur?

    Att det finns människor som pratar illa om Norrland och norrlänningar, som i ditt påstående om de fulla Halmstadsborna så finns det massor av fulla norrlänningar som pratar illa om stockholmare eller skåningar. Så, vi norrlänningar är inte bättre än någon annan.

    Sen, till sist. Ålder och speciellt hög ålder behöver inte vara ett bevis på bättre livskunskap. En 50-åring som aldrig rest utanför Sverige eller ens utanför sitt egen kommun skulle till exempel vara en sämre politiker än en 25-åring som rest och utbildat sig i riktningen mot politik.

 5. Rebecca

  Makten i mitt parti Socialdemokraterna tillhör inte en liten grupp människor med egna giriga maktambitioner ” jo tjena. Kuppa igenom en utförsäljning, kvittera ut ideologiskt föranktade ledamöter inför votering – allt för att utåt sett verka eniga. Strytbyggen, underprioriterade välfärdsnännder. Inbjudna kursledare för LO tror knappt sina ögon när man visar på den procentuella fördelningen av pengar mellan nämnderna, säger att Umeås S visserligen alltid varit känt för att vara höger. Men ändå.
  Ta bladet från munnen och med lite jävla ärlighet erkänn att det är just detta ”kuppförsök” som kommer rädda er från katastrofalt resultat i kommande val. Nu skördar ni vad ni har sått med ett ideologiskt bortfall, beslut som tagits över partimedlemmars och kommuninvånares huvuden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ett kuppförsök som bortser från vikten av att de lokala S-föreningarna och fackföreningsrörelsen har fortsatt inflytande över vår socialdemokratiska politik är dömt att misslyckas Rebecca och ett sådant kommer med all säkerhet att leda till katastrof i kommande val.

 6. Renstimmet

  Man verkar tyvärr ha glömt bort att man ska nominera de man tycker passar bäst som kandidater, antingen att föra den politik man vill ha just nu eller den politik man vill sträva mot.

  I dagsläget upplever jag att man nominerar de man har vänskapsband till, ofta framodlad genom arbete i partiet under flera år, trots att dessa personer kan vara mindre lämpliga än andra kandidater.

  Jag hoppas att så många som möjligt av de nominerade kommer på digitaliseringsmötet den 27 November för att få en liten inblick i några tänkbara utmaningar vi står inför.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi får hoppas att de kommer Renstimmet och i övrigt är jag böjd att hålla med dig.

 7. Patrik

  Hej Anders.

  Om det som stod i tidningen idag är sant så förstår jag inte var kuppen är.
  Bara för att man får ett förtroende uppdrag betyder det inte att man har det på livstid. Vill gruppen man representerar att man har gjort sitt så spelar det ingen roll om man känner att man har det bästa framför sig utan man SKA gå som en intelligent människa istället för att klamra sig kvar via maktfasoner och dyl.

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du avser det som står i VF så bör du då ta med i beräkningen att Linda Westerlind tillhör samma grupp som försöker sig på att rensa ut gamla trotjänare och ersätta dem med sig själva.

 8. Fredrik

  Du hänger ut en person under beskrivningen F och när någon ställer en direkt fråga till mig om jag är denna F så har du inte sinnesnärvaron att berätta för denne någon att jag INTE är F?

  Det säger en del om dig Anders som person, som hellre vill låta denna Michael sväva i osäkerhet till dess att jag svarat. Tänk om jag inte svarat överhuvudtaget? Risken hade då funnits att Michael hade trott att jag var F. Du väljer alltså hellre att riskera att jag falskeligen utpekas som denne F istället för att ställa saker och ting till rätta?

  Med andra ord, du ser hellre fake news än fakta. Beviset är ditt svar till i mitt svar till Michael. Din trovärdighet var låg redan innan Anders, den är inte högre nu. Kanske beror det på att S fått kliva ner från tronen i svenska kyrkan i Luleå stift nu när Täljedal (POSK) tagit över ordförandeklubban. Jag vet inte hur många år som S haft posten som ordföranden i Luleå stift, men direkt du väljs in Anders så förlorar dom den stolen. Hm, dåligt omen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   S har inte haft majoritet i Kyrkan förra mandatperioden och set till den gjorde vi ett bättre val denna gång än föregående mandatperiod.

   Hur posterna fördelas i kyrkans riksdag, landsting och kommunfullmäktige är en förhandlingsfråga och denna gång blev det på detta sätt.

   • Fredrik

    Åter igen, varför har du inte modet att berätta för alla att jag INTE är F?

    Och åter igen, när du inte berättar sanningen så bidrar du till spekalution/fake news. Något du påstår att du är emot, speciellt när det gäller Donald Trump. Men när det gäller Anders Forss så är fake news okej?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inte blandat mig i debatten om vem F är Fredrik och den debatten ser ut att vara avslutad på du fortsatt är den ende som skriver i ärendet.

     • Fredrik

      Anders, du är bland de fegaste människor jag stött på. Du beskyller en F för att skriva under psedounym och att vara en ledande politiker inom S och som gör detta för att motarbeta dig. Du beskyller.

      Att då ha mage att säga att du inte blanda dig i debatten när du startat den så otroligt fegt. Att du inte törs skriva att jag INTE är denna F när du publicerar inlägg där frågan kommer om det är jag är ytterligare bevis på din feghet.

      Du törs inte ta debatt med någon som du inte kan omkullkasta med din socialistiska finter, ett lamt försök att tvätta din byk ren från det ovett som du levt och spridit tidigare i ditt liv.

      Jag säger detta inte ofta, men du är en feg jävel. Och kommer du in i kommun, landsting eller riksdag så betyder det döden för alla dem som kämpat för ett bättre samhälle på allas villkor. Du har en egen extrem personlig agenda som du innerst inne vet aldrig kommer att se dagens ljus. Och du kan inte, på något plan samarbeta då detta kräver att du ibland måste göra avkall på din ideologi – den överlägsna och renodlade ideologin. Känns det igen Stalin…jag menar Forss?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Kalla mig feg Fredrik – Det finns det säkert andra som gjort med men jag är inte feg Fredrik utan tar ansvar för mina handlingar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.